SKEW-index

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Skew index

SKEW-index visar prisförhållandet mellan säljoptioner och köpoptioner på S&P 500. Är index exempelvis på 120 innebär det att säljoptionerna är 20 % dyrare än köpoptionerna.

Ett högt index innebär det att många investerare vill skapa en hedge mot S&P 500. Det kan exempelvis ske vid en negativ marknadstro.

SKEW-index visar alltså hur investerarna väljer att positionera sig på marknaden och kan vara en, av flera, indikatorer som påvisar hur stor oron är för en börsnedgång.

SKEW = Risken att S&P 500 vänder nedåt, enligt investerarna

SKEW-index visar…

SKEW-index visar förhållandet mellan köp- och säljoptionerna som kan handlas mot S&P 500.

Köpoption – Ger ägaren rätten (men ej skyldigheten) att köpa en tillgång, till en viss nivå, på ett förutbestämt datum.  

Säljoption – Ger ägaren rätten (men ej skyldigheten) att sälja en tillgång, till en viss nivå, på ett förutbestämt datum.

Om marknaden är mycket orolig kommer efterfrågan på säljoptioner att öka. Detta eftersom investerarna vill skapa en hedge mot dess aktie- och fondinnehav. De tecknar säljoptioner och är därmed säkrade att kunna sälja tillgångarna till en viss nivå. Skulle marknaden gå ner kraftigt kommer en vinst att uppstå på dessa optioner. Det är på grund av detta som optioner ofta används som hedge.  

Generellt är säljoptioner dyrare än köpoptioner. Detta utifrån att en säljoption just ger en hedge. Med andra ord betalas en viss summa för att minska risken i portföljen. Det kan jämföras mot en köpoption där en summa betalas för att öka risken i portföljen. SKEW kan därmed öka vid följande förutsättningar:

 1. Oro på marknaden
 2. Många investerare vill ha säljoptioner
 3. Priset på säljoptionerna pressas upp
 4. Prisskillnaden på köp- och säljoptioner är stor (SKEW-index är högt)

Högt SKEW-index visar alltså att marknaden är mycket orolig för en kommande nedgång på S&P 500. I likhet med VIX kan alltså SKEW användas för att förstå investerarnas syn på marknaden.

Alexander Gustafsson (Nordnet) sammanfattar SKEW-index tydligt i videoklippet nedan. Detta genom att ange att SKEW visar ”hur investerare positionerar sig för en eventuell nedgång”.

(Så tar du tempen på marknaden – Nordnet)

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Inte bara oro och skräck…

Att SKEW-index går upp behöver inte betyda att investerarna tror på en total krasch men i alla fall en viss rekyl mot en nuvarande utvecklingen.

Ett exempel kan tas från 2021. I maj hade S&P 500 gått upp 11,74 % och på 12 månader ca 44 %. I en intervju till DagensPS sammanfattade Joakim Bornold marknadsläget och varför SKEW-index var högt:

”Aktiemarknaden fortsätter att värderas upp och priser in en återhämtning som vi inte riktigt ser ännu. Då ökar risken för ett bakslag och det är vad SKEW-index visar”.

Ökat SKEW-index kan tolkas som en ökad risk för stora kursras.  Vid uttalandet var SKEW på 132,8. 4

Nivåer och genomsnitt

120 – Genomsnitt

Detta innebär att säljoptionen är 120 % av köpoptionens pris, dvs 20 % dyrare. Vid denna nivå kan börsen ses som stabil och ”normal”. Nivån kan självklart röra sig både lite upp och ned utan att detta behöver betyda något speciellt. Vid nivåer närmare 140 finns däremot en tydligt ökad oro på marknaden.

140 – Ökad risk för kursfall

Nu kostar säljoptionerna 40 % mer än köpoptionerna. Med andra ord betalas dubbelt så hög premie. Investerarna är alltså villig att betala betydligt mer för att få den försäkring som optionen ger.

Exempel på händelser som kan trycka upp SKEW-index:

 • Presidentval
 • Pandemiutbrott
 • Brexit
 • Kraftig börsuppgång

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, kryptovalutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

VIX vs SKEW

Både VIX och SKEW påvisar oro och förväntad volatilitet på marknaden. De är därmed delvis ”sammankopplade” även om de anger olika faktorer.

VIX

VIX mäter priset på optioner på S&P 500. Detta index återspeglar därmed marknadens tro på volatiliteten kommande 30 dagar. Högre VIX-index påvisar alltså att investerarna tror på en kommande hög volatilitet vilket generellt visar på oro och nedåtgående trend.

Vid nivåer över 30 är det förhöjd risk och vid nivåer över 40 är det ”skräck” på marknaden. Se diagrammet nedan och vilken extrem panik som fanns på marknaden under finanskrisen 2009 – men även i början av Coronakrisen 2020.

VIX anger = Marknadens tro på kommande 30 dagars volatilitet.

VIX index
VIX

(Bild från videon ”Så tar du tempen på marknaden” av Nordnet)

SKEW

SKEW mäter skillnaden mellan köp- och säljoptioner på S&P 500. Med andra ord de optioner som investerare kan använda för att skapa hedge mot nedgång. Ju fler som vill skapa en hedge på sina investeringar desto högre SKEW-index.

Skillnaden

SKEW liknar VIX-index men istället för att mäta implicit volatilitet baserad på en normal distribution, mäter den implicit risk för den framtida avkastningen vid oväntade händelser.

Även om VIX och SKEW kan påvisa oro på marknaden så har de inte alltid följts åt. Se exempel på 2009 då VIX var mycket hög utan att SKEW ens nådde 140.

VIX
VIX
Skew förklaring

(Bild från videon ”Så tar du tempen på marknaden” av Nordnet)

Investera i SKEW-index…

Det går inte att investera i SKEW-index i Sverige. Däremot går det att skapa exponering mot VIX-index. Det sker i detta fall via CFD, exempelvis hos IG.com/sv.

Volatiliteten i dessa index är (som bilderna visar ovan) mycket kraftig så dessa investeringar innebär en mycket hög risk. En exponering mot VIX ska inte heller ses som en hedge mot börsnedgång då det enbart speglar oron/skräcken på marknaden.

Vid exponering mot VIX-index, via CFD, skapas en position på den nivån som VIX för tillfället är på. Om VIX sedan går upp 5% kommer CFD att öka med 5% samt vice versa. Värdet avgörs alltså av förändringen i VIX-index från att positionen öppnades. Något underliggande värde finns inte så som i fonder och aktier.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar