Månadsspara i Aktier

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Månadsspara i aktier

Via ett par olika tjänster är det möjligt att månadsspara i aktier i Sverige. Det som framförallt skiljer dem är:

 • Automatiskt sparande – eller sker köpen manuellt?
 • Välja inriktning på portfölj– eller exakt vilka aktier som ska köpas?
 • Gratis aktiehandel – eller courtage på alla köp?

Att månadsspara rekommenderas som ett enkelt och långsiktigt sätt att bygga en aktie- och/eller fondportfölj. Vilken tjänst passar dig bäst?

1. Sigmastocks – Månadssparande med automatisk balansering

Sigmastocks.se skapar en aktieportfölj som passar din syn på sparande och investeringar. Det är sedan i den portföljen som månadssparandet sker. Ett enkelt och snabbt sätt att skapa en diversifierad portfölj med automatiskt månadssparande.

 • Skapa investeringsprofil

Inför att ett konto skapas hos Sigmastocks får du besvara ett flertal frågor kring din syn på dina kommande aktieinvesteringar. Detta exempelvis kring risknivå, geografiskt fokusområde och om utdelningsbolag eller tillväxtbolag ska prioriteras.

Utifrån dessa frågor kommer Sigmastocks automatiskt skapa en aktieportfölj baserat på bolag från nordiska, Amerikanska och Europeiska marknaden.

 • Koppla autogiro och månadssparande

Genom att koppla ett konto för autogiro kommer ett valt belopp att automatisk dras varje månad till Sigmastocks. Denna summa kommer sedan investeras i aktierna i portföljen.

 • Automatisk balansering

 Två gånger per år kommer innehavet automatiskt balanseras om – utifrån investeringsprofilen. Detta för att undvika att enskilda bolag väger för tungt i portföljen efter exempelvis större uppgångar.

Fördelar:

 • Automatisk portfölj skapas utifrån riskprofil
 • En bred portfölj med 10 – 50 aktier
 • Automatisk månadssparande – Automatisk balansering

Nackdelen:

Portföljen går inte att anpassa genom att lägga till eller ta bort enskilda aktier. Önskas en helt individuell portfölj är det bättre att skapa manuellt månadssparande via Avanza (sen rubrik 2)

Kostnad:

Årskostnaden, inklusive courtage m.m. är 0,35 %.

Läs mer i vår: recension om Sigmastocks

2. Avanza – Överföring med manuella köp

Det går inte att automatiskt månadsspara i aktier via Avanza. Däremot krävs det inte mer än ett par minuter per månad för att genomföra köpen regelbundet.

 • Skapa automatisk överföring

Börja med att skapa en automatisk överföring från ditt privatkonto till Avanza. Detta på det belopp som önskas månadssparas. Om överföringen sker den 28:e bör pengarna finnas på kontot senast den 30:e.

 • Köp aktier enligt mall

Välj ut vilka aktier som önskas köpas månadsvis och genomför dessa köp manuellt den sista varje månad.

 • Ombalansera 2 ggr per år

Oavsett hur aktier köps finns en fördel att se över portföljen 1 – 2 gånger per år och eventuellt balansera om den. Detta med målet att ett enskilt bolag inte ska väga för tungt och därmed påverka portföljens värde betydligt mer än andra.

Fördelar:

 • Billigaste sättet att månadsspara
 • Välj exakt de aktier du önskar
 • Bygg portfölj av aktier, ETF, certifikat m.m

Nackdelen:

Nackdelen är att något automatiskt aktieköp inte går att aktivera. Varje månad måste alltså detta ske manuellt.

Kostnad:

Om du har mindre än 50 000 kr hos Avanza sker aktiehandeln utan avgift. Vid större belopp är lägsta courtagenivån 1 kr per transaktion. 

3. Aktieinvest – Automatiskt sparande med fast courtage

Hos Aktieinvest erbjuds månadssparande i både aktier och fonder. Utöver att välja aktier själv finns även färdiga portföljer att kopiera. De var länge den enda aktören som erbjöd automatiskt månadssparande i aktier – men nu erbjuds det även av Sigmastocks (se ovan). Dessa två tjänster skiljer sig däremot en hel del åt.  

 • Skapa konto på Aktieinvest & öppna ett ISK-konto

Att skapa konto är gratis och identifiering sker med mobilt Bank-ID

 • Bestäm belopp att spara varje månad (minst 500 kr)

Gå till ”Månadsspara” och välj en aktieportfölj, sparbox eller välja egna aktier. Detta för minst 500 kr per månad.

 • Automatiskt köp

Varje månad kommer pengar att dras via autogiro och investeras i de aktier som är valda.

Fördelar:

 • Välj själv vilka aktier du vill köpa
 • Automatiskt månadssparande i aktier/fonder
 • Samma kostnad oavsett köpesumma

Nackdelen:

Nackdelen med Aktieinvest är den fasta kostnaden per köp (minst 10 kr). Det blir dyrt vid ett mindre månadssparande. Dessutom är dess courtage högt vid handel med aktier utanför andelsorder/månadssparande.  Utbudet av olika värdepapper är även mindre än hos Avanza.

Kostnad:  

Kostnaden är 20 kr per köptillfälle. Medlemmar i Aktiespararna (595 kr/år) betalar 10 kr per tillfälle. Det är därmed inte en lönsam väg om månadssparande ska ske med ett par hundra kronor då den procentuella avgiften blir hög.

(Priset gäller enbart andelsorder/månadssparande. Övriga köp kostar 0 kr per tillfälle om det finns under 60 000 kr på kontot, annars 39 kr per tillfälle)

Fondsparande – Sprid riskerna

Även fondsparande är ett sätt att månadsspara i aktier. Det går att välja fond utifrån bransch, risk och region men det går inte att själv avgöra vilka aktier som ska köpas. Generellt syftar man inte på fondsparande när ”månadssparande i aktier” nämns. Detta just eftersom du själv inte väljer aktierna.

Fördelar:

 • Bred riskspridning
 • Även vid lägre belopp
 • Marknader över hela världen

Nackdelen:

Med fonder väljer du inte själv vilka aktier du vill (eller inte vill) investera i. Du kan inte heller påverka vilka byten som sker i fonden över tid. Önskas mer påverkan på detta är Sigmastocks ett bättre alternativ.

Kostnad:

De flesta fonder har en årlig förvaltningsavgift på 0,5 – 2 %. Denna avgift är inräknad i kursen.

Fonder handlar du enklast hos Avanza

Lämna en kommentar