SKEW-index

SKEW-index

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

SKEW-index visar prisförhållandet mellan säljoptioner och köpoptioner på S&P 500. Är index exempelvis på 120 innebär det att säljoptionerna är 20 % dyrare än köpoptionerna.

Ett högt index innebär det att många investerare vill skapa en hedge mot S&P 500. Det kan exempelvis ske vid en negativ marknadstro.

SKEW-index visar alltså hur investerarna väljer att positionera sig på marknaden och kan vara en, av flera, indikatorer som påvisar hur stor oron är för en börsnedgång.

SKEW = Risken att S&P 500 vänder nedåt, enligt investerarna

SKEW-index visar…

SKEW-index visar förhållandet mellan köp- och säljoptionerna som kan handlas mot S&P 500.

Köpoption – Ger ägaren rätten (men ej skyldigheten) att köpa en tillgång, till en viss nivå, på ett förutbestämt datum.  

Säljoption – Ger ägaren rätten (men ej skyldigheten) att sälja en tillgång, till en viss nivå, på ett förutbestämt datum.

Om marknaden är mycket orolig kommer efterfrågan på säljoptioner att öka. Detta eftersom investerarna vill skapa en hedge mot dess aktie- och fondinnehav. De tecknar säljoptioner och är därmed säkrade att kunna sälja tillgångarna till en viss nivå. Skulle marknaden gå ner kraftigt kommer en vinst att uppstå på dessa optioner. Det är på grund av detta som optioner ofta används som hedge.  

Generellt är säljoptioner dyrare än köpoptioner. Detta utifrån att en säljoption just ger en hedge. Med andra ord betalas en viss summa för att minska risken i portföljen. Det kan jämföras mot en köpoption där en summa betalas för att öka risken i portföljen. SKEW kan därmed öka vid följande förutsättningar:

  1. Oro på marknaden
  2. Många investerare vill ha säljoptioner
  3. Priset på säljoptionerna pressas upp
  4. Prisskillnaden på köp- och säljoptioner är stor (SKEW-index är högt)

Högt SKEW-index visar alltså att marknaden är mycket orolig för en kommande nedgång på S&P 500. I likhet med VIX kan alltså SKEW användas för att förstå investerarnas syn på marknaden.

Alexander Gustafsson (Nordnet) sammanfattar SKEW-index tydligt i videoklippet nedan. Detta genom att ange att SKEW visar ”hur investerare positionerar sig för en eventuell nedgång”.

(Så tar du tempen på marknaden – Nordnet)

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Inte bara oro och skräck…

Att SKEW-index går upp behöver inte betyda att investerarna tror på en total krasch men i alla fall en viss rekyl mot en nuvarande utvecklingen.

Ett exempel kan tas från 2021. I maj hade S&P 500 gått upp 11,74 % och på 12 månader ca 44 %. I en intervju till DagensPS sammanfattade Joakim Bornold marknadsläget och varför SKEW-index var högt:

”Aktiemarknaden fortsätter att värderas upp och priser in en återhämtning som vi inte riktigt ser ännu. Då ökar risken för ett bakslag och det är vad SKEW-index visar”.

Ökat SKEW-index kan tolkas som en ökad risk för stora kursras.  Vid uttalandet var SKEW på 132,8. 4

Nivåer och genomsnitt

120 – Genomsnitt

Detta innebär att säljoptionen är 120 % av köpoptionens pris, dvs 20 % dyrare. Vid denna nivå kan börsen ses som stabil och ”normal”. Nivån kan självklart röra sig både lite upp och ned utan att detta behöver betyda något speciellt. Vid nivåer närmare 140 finns däremot en tydligt ökad oro på marknaden.

140 – Ökad risk för kursfall

Nu kostar säljoptionerna 40 % mer än köpoptionerna. Med andra ord betalas dubbelt så hög premie. Investerarna är alltså villig att betala betydligt mer för att få den försäkring som optionen ger.

Exempel på händelser som kan trycka upp SKEW-index:

  • Presidentval
  • Pandemiutbrott
  • Brexit
  • Kraftig börsuppgång

VIX vs SKEW

Både VIX och SKEW påvisar oro och förväntad volatilitet på marknaden. De är därmed delvis ”sammankopplade” även om de anger olika faktorer.

VIX

VIX mäter priset på optioner på S&P 500. Detta index återspeglar därmed marknadens tro på volatiliteten kommande 30 dagar. Högre VIX-index påvisar alltså att investerarna tror på en kommande hög volatilitet vilket generellt visar på oro och nedåtgående trend.

Vid nivåer över 30 är det förhöjd risk och vid nivåer över 40 är det ”skräck” på marknaden. Se diagrammet nedan och vilken extrem panik som fanns på marknaden under finanskrisen 2009 – men även i början av Coronakrisen 2020.

VIX anger = Marknadens tro på kommande 30 dagars volatilitet.

VIX index
VIX

(Bild från videon ”Så tar du tempen på marknaden” av Nordnet)

SKEW

SKEW mäter skillnaden mellan köp- och säljoptioner på S&P 500. Med andra ord de optioner som investerare kan använda för att skapa hedge mot nedgång. Ju fler som vill skapa en hedge på sina investeringar desto högre SKEW-index.

Skillnaden

SKEW liknar VIX-index men istället för att mäta implicit volatilitet baserad på en normal distribution, mäter den implicit risk för den framtida avkastningen vid oväntade händelser.

Även om VIX och SKEW kan påvisa oro på marknaden så har de inte alltid följts åt. Se exempel på 2009 då VIX var mycket hög utan att SKEW ens nådde 140.

VIX
VIX
Skew förklaring

(Bild från videon ”Så tar du tempen på marknaden” av Nordnet)

Investera i SKEW-index…

Det går inte att investera i SKEW-index i Sverige. Däremot går det att skapa exponering mot VIX-index. Det sker i detta fall via CFD, exempelvis hos IG.com/sv.

Volatiliteten i dessa index är (som bilderna visar ovan) mycket kraftig så dessa investeringar innebär en mycket hög risk. En exponering mot VIX ska inte heller ses som en hedge mot börsnedgång då det enbart speglar oron/skräcken på marknaden.

Vid exponering mot VIX-index, via CFD, skapas en position på den nivån som VIX för tillfället är på. Om VIX sedan går upp 5% kommer CFD att öka med 5% samt vice versa. Värdet avgörs alltså av förändringen i VIX-index från att positionen öppnades. Något underliggande värde finns inte så som i fonder och aktier.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Trading & teknisk analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023