Investera i järnmalm

investera i Järnmalm

Investering i priset på järnmalm sker enklast via CFD – som exempelvis handlas hos IG.com/sv exempelvis. Alternativt sker investeringen i gruv- och förädlingsbolag via aktier – som exempelvis handlas hos Etoro.com/sv och Avanza.se.

Järnmalm används till produktion av stål som sedan främst används till byggnadskonstruktioner och inom fordonsindustrin. I likhet med alla råvaror styrs priset av utbud och efterfrågan. Med kraftig tillväxt och stort fokus på samhällsbyggnad står Kina för ca hälften av världens stålkonsumtion.

Användningsområde

Järnmalm bryts främst i gruvor och är ett råmaterial som sedan produceras till fines, pellets eller järnsvamp inför kommande produktionssteg.  Över 90 % av all järnmalm går vidare till stålproduktion. Stål som sedan används inom allt från konstruktioner och fordon till produkter inom detaljhandeln. Framförallt används materialet i konstruktioner (byggnader, broar, järnvägar) och inom industrin.

Vad påverkar värdet?

Världsproduktion

De länder med störst produktion av järnmalm är Kina, Brasilien och Australien. Sverige hamnar på mellan 10:e och 15:e plats. Det innebär att Sverige är Europas största producent av järnmalm. Detta via främst LKAB som har gruvdrift i Malmberget och Kiruna. Varje dag bryter företaget järnmalm som motsvarar mängden stål i sex Eiffeltornet.

Utöver gruvdrift används återvinning i allt större grad vid tillverkning av stålprodukter. Mellan 20 – 30 % av allt stål beräknas produceras av återvinningsbart skrot.

Katastrofer kan påverka utbud

Minskad produktion kan bland annat vara resultat av naturkatastrofer och haverier. Ett exempel är dammhaveriet i Brumadinho, år 2020, där 270 personer omkom och gruvbolaget Vale tappade över 20 % av sin produktion. I en uppgörelse med delstaten betalade sedan det brasilianska företaget 7 miljarder dollar i skadestånd efter olyckan. Efter katastrofen gick priset uppåt på järnmalm och nedåt för gruvbolaget.

Konjunkturkänslig verkstadsindustri

Efterfrågan styrs tydligt av verkstadsindustrin, som i sin tur är väldigt konjunkturkänslig. Vid lågkonjunktur påverkas denna industri relativt snabbt vilket därmed minskar efterfrågan på stål och järn och därmed behovet av järnmalm.

Då Kina står för över 50 % av konsumtionen av järnmalm blir även efterfrågan tydligt förknippad med konjunkturen i landet.

Inflation

Vid hög inflation kan investeringar i råvaror, guld, skogsmark och jordbruksmark vara attraktivt eftersom priset på dessa tillgångar generellt stiger i takt med inflationsnivån. Vid förväntad ökad inflation kan därmed priset på bland annat råvaror gå uppåt.

Ett exempel kan ses från hösten 2020 då flera råvaror ökade i pris, delvis på grund av en ökad inflationsförväntan.

Efterfrågan

Behovet av stål ökar succesivt eftersom användningsområdet är så allmänt. Vid samhällsbyggnation krävs både järn och stål i byggnationer, järnvägskonstruktion och fordon. I vardagen används materialet i allt från bestick och köksredskap till fläktar, lampor och inredningsdetaljer.

Enligt LKAB använder varje person i världen i genomsnitt 205 kg stål per år. Högst användning per person har Sydkorea med närmare ett ton per person. Framförallt ökar efterfrågan på stål (och därmed järnmalm) i länder med stark ekonomisk tillväxt och stora behov av samhällsmässiga investeringar. 

 Behoven är enorma. Därför ökar efterfrågan på stål. Dagens växande behov kräver ökad stålproduktion. Därför behövs gruvor där vi kan bryta ny järnmalm / LKAB.com

Så investerar du i järnmalm

Hos de svenska aktiemäklarna Avanza och Nordnet kan investering ske i bolag som är aktiva inom brytning och bearbetning av järnmalm.

Hos CFD-plattformen IG kan investering ske i det internationella priset på järnmalm. Certifikat som därmed tydligt följer prisutvecklingen.

Aktier i bolag

Exempel på bolag inom branschen är:

  • Vale – En av de två största producenterna av gruvmalm
  • Rio Tinto – En av de två största producenterna av gruvmalm

Svenska bolag

  • LKAB – Svensk gruvdrift med gruvor i bland annat Malmberget och Kiruna
  • SSAB – Svensk tillverkare av stål
  • Nordic Iron One – Ett bolag med verksamhet i södra Dalarna.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier & fonder courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i digitala & vanliga valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 67% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

CFD – Investera i priset

Genom att investera i priset på järnmalm, istället för ett specifikt gruvbolag, försvinner bolagsrisken. Dessutom kommer investeringen enbart vara mot just järnmalm. Bolag inom branschen kan även ha annan affärsverksamhet som påverkar företagets resultat.

Hos IG & Etoro kan handel ske i CFD som följer priset på järnmalm. Handel kan ske med upp till x10 i hävstång. Med en investering på 1000 kr kan alltså exponering ske med motsvarande 10 000 kr på marknaden. Den procentuella värdeutvecklingen av dessa kontrakt speglas av värdeutvecklingen på järnmalm.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 67% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier, fonder & mycket mer
Avanza.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller konton med max 50 000 kr på)
Nordnet.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller nya konton med max 80 000 kr på)
Etoro.com/sv – alltid 0 kr i courtage på aktier, oavsett kontots storlek. Etoro erbjuder dessutom ”copytrading” samt handel i CFD:s, digitala & vanliga valutor, index, råvaror och mycket mer både med och utan hävstång.

”Alternativa” investeringar
Lendify.se – låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta. Minsta insättning = 500 kr.
Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer. Minsta insättning = 1 kr.
– Kameo.se – Investera i fastighetsprojekt & företagslån. Välj själv vilka projekt & företag du vill investera i på deras plattform. Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Etoro.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder utan courtage.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021