Skillnaderna mellan Large cap, Mid cap & Small cap

large cap, mid cap och small cap

Aktierna på Stockholmsbörsen är uppdelade i tre olika listor, Small-, Mid-, och Large Cap. Det som avgör vilken lista som aktien tillhör är dess börsvärde.

Lista beroende på börsvärde

  • Small Cap (Småbolagslistan) – Börsvärde under 150 miljoner euro

Exempel: Arise, Bong, Medivir, Midway, Semcon

  • Mid Cap – Börsvärde på minst 150 miljoner euro

Exempel: Beijer Alma, AcadeMedia, Duni

  • Large Cap (Storbolagslistan) – Börsvärde med minst 1 miljard euro

Exempel: Ericsson, H&M, ABB, Atlas Copco

Som visas ovan hittas de största och mest kända företagen inom Large Cap. De flesta känner igen en stor del av de företag som presenteras på den listan. På Small Cap är det tvärtom – de flesta känner enbart igen ett fåtal av företagen och kan ange deras verksamhet.

Cap = Förkortning av engelskans capitalization / börsvärde

Så räknas börsvärde

Börsvärde = Antal aktier * Kurs

Ett företags börsvärde motsvarar det sammanlagda värdet av dess aktier. Med en aktiekurs på 27 kr och 100 000 aktier har företaget därmed ett börsvärde av 2 700 000 kr.

Uppdateras årligen

Nasdaq reviderar indelningen av företagen årligen och den nya indelningen gäller från början av januari. Ett företag i Small Cap kan alltså ha ett börsvärde över 150 miljoner euro utan att direkt flyttas upp till nästa lista. De måste vänta in nästa nyårsskifte.

Genom att listorna uppdateras en gång per år behöver inte vissa företag ”åka upp och ner” mellan dessa listor beroende på dess aktiekurs.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Varför finns indelningen?

I likhet med de flesta kategoriseringar kan det handla om att skapa struktur och göra det enklare för investerarna att hitta ett specifikt företag. För att underlätta ytterligare presenteras de olika företagen inom dessa listor utifrån branschtillhörighet, utifrån den internationella standarden GICS (Global Industry Classification Standard). Som investerare kan listorna användas som en viss riskbedömning.

Risk vs Tillväxt

Generellt innebär investeringar i företag från Large cap lägre risk. Men samtidigt har de i genomsnitt en lägre tillväxt än företag från exempelvis Mid cap.

Önskas en ”stabil” och långsiktig tillväxt kan alltså innehavet i en portfölj bestå av uteslutande företag från Large cap. Den listan har även generellt lägre volatilitet. Ska en utdelningsportfölj skapas (hög direktavkastning) kommer portföljen även ha en stor andel företag från denna lista.

Å andra sidan hittas generellt ”kursraketer” inom de mindre listorna. De som vill ta en större risk kan därmed fokusera på Small cap. Risken är däremot betydligt större vilket kan innebära större förluster.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023