Vad händer med aktierna om ett företag går i konkurs?

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Aktier och konkurs

Vid konkurs av ett börsnoterat företag kommer aktierna värderas till 0 kr samt, efter konkursförfarandet, avregistreras. En kapitalförlust kan deklareras förutsatt att aktierna ägdes i en aktiedepå, inte inom ett ISK eller KF. Avyttringsdagen är den dagen som företaget försattes i konkurs om det var svenska alternativt utländska aktier inom EES.

Detta händer vid konkurs

 • Handelsstopp

Det som först händer är att ett handelsstopp sker i aktien. Detta så fort som information om konkursen blir officiell. I vissa fall kan handelsstopp även ske före konkursen är ett faktum. Detta vid ekonomiska oklarheter som behöver redas ut innan eventuellt handel får påbörjas igen. 

 • Konkursen registreras hos Bolagsverket  

Ansökan om konkurs sker till den tingsrätt i den stad där företaget har sitt säte. Godkänner tingsrätten ansökan försätts företaget i konkurs vilket registreras hos Bolagsverket.

I detta läge kommer företagets aktier värderas till 0 kr. Företaget ska även avregistreras hos Skatteverket i samband med konkursen. Istället registreras konkursboet vilket drivs vidare av konkursförvaltaren.

 • Flyttas till aktiedepå

Om aktierna finns på ett ISK behöver de flyttas till en aktiedepå. Detta eftersom dessa aktier enbart får vara på ett ISK under innevarande kvartal samt 30 ytterligare dagar. Har inte flytt skett innan dess kommer aktiemäklaren automatiskt flytta över dem till en aktiedepå i ägarens namn. Om detta inte finns kan de skapa en depå så att flytten kan ske.

 • Konkursförvaltning

En konkursförvaltare tar över företaget för att avveckla dess verksamhet och försöka återbetala de skulder som finns. Detta betalas i följande ordning.

 1. Staten
 2. Kreditbolag
 3. Fordringsägare
 4. Obligationsinnehavare
 5. Preferensaktier
 6. Stamaktier

Skulle det, mot förmodan, finnas likvida medel kvar till ägarna av stamaktierna fördelas dess proportionerligt efter innehavet. En person som äger 1 % av stamaktierna får därmed 1 % av de likvida medel som ska fördelas.

Det är däremot extremt ovanligt att det finns likvida medel till aktieägarna vid konkurs eftersom företag försätts i konkurs på grund av att de inte kan betala sina skulder.

 • Aktierna bokas av från depån / upphör att existera

När konkursen är helt slutförd tas aktierna bort från Euroclear (Värdepapperscentralen) vilket även innebär att de tas bort från aktiedepån.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Avyttringsdag

Vilken dag som räknas som att aktiernas avyttras beror på inom vilket land aktierna är registrerade i.

Svenska och utländska aktier inom EES

Avyttringsdagen är samma dag som företaget försätts i konkurs, dvs konkursansökan godkänns av tingsrätten.

Aktier utanför EES

Avyttringsdagen är den dagen så konkursen är helt slutförd. I det fall det finns likvida medel som delas ut till aktieägarna anses denna summa som försäljningssumma.

Avdrag för förlust

Aktiedepå

Om aktierna satt på en aktiedepå när företaget försattes i konkurs kan kapitalförlust noteras på en K4-blankett.

ISK / Kapitalförsäkring / IPS
Om aktierna satt på ett ISK kan inget avdrag ske för förlust. Detta även om de flyttas till en aktiedepå efter att det försatts i konkurs.

Vid misstanke om att ett företag kommer att försättas i konkurs finns alltså en skattemässig fördel att flytta dem från ISK till en aktiedepå innan konkursen är ett faktum.

Lämna en kommentar