Hälsovårdsaktier

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Aktier inom hälsovård

Hälsovårdsaktier är aktier i bolag inom exempelvis biotech, läkemedel, sjukvård och omvårdnad. Med andra ord bolag som erbjuder produkter/tjänster som förebygger, utreder och behandlar olika sjukdomar, symtom och personskador.

Beroende på inriktning och storlek på bolaget kan dessa aktier antingen ses som en ”stabil bas” i portföljen eller som ”chansaktier”. Inom biotech hittas exempelvis bolag som under många år går med förlust – med förhoppningen om att nå forskningsresultat som innebär stora framtida intäkter.

För dig som önskar en diversifierad portfölj, inom hälsovård, finns även ett brett utbud av aktiefonder att välja mellan. (Se exempel vid rubriken ”Eller fonder?”)

Olika inriktningar inom hälsovård

Hälsovård är ett brett område vilket även innebär att inriktning, risk och marknad varierar stort beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Följande fyra kategorier täcker upp de flesta företag inom branschen.

Stora läkemedelsföretag

De stora läkemedelsföretagen har bland annat forskning, utveckling och försäljning av flera olika läkemedel. De är därmed inte helt beroende av forskningsframsteg för enskilda läkemedel eller hjälpmedel.

Bland dessa finns exempelvis AstraZeneca och Merck & Co. Dessa företag ses generellt som ”basaktier”. Det kommer alltid att finnas behov av läkemedel – oavsett konjunktur – vilket gör att dessa aktier ofta är eftertraktade vid börsoro.

(Intervju med Mattias Häggblom från Swedbank kring hälsovård)

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Biotech

De stora läkemedelsföretagen har generellt både forskning och utveckling av läkemedel. Delvis är de alltså aktiva inom biotech. Men det som framförallt menas med biotech är de företag vars primära affärsidé är inom forskning.

Företag inom denna kategori bedriver verksamhet där biologi och teknologi möts. Det kan vara forskning inom läkemedel men även utveckling av exempelvis hjälpmedel. Inom denna kategori hittas även de mindre företagen som primärt forskar med målet att en dag göra framsteg som ska skapa intäkter alternativt att de kan bli uppköpta. Dessa bolag är självklart mer riskfyllda att investera i – men kan även ha extrema uppsidor.

Risken på ett biotech-företag avgörs bland annat av hur långt de kommit gällande forskning och utveckling. Det finns 4 steg där den tredje steget är ”Kliniska studier”. Dessa studier är i sin tur indelad i flera faser. Ju längre företaget kommit i dessa faser desto större chans är det att läkemedlet kommer ut på marknaden. Chansen att ett läkemedel ska godkännas är ändå relativt liten. För cancerläkemedel var det följande andel som godkändes 2018.

 • Fas 1: 14 % (3 %).
 • Fas 2: 35 % (7 %).
 • Fas 3: 59 % (36 %).

Vårdinrättningar

Inom denna kategori hittas privata hälsocentraler, äldreomsorg, hemsjukvård m.m. Här finns även företag som erbjuder digital vård via webkamera – en trend som växer sig allt större.

IT & Teknik

Med allt mer utvecklad sjukvård blir kravet även större på tekniska innovationer och säker IT-struktur. Inom denna kategori hittas därmed bolag med fokus på bland annat medicinteknologi. Ett av Sveriges största bolag inom denna kategori är Getinge vilka utvecklar och säljer teknisk utrustning som säljs över hela världen.

I likhet med biotech finns inom denna kategori både bolag med färdiga produkter samt de som forskar och försöker utveckla produkter som därefter ska börja säljas på marknaden. Hur långt bolagen har kommit i processen avgör därmed delvis risknivån.

