Top-Line & Bottom-Line

topline och bottomline

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

Både Top-Line och Bottom-Line är viktiga att kika på för att att avgöra ett företags ekonomiska utveckling. Kortfattat är det företagets bruttointäkter (omsättning) samt dess nettoresultat (nettovinst).  

Top-Line

Top-Line är företagets bruttointäkter (omsättning). Det visar därmed hur effektiv företaget är inom försäljning av varor/tjänster.

Namnet kommer av att omsättningen är den siffra som presenteras högst upp i resultaträkningen.

Förbättrad nivå kan skapas via exempelvis ökad produktion, färre returer eller högre pris. Ökad omsättning kan även uppstå via effektiv marknadsföring, nya produkter eller förädling av befintliga produkter. Ett ytterligare alternativ är förvärv av andra företag.

En tillväxt visar på att företagets kärnverksamhet har ökat. Detta då intäkter från exempelvis räntor och försäljning av delar av företaget inte ingår i denna summa.

Bottom-Line

Bottom-Line är företagets nettoresultat/nettovinst. Det visar därmed hur effektivt företaget kan hantera sina kostnader i förhållande till intäkter.

Namnet kommer av att det är sista siffran i företagets resultaträkning. Det är därmed bruttoförsäljningen (Top-Line) minus företagets kostnader.

Förbättrad nivå kan skapas genom att minska företagets kostnader via exempelvis lägre inköpskostnader eller mer effektiv produktionsprocess. Det kan även ske genom lägre löner, eller förflyttning av produktion till ”låglöneländer”. Detta är faktorer som inte direkt påverkar omsättningen (Top-Line) utan fokuserar på att effektivisera kostnaderna.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Visar på lönsamma företag

Företag som har en regelbunden ökad Buttom-Line och Top-Line är de med god ekonomisk utveckling. Försäljningen ökar och nettovinsten ”följer med”.

Det finns däremot även stabila företag som har försäljningen på ungefärligt samma nivå år från år. I detta fall är det extra viktigt att istället se på utvecklingen av Buttom-Line.

Exempel

Företaget A har en bruttoomsättning (Top-Line) på 10 miljoner år 2019. Samma år hade de ett nettoresultat på 1 miljon (Bottom-Line).

Året efter är omsätter de 15 miljoner och har ett nettoresultat på 1,1 miljon. Visserligen har omsättningen ökat med 50 % men resultat är enbart 10 % bättre.

Här kan det vara intressant att se på vad som ligger bakom denna utveckling. Det skulle kunna vara effektiv marknadsföring och nya produkter som gett dem större marknadsandel och att kostnaden för marknadsföring och utveckling är orsaken till den mindre ökningen på resultatet.

Men det kan även bero på att företaget lyckats öka försäljningen på grund av andra orsaker och att de högre kostnaderna beror på dyrare materialinköp.

Det är främst orsaken bakom de förändrade nivåerna som är intressant och som kan påvisa framtida ekonomisk utveckling av företaget.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023