Investera i platina

Investera i Platina

Platina är ”nummer ett” inom ädelmetaller. Detta både genom att vara dyrare och svårare att bryta än guld. Viss forskning pekar på att platina kan bli ”framtidens energikälla” vilket självklart även skulle påverka dess värdeutveckling. Idag används däremot ädelmetallen främst utifrån dess katalytiska egenskaper.

Investering i platina kan ske i prisutveckling (CFD, certifikat, Bull & bear) samt aktier i gruvbolag.

Använd plattformen & appen som IG.com/sv erbjuder för teknisk analys. Deras verktyg är helt gratis att använda och håller världsklass.

Vad påverkar priset på Platina?

Som alla råvaror påverkas priset av utbud och efterfrågan, samt spekulation på kommande tillgång och efterfrågan.

Utbud

Platina är en extremt ovanlig råvara. Enligt vissa beräkningar är den 30 gånger mer sällsynt än guld. Det innebär därmed även att priset är mycket högt.

Till skillnad mot många andra ädelmetaller är brytningen extremt fokuserade på en enda region. Majoriteten av världens tillgångar beräknas finnas i Sydafrika. De resterande tillgångarna finns i Ryssland och i flera andra länder. 

platina produktion

Stort utbud – men svår att bryta

Platina hittas i jordskorpan och enligt studier finns det mycket gott om ädelmetallen. Det är därmed egentligen inte utbudet i sig som påverkar priset – utan brytningen. Dessutom är tillgången, som visas ovan, mycket centrerad till enbart Sydafrika. Detta till skillnad mot guld som finns att tillgå över stora dela av världen (vilket ökar utbudet).

Det är reningsprocessen som framförallt är komplicerad och tar tid. Detta utifrån att platina nästan uteslutande hittas i kombinationer med flera andra metaller. Från att processen påbörjas tar det upp till 6 månader innan produktionen av ett enda uns är färdig. 

Årlig produktion i världen

ÅrPlatinaproduktion i ton
2021180
2020166
2019186
2018190
2017199
Källa: statista.com

Det kan ställas mot att 3300 ton guld producerades 2019 och 3030 ton producerades 2020. Utbudet är alltså extremt mycket mer begränsat.

Efterfrågan

Platina används främst inom katalytiska redskap och fordon. Men kanske kan ädelmetallen även bli framtidens energikälla?

Katalytiska egenskaper

Industriellt är det platinas katalytiska egenskaper som efterfrågas. Med det menas att metallen kan absorbera en mycket stor mängd vätgas.

Platina används därmed för att minska utsläppen från fordon/maskiner som drivs av fossila bränslen. Det sker genom att kolmonoxid samt oförbrända kolväten omvandlas i reaktion med platina till koldioxid och vatten.

Efterfrågan, och pris, påverkas därmed av en ökad efterfrågan av bland annat fordonsindustrin. För även om elbilarna blir allt fler i antal så kvarstår behovet av bensin- och dieselbilar. Samtidigt kvarstår behovet att pressa ner utsläppen från dessa så mycket som möjligt.

”Den katalytiska marknaden är utan tvekan den viktigaste drivkraften för platinamarknaden” /Luke Burges, krönikör i The Energy & Capital

Samtidigt går även forskningen framåt för att minska behovet av platina. Ett exempel är den finska forskningsgrupp som år 2019 presenterade en metod att tillverka katalysatorer som bara kräver en hundradel så mycket platina som de tidigare modellerna.

katalysator platina
Katalysator i avgassystem

Renare – eller inte?

Platina brukar framställas som en ”miljövänlig” metall just utifrån de minskade utsläppen från fordons- och tillverkningsindustrin. Men samtidigt riktas kraftig kritik, av exempelvis Swedwatch, mot gruvdriften i Sydafrika. Detta utifrån de stora riskerna som både finns för gruvarbetarna och miljön.

Påverkas av utbud av palladium

Priset på platina påverkas även av utbudet/pris på palladium. Detta utifrån att även palladium har liknande katalytiska egenskaper. Bilindustrin kommer helt enkelt köpa upp den råvara som är billigast – förutsatt att egenskaperna är desamma.

Historiskt har platina och palladium växlande haft första platsen för ”världens dyraste ädelmetall”. En svängning som just påverkas av att de fyller samma funktion, inom samma bransch.

Smycken

Likt guld och silver används även platina i smycken. Marknaden är däremot extremt liten i förhållande till hur mycket ädelmetallen används inom fordonsindustrin. En fördel med platinasmycken är att det är ytterst ovanligt att vara allergisk mot platina. 

Smycken platina
Smycke Platina

ETF

ETF är en börshandlad fond som har är uppbackad av den fysiska tillgången. När en ETF skapas behöver därmed utgivaren köpa på sig stora mängder av denna tillgång. År 2009 blev det officiellt att ETF Securities skulle lansera en ETF med platina vilket därmed skapade ett köptryck på marknaden och ett ökat pris.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Framtidens energi?

År 2018 upptäckte forskare att platina kunde användas som en mycket stor energikälla. Skulle energin kunna tas tillvara på skulle platina kunna bli en självklar energikälla.

Platina är billigare än olja, kol och naturgas och därmed också effektivare än sol, vind, jordvärme eller någon annan förnybar energiform. / Luke Burges, krönikör i The Energy & Capital

I samma artikel nämner Burges att platina kan bli den ”dominerande bränslekällan på planeten inom mindre än på ett decennium”.

Platina används i detta fall i bränsleceller som används för att producera grönt väte. Kan grön vätgas bli framtidens energi? En energi som därmed bland annat framställs utifrån platina.

Efterfrågan styrs av konjunktur

Historiskt har priset på platina tydligt följt den allmänna världskonjunkturen. Det kan kopplas till att en så stor del används inom tillverknings- och fordonsindustrin vilket är branscher som är väldigt konjunkturkänsliga. Den stora ”kraschen” 2008 berodde på ett ovanligt stort utbud samtidigt som finanskrisen slog hårt på hela världskonjunkturen.

Jashuah, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Investera i priset på Platina

Kortsiktig eller långsiktig investering? Med eller utan hävstång? I ISK eller inte?

Platinum är det engelska ordet för Platina. Det varierar mellan olika finansiella instrument om de heter Platinum eller Platina – men är alltså exakt samma sak.

Detta skiljer de olika vägarna i att investera i platina.

Fysiska tackor

Via ett par olika återförsäljare i Sverige går det att exempelvis köpa platinatackor på 100 gram styck. Priset på en tacka, år 2021, var ca 44 000 kr. Tackorna skickas, försäkrade, med post och hämtas ut hos närliggande postombud.

Fördelen är att du har den reella tillgången och därmed undviker emittentrisken som finns vid handel med certifikat. Dessa tackor kan sedan säljas till flera olika återförsäljare i Sverige, eller utomlands.

Exempel – Guldcentralen.se

Bull & Bear certifikat

För kortsiktig handel med hävstång (inom ISK)

Bull & Bear är köp- respektive säljcertifikat som handlas med daglig hävstång. Certifikaten passar främst vid kortsiktig handel på några dagar/veckor. På längre sikt kommer dessa certifikat nämligen inte följa den underliggande tillgångens totala värdeutveckling. Detta på grund av en så kallad ”urholkningseffekt”.

Bulll och Bear certifikat handlas enklast hos Nordnet och Avanza.

Exempel:
Bear Platina X5 hos Avanza

Tips!
Skapar du konto både hos Nordnet.se och Avanza.se så kan du utnyttja bägge deras erbjudanden om avgiftsfri handel upp till en viss summa. Delar du upp dina pengar på två konton så kan du alltså handla med 0 kr i courtage (avgift) på en nästan dubbelt så stor totalsumma. Det är gratis att öppna konton både hos Nordnet och Avanza.

CFD

För medellång handel med hävstång (ej inom ISK)

CFD handlas oftast med hävstång. Till skillnad mot Bull & Bear är det däremot linjär hävstång vilket innebär att värdet på certifikatet alltid följer underliggande tillgångens värdeförändring över längre tid.

Exempel:

IG är en av de största plattformarna när det kommer till CFD-handel med råvaror.

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, kryptovalutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Aktier

De bolag som är aktiva inom gruvindustrin hittas främst i USA, Kanada och Sydafrika. Det är mycket vanligt att dessa företag även bedriver gruvdrift mot andra råvaror. Utöver det finns en bolagsrisk som innebär att priset på dess aktier inte nödvändigtvis måste följa priset på platina.

Exempel:
Platinum Group Ltd – Finns hos Avanza och Nordnet
Impala Platinum – Finns hos Nordnet och IG
Lonmin – Finns hos IG

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Warranter / Minifutures

För handel med mycket hög hävstång och knock-out

Warranter och Mini-futures rekommenderas enbart till personer som är väl insatta i handel med hög hävstång och vilken risk detta innebär. Dessa instrument har knock-out nivå då hela insatta beloppet går förlorat.   

Minifutures handlas enklast hos Nordnet och Avanza.

ETF

ETF (börshandlade fond) kan handlas med en rad olika innehav. Genom att köpa en ETF med fysisk tillgång i platina skapas en tydlig exponering mot priset.

ETF:er handlas enklast hos Nordnet och Avanza.

Exempel
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023