Hälsovårdsaktier

Hälsovårdsaktier är aktier i bolag inom exempelvis biotech, läkemedel, sjukvård och omvårdnad. Med andra ord bolag som erbjuder produkter/tjänster som förebygger, utreder och behandlar olika sjukdomar, symtom och personskador.

Beroende på inriktning och storlek på bolaget kan dessa aktier antingen ses som en ”stabil bas” i portföljen eller som ”chansaktier”. Inom biotech hittas exempelvis bolag som under många år går med förlust – med förhoppningen om att nå forskningsresultat som innebär stora framtida intäkter.

För dig som önskar en diversifierad portfölj, inom hälsovård, finns även ett brett utbud av aktiefonder att välja mellan. (Se exempel vid rubriken ”Eller fonder?”)

Olika inriktningar inom hälsovård

Hälsovård är ett brett område vilket även innebär att inriktning, risk och marknad varierar stort beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Följande fyra kategorier täcker upp de flesta företag inom branschen.

Stora läkemedelsföretag

De stora läkemedelsföretagen har bland annat forskning, utveckling och försäljning av flera olika läkemedel. De är därmed inte helt beroende av forskningsframsteg för enskilda läkemedel eller hjälpmedel.

Bland dessa finns exempelvis AstraZeneca och Merck & Co. Dessa företag ses generellt som ”basaktier”. Det kommer alltid att finnas behov av läkemedel – oavsett konjunktur – vilket gör att dessa aktier ofta är eftertraktade vid börsoro.

(Intervju med Mattias Häggblom från Swedbank kring hälsovård)

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier & fonder courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i kryptovalutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 67% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Biotech

De stora läkemedelsföretagen har generellt både forskning och utveckling av läkemedel. Delvis är de alltså aktiva inom biotech. Men det som framförallt menas med biotech är de företag vars primära affärsidé är inom forskning.

Företag inom denna kategori bedriver verksamhet där biologi och teknologi möts. Det kan vara forskning inom läkemedel men även utveckling av exempelvis hjälpmedel. Inom denna kategori hittas även de mindre företagen som primärt forskar med målet att en dag göra framsteg som ska skapa intäkter alternativt att de kan bli uppköpta. Dessa bolag är självklart mer riskfyllda att investera i – men kan även ha extrema uppsidor.

Risken på ett biotech-företag avgörs bland annat av hur långt de kommit gällande forskning och utveckling. Det finns 4 steg där den tredje steget är ”Kliniska studier”. Dessa studier är i sin tur indelad i flera faser. Ju längre företaget kommit i dessa faser desto större chans är det att läkemedlet kommer ut på marknaden. Chansen att ett läkemedel ska godkännas är ändå relativt liten. För cancerläkemedel var det följande andel som godkändes 2018.

 • Fas 1: 14 % (3 %).
 • Fas 2: 35 % (7 %).
 • Fas 3: 59 % (36 %).

Vårdinrättningar

Inom denna kategori hittas privata hälsocentraler, äldreomsorg, hemsjukvård m.m. Här finns även företag som erbjuder digital vård via webkamera – en trend som växer sig allt större.

IT & Teknik

Med allt mer utvecklad sjukvård blir kravet även större på tekniska innovationer och säker IT-struktur. Inom denna kategori hittas därmed bolag med fokus på bland annat medicinteknologi. Ett av Sveriges största bolag inom denna kategori är Getinge vilka utvecklar och säljer teknisk utrustning som säljs över hela världen.

I likhet med biotech finns inom denna kategori både bolag med färdiga produkter samt de som forskar och försöker utveckla produkter som därefter ska börja säljas på marknaden. Hur långt bolagen har kommit i processen avgör därmed delvis risknivån.

<iframe width=”956″ height=”538″ src=”https://www.youtube.com/embed/6zCu5rXckvI” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Exempel på aktier inom hälsovård

Stora läkemedelsföretag

Pfizer
Internationellt företag med fokus på bioteknik. Har stor forskning, utveckling och försäljning av läkemedel. Extra stort fokus mot ”immunologi, kardiovaskulära och metabola sjukdomar, samt onkologi och behandling av sällsynta sjukdomar”.

Merck & Co Inc (USA)
Amerikanskt företag inom medicinteknik. Stort fokus mot ”produktion av vaccin, biologiska terapibehandlingar samt djurhälsoprodukter”

GlaxoSmithKline (USA)
Brittiskt läkemedelsföretag med kunder över hela världen. Har utveckling och patent inom medicin, vaccin och hälsovård. Stort fokus inom forskning mot ” andningssjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar”.

Astra Zeneca
Internationellt bioläkemedelsföretag med stor forskning och utveckling av läkemedel. Stort fokus mot ” terapiområdena som berör andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer”.

Eli Lilly and Co (USA)
Forskar, producerar och säljer läkemedel över hela världen. Stort fokus mot ” djurhälsoprodukter inom arbetsområdena onkologi, immunologi samt hjärt-kärlsjukdomar”

Medicover
Erbjuder servicetjänster inom diagnostik och hälsovård. Har primärvård, specialistvård och laboratorietester. Är verksam på den europeiska marknaden.

(Intervju med Henrik Rhenman, Rhenman & Partner, om hälsovårdssektorn)

Biotech

Biovica
Biovica är ett svenskt biotech-företag i kommersiella fasen. De utvecklar läkemedel mot solida tumörer. Värdeutvecklingen av aktien visar ett klassiskt exempel på hur väl forskningsresultat och/eller samarbeten kan påverka kursen.

Biovica aktie inom hälsovård
(Biovica i förhållande till OMX30-index 2019-2021)

Hansa Biopharma
Hansa Biopharma forskar och utvecklar läkemedel inom immunmodulerande enzymer. Deras huvudprojekt innebär att forska inom enzymer som inaktiverar antikroppar och tack vare detta kan användas vid organtransplantation samt autoimmuna sjukdomar. Även denna akties historiska värdeutveckling påvisar risken/chansen med biotechaktier. Mellan sommaren 2016 och sommaren 2021 gav OMX30 bättre avkastning – men vid vissa tillfällen var värdeutvecklingen flera 100 % mer för aktien.

Hansa Biopharma aktie inom hälsovård
(Biopharma, grön, i förhållande till OMX30, gul)

Addlife
Addlife har verksamhet inom life-science. Fokusområden är ” diagnostik, medicinteknik och biomedicinsk forskning”

Bonesupport
Bonesupport utvecklar ”injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben”. Säljer både på europeiska och amerikanska marknaden. 

Vårdinrättningar

Humana
Vård- och omsorgsföretag med bland annat personlig assistans, äldrevård och familjesorg.

Attendo
Vårdföretag med exempelvis äldreomsorg, hälsovård och hjälp till personer med funktionsnedsättning. Har ofta avtal med kommuner.

Ambea
Har tjänster samt bemanning inom exempelvis äldreomsorg (boenden), familjeomsorg och hjälp för funktionsnedsatta. Bemanning inom bland annat läkare och sjuksköterskor.

Doktor.se – Börsnotering 2022
Företag som primärt förknippas med ”doktor i mobilen” men som även har fysiska läkarmottagningar.

IT & Teknik

Elekta
Elekta utvecklar kliniska lösningar som används vid behandling av hjärnsjukdomar samt cancer. Detta via behandlingsystem och planeringsmjukvara som används vid strålterapi och strålkirurgi.

Getinge
Internationell aktör som producerar teknisk utrustning som används i exempelvis operationssalar och intensivvårdsenheter.

Sectra
Utvecklar säkerhetslösningar, främst mot medicinteknik. Har mjukvarulösningar som bland annat används av sjukhus men även av myndigheter.

