Kalkylränta, investeringskrav eller diskonteringsränta

Kalkylränta, investeringskrav, diskonteringsränta

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

Kalkylränta är en räntesats som påvisar avkastningskravet på en investering. Den kan bland annat beräknas utifrån kostnaden för investeringen eller utifrån andra investeringsalternativ. Ett annat namn för kalkylränta är investeringskrav eller diskonteringsränta.

Kreditränta på börsnoterade företag

Vid investeringar i börsnoterade företag används ofta CAPM (Capital Asset Pricing Model). Kortfattat grundas CAPM på förväntad avkastning i förhållande till riskfri ränta. 

Går det att få 3 % på ett sparkonto (riskfri ränta) kanske avkastningskravet sätts till 8% på en aktie. Eftersom investeraren tar en högre risk krävs en högre avkastning.

Att i detta fall investera i aktier som förväntas ge 3 % i avkastning är därmed inte ett bra investeringsbeslut. Kalkylräntan visar därmed investerarnas krav på avkastning.

Kreditränta på onoterade företag

CAPM används däremot inte på onoterade företag. Detta främst eftersom det inte finns någon offentlig marknad som kan sätta ett relevant marknadspris. I detta fall ses varje investering som individuell och kan därmed beräknas på ett flertal olika sätt. Exempelvis:

  • Avkastning på alternativa investeringar

I detta fall ställs företagets kalkylränta mot andra företag med liknande beräknad risknivå. Det blir därmed den marknadsmässiga ränta som krävs för att investerare ska vilja investera.

  • Utifrån kapitalkostnad

Om exempelvis ett lån tecknas för att en investering ska ske kommer räntekostnad uppstå på detta lån. Det är kostnad för kapitalet som används.

  • WACC

WACC (Vägt avkastningskrav) är företagets kostnad för investeringen (som ovan) + aktieägarnas avkastningskrav. Aktieägarnas krav grundas i sin tur på den risk de anser att investeringen har.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Olika ord – Samma betydelse

Att det finns olika ord för sak kan bero på att räntan används på något olika sätt. Däremot är det samma sak.

  • Diskonteringsränta

Diskontering innebär att ett värde räknas ut, bakåt, utifrån ett givet slutvärde. På bilden nedan visas önskat slutvärde samt dagens värde (nuvärde). Därmed kan detta användas för att räkna ut ett index på kalkylräntan. Eftersom kalkylräntan räknas ut ”bakåt i tiden” kan den alltså även kallas för diskonteringsränta. 

kalkylränta

(Bildkälla: Wikipedia)

  • Investeringskrav

Ordet investeringskrav förtydligar att det är en investering som sker och att kravet är en viss avkastning för att investeringen ska vara värd att genomföra. Det finns ett krav på investeringen (investeringskrav) gällande procentuell avkastning.

  • Kalkylränta

Ordet kalkylränta förtydligar att det är en ränta som används inom investeringskalkyler. Med andra ord uträkningar på olika investeringar för att se vilken procentuell avkastning som krävs.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023