Earnings Yield (E/P)

Earnings yield - resultatavkastning

Earnings Yield (E/P) visar förhållandet mellan vinst per aktie efter skatt och aktiens pris. Det används bland annat för att värdera olika företag men framförallt för att värdera tillgångsklasser mot varandra gällande förväntad avkastning/värdeutveckling.

Nyckeltalet används exempelvis för att värdera börsen till sin helhet, dvs vilken tillväxt som kan förväntas utifrån dagens värdering.

E/P är ett inverterat P/E tal

Räkna ut Earnings Yield

Earnings Yield visar alltså hur stor procent av aktiens marknadspris som förväntas vara vinst. Med högt nyckeltal skapar alltså företaget hög vinst i förhållande till marknadens prissättning. 

Earnings Yield (%) = E (Vinst efter skatt per aktie) / (P) Priset per aktie

E (Vinst per aktie)
Vinst per aktie, dvs rörelseresultat dividerat med antalet aktier.

P (Priset per aktie)
Priset på aktien är vad marknaden för tillfället beredd att betala.

(Nordnets förklaring av E/P)

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier & fonder courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i digitala & vanliga valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 67% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Exempel:
Det börsnoterade bolaget Volvia AB handlas på ett aktiepris på 100 kr. De gör en vinst under 2020 på 30 kr per aktie.

30 / 100 = Earnings Yield 30 %

Högt / Lågt Earnings Yield

Högt

Ett högt E/P kan tyda på att aktien är undervärderad. I förhållande till aktiepriset förväntas företaget tjäna mycket pengar som sedan kan delas ut till aktieägarna eller investeras i bolagets tillväxt.

Det är viktigt att se på historiskt E/P. Är det enbart högt ett enda år kan det finnas specifika förklaringar som innebär att nyckeltalet inte kommer vara lika högt kommande år.

Dessutom kan det bero på en nedåtgående trend i marknadens syn på företaget. Investerarna tror helt enkelt inte att företagets framtid är ljus.

Exempel:
Ett företag som säljer bensindrivna bilar kan ha en hög vinst per aktie – men en låg aktiekurs om investerarna inte tror att företaget kommer kunna följa utvecklingen mot naturvänliga drivmedel.

Lågt

Ett lågt E/P kan tyda på att aktien är övervärderad. Företaget är inte kapabel att skapa någon större vinst per aktie men har ändå ett högt pris.

Samtidigt kan det även innebära att investeringar sker regelbundet och att därmed inte någon större vinst skapas. Se exempel på Amazon som har lågt E/P och högt P/E. Men är aktien övervärderad – eller blir nyckeltalen missvisande på bolag som hela tiden strävar efter kraftig tillväxt?

”Stocks with high growth potential are typically valued higher and may have a low earnings yield even as their stock price rises. / Investopedia”

Earnings Yield används vid…

 • Nyckeltal när utdelningarna uteblir

Under 2020 valde många företag att inte ge någon aktieutdelning, trots hög vinst. Att i detta läge se på nyckeltalet Direktavkastning kan bli mycket missvisande. Istället kan E/P användas för att få en bild över utvecklingen.

 • Se vinst per aktie i förhållande till andra bolag

E/P kan även användas för att ställa olika företag mot varandra för att avgöra deras förmåga att skapa vinst. Vissa investerare använder även nyckeltalet för att avgöra om en specifik aktie ska köpas eller säljas. Det bör, i likhet med alla nyckeltal, däremot aldrig användas som enskild faktor.

 • Värdera börsen till sin helhet  
earnings yield omxs30

(Bildkälla: Nordnet)

Under de senaste 20 åren har E/P främst hållit sig mellan 6 – 8 %. Genomsnittet visar därmed att investerarna tror på en avkastning inom denna nivå. I slutet av december 2020 var nivån på knappt 6 %.

Genom att jämföra dagens E/P mot historiska nivåer går det alltså att avgöra om börsen anses vara över- eller undervärderad.

(Genomsnittlig avkastning på aktier 1990 – 2019 var ca 12 %)

 • Värdera aktier – i förhållande till andra tillgångar

Som visas ovan värderas börsen till ca 6 % i E/P vilket tyder på att en bred portfölj som följer index bör ge ungefär 6 % i värdeökning och/eller aktieutdelning.

Därmed kan det ställas mot obligationer, P2P-lån och andra investeringar och vilken avkastning som förväntas ges på dessa – i förhållande till dess risk.

P/E vs E/P

P/E = Aktiens pris i förhållande till vinsten

P/E anger ungefär hur många gånger årsvinsten per aktie som du betalar för aktien. Med andra ord – hur många år det tar innan företagets ackumulerande vinst per aktie är i nivå med vad du betalat för aktien.

E/P = Vinsten i förhållande till priset

E/P visar hur många procent som vinsten utgör av priset. Det svarar därmed, lite förenklat, på frågan ”vilken avkastning (via vinst) skapas i förhållande till priset”.

Vad är skillnaden?

P/E används främst för att värdera en enskild aktie. Detta både till dess historiska utveckling och andra företag inom samma bransch. Det är därmed ett nyckeltal som används på detaljnivå.

E/P används ofta för att värdera hela börsen eller ett segment. Ett exempel som Alexander Gustafsson från Nordnet (se filmen ovan) anger är värdering av börsen som helhet.

”Säger vi nu att OMX30 ligger kring 5% i E/Y….är det lättare att relatera till obligationer eller andra typer av tillgångsklasser”.

Om börsens E/Y är 5 % innebär det att vinsten är 5 % av aktiens värde. En vinst som antingen kan återinvesteras av företaget eller ges ut i aktieutdelning. Oavsett är det kapital som långsiktigt kan öka aktiens värde.

Exempel på aktier dec. 2020

 Amazon

 • Earnings Yield (1,08 %) =Vinst per aktie (34,41) / Priset per aktie (3177)
 • Direktavkastning = 0 %
 • P/E = 91,79

ICA

 • Earnings Yield ( 4,9 %) =Vinst per aktie (20,73) / Priset per aktie (418)
 • Direktavkastning 2,88 %
 • P/E = 20,13

Autoliv

 • Earnings Yield (1,8 %) =Vinst per aktie (14,39) / Priset per aktie (783)
 • Direktavkastning 0,78 % (2020 pga. corona)
 • P/E = 54,18

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier, fonder & mycket mer
Avanza.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller konton med max 50 000 kr på)
Nordnet.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller nya konton med max 80 000 kr på)
Etoro.com/sv – alltid 0 kr i courtage på aktier, oavsett kontots storlek. Etoro erbjuder dessutom ”copytrading” samt handel i CFD:s, digitala & vanliga valutor, index, råvaror och mycket mer både med och utan hävstång.

”Alternativa” investeringar
Lendify.se – låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta. Minsta insättning = 500 kr.
Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer. Minsta insättning = 1 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Etoro.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder utan courtage.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021