Avnotering av aktier

En avnotering innebär att handeln med ett företags aktier avslutas på den reglerade marknad (börs) som de tidigare handlats på. Det kan ske utifrån styrelsens initiativ eller beslut från gällande börs. För aktieägarna innebär det att handeln blir betydligt svårare att genomföra.

Vid egen ansökan – eller beslut från börsen

Egen ansökan

Att styrelsen beslutar att företaget ska avnoteras beror främst på:

  • Det finns inte längre ekonomiska incitament till att finnas kvar på den börsen.
  • Styrelsen anser att de inom kort inte kommer kunna uppfylla de krav som finns på alla börsnoterade bolag.

Vid en egen ansökan skickas denna till börsen som tillsammans med företaget avgör vilket datum som ska vara sista handelsdatumet för aktien. Oftast sker det inom ett par veckor men tidsspann på upp till 6 månader förekommer.

Beslut från börsen

Det vanligaste är att avnotering sker efter egen ansökan. Men det kan även ske genom att börsen tagit beslut om detta.

  • Företaget uppfyller inte de krav som börsen har på alla listade företag. Detta brukar börsen först påtala varpå företaget får en tid på sig att genomföra åtgärder.
  • Företaget har inte betalat avgiften.
  • En konkursansökan på företaget har lämnats in, oavsett om det är av företagsledningen eller kreditgivare.
  • Företaget blir uppköpt.
  • Så stora förändringar i struktur och verksamhet har skett att det bör anses vara ett nytt företag. I detta fall kan börsen begära att detta företag ska ansöka om en ny notering och sker inte det kan börsen besluta att de ska avnoteras.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en nästan dubbelt så stor summa

Fördelar och nackdelar med att vara noterad

Fördelen med notering är framförallt allt att företaget lättare kan få in kapital och underlättar för handel i aktien. Genom att vara på en börs ökar även generellt intresset för företaget och handelsvolymen ökar.

Nackdelen med notering är den kostnad detta innebär samt att en notering innebär betydligt högre krav på transparens och informationsflöde. Skulle inte reglerna följas kan företaget i värsta fall avnoteras.

En avnotering kan därmed ske för att företaget inte har råd att vara kvar på listan men även för att de inte vill vara lika öppen med företagets ekonomi eller vissa andra uppgifter.

Är ett företag noterat sker även handeln med dess aktier anonymt. Därmed kan vem som helst (även dess konkurrenter) köpa andelar i företaget. Är det onoterat går det tydligare att kontrollera vilka som köper aktierna. Detta är däremot sällan en avgörande faktor för avnotering.

Så påverkas aktieägarna

Den största skillnaden för aktieägarna är att handeln blir betydligt svårare att genomföra. Med en notering kan handeln ske via en aktiemäklare men nu får handeln istället ske manuellt mellan olika parter.

En annan skillnad är att dessa aktier inte kan hållas på ett ISK. Vid en avnotering kommer därmed dessa aktier automatiskt flyttas över till en aktiedepå. Därmed påverkas även framtida köp/försäljningar utifrån andra deklarations- och skatteregler.  

Exempel på avnoteringar

MenuPay AB – För låg omsättning och hög kostnad

I juni 2020 godkändes ansökan om avnotering av MenuPay AB från Spotlight. Den sista handelsdagen sattes 36 dagar framåt.

Orsaken att företaget ansökte om avnotering var att handeln var låg, noteringskostnaden hög och att värderingen på aktielistan var ”otillfredsställande låg”. Det fanns därmed ingen fördel för företaget att vara kvar på listan.

Moxietech – Begränsad likviditet och aktieägarantal

I oktober 2019 beslutade styrelsen till MOxieTech Group AB att ansöka om avnotering från Nasdaq First North. Beslutet togs efter diskussioner med börsen som vid flera tillfällen hade ombett företaget att genomföra åtgärder för att förbättra likviditeten i aktien. En del åtgärder hade även genomförts men utan större resultat. 

I och med att enbart 95 aktieägaren hade aktier för ett värde av minst 500 Euro, samt att det totalt fanns 297 aktieägare, uppfyllde inte företaget heller kravet på antalet kvalificerade aktieägare. Det är en av de punkter som måste vara uppfyllda för att få vara listad. Utöver dessa faktorer fanns även andra orsaker till avlistning. Bland annat ansåg styrelsen att kostnaden för notering var för hög i förhållande till dess verksamhet.

Hembla – Via uppköp av Vonovia

Den 7:e november 2019 offentliggjorde Vonovia (via ett helägt dotterbolag) ett bud på samtliga Hemblas aktier. Genom att detta köp godkändes ansökte Hemblas styrelse om avnotering från Nasdaq Stockholm. Den 19:e december godkändes ansökan och sista handelsdag sattes till 10: januari.  

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer och fakturaköp. Du får en fin avkastning & en bra riskspridning.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Aktiehandel

Kommentera eller Fråga

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Savelend.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. På Savelend kan du dessutom investera i företagslån, inkassoportföljer och fakturaköp.

Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Utnyttja deras erbjudanden genom att skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) för ett dubbelt så stort belopp.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021