Volatilitet

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Volatilitet anger hur mycket priset på en tillgång rör sig uppåt eller nedåt, i förhållande till medelvärdet, över exempelvis 30 dagar. Det fungerar även som ett riskmått som visar hur stora kursförändringar som är ”normalt” för tillgången. Man kan lite slarvigt säga att hög volatilitet innebär att priset svänger kraftigt medan låg volatilitet innebär att priset rör sig i mindre vågor.

Volatilitet kan användas för riskanalys av enskilda aktier och som underlag för sharp kvot (risk i förhållande till förväntad avkastning). Ju högre volatilitet en aktie har desto större risk, åtminstone på kort sikt.

Ett smeknamn för volatilitet är ”volla”, ett ord som används ofta bland traders och börsintresserade.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Enkel förklaring

På de två bilderna nedan visas två aktier med exakt samma glidande medelvärde på 20 dagar. Kursutvecklingen har över den valda perioden varit samma, dvs ökande. Däremot har vägen dit varit extremt olika.

Den första aktien har konstant haft stor skillnad mellan nuvarande kurs samt medelvärdet (hög volatilitet) medan den andra har haft extremt små förändringar (låg volatilitet).

På kort sikt hade det varit möjligt med både stora vinster och förluster om handel hade skett i den första aktien. På lång sikt har däremot samma utveckling skett. Det är därmed framförallt riksnivå på kort sikt som volatiliteten påvisar.

När man tittar på en akties volatilitet är det inte den långsiktiga avkastningen som avses utan enbart hur skakig resan framåt förväntas bli i det korta perspektivet / Avanza

Hög och låg volatilitet

Hög volatilitet

Om ett värdepapper har hög volatilitet kan stora värdeförändringar förväntas över relativt kort tid. Hög volatilitet innebär både högre risk (då större korrigeringar inte är oväntade) samt högre potentiell avkastning på kort sikt.  

För aktier med mycket hög volatilitet kan kursen ändras kraftigt utan någon tydlig orsak. Det kan exempelvis ske hos förhoppningsföretag eller hos företag inom innovativa områden. Här kan kursutvecklingen påverkas av rena spekulationer, ”fomo” eller rykten men även nyheter om forskningsframsteg.

Volatilitet visar tydligt att risk och avkastning följs åt – på kort sikt

Låg volatilitet

Har värdepapper låg volatilitet kan värdeförändringen förväntas vara låg. Det blir därmed ett säkrare värdepapper att investera i även om chansen till högre avkastning minskar på kort sikt.

För aktier med låg volatilitet krävs det större nyheter eller ekonomiska beslut för att större kursrörelser ska ske. Det är ytterst sällan som de sker av ren spekulation utan något större underlag. Det hittas främst hos stora och ekonomiskt stabila företag som under lång tid gett liknande avkastning.

Detta är företag som ibland omnämns som ”tråkiga” eftersom några större kursförändringar sällan sker. Samtidigt är det företag där risken är förhållandevis låg.

Se en akties volatilitet

Via tex Avanza går det att filtrera fram aktier utifrån dess aktuella volatilitet. Överlag hittas de med mycket höga nivåer främst på de mindre listorna.

Det är även möjligt att se en akties volatilitet vid rubriken ”Aktiedata”.

hitta aktiers volatilitet hos avanza

I jämförelse mot medelvärde

Volatiliteten för OMX30 brukar ligga kring 20 – 25 % (bortsett från 2020 pga. corona). Det betyder att aktier med högre nivå på nyckeltalet har högre risk än medel – och tvärtom. Axfood och ICA (livsmedel) är exempel på aktier som hittas under medelvärdet för OMX.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Varför det är viktigt att förstå

Du har börjat investera i aktier och köpt 10 st Fingerprint. En dag faller kursen 5 % och du säljer snabbt eftersom du utgår från att något specifikt har hänt som påverkat kursen så negativt. Hade du däremot vetat vilken volatilitet som aktien har hade du kanske inte reagerat lika mycket på kursförändringen.

Genom att veta hur stora förändringar som är ”normalt” blir det lättare att förstå vilka kursändringar som bara är vardaglig handel och vad som kan spegla nyheter på marknaden.

Varför är vissa aktier mer volatila?

  • Spekulativt

En spekulativ aktie har generellt mycket hög volatilitet. Snabba och stora förändringar kan uppstå av enbart rykten eller mindre nyheter. Här hittar exempelvis så kallade förhoppningsföretag men även de inom med-tech.

  • Omskrivna och omdebatterade

Aktier som blir mycket omskrivna och omdebatterade drar till sig mer intresse vilket i sin tur skapar större handelsvolym. Det är därmed en faktor som delvis kan öka volatiliteten.

  • På mindre marknader / mindre börsvärde

På mindre marknader (listor) behövs betydligt mindre handelsvolymer för att kursen ska kunna ändras relativt mycket. Därmed kan enstaka handelsposter skapa en stor volatilitet något som är extremt ovanligt hos företaget med större börsvärde.

  • Osäkerhet på marknaden

Osäkerhet är volatilitetens moder…Jo mer osäkerhet det finns inom marknad desto större kursförändringar kan förväntas.

Trading med fokus på volatilitet

Volatilitet visar inget om en aktiens förväntade upp- eller nedgång. Däremot används nyckelvärdet tillsammans med glidande medelvärde för att skapa till exempel Bollinger Band. Dessa kan användas för att skapa underlag för köp- och säljpositioner. Det är även möjligt att spekulera i kommande ökning/minskning av volatiliteten.

Bollinger Banden

Bollinger Banden används vid teknisk analys och visar prisvolatilitet i en aktie samt dess standardavvikelser. I grunden används glidande 20 dagarsmedelvärde och 2 i standardavvikelse (osäker på vad som menas här) varpå aktiens förväntade volatilitet presenteras utifrån detta med ett nedre och ett övre band.   

När kursen når det övre, eller undre, bandet har den nått en breakdown. Här anses sannolikheten öka för en rekyl. Marknaden är helt enkelt översåld eller överköpt. Generellt används Bollinger banden som en av många indikationer och detta inte minst för de med kortsiktig investeringshorisont. 

Trading på VIX

VIX-index är ett index som visar marknadens förväntningar på volatilitet under kommande 30 dagarna. Vid oroliga börstider ökar generellt VIX för att sedan stabiliseras över tid. På IG-market är det möjligt att investera i VIX-rörelserna och därmed ”satsa” på ökad eller minskat VIX.

VIX är sammanställt av Chicago Board Options Exchange och påvisar förväntad volatilitet på S&P 500 index. Detta utifrån viktade priser på köp- och säljoptioner på S&P 500.   

”Volatilitetsfonder”

Ytterligare ett alternativ är att investera i så kallade volatilitetsfonder. Fonder som exempelvis tar positioner i VIX och där investerarna har fokus på makroekonomiska händelser istället för enskilda aktier.

  • S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX)
  • S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ))
  • VIX Short-Term Futures (VIXY)
  • VIX Short-Term ETN (VIIX)

Ordbok

Sharpkvot – Hög volatilitet betyder för de flesta en högre risk. Med sharp kvot räknas riskjusterad avkastning ut i förhållande till risk. (Förväntad avkastning – riskfria ränta / standardavvikelse)

Medelvärde – Genomsnittlig kurs på aktien över exempelvis en 20 dagarsperiod

Årsstandardavvikelse – Volatiliteten över ett år men i decimalform

Volatilitet – Hur mycket kursen avviker från medelvärde, i procent, under en specifik tid

BETA-tal – Volatilitet i förhållande till ett specifikt index istället för det glidande medelvärdet. Kan exempelvis användas för att avgöra om aktien har större/mindre volatilitet än andra aktier inom en viss marknad.

Exempel vid Coronakraschen

Under ett par månader under våren 2020 var volatiliteten extrem på världens börser.

Mellan 23 februari och 23:e mars hade:

  • 124 aktier över 100 % mellan högsta och lägsta nivå
  • Scandic hade mest volatilitet med lägsta kurs på 29 kr och högsta på 115 kr
Aktie Volatilitet 1 mån
Scandic Hotels 451%
Catena Media 424%
MQ 380%
Pandox 353%
Gaming Innovation 345%
EnQuest 290%
Actic Group 213%
Oscar Properties 211%
RNB Retail and Brands 209%
Collector 207%
International Petroleum 202%
Moment Group 200%
Hoist Finance 197%

(Källa: Avanza)

Under samma period hade dessa bland de lägsta nivåerna.

Essity A 25%
Axfood 25%
Essity B 25%
Karo Pharma 18%
Eltel 15%
Swedol 7%

Lämna en kommentar