Store of value – Förklaring och exempel

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Store of value

Store of value är en tillgång som kan sparas över en längre tid med bibehållen eller ökat värde. Denna värdeutveckling bör även vara relativt stabil. Det finns inget svenskt uttryck för detta begrepp så vanligtvis används även ”Store of value” i en svensk kontext.

Bibehållet eller ökat värde = Samma eller större köpkraft i samhället

Investeringar i dessa tillgångar sker exempelvis vid oro för inflation eller lågkonjunktur. Dess primära mål är alltså inte en hög avkastning utan en stabil värdeökning som minst följer inflationen. Exempel är guld, andra ädelmetaller och valutor. På senare tid har även Bitcoin tillskrivits denna egenskap.

Vad är bästa Store of value?

Den tillgång som är bäst utifrån store of value bör ha:

 1. Lång livslängd – Risken ska inte finnas att tillgången förstörs över tid
 2. Alltid ha efterfrågan – Det spelar ingen roll om något har ett värde om det inte går att sälja
 3. Begränsat utbud – Vid ett ökat utbud är risken stor för inflation
 4. Stabilitet – Värdeutvecklingen ska vara stabil vilket gör att risken för att avyttring sker på låga prisnivåer är mycket liten. Stabilitet kan även innebära att investeringen inte sker inom det egna landet. Detta gäller exempelvis vid risk för konfiskering av staten eller liknande.

Det finns ingen tillgång som konstant varit en perfekt store of value. Detta utifrån att förutsättningarna kring någon av punkterna ovan kan ändras över tid. Historiskt har exempelvis snäckskal, salt och djurskinn används för detta ändamål – saker som idag inte längre har samma efterfrågan.  

Till viss del handlar det därmed om vad människor tillsammans (medvetet eller omedvetet) tillskriver ett värde. Det blir därmed en social konstruktion där människor tillsammans, via en öppen marknad, avgör vad som är ”rimligt” att betala för en viss tillgång.  Kan denna tillgång sedan sparas över tid och har ett begränsat utbud så kan det även anses vara store of value. 

Ett tydligt exempel på detta är guld. Även om guld delvis används inom industrin så är det framförallt ett investeringsobjekt som har ett värde eftersom investerarna är överens om att det kommer att ha ett värde i framtiden.

Gold’s value is ultimately a social construction: it is valuable because we all agree it has been and will be in the future. /Investopedia

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Diversifiering!

Som beskrivs nedan har alla tillgångar, som kan klassas som store of value, vissa nackdelar. Om målet är att ”bevara värde över tid” bör alltså inte hela kapitalet investeras i en och samma tillgång. Genom att diversifiera investeringarna över flera olika tillgångsklasser minskas risken.

Bästa store of value är därmed en mix av flera tillgångar där alla har lång livslängd, begränsat utbud, stabil värdeförändring samt alltid har en marknad.

 (Four alternative store of value for cash  – Nomadcapitalist)

Exempel på store of value

Vad som kan användas för store of value ändras både över tid och utifrån ekonomiskt läge i landet.

Valuta

Nationell valuta kan vara store of value förutsatt att köpkraften kvarstår för den summa som sparas över tid. Med andra ord får det vara ingen, eller mycket liten, inflation.

I vissa fall används utländsk valuta för att skapa denna stabilitet. Det sker exempelvis i länder med hög inflation och instabil valuta där invånarna helst växlar den lokala valutan till USD för att på så sätt bevara värdet över tid. Även om USD skulle ha inflation anses den vara betydligt mer värdebevarande än den lokala valutan. 

Faran – inflation

Om ett land har inflation på 1,5 % kommer värdet på innehavet minska 1,5 % per år (köpkraften minskar). Det kan låta lite men på tio år innebär det att köpkraften på en 1000-lapp minskat till 859 kr. Det är därmed inte värdebevarande. Om inflationen ökar kommer även investerare att söka andra investeringsalternativ om de söker efter värdebevarande investeringar.

Guld

Guld är den tillgång som oftast benämns vara store of value. Det beror framförallt på att guld har de egenskaper som krävs för långsiktigt bevarande av värde.

 • Hållbarhet – Guld rostar inte
 • Begränsat utbud – Utbudet kan inte snabbt ändras vilket minskar risk för inflation
 • Delbart – Guld kan lätt delas i mindre delar
 • Växlingsbart – Guld kan lätt säljas om så önskas

Dessutom har guld historiskt sett används som store of value under flera tusen år. Visserligen används metallen inom industrin och till smycken men den allra största handeln sker inom spekulation och investeringar. 

Under instabila perioder på börsen har ofta guld varit en eftertraktad tillgång. Det har även varit en tillgång som investerare flytt till i länder med skenande inflation.

Faran – följer inte inflation

Gold is really not a perfect hedge” sager Amy Arnott (Morningstar) till CNBC och hänvisar till en studie om visar att guld inte följer inflationen och i vissa fall varit en sämre investering än att ha hållit likvida medel. Ett exempel nämns från perioden 1980 – 1984 då inflationen i USA var 6,5 % och guld tappade 10 % i värde. Hade guld varit ett store of value under denna tid borde värdet gått upp minst 6,5 %.

Hon sammanfattar studien med att ”investors worried about rising consumer prices may wish to consider other asset classes instead”.

Handla råvaror & gör teknisk analys via IG

IG.com/sv erbjuder en app och en plattform som är mycket bra för:

✅ Gratis att öppna konto
✅ Teknisk analys i app & på pc-plattformen
✅ Ta position för uppgång eller nedgång
✅ Investera i råvaror, index, krypto osv
✅ Handla med eller utan hävstång
✅ Prova på med ett kostnadsfritt demokonto

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Andra ädelmetaller

Även andra ädelmetaller än guld och silver kan anses vara stor of value. Detta utifrån dess egenskaper att ha begränsat utbud, möjlighet att lagras och konstant efterfrågan. Vid inflation ökar generellt värdet på råvaror och ädelmetaller.

Faran – Tillgång och efterfrågan

Priset på ädelmetaller styrs, i likhet med andra tillgångar, av utbud och efterfrågan. Utbudet kan öka om nya fyndigheter upptäcks och gruvor startas upp men även minskas utifrån exempelvis politiska oroligheter i ett land och naturkatastrofer.

Även efterfrågan kan ändras kraftigt exempelvis beroende på tekniska framsteg som innebär att vissa ädelmetaller behövs i större utsträckning. Ett tydligt exempel på detta är platina och palladium som används i katalysatorer.

Bitcoin

Kryptovalutan Bitcoin framställs ofta som en digitalt store of value – eller digitalt guld. Detta utifrån att valutan har flera egenskaper som även guld har. Det kan bevaras över tid, har ett begränsat utbud, kan delas i mindre delar och kan lätt säljas. Bitcoin handlar du enklast via Coinbase.

I amerikanska artiklar inom store of value nämns ofta Bitcoin som ett alternativ. Detta till skillnad mot Sverige där kryptovalutor än så länge inte fått samma uppmärksamhet bland investerare. De som nämner Bitcoin brukar generellt ange volatiliteten som dess stora nackdel.

Faran – volatiliteten

Vid investering i en tillgång som ska vara store of value förväntas värdeökningen vara relativt stabil – så är inte fallet med Bitcoin. Grafen nedan visar att kryptovalutan var värd ca 1000 USD början av 2017 och ca 20 000 USD i slutet av det året. Sedan följde en ett ras som varade i ett par år varpå nästa rusning kom med uppgång från 8000 USD till som mest 60 000 USD på 1,5 år. Det är inte stabilt och det är inte heller en värdeutveckling som kan kopplas til inflation eller extrem oro på börsen. Det bör istället ses som ren spekulation.

De som förordar Bitcoin som store of value menar däremot att kryptovalutan fortfarande är i ett tidigt stadie och att priset kommer att stabiliseras över tid och i detta fall vara ett ultimat store of value.

Bitcoin priset som store of value

Jordbruks- och skogsfastigheter

I Sverige är det sällan som jordbruks- och skogsfastigheter nämns inom store of value. Men dessa tillgångar uppfyller flera kriterier för att bevara värde över tid.

Det finns ett begränsat antal i utbud, lång livslängd och alltid en efterfrågan. Däremot är det svårare att sälja av mindre delar om så skulle önskas. Det är även svårare att hantera än exempelvis guld och andra ädelmetaller. För privatpersoner är det även relativt krångligt att investera i skog.

Vid exempelvis inflation ökar kostnaden för det mesta i samhället – därmed även råvaror så som jordbruksvaror och virke och därmed även jordbruks- och skogsfastigheter. Sett till värdeutveckling är den även betydligt mer stabil än exempelvis priset på guld.

With land, you’ll at least keep pace with inflation while having an asset that is a safer part of your portfolio…. Land, especially agricultural land, is a great store of value for your money. /Nomadcapitalist – se videon ovan

Fastigheter

”Att köpa en bostad är bra eftersom priset alltid går upp”.

Med detta resonemang skulle fastigheter kunna ses som store of value. Det är även korrekt att värdet ökar över tid utifrån att det är inflationssäkert. Vid ökad inflation kommer även värdet på bostäder att öka.

Däremot kan utbudet förändras (fler bostäder byggs), efterfrågan minska (nya trender inom boenden) samtidigt som en bostad måste underhållas för att bibehålla sitt värde över tid. Det är alltså få punkter som uppfylls för att det ska kunna klassas som en bra store of value. Däremot kan eventuellt marken som fastigheten står på klassas som detta.

Läs även vår artikel om: att investera i fastigheter

Andra varianter av store of value

 Ytterligare exempel på tillgångar som ibland tillskrivs store of value är:

 • Antika föremål
 • Känd konst
 • Viner

En stor nackdel med dessa är däremot att det kan vara svårt att hitta köpare. Svagheten är därmed ”efterfrågan”.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar