Top-Line & Bottom-Line?

topline och bottomline

Både Top-Line och Bottom-Line är viktiga nivåer som kan användas för att avgöra ett företags ekonomiska utveckling. Kortfattat är det företagets bruttointäkter (omsättning) samt dess nettoresultat (nettovinst).  

Top-Line

Top-Line är företagets bruttointäkter (omsättning). Det visar därmed hur effektiv företaget är inom försäljning av varor/tjänster.

Namnet kommer av att omsättningen är den siffra som presenteras högst upp i resultaträkningen.

Förbättrad nivå kan skapas via exempelvis ökad produktion, färre returer eller högre pris. Ökad omsättning kan även uppstå via effektiv marknadsföring, nya produkter eller förädling av befintliga produkter. Ett ytterligare alternativ är förvärv av andra företag.

En tillväxt visar på att företagets kärnverksamhet har ökat. Detta då intäkter från exempelvis räntor och försäljning av delar av företaget inte ingår i denna summa.

Bottom-Line

Bottom-Line är företagets nettoresultat/nettovinst. Det visar därmed hur effektivt företaget kan hantera sina kostnader i förhållande till intäkter.

Namnet kommer av att det är sista siffran i företagets resultaträkning. Det är därmed bruttoförsäljningen (Top-Line) minus företagets kostnader.

Förbättrad nivå kan skapas genom att minska företagets kostnader via exempelvis lägre inköpskostnader eller mer effektiv produktionsprocess. Det kan även ske genom lägre löner, eller förflyttning av produktion till ”låglöneländer”. Detta är faktorer som inte direkt påverkar omsättningen (Top-Line) utan fokuserar på att effektivisera kostnaderna.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en nästan dubbelt så stor summa

Visar på lönsamma företag

Företag som har en regelbunden ökad Buttom-Line och Top-Line är de med god ekonomisk utveckling. Försäljningen ökar och nettovinsten ”följer med”.

Det finns däremot även stabila företag som har försäljningen på ungefärligt samma nivå år från år. I detta fall är det extra viktigt att istället se på utvecklingen av Buttom-Line.

Exempel

Företaget A har en bruttoomsättning (Top-Line) på 10 miljoner år 2019. Samma år hade de ett nettoresultat på 1 miljon (Bottom-Line).

Året efter är omsätter de 15 miljoner och har ett nettoresultat på 1,1 miljon. Visserligen har omsättningen ökat med 50 % men resultat är enbart 10 % bättre.

Här kan det vara intressant att se på vad som ligger bakom denna utveckling. Det skulle kunna vara effektiv marknadsföring och nya produkter som gett dem större marknadsandel och att kostnaden för marknadsföring och utveckling är orsaken till den mindre ökningen på resultatet.

Men det kan även bero på att företaget lyckats öka försäljningen på grund av andra orsaker och att de högre kostnaderna beror på dyrare materialinköp.

Det är främst orsaken bakom de förändrade nivåerna som är intressant och som kan påvisa framtida ekonomisk utveckling av företaget.

Sprid alltid dina risker och investeringar

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer och fakturaköp. Du får en fin avkastning & en bra riskspridning.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Savelend.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. På Savelend kan du dessutom investera i företagslån, inkassoportföljer och fakturaköp.

Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Utnyttja deras erbjudanden genom att skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) för ett dubbelt så stort belopp.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021