Earnings Yield (E/P)

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Earnings yield

Earnings Yield (E/P) visar förhållandet mellan vinst per aktie efter skatt och aktiens pris. Det används bland annat för att värdera olika företag men framförallt för att värdera tillgångsklasser mot varandra gällande förväntad avkastning/värdeutveckling.

Nyckeltalet används exempelvis för att värdera börsen till sin helhet, dvs vilken tillväxt som kan förväntas utifrån dagens värdering.

E/P är ett inverterat P/E tal

Räkna ut Earnings Yield

Earnings Yield visar alltså hur stor procent av aktiens marknadspris som förväntas vara vinst. Med högt nyckeltal skapar alltså företaget hög vinst i förhållande till marknadens prissättning. 

Earnings Yield (%) = E (Vinst efter skatt per aktie) / (P) Priset per aktie

E (Vinst per aktie)
Vinst per aktie, dvs rörelseresultat dividerat med antalet aktier.

P (Priset per aktie)
Priset på aktien är vad marknaden för tillfället beredd att betala.

(Nordnets förklaring av E/P)

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Exempel:
Det börsnoterade bolaget Volvia AB handlas på ett aktiepris på 100 kr. De gör en vinst under 2020 på 30 kr per aktie.

30 / 100 = Earnings Yield 30 %

Högt / Lågt Earnings Yield

Högt

Ett högt E/P kan tyda på att aktien är undervärderad. I förhållande till aktiepriset förväntas företaget tjäna mycket pengar som sedan kan delas ut till aktieägarna eller investeras i bolagets tillväxt.

Det är viktigt att se på historiskt E/P. Är det enbart högt ett enda år kan det finnas specifika förklaringar som innebär att nyckeltalet inte kommer vara lika högt kommande år.

Dessutom kan det bero på en nedåtgående trend i marknadens syn på företaget. Investerarna tror helt enkelt inte att företagets framtid är ljus.

Exempel:
Ett företag som säljer bensindrivna bilar kan ha en hög vinst per aktie – men en låg aktiekurs om investerarna inte tror att företaget kommer kunna följa utvecklingen mot naturvänliga drivmedel.

Lågt

Ett lågt E/P kan tyda på att aktien är övervärderad. Företaget är inte kapabel att skapa någon större vinst per aktie men har ändå ett högt pris.

Samtidigt kan det även innebära att investeringar sker regelbundet och att därmed inte någon större vinst skapas. Se exempel på Amazon som har lågt E/P och högt P/E. Men är aktien övervärderad – eller blir nyckeltalen missvisande på bolag som hela tiden strävar efter kraftig tillväxt?

”Stocks with high growth potential are typically valued higher and may have a low earnings yield even as their stock price rises. / Investopedia”

Earnings Yield används vid…

 • Nyckeltal när utdelningarna uteblir

Under 2020 valde många företag att inte ge någon aktieutdelning, trots hög vinst. Att i detta läge se på nyckeltalet direktavkastning kan bli mycket missvisande. Istället kan E/P användas för att få en bild över utvecklingen.

 • Se vinst per aktie i förhållande till andra bolag

E/P kan även användas för att ställa olika företag mot varandra för att avgöra deras förmåga att skapa vinst. Vissa investerare använder även nyckeltalet för att avgöra om en specifik aktie ska köpas eller säljas. Det bör, i likhet med alla nyckeltal, däremot aldrig användas som enskild faktor.

 • Värdera börsen till sin helhet  
earnings yield omxs30

(Bildkälla: Nordnet)

Under de senaste 20 åren har E/P främst hållit sig mellan 6 – 8 %. Genomsnittet visar därmed att investerarna tror på en avkastning inom denna nivå.

Genom att jämföra dagens E/P mot historiska nivåer går det alltså att avgöra om börsen anses vara över- eller undervärderad.

(Genomsnittlig avkastning på aktier 1990 – 2019 var ca 12 %)

 • Värdera aktier – i förhållande till andra tillgångar

I bilden ovan värderas börsen till ca 6 % i E/P vilket tyder på att en bred portfölj som följer index bör ge ungefär 6 % i värdeökning och/eller aktieutdelning.

Därmed kan det ställas mot obligationer, P2P-lån och andra investeringar och vilken avkastning som förväntas ges på dessa – i förhållande till dess risk.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

P/E vs E/P

P/E = Aktiens pris i förhållande till vinsten

P/E anger ungefär hur många gånger årsvinsten per aktie som du betalar för aktien. Med andra ord – hur många år det tar innan företagets ackumulerande vinst per aktie är i nivå med vad du betalat för aktien.

E/P = Vinsten i förhållande till priset

E/P visar hur många procent som vinsten utgör av priset. Det svarar därmed, lite förenklat, på frågan ”vilken avkastning (via vinst) skapas i förhållande till priset”.

Vad är skillnaden?

P/E används främst för att värdera en enskild aktie. Detta både till dess historiska utveckling och andra företag inom samma bransch. Det är därmed ett nyckeltal som används på detaljnivå.

E/P används ofta för att värdera hela börsen eller ett segment. Ett exempel som Alexander Gustafsson från Nordnet (se filmen ovan) anger är värdering av börsen som helhet.

”Säger vi nu att OMX30 ligger kring 5% i E/Y….är det lättare att relatera till obligationer eller andra typer av tillgångsklasser”.

Om börsens E/Y är 5 % innebär det att vinsten är 5 % av aktiens värde. En vinst som antingen kan återinvesteras av företaget eller ges ut i aktieutdelning. Oavsett är det kapital som långsiktigt kan öka aktiens värde.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar