Vad händer med aktierna om ett företag går i konkurs?

Aktier och konkurs

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

Vid konkurs av ett börsnoterat företag kommer aktierna värderas till 0 kr samt, efter konkursförfarandet, avregistreras. En kapitalförlust kan deklareras förutsatt att aktierna ägdes i en aktiedepå, inte inom ett ISK eller KF. Avyttringsdagen är den dagen som företaget försattes i konkurs om det var svenska alternativt utländska aktier inom EES.

Detta händer vid konkurs

 • Handelsstopp

Det som först händer är att ett handelsstopp sker i aktien. Detta så fort som information om konkursen blir officiell. I vissa fall kan handelsstopp även ske före konkursen är ett faktum. Detta vid ekonomiska oklarheter som behöver redas ut innan eventuellt handel får påbörjas igen. 

 • Konkursen registreras hos Bolagsverket  

Ansökan om konkurs sker till den tingsrätt i den stad där företaget har sitt säte. Godkänner tingsrätten ansökan försätts företaget i konkurs vilket registreras hos Bolagsverket.

I detta läge kommer företagets aktier värderas till 0 kr. Företaget ska även avregistreras hos Skatteverket i samband med konkursen. Istället registreras konkursboet vilket drivs vidare av konkursförvaltaren.

 • Flyttas till aktiedepå

Om aktierna finns på ett ISK behöver de flyttas till en aktiedepå. Detta eftersom dessa aktier enbart får vara på ett ISK under innevarande kvartal samt 30 ytterligare dagar. Har inte flytt skett innan dess kommer aktiemäklaren automatiskt flytta över dem till en aktiedepå i ägarens namn. Om detta inte finns kan de skapa en depå så att flytten kan ske.

 • Konkursförvaltning

En konkursförvaltare tar över företaget för att avveckla dess verksamhet och försöka återbetala de skulder som finns. Detta betalas i följande ordning.

 1. Staten
 2. Kreditbolag
 3. Fordringsägare
 4. Obligationsinnehavare
 5. Preferensaktier
 6. Stamaktier

Skulle det, mot förmodan, finnas likvida medel kvar till ägarna av stamaktierna fördelas dess proportionerligt efter innehavet. En person som äger 1 % av stamaktierna får därmed 1 % av de likvida medel som ska fördelas.

Det är däremot extremt ovanligt att det finns likvida medel till aktieägarna vid konkurs eftersom företag försätts i konkurs på grund av att de inte kan betala sina skulder.

 • Aktierna bokas av från depån / upphör att existera

När konkursen är helt slutförd tas aktierna bort från Euroclear (Värdepapperscentralen) vilket även innebär att de tas bort från aktiedepån.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier & fonder courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i digitala & vanliga valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 67% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Avyttringsdag

Vilken dag som räknas som att aktiernas avyttras beror på inom vilket land aktierna är registrerade i.

Svenska och utländska aktier inom EES

Avyttringsdagen är samma dag som företaget försätts i konkurs, dvs konkursansökan godkänns av tingsrätten.

Aktier utanför EES

Avyttringsdagen är den dagen så konkursen är helt slutförd. I det fall det finns likvida medel som delas ut till aktieägarna anses denna summa som försäljningssumma.

Avdrag för förlust

Aktiedepå

Om aktierna satt på en aktiedepå när företaget försattes i konkurs kan kapitalförlust noteras på en K4-blankett.

ISK / Kapitalförsäkring / IPS
Om aktierna satt på ett ISK kan inget avdrag ske för förlust. Detta även om de flyttas till en aktiedepå efter att det försatts i konkurs.

Vid misstanke om att ett företag kommer att försättas i konkurs finns alltså en skattemässig fördel att flytta dem från ISK till en aktiedepå innan konkursen är ett faktum.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier, fonder & mycket mer
Avanza.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller konton med max 50 000 kr på)
Nordnet.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller nya konton med max 80 000 kr på)
Etoro.com/sv – alltid 0 kr i courtage på aktier, oavsett kontots storlek. Etoro erbjuder dessutom ”copytrading” samt handel i CFD:s, digitala & vanliga valutor, index, råvaror och mycket mer både med och utan hävstång.

”Alternativa” investeringar
Lendify.se – låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta. Minsta insättning = 500 kr.
Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer. Minsta insättning = 1 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Aktiehandel

Kommentera eller Fråga

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Etoro.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder utan courtage.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021