Aktierna vi nämner ovan kan du handla på Avanza och/eller Etoro.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier & fonder courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i kryptovalutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 67% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Fonder inom hälsovård

Hälsovård är en bransch som ett flertal fondbolag har inriktningar mot. I likhet med att bolag har olika inriktningar (chans/risk) har även dessa fonder olika inriktning. Bland de tio fonder med flest ägare hos Avanza hittas exempelvis:

Handelsbanken Hälsovård Tema (ca 13 500 ägare)
Investerar i bolag inom ”läkemedel, medicinsk teknik, bioteknik, service och övriga branscher, exempelvis hälsovårdsrelaterad IT, estetik eller förebyggande vård”. Har över hälften av innehavet i amerikanska aktier.

DNB Health Care (ca 3300 ägare)
Investerar i ”farmaci- läkemedels- och bioteknikbolag”. Detta på europeiska, amerikanska och asiatiska marknaden. Framförallt är investerar fonden i bolag från USA. 

SEB Läkemedelsfond (ca 2900 ägare)
Global fond med lite missvisande namn. Investeringar sker inte bara i läkemedelsföretag utan även företag inom bioteknik, medicinsk service samt företag inom sjukvårdsbranschen. Har övervikt mot USA. År 2021 var det 82 % amerikanska bolag i fonden.

SEB Bioteknikfond D EUR (Ca 1400 ägare)
Investerar i aktier, samt värdepapper kopplade till aktier, inom bioteknikområdet. Investeringar sker över hela världen men har ett tydligt fokus mot USA. År 2021 var det 85 % amerikanska bolag.

Index Hälsovård (SX20PI)

SX20PI (Stockholm Health Care PI) är ett hälsovårdsindex som är uppbyggt av de 20 största hälsovårdsföretagen på Stockholmsbörsen. Detta viktat utifrån företagens storlek.

 • Jämför

Jämför utvecklingen på din hälsovårdsportfölj mot SX20PI för att se om du ”slagit index”.

 • Hitta inspiration

Följande bolag var med i SX20PI index under 2021. Listan kan även användas som inspiration för att hitta intressanta hälsovårdsaktier i Sverige.

 • Abliva
 • Ascelia Pharma
 • Active Biotech
 • Addlife B
 • Ambea
 • Arjo B
 • Alligator Bioscience
 • Attendo
 • AstraZeneca
 • Bactiguard Holding
 • GHP Speciality Care
 • Hansa Biopharma
 • Humana
 • Infant Bacterial Therapeutics B
 • Immunovia
 • Immunicum
 • IRLAB Therapeutics A
 • Vicore Pharma Holding
 • Vitrolife
 • Xbrane Biopharma
 • Bioinvent International
 • BioArctic B
 • BioGaia B
 • Biotage
 • Bonesupport
 • Boule Diagnostics
 • Calliditas Therapeutics
 • Camurus
 • IRRAS
 • Karo Pharma
 • Karolinska Development B
 • MedCap
 • Medicover B
 • Moberg Pharma
 • Medivir B
 • Oasmia Pharmaceutical
 • Xvivo Perfusion
 • Xspray Pharma
 • Cantagria
 • CellaVision
 • Cellink B
 • C-RAD
 • Dedicare B
 • Egetis Therapeutics
 • Elekta B***
 • Elos Medtech B
 • Episurf B
 • Getinge B**
 • Oncopeptides
 • Ortivus A
 • Ortivus B
 • Orexo
 • Probi
 • Q-Linnea
 • Raysearch Laboratories B
 • Saniona
 • SECTRA B**
 • Senzime
 • Swedish Orphan Biovitrum

Fördelar / Nackdelar / Marknad

Marknaden för hälsovårdsprodukter och läkemedel är enorm och många svenska bolag har kunder över hela världen. Med en åldrande befolkning samt större satsningar på hälsovård i exempelvis Kina och Indien förväntas marknaden även öka. Läs mer om trender och utveckling längre ner i artikeln vid rubriken ”Trender”.  

Vilka fördelar/nackdelar som hälsovårdsaktier har beror framförallt av vilken inriktning som företaget har. Stora läkemedelsföretag kan ge en stabilitet i aktieportföljen. Detta både utifrån att efterfrågan av läkemedel inte styrs av konjunktur samt att de flesta är aktiva över en stor internationell marknad.

För dig som hellre söker ”kursraketerna” är det istället snarare biotech som ska väljas. Som graferna på några av dessa bolag visar ovan kan värdeutvecklingen gå extremt fort – förutsatt att man hittar rätt. Chansen till uppköp är även stor bland de bolag som börjar visa resultat. Samtidigt är risken betydligt mycket högre då flera bolag inte når det forskningsresultat som önskas. En del beskriver investeringar i mindre biotech-företag som ”ett lotteri” och det ligger en del i detta.

Då hälsoaktier är så brett går det alltså inte generellt att påvisa fördelar/nackdelar som gäller för hela kategorin. Många anser däremot att hälsoaktier bör vara en del i en väldiversifierad portfölj. I detta fall menas generellt de större och mer stabila läkemedelsbolagen.

Hälsovårdssektorn är mindre konjunkturkänslig än många andra sektorer och avkastningen beror till stor del på medicinsk utveckling och vetenskapliga framsteg / Från information om SEB Läkemedelsfond

Trender

I en intervju till Avanza anger Caroline Schofield (J.P Morgan Asset Management) ett par trender inom hälsovård.

Ökad forskning kring infektionssjukdomar

Tidigare har de större läkemedelsföretagen framförallt haft fokus på forskning kring cancer och autoimmuna sjukdomar men enligt Caroline börjar detta växlas över mer mot infektionssjukdomar.

Leveranskedjor och produktion

Coronapandemin påvisade en svaghet med långa leveranskedjor. Det är en av orsakerna till att en del bolag väljer att effektivisera leveranskedjorna samt ”flytta hem” produktionen.

Vård på distans

I Sverige finns flera vårdbolag som erbjuder hjälp via webkamera. Men det har bara erbjudits ett par år och är något som fortfarande kan växa kraftigt – dessutom i länder där tjänsten knappt börjat erbjudas.

Medicinsk infrastruktur

Coronapandemin påvisade även stora brister i den medicinska infrastrukturen. Detta både gällande flexibilitet gällande vårdplatser, lager av vårdmaterial och hur sjuka patienter kunde hållas isär från friska. Med bättre infrastruktur kan samhället ”lättare” hantera pandemier – vilka även förväntas komma i tätare intervall.

Kina är ett exempel på ett land där vi förväntar oss stora investeringar hälsovårdssektorn bland annat behöver landet göra stora satsningar på intensivvård.”

Lägger större summor på hälsovård

J.P Morgan anser även att en större del av BNP kommer att läggas på hälsovård i framtiden. Även här kan stora förändringar i Asien förväntas. Detta genom att Kina lade 6,4 % av BNP på hälsosektorn år 2018 – samma år lade Tyskland 11,2 % av BNP på denna sektor.

Högre medellivslängd

Enligt Healthinvest beräknas personer över 75 år konsumera sex gånger så mycket hälsovård som de under 75 år. Med en allt äldre befolkning kommer därmed även efterfrågan på hälsovård öka.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Avanza.se & Etoro.com/sv, där handlar du aktier och fonder utan courtage. (hos Avanza får du max ha 50 000 kr på kontot för att handla utan courtage, hos Etoro är det obegränsat).

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Sigmastocks.se erbjuder en aktierobot som via algoritmer väljer ut aktier åt dig & sköter förvaltningen av aktieportföljen löpande. Du öppnar ett ISK-konto och svarar på några snabba frågor om hur du vill investera så sköter roboten resten.
Minsta insättning = 1 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Etoro.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder utan courtage.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021