Kalkylränta, investeringskrav eller diskonteringsränta

Kalkylränta, investeringskrav, diskonteringsränta

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

Kalkylränta är en räntesats som påvisar avkastningskravet på en investering. Den kan bland annat beräknas utifrån kostnaden för investeringen eller utifrån andra investeringsalternativ. Ett annat namn för kalkylränta är investeringskrav eller diskonteringsränta.

Kreditränta på börsnoterade företag

Vid investeringar i börsnoterade företag används ofta CAPM (Capital Asset Pricing Model). Kortfattat grundas CAPM på förväntad avkastning i förhållande till riskfri ränta. 

Går det att få 3 % på ett sparkonto (riskfri ränta) kanske avkastningskravet sätts till 8% på en aktie. Eftersom investeraren tar en högre risk krävs en högre avkastning.

Att i detta fall investera i aktier som förväntas ge 3 % i avkastning är därmed inte ett bra investeringsbeslut. Kalkylräntan visar därmed investerarnas krav på avkastning.

Kreditränta på onoterade företag

CAPM används däremot inte på onoterade företag. Detta främst eftersom det inte finns någon offentlig marknad som kan sätta ett relevant marknadspris. I detta fall ses varje investering som individuell och kan därmed beräknas på ett flertal olika sätt. Exempelvis:

  • Avkastning på alternativa investeringar

I detta fall ställs företagets kalkylränta mot andra företag med liknande beräknad risknivå. Det blir därmed den marknadsmässiga ränta som krävs för att investerare ska vilja investera.

  • Utifrån kapitalkostnad

Om exempelvis ett lån tecknas för att en investering ska ske kommer räntekostnad uppstå på detta lån. Det är kostnad för kapitalet som används.

  • WACC

WACC (Vägt avkastningskrav) är företagets kostnad för investeringen (som ovan) + aktieägarnas avkastningskrav. Aktieägarnas krav grundas i sin tur på den risk de anser att investeringen har.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 68% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Olika ord – Samma betydelse

Att det finns olika ord för sak kan bero på att räntan används på något olika sätt. Däremot är det samma sak.

  • Diskonteringsränta

Diskontering innebär att ett värde räknas ut, bakåt, utifrån ett givet slutvärde. På bilden nedan visas önskat slutvärde samt dagens värde (nuvärde). Därmed kan detta användas för att räkna ut ett index på kalkylräntan. Eftersom kalkylräntan räknas ut ”bakåt i tiden” kan den alltså även kallas för diskonteringsränta. 

kalkylränta

(Bildkälla: Wikipedia)

  • Investeringskrav

Ordet investeringskrav förtydligar att det är en investering som sker och att kravet är en viss avkastning för att investeringen ska vara värd att genomföra. Det finns ett krav på investeringen (investeringskrav) gällande procentuell avkastning.

  • Kalkylränta

Ordet kalkylränta förtydligar att det är en ränta som används inom investeringskalkyler. Med andra ord uträkningar på olika investeringar för att se vilken procentuell avkastning som krävs.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier, fonder & mycket mer
Avanza.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller konton med max 50 000 kr på)
Nordnet.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller nya konton med max 80 000 kr på)
Etoro.com/sv – alltid 0 kr i courtage på aktier, oavsett kontots storlek. Etoro erbjuder dessutom ”copytrading” samt handel i CFD:s, valutor, index, råvaror och mycket mer både med och utan hävstång.

”Alternativa” investeringar
Savelend.se – låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta. Minsta insättning = 500 kr.
Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer. Minsta insättning = 1 kr.
– Kameo.se – Investera i fastighetsprojekt & företagslån. Välj själv vilka projekt & företag du vill investera i på deras plattform. Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2022