Indienfonder

Indienfonder

Indienfonder är aktiefonder som investerar i bolag i Indien samt bolag som har en mycket stor inriktning mot detta land. De finns även aktiefonder med Indien som primärt investeringsland men där aktier även får köpas i bolag i närliggande länder så som Nepal, Bhutan och Sri Lanka.

Indien är en tillväxtmarknad vilket innebär hög risk och hög potential. Mellan 2012 och 2022 hade landet en betydligt starkare ekonomisk utveckling än Asien i övrigt. Det är ett land med en ung befolkning, växande medelklass och allt högre utbildningsnivå. Till landets risker finns bland annat ett mycket stort beroende olja och de allmänna risker som finns på tillväxtmarknader.

Indien som marknad

”Miljardbefolkning med växande medelklass och en vilja att hela tiden få det bättre. Lägg till en hög utbildningsnivå och en ekonomi med både tillväxt och potential.”

Citatet ovan är från en artikel på Aktiespararna och sammanfattar mycket väl denna marknad. Bland annat nämns det i artikeln att Indiens ekonomi kan jämföras med de ekonomiska förhållandena i Kina i början av 2000-talet. En tillväxtmarknad med stor potential – men även stor risk.

Påverkas starkt av oljepriset

Indien är en av de länder i världen med högst nettoimport av olja. Den största delen köps in från Ryssland. Därmed påverkas landets ekonomi i stor grad av prisnivåerna på olja. Detta var något som tydligt kunde ses under våren 2022 när Ryssland invaderade Ukraina och oljepriset snabbt sköt i höjden. Utöver att det påverkade många länders inflation försämrade det även Indiens handelsbalans.

En negativ aspekt av marknaden är därmed det stora behovet av olja och råvaror och därmed känsligheten för om priserna går uppåt på dessa tillgångar.

Emerging Markets – Påverkas av världsmarknaden

Indien är en tillväxtmarknad (Emerging Market) som mycket tydligt påverkas av den globala ekonomiska utvecklingen. Under osäkra tider ”flyr” investerare till stabilare valutor och marknader (exempelvis USD) och investeringarna i dessa mer riskfyllda länder minskas. Det skapar en starkare dollar vilket i sig är negativt för den indiska ekonomin.

Lite förenklat kan sägas att tillväxtmarknader gynnas extra mycket under global högkonjunktur och missgynnas extra mycket under osäkerhet och lågkonjunktur. Detta självklart med vissa undantag.

(Stora möjligheter och risker i Indien – Ekonomikanalen 2019)

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Unik demografi

En fördel med Indien är dess demografi. Det är en förhållandevis ung befolkning som allt fler utbildar sig på högre nivåer. Det är en av orsakerna till att landet anses få en starkare medelklass och högre inhemsk konsumtion.

Stark i Asien

Indien har historiskt haft en starkare ekonomisk utveckling än Asien som helhet. Det visar sig exempelvis i diagrammet nedan som tagits fram av fondbolaget Carnegie. Orange linje är utvecklingen av Carnegie Asia och den blå Carnegie Indienfond A (Läs mer om fonden längre ner i artikeln).

” Carnegie Indienfond erbjuder exponering mot en av världens mest spännande tillväxtmarknader.”

Carnegie indenfond

Trots historiskt kraftig tillväxt menar Carnegie att ”landet har goda förutsättningar att fortsätta växa”. Detta mycket tack vare en ökad inhemsk efterfrågan, allt större utländska direktinvesteringar och stora satsningar på infrastruktur. I slutet av 2021 fastställde fondbolaget att ”Indiens tillväxt går om Kina”

Bland de stora tillväxtländerna, inklusive övriga ”BRIC-länder” (Brasilien/Ryssland/Indien/Kina), är avkastningen oöverträffad./ Swedbank

En viss nackdel med den extremt starka utvecklingen är att värderingarna länge legat högre än i andra länder.

Gynnas av osäkerheten i Kina

Indien gynnas även delvis av ekonomisk osäkerhet i Kina. Med svårigheter och begränsningar för utländska investerare i Kina har flera vänt blickarna till andra stora och relativt stabila ekonomier vilket Indien kan erbjuda. Detta i alla fall i förhållande till andra länder inom samma världsdel. 

Förutsättningarna kan ändras snabbt

Tillväxtmarknader kännetecknas av förhöjd risk utifrån att förutsättningarna kan ändras relativt snabbt. Det handlar både om förändrade lagar, valutarisk och geopolitiska händelser i landet och dess omgivning. Genom att investera på lång sikt minskas denna risk – i likhet med alla investeringar i aktier/fonder.  

Finans och IT

De flesta Indien fonder väger tyngst inom finanssektorn. Exempel på fonder där finans väger tyngst är (andel procent i parentes)

Carnegie Indienfond A – 24,80 %

Nordea Indienfond – 31,01 %

Danske Invest India – 26,08 %

Franklin India A – 33,77 %

BGF India A2 – 30,12 %

Exempel på Indien fonder

Utbudet av Indien fonder är stort. Hos exempelvis Avanza fanns det år 2022 ca 20 fonder inriktade mot detta land. Nedan nämns exempel från detta utbud. Samtliga Avanzas Indienfonder kan ses här.

(Information är från våren 2022)

Carnegie Indienfond A

Carnegie Indienfond A var den populäraste Indienfonden hos Avanza år 2022. Detta med närmare 5000 sparare. Därefter kom Nordeas fond med ca 4000 sparare. Dess popularitet kan bero på att det är en av mycket få fonder i denna kategori som har 4/5 i betyg av Morningstar och handlas i SEK.

Investeringar sker i bolag som ”gynnas av en växande medelklass” vilket innebär ökad konsumtion och inhemsk efterfrågan. År 2022 var den primära branschen finans och därefter konsumentvaror och råvaror.

Läs mer om fonden hos Avanza

Risk 6/7 – Morningstar 4/5 – Förvaltningsavgift 2,20 % – Ägare på Avanza ca 4875

Nordea Indienfond

Nordeas Indienfond investerar i bolag i Indien eller i bolag som har en betydande del av sin verksamhet mot detta land. I regel sker investering i ca 60 bolag. Detta är en matarfond vilket i korthet innebär att större delen av innehavet investeras i en fond inriktade mot denna marknad. I detta fall Indian Equity Fund. Det går däremot inte att investera i den fonden direkt från Avanza. År 2022 var den primära branschen finans och därefter teknik och råvaror.

Läs mer om fonden hos Avanza

Risk 6/7 – Morningstar 3/5 – Förvaltningsavgift 1,85 % – Ägare på Avanza ca 3919

Jupiter India Select L USD

Jupiter India Select L USD är en av de fonder som handlas i USD. Som svensk investerare innebär detta en valutarisk mot USD. Fonden har dessutom bara 1 av 5 stjärnor av Morningstar vilket betyder att den underpresterat mot andra fonder inom samma kategori. Utöver Indien kan även investeringar delvis ske i Pakistan, Sri Lanka, Bhutan, Nepal och Maldiverna.

År 2022 var den primära branschen finans och därefter sjukvård och konsumentprodukter.

Läs mer om fonden hos Avanza

Risk 6/7 – Morningstar 1/5 – Förvaltningsavgift 1,75 % – Ägare på Avanza ca 245

Denna fond nämns i denna artikel primärt för att visa att de olika aktiefonderna skiljer sig åt på flera punkter. Den ska, i likhet med övriga presentationer, inte ses som köprekommendation.

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Bästa indienfonden?

Vilken Indienfond som är bäst beror självklart på vad som mäts. Är det avkastning över 1 år, 3 år, 5 år, Morningstars betyg eller bäst hållbarhetsindex?

Den fond som vi anser vara bäst är Carnegie Indienfond A. Detta utifrån följande perspektiv:

  • Flest sparare hos Avanza

I mars 2022 hade 4875 personer i Sverige andelar i denna fond hos Avanza. Därefter kom Nordeas fond med 3900 personer och Danske Invest med 2107.

  • Högst betyg av Morning Star

Betyget från Morning Star speglar fondens riskjusterande avkastning i förhållande till andra fonder med samma inriktning. Av de 20 aktiefonder som fanns hos Avanza var det fem som hade 4/5 i betyg varav Carnegie var en. Det är därmed den enda Indienfond med 4/5 i betyg av Morningstar som handlas i SEK.

  • Högt inom 3 – 5 år

Investeringar i Indien bör genomföras med en investeringshorisont på minst fem år. Detta enligt flera fondbolag. Carnegie är en av de sex bästa fonderna, gällande avkastning, både utifrån de senaste 3 och 5 senaste åren.

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023