Multipelarbitrage

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Multipelarbitrage

När börsnoterade bolag förvärvar ett annat bolag som har en lägre multipelvärdering kan ett så kallat multipelarbitrage uppstå. I exemplet nedan förklarar vi hur det uppstår och varför.

Exempel på ett multipelarbitrage:

Det börsnoterade företaget Bennys AB gör en vinst på 100 miljoner i år och värderas till P/E 20 på börsen. Marknadsvärdet på Bennys AB är då 2 miljarder kronor.

Bennys förvärvar det onoterade bolaget Cykelsvensson AB som gör en vinst på 20 miljoner kr i år. Köpeskillingen är 200 miljoner kr vilket ger en värdering på P/E 10 på Cykelsvensson AB.

Marknaden tycker att detta är ett bra förvärv så Bennys AB får behålla sin värdering på P/E 20 även efter förvärvet.

Den vinst på 20 miljoner kronor per år som förvärvades för 200 miljoner (P/E 10) plussas på den vinst som Bennys AB gör vilket ger Bennys AB en total årsvinst på 120 miljoner kr.

Eftersom Bennys AB värderas till P/E 20 får bolaget ett totalt marknadsvärde efter förvärvet på 2,4 miljarder kronor. Helt plötsligt har alltså 200 miljoner kr i värde trollats fram till aktieägarna i Bennys AB.

Ett multipelarbitrage har uppstått eftersom Bennys Ab har en högre värdering än Cykelsvensson AB och Bennys får behålla sin värderingsmultipel även efter förvärvet.

Om marknaden sänker värderingen på Bennys AB till P/E 18,3 istället efter förvärvet så har inget multipelarbitrage uppstått eftersom marknaden då värderar förvärvet till samma pris som Bennys AB betalade.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Marknadens reaktion på förvärv

❄️ När börsen är sval och räntorna är höga reagerar marknaden skeptiskt till förvärv. Den sänker ofta värderingen på bolag som gör förvärv eftersom man inte vet om förvärven är bra eller dåliga. Tiden får då utvisa om förvärvet förtjänade en lika hög värdering som det förvärvande bolaget eller inte.

🔥 När börsen är stekhet och räntorna är låga uppstår multipelarbitrage hela tiden. Förvärvsbolagen får skyhöga värderingar vilket gör att det uppstår multipelarbitrage i princip varje gång de köper upp ett annat bolag. Bolagen får EV-Ebit värderingar på över 10 och förvärvar ofta onoterade bolag som värderades till EV/Ebit multiplar runt 6 vilket skapar ett rejält multipelarbitrage.

Förvärvens egna kassaflöden finansierar räntekostnaderna och när förvärvet är helt eller delvis avbetalt finansierar dessa kassaflöden köp av nya bolag.

Lämna en kommentar