Exempel på aktier inom hälsovård

Stora läkemedelsföretag

 • Pfizer*
  Internationellt företag med fokus på bioteknik. Har stor forskning, utveckling och försäljning av läkemedel. Extra stort fokus mot ”immunologi, kardiovaskulära och metabola sjukdomar, samt onkologi och behandling av sällsynta sjukdomar”.
 • Merck & Co Inc (USA)
  Amerikanskt företag inom medicinteknik. Stort fokus mot ”produktion av vaccin, biologiska terapibehandlingar samt djurhälsoprodukter”
 • GlaxoSmithKline (USA)
  Brittiskt läkemedelsföretag med kunder över hela världen. Har utveckling och patent inom medicin, vaccin och hälsovård. Stort fokus inom forskning mot ” andningssjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar”.
 • Astra Zeneca
  Internationellt bioläkemedelsföretag med stor forskning och utveckling av läkemedel. Stort fokus mot ” terapiområdena som berör andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer”.
 • Eli Lilly and Co (USA)
  Forskar, producerar och säljer läkemedel över hela världen. Stort fokus mot ” djurhälsoprodukter inom arbetsområdena onkologi, immunologi samt hjärt-kärlsjukdomar”
 • Medicover
  Erbjuder servicetjänster inom diagnostik och hälsovård. Har primärvård, specialistvård och laboratorietester. Är verksam på den europeiska marknaden.

* = Denna aktie kan ej handlas via Avanza men du kan handla den hos Etoro.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Biotech

 • Biovica
  Biovica är ett svenskt biotech-företag i kommersiella fasen. De utvecklar läkemedel mot solida tumörer. Värdeutvecklingen av aktien mellan 2017 och 2021 visar ett klassiskt exempel på hur väl forskningsresultat och/eller samarbeten kan påverka kursen.
Biovica aktie inom hälsovård
(Biovica i förhållande till OMX30-index 2019-2021)
 • Hansa Biopharma
  Hansa Biopharma forskar och utvecklar läkemedel inom immunmodulerande enzymer. Deras huvudprojekt innebär att forska inom enzymer som inaktiverar antikroppar och tack vare detta kan användas vid organtransplantation samt autoimmuna sjukdomar. Även denna akties historiska värdeutveckling påvisar risken/chansen med biotechaktier. Mellan sommaren 2016 och sommaren 2021 gav OMX30 bättre avkastning – men vid vissa tillfällen var värdeutvecklingen flera 100 % mer för aktien.
Hansa Biopharma aktie inom hälsovård - 2016 till 2021
(Biopharma, grön, i förhållande till OMX30, gul)
 • Addlife
  Addlife har verksamhet inom life-science. Fokusområden är ” diagnostik, medicinteknik och biomedicinsk forskning”
 • Bonesupport
  Bonesupport utvecklar ”injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben”. Säljer både på europeiska och amerikanska marknaden. 

Vårdinrättningar

 • Humana
  Vård- och omsorgsföretag med bland annat personlig assistans, äldrevård och familjesorg.
 • Attendo
  Vårdföretag med exempelvis äldreomsorg, hälsovård och hjälp till personer med funktionsnedsättning. Har ofta avtal med kommuner.
 • Ambea
  Har tjänster samt bemanning inom exempelvis äldreomsorg (boenden), familjeomsorg och hjälp för funktionsnedsatta. Bemanning inom bland annat läkare och sjuksköterskor.

IT & Teknik

 • Elekta
  Elekta utvecklar kliniska lösningar som används vid behandling av hjärnsjukdomar samt cancer. Detta via behandlingsystem och planeringsmjukvara som används vid strålterapi och strålkirurgi.
 • Getinge
  Internationell aktör som producerar teknisk utrustning som används i exempelvis operationssalar och intensivvårdsenheter.
 • Sectra
  Utvecklar säkerhetslösningar, främst mot medicinteknik. Har mjukvarulösningar som bland annat används av sjukhus men även av myndigheter.

Aktierna vi nämner ovan kan du handla på Avanza och/eller Etoro.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Fonder inom hälsovård

Hälsovård är en bransch som ett flertal fondbolag har inriktningar mot. I likhet med att bolag har olika inriktningar (chans/risk) har även dessa fonder olika inriktning. Bland de tio fonder med flest ägare hos Avanza hittas exempelvis:

 • Handelsbanken Hälsovård Tema
  Investerar i bolag inom ”läkemedel, medicinsk teknik, bioteknik, service och övriga branscher, exempelvis hälsovårdsrelaterad IT, estetik eller förebyggande vård”. Har över hälften av innehavet i amerikanska aktier.
 • SEB Läkemedelsfond
  Global fond med lite missvisande namn. Investeringar sker inte bara i läkemedelsföretag utan även företag inom bioteknik, medicinsk service samt företag inom sjukvårdsbranschen. Har övervikt mot USA.
 • SEB Bioteknikfond D EUR
  Investerar i aktier, samt värdepapper kopplade till aktier, inom bioteknikområdet. Investeringar sker över hela världen men har ett tydligt fokus mot USA.

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Index Hälsovård (SX20PI)

SX20PI (Stockholm Health Care PI) är ett hälsovårdsindex som är uppbyggt av de 20 största hälsovårdsföretagen på Stockholmsbörsen. Detta viktat utifrån företagens storlek.

 • Jämför – Jämför utvecklingen på din hälsovårdsportfölj mot SX20PI för att se om du ”slagit index”.
 • Hitta inspiration – Genom att titta vilka aktier som ingår i indexet kan det även användas som inspiration för att hitta intressanta hälsovårdsaktier i Sverige.

Fördelar / Nackdelar & Marknad

Marknaden för hälsovårdsprodukter och läkemedel är enorm och många svenska bolag har kunder över hela världen. Med en åldrande befolkning samt större satsningar på hälsovård i exempelvis Kina och Indien förväntas marknaden även öka. Läs mer om trender och utveckling längre ner i artikeln vid rubriken ”Trender”.  

Vilka fördelar/nackdelar som hälsovårdsaktier har beror framförallt av vilken inriktning som företaget har. Stora läkemedelsföretag kan ge en stabilitet i aktieportföljen. Detta både utifrån att efterfrågan av läkemedel inte styrs av konjunktur samt att de flesta är aktiva över en stor internationell marknad.

För dig som hellre söker ”kursraketerna” är det istället snarare biotech som ska väljas. Som graferna på några av dessa bolag visar ovan kan värdeutvecklingen gå extremt fort – förutsatt att man hittar rätt. Chansen till uppköp är även stor bland de bolag som börjar visa resultat. Samtidigt är risken betydligt mycket högre då flera bolag inte når det forskningsresultat som önskas. En del beskriver investeringar i mindre biotech-företag som ”ett lotteri” och det ligger en del i detta.

Då hälsoaktier är så brett går det alltså inte generellt att påvisa fördelar/nackdelar som gäller för hela kategorin. Många anser däremot att hälsoaktier bör vara en del i en väldiversifierad portfölj. I detta fall menas generellt de större och mer stabila läkemedelsbolagen.

Hälsovårdssektorn är mindre konjunkturkänslig än många andra sektorer och avkastningen beror till stor del på medicinsk utveckling och vetenskapliga framsteg / Från information om SEB Läkemedelsfond

Trender

I en intervju till Avanza anger Caroline Schofield (J.P Morgan Asset Management) ett par trender inom hälsovård.

Ökad forskning kring infektionssjukdomar

Tidigare har de större läkemedelsföretagen framförallt haft fokus på forskning kring cancer och autoimmuna sjukdomar men enligt Caroline börjar detta växlas över mer mot infektionssjukdomar.

Leveranskedjor och produktion

Coronapandemin påvisade en svaghet med långa leveranskedjor. Det är en av orsakerna till att en del bolag väljer att effektivisera leveranskedjorna samt ”flytta hem” produktionen.

Vård på distans

I Sverige finns flera vårdbolag som erbjuder hjälp via webkamera. Men det har bara erbjudits i några år och är något som fortfarande kan växa kraftigt – dessutom i länder där tjänsten knappt börjat erbjudas.

Medicinsk infrastruktur

Coronapandemin påvisade även stora brister i den medicinska infrastrukturen. Detta både gällande flexibilitet gällande vårdplatser, lager av vårdmaterial och hur sjuka patienter kunde hållas isär från friska. Med bättre infrastruktur kan samhället ”lättare” hantera pandemier – vilka även förväntas komma i tätare intervall.

Kina är ett exempel på ett land där vi förväntar oss stora investeringar hälsovårdssektorn bland annat behöver landet göra stora satsningar på intensivvård.”

Lägger större summor på hälsovård

J.P Morgan anser även att en större del av BNP kommer att läggas på hälsovård i framtiden. Även här kan stora förändringar i Asien förväntas.

Högre medellivslängd

Enligt Healthinvest beräknas personer över 75 år konsumera sex gånger så mycket hälsovård som de under 75 år. Med en allt äldre befolkning kommer därmed även efterfrågan på hälsovård öka.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar