Avnotering av aktier

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Avnotering

En avnotering innebär att handeln med ett företags aktier avslutas på den reglerade marknad (börs) som de tidigare handlats på. Det kan ske utifrån styrelsens initiativ eller beslut från gällande börs. För aktieägarna innebär det att handeln blir betydligt svårare att genomföra.

Vid egen ansökan – eller beslut från börsen

Egen ansökan

Att styrelsen beslutar att företaget ska avnoteras beror främst på:

 • Det finns inte längre ekonomiska incitament till att finnas kvar på den börsen.
 • Styrelsen anser att de inom kort inte kommer kunna uppfylla de krav som finns på alla börsnoterade bolag.

Vid en egen ansökan skickas denna till börsen som tillsammans med företaget avgör vilket datum som ska vara sista handelsdatumet för aktien. Oftast sker det inom ett par veckor med ett tidsspann upp till 6 månader.

Beslut från börsen

Det vanligaste är att avnotering sker efter egen ansökan. Men det kan även ske genom att börsen tagit beslut om detta.

 • Företaget uppfyller inte de krav som börsen har på alla listade företag. Detta brukar börsen först påtala varpå företaget får en tid på sig att genomföra åtgärder.
 • Företaget har inte betalat avgiften.
 • En konkursansökan på företaget har lämnats in, oavsett om det är av företagsledningen eller kreditgivare.
 • Företaget blir uppköpt.
 • Så stora förändringar i struktur och verksamhet har skett att det bör anses vara ett nytt företag. I detta fall kan börsen begära att detta företag ska ansöka om en ny notering och sker inte det kan börsen besluta att de ska avnoteras.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Fördelar och nackdelar med att vara noterad

Fördelen med notering är framförallt allt att företaget lättare kan få in kapital och underlättar för handel i aktien. Genom att vara på en börs ökar även generellt intresset för företaget och handelsvolymen ökar.

Nackdelen med notering är den kostnad detta innebär samt att en notering innebär betydligt högre krav på transparens och informationsflöde. Skulle inte reglerna följas kan företaget i värsta fall avnoteras.

En avnotering kan därmed ske för att företaget inte har råd att vara kvar på listan men även för att de inte vill vara lika öppen med företagets ekonomi eller vissa andra uppgifter.

Är ett företag noterat sker även handeln med dess aktier anonymt. Därmed kan vem som helst (även dess konkurrenter) köpa andelar i företaget. Är det onoterat går det tydligare att kontrollera vilka som köper aktierna. Detta är däremot sällan en avgörande faktor för avnotering.

Så påverkas aktieägarna

Den största skillnaden för aktieägarna är att handeln blir betydligt svårare att genomföra. Med en notering kan handeln ske via en aktiemäklare men nu får handeln istället ske manuellt mellan olika parter.

En annan skillnad är att dessa aktier inte kan hållas på ett investeringssparkonto (ISK). Vid en avnotering kommer därmed dessa aktier automatiskt flyttas över till en aktiedepå. Därmed påverkas även framtida köp/försäljningar utifrån andra deklarations- och skatteregler.  

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Exempel på avnoteringar

MenuPay AB – För låg omsättning och hög kostnad

I juni 2020 godkändes ansökan om avnotering av MenuPay AB från Spotlight. Den sista handelsdagen sattes 36 dagar framåt.

Orsaken att företaget ansökte om avnotering var att handeln var låg, noteringskostnaden hög och att värderingen på aktielistan var ”otillfredsställande låg”. Det fanns därmed ingen fördel för företaget att vara kvar på listan.

Moxietech – Begränsad likviditet och aktieägarantal

I oktober 2019 beslutade styrelsen till MOxieTech Group AB att ansöka om avnotering från Nasdaq First North. Beslutet togs efter diskussioner med börsen som vid flera tillfällen hade ombett företaget att genomföra åtgärder för att förbättra likviditeten i aktien. En del åtgärder hade även genomförts men utan större resultat. 

I och med att enbart 95 aktieägaren hade aktier för ett värde av minst 500 Euro, samt att det totalt fanns 297 aktieägare, uppfyllde inte företaget heller kravet på antalet kvalificerade aktieägare. Det är en av de punkter som måste vara uppfyllda för att få vara listad. Utöver dessa faktorer fanns även andra orsaker till avlistning. Bland annat ansåg styrelsen att kostnaden för notering var för hög i förhållande till dess verksamhet.

Hembla – Via uppköp av Vonovia

Den 7:e november 2019 offentliggjorde Vonovia (via ett helägt dotterbolag) ett bud på samtliga Hemblas aktier. Genom att detta köp godkändes ansökte Hemblas styrelse om avnotering från Nasdaq Stockholm. Den 19:e december godkändes ansökan och sista handelsdag sattes till 10: januari.  

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar