Index

index

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

Ett index väger samman flera olika tillgångar och visar dess genomsnittliga värdeförändring mot en specifik tidpunkt. Index används bland annat för att påvisa utvecklingen på aktiemarknaden som helhet samt utveckling inom olika branscher.

Exempelvis är OMX30-index ett index som följer utvecklingen av de 30 största börsbolagen i Sverige.

Index visar:

  • Utvecklingen av en börs över en utvald tid
  • Måttstock på egna investeringar – i förhållande till genomsnittet
  • Måttstock på en fonds avkastning – i förhållande till genomsnittet
  • Utveckling för en bransch – i förhållande till andra branscher

Måttstock på avkastning

Index används mycket ofta som en måttstock på om en investering har gett hög, eller låg, avkastning. En person kan exempelvis nått en avkastning på Stockholmsbörsen på 16 % men om OMX under samma år har gått upp 32 % har investeringen inte gett hög avkastning. Då hade det varit betydligt bättre att ägt en indexfond.

Det är därmed viktigt att jämförelsen mellan den egna portföljen och index sker med rätt index. Äger du nästan enbart aktier inom hälsovård bör en jämförelse ske mot hälsoindex istället för OMX-index.

På samma sätt kan avkastningen på olika fonder jämföras mot index. I presentationen av fonder brukar det ofta även visas dess avkastning i förhållande till passande index.

Skapas och uppdateras

När ett index skapas används generellt siffran 100 som start. När index är på 175 har det därmed ökat 75 % från startdatum. Det finns även regler för vilka aktier som ska ingå och hur uppdateringar ska ske. Exempelvis uppdateras vissa index en gång per år utifrån exempelvis omsättning eller börsvärde på Stockholmsbörsen.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Olika sätt att räkna ut index

Marknadsviktade / Värde-viktade

Om ett index är marknadsriktat innebär det att varje aktie påverkar index i förhållande till dess börsvärde. Ett företag med börsvärde på 100 miljoner kommer därmed påverka dess index till 10 % förutsatt att detta index totala börsvärde är 1 miljard.

Oviktat / lika-viktat

Ett mindre vanligt sätt är att låta varje tillgång (oftast aktier) väga lika tungt. Dessa index påverkas därmed lika mycket oavsett om det är ett litet eller stort företag som ökar i värde.

Prisviktat

Med prisviktat index beräknas aktiernas genomsnittliga marknadspris (aktiekurs). Det finns även uträkningar som behöver göras vid exempelvis en split. Här spelar alltså inte börsvärdet någon roll.

PI – Prisindex

Ett index med PI påvisar hur priset på tillgången har utvecklats. PI kan i detta fall stå med i namnet på det index som används, ex OMXSPI

GI – Avkastningsindex / Gross index

Ett index med GI räknar både med värdeutveckling (PI) och aktieutdelning. Därmed visar detta index tydligare den totala avkastningen på tillgången.  Ibland används även benämningen TR (Total Return Index.

PI vs GI…

På kort sikt blir det mycket liten skillnad mellan PI och GI. Grafen nedan visar utvecklingen av OMXS både utifrån PI och GI under tre månader.

Under längre period blir det däremot stor skillnad då aktieutdelningar kan återinvesteras och därmed ge ”ränta på ränta” (eller avkastning på avkastning). Nedan visas utvecklingen av samma index – men över 3år.

(Bildkälla: Nordnet)

Olika slags index i Sverige

OMXSPI(Stockholm All-share)

Värdeviktat index över samtliga börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen. Detta exklusive utdelningar.

OMXSGI

Värdeviktat index över samtliga börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen. Detta inklusive utdelningar.

Branschindex

På Stockholmsbörsen finns flera index kopplade till branscher i Sverige. Det finns även internationella index som exempelvis påvisar utvecklingen av företag inom gruvindustrin eller skog över hela världen. Exempel på Stockholmsbörsen är Energi, Finans & Fastighet, Fordon & Reservdelar, Hälsovård, Industrivaror, Kraftförsörjning och Livsmedel. Inom nordiska branschindex finns exempelvis Energi, Transport & flyg samt Material.

OMXS30

Index uppbyggt av de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen

Large Cap, Mid Cap, Small Cap-index

Visar utvecklingen på aktier beroende på företagets börsvärde.

(Indexfond)

En fond vars innehåll är viktat för att följa ett specifikt index. En svensk aktiefond kan exempelvis utgå från OMXS30 vilket därmed innebär att fonden behöver bestå av dessa 30 aktier utifrån hur stor del de är av detta index. En indexfond kan lika gärna följa ett landindex som ett branschindex.

DVIS

Index som följer svenska optioner och volatiliteten på denna marknad.

AFGX

Tidningen Affärsvärldens generalindex som startade 1937. Ett prisindex som därmed inte tar hänsyn till utdelningar. Detta index ”började om” på 100 år 1995 och räknas idag ut av Nasdaq OMX och heter OMXAFGX

TCW – Total Competitiveness Weights Index

Index som speglar kronans värde i förhållande till en korg av andra valutor. Om detta index sjunker innebär det att svenska kronan, i genomsnitt, stärkts mot dessa valutor.

VIX / Skräckindex

Ett index som speglar volatiliteten på marknaden. Ökad volatilitet uppstår framförallt vid ökad oro. Det är även därför som VIX kallas för ”skräckindex”. De som tror på ökad oro/volatilitet kan därmed ta långa positioner i VIX (Kan ske på IG).

KPIKonsumentprisindex

Det finns en rad index som används för att påvisa den ekonomiska utvecklingen i landet. Ett av de mest använda är KPI. Detta index visar inflationen vilket till stor del både påverkar räntor på obligationer och aktiemarknadens utveckling. Det beräknas ut av SCB och presenteras varje månad.

SIXRXFIIF 

Samlingsindex över svenska investmentbolag

Handla på index

Det finns flera vägar att investera i index. Detta främst beroende på vilket index som önskas följas.

Via aktiefonder

Vid önskemål om att investera i svenska branschindex finns flera indexfonder att välja på. Dessa hittas exempelvis via Avanzas och Nordnets fondlista som kan filtrera fram samtliga indexfonder. Främst är det fonder som investerar mot den svenska eller nordiska marknaden men det finns även exempelvis europeiska, Globala och Asiatiska indexfonder.

Via ETF

En av fördelarna med ETF:er är att de ger tillgång till betydligt fler marknader än vad som nås via fondutbudet. Exempelvis går det att investera i index i Filipinerna likväl som Taiwan. Med ETF går det att både gå kort och lång samt i vissa fall handla med hävstång.

Certifikat och Warranter

Även inom certifikat och warranter hittas en del index-produkter. Detta exempelvis inom råvaror och VIX-index.

Via CFD

Hos både eToro och IG är det möjligt att investera i ett stort antal index över hela världen. Beroende på index och handelsplattform erbjuds handel med olika stor hävstång. Då det är internationella plattformar erbjuds delvis index som inte hittas hos svenska aktiemäklare.   

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Aktiehandel

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023