Organisk vs förvärvad tillväxt

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Organisk tillväxt vs förvärvad tillväxt

Ett företags tillväxt går att dela in i två olika kategorier: organisk och förvärvsdriven. Men vad betyder egentligen begreppen och vad skiljer dem åt? Är något av de två sätten bättre än det andra?

– Tillväxt = ökad försäljning/omsättning.
– Organisk tillväxt = tillväxt genom ökad försäljning
– Förvärvad tillväxt = tillväxt genom köp av andra företag

Tillväxt i ett företag

De flesta företag vill av naturliga skäl växa och öka sina intäkter. När vi pratar om tillväxt i ett företag menar vi helt enkelt att företaget växer genom exempelvis fler kunder, bättre affärer och ökade intäkter, och fler produkter och tjänster. Tillväxten i ett bolag går att följa och mäta i kvartalsrapporterna eller årsredovisningen.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Vad är organisk tillväxt?

Organisk tillväxt innebär att företaget växer på egen hand, genom att använda sina befintliga resurser. Med hjälp av egen kraft lyckas organisationen att till exempel öka sin försäljning av varor eller tjänster. Om ett industriföretag tar in fler order och därmed öppnar en ny fabrik på en ort är det organisk tillväxt. Om samma företag lyckas att förbättra sin försäljning av de tillverkade produkterna så definieras det också som organisk tillväxt. Skulle företaget däremot växa genom att köpa upp ett annat företag räknas det inte som organisk tillväxt, utan istället som förvärvad tillväxt.

Nyckeltal och organisk tillväxt som en indikator

Organisk tillväxt används som ett viktigt nyckeltal i årsredovisningar och kvartalsredovisningar. Siffrorna kan berätta om hur företagets framgångar sett ut. Har företaget lyckats prestera med hjälp av sin egen kraft och sina egna tillgångar? Eller har det behövts uppköp av andra företag för att kunna expandera verksamheten? Den organiska tillväxten är en indikator på hur verksamheten utvecklas och ett användbart nyckeltal för att bedöma företagets prestation.

Hur förbättrar ett företag sin organiska tillväxt?

Det finns många olika sätt för ett företag att öka sin organiska tillväxt. Satsningar på marknadsföring och etableringar av nya butiker, kontor eller fabriker är ett par exempel.

Exempel på strategier för organisk tillväxt

Den organiska tillväxten sker förmodligen inte lika snabbt som förvärvad tillväxt. Däremot blir den ofta mer pålitlig och stark på lång sikt. Företagets egna verktyg, nätverk och kompetens används för att bli mer attraktiv och konkurrenskraftig på marknaden.

Här är några saker som ett företag bör titta på för att öka sin organiska tillväxt:

 • Inrikta sig på en specifik och tydlig marknad för att lösa ett tydlig problem företagen på marknaden upplever
 • Känna till vad kunderna i ens målgrupp vill ha och vad kunderna motiveras av
 • Se till att varumärket sticker ut bland konkurrenterna
 • Ha en genomtänkt plan för försäljning
 • Varför organisk tillväxt är en nödvändighet

Eftersom företagens tillgångar skrivs ned i värde över tid och inflationen driver löner och andra kostnader är organisk tillväxt en nödvändighet för överlevnad. Organisk tillväxt sker genom försäljning, antingen merförsäljning till befintliga kunder eller genom att ta in nya kunder. Rätt genomfört där företaget kan växa med låg kapitalbindning och höga marginaler är organisk tillväxt ett kraftfullt verktyg för att bli större och tjäna mer pengar.

Nackdelar och risker med organisk tillväxt

Nackdelarna med organisk tillväxt kan sammanfattas så här:

 • All försäljning och allt arbete med att utveckla kunder är en investering med målsättning att ge avkastning över tid. Investeringen kan slå fel vilket innebär högre kostnader utan ökade intäkter
 • En enskild säljare kan prestera stora tillväxttal men när antalet distributörer ökar kommer försäljningen per enhet att plana ut. Det innebär att samtidigt som intäkterna växer ökar också kostnaderna, det krävs fler anställda inom försäljning, fler inom kundservice och en högre marknadsbudget för att nå resultat.
 • Om företaget satsar på organisk tillväxt genom att sänka priserna tillförs högre försäljningsvolym till lägre marginaler. Varje intjänad krona minskar i värde jämfört med den föregående. Företag med hög kapitalbindning kan gå i konkurs på grund av icke lönsam tillväxt.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Förvärvad tillväxt genom köp av företag

Det andra tillväxtsättet är så kallad förvärvad tillväxt eller förvärvsdriven tillväxt.

När företag i växande marknader, som haft en period av kraftig organisk tillväxt, börjar se en avmattning i marknaden tenderar de att skifta fokus till att förvärva mindre bolag och därmed börja konsolidera marknaden.

Ett exempel som sker just nu är inom solcellsmarknaden i Sverige. Marknaden har vuxit kraftigt och hundratals nya aktörer har upplevt organisk tillväxt de senaste åren. Den nya konkurrensen medför enorm prispress och det är ännu oklart om marknaden fortsätter växa eller om den ser en avmattning.

Nya aktörer förvärvas in i stora grupperingar som samtidigt gör en vertikal integrering av värdekedjan och därmed försöker bibehålla sina vinstmarginaler.

Tillväxt genom förvärv – kostsamt men snabbt

Förvärvsdriven tillväxt är ett snabbare sätt att öka storleken på företaget, jämfört med organisk tillväxt. Som det går att gissa av namnet så innebär förvärvad tillväxt att ett företag köper upp (förvärvar) ett annat företag. Oftast är det en konkurrent som är verksam inom samma bransch, om inte företaget som köper upp bestämt sig för att satsa på en ny inriktning. Om industriföretaget vi använt som exempel i texten skulle köpa upp ett annat företag så är det inte organiskt. Storleksökningen som sker genom köp av ett annat företag räknas alltså istället som förvärvsdriven tillväxt.

Skillnad mellan organisk tillväxt och förvärvad tillväxt

Att växa genom organisk tillväxt tar ofta längre tid än att förvärva sig till tillväxt. Organisk tillväxt sker alltid internt i ett bolag, genom utnyttjande av de nuvarande tillgångarna. Förvärvad tillväxt innebär att ett externt företag köps upp och i marknader med höga marginaler och starka kassaflöden kan förvärvad tillväxt vara billigare än organisk tillväxt.

Dan Pena, känd som ”the 50 billion dollar man” har genomfört hundratals förvärv och utvecklat sin egen metodik, kallad QLA eller Quantum leap advantage. Dan Pena håller seminarier om förvärvsdriven tillväxt och menar på att i branscher med bruttomarginaler på 20-30% och uppåt ska man alltid satsa på att växa genom förvärv istället för att växa genom försäljning, organisk tillväxt.

Förvärvsdriven tillväxt – bra eller dåligt?

Det finns både fördelar och nackdelar med tillväxt genom förvärv. Att växa organiskt kan vara mer hållbart och tillförlitligt ur ett större perspektiv. Förvärvad tillväxt kan medföra konflikter mellan företagen om dessa slås ihop, uppsägningar, och att företagets image påverkas negativt. Förvärv kräver nogranna värderingar och förhandlingar för att köpa företag till rätt prisnivå. Det finns många exempel på ”förvärv som fördärvar” där misskalkyleringar och snabba besluts har lett till misslyckade affärer.

Här är några av de positiva effekter som förvärv kan medföra:

 • Snabbare resultat jämfört med organisk tillväxt
 • Företaget sparar tid
 • Tillföring av kompetens och expertis
 • Nya inkomstkällor snabbt
 • Nya affärsmodeller
 • Företaget kan ta sig in på en ny marknad
 • Etablering i en ny stad eller nytt land

Sammanfattning

Organisk tillväxt sker tack vare ett företags egen kraft och dess egna resurser, och är separat från förvärvad tillväxt. Nya butiker eller fabriker som öppnas, fler kunder och högre försäljningssiffror är exempel på organisk tillväxt. Den organiska tillväxten är ett mått på hur ett företag presterar och syns i bland annat årsredovisningen. Om ett företag köper upp en annan verksamhet kallas det däremot för förvärvad tillväxt. Det kan vara ett snabbt sätt att få in kompetens och inta en ny marknad. Organisk tillväxt är långsammare, men samtidigt ofta mer tillförlitlig och en bra indikator på att ett företag utvecklas. Förvärv kan ske snabbt och tillför både kunder och kassaflöde till verksamheten. Att växa genom förvärv är kapitalintensivt och kräver på en stadig kassa och i många fall hög belåning.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar