Kryptorelaterade aktier

Kryptorelaterade aktier

Kryptorelaterade aktier är aktier i bolag som på något sätt är exponerade mot kryptovalutor. Detta sker antigen direkt (värdet på valutorna påverkar värdet på bolaget) eller indirekt genom att utveckla teknik, plattformar och användarvänliga tjänster.

En fördel med kryptorelaterade aktier är att bolagen är verksamma inom en helt ny teknik, på en helt ny marknad. Ibland anges att blockkedjor och kryptovalutor är lika revolutionerande som när internet växte fram och blev en självklar del i samhället. Vilka företag kan tidigt ta starka positioner?

En nackdel med dessa aktier är den höga risken. Kryptovalutor har en extrem volatilitet vilket därmed kraftigt påverkar de bolag vars vinst påverkas av kryptovalutornas värde. Dessutom är det än så länge en oreglerad marknad vilket självklart skapar en mycket stor osäkerhet för framtida regleringar och lagar.

Bolag med olika inriktningar

Som inom alla branscher finns olika inriktningar på de verksamma bolagen. Det innebär även att bolagen påverkas i olika stor grad av värdet på Bitcoin och andra kryptovalutor.

Bilden nedan (från Nordnets artikel ”Företag med exponering mot kryptovalutor”) visar tydligt det finansiella ”ekosystem” som kryptovalutor består av. Utöver dessa finns även vissa andra subkategorier.

krypto branschen

Miners

Mining är den process som sker för att verifiera transaktioner och skapa nya block till blockkedjan. Detta genom att datorer genomför extremt komplexa ekvationsuträkningar. Som belöning för att ha utfört dessa beräkningar till nätverket ges kryptovaluta. Det överlägset vanligaste är att företag genomför mining på Bitcoin men det finns även andra alternativ.

Företag inom denna kategori är mycket beroende av priset på kryptovalutan eftersom dessa säljs på den öppna marknaden för att bekosta verksamheten. Däremot är ofta en prisökning på exempelvis Bitcoin redan ”inräknad” i kursen. Dessutom finns ju alltid en bolagsrisk.

Bilden nedan visar ett av de största amerikanska minerbolagen RIOT Blockchain (mörk grön) i förhållande till kursen på Bitcoin (Ljusgrön) och DJ USA (Orange).

Bitcoin xbt utveckling

(I samtliga grafer används priset på certifikatet Bitcoin XBT – vilket ska spegla Bitcoins värde)

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier & fonder courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i digitala & vanliga valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 67% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Växling

Safello, Btcx, och Quickbit är tre svenska kryptoväxlare. Med exempelvis Swish kan kunder köpa och sälja valuta direkt mot dessa aktörer. På den internationella marknaden är Coinbase den överlägset mest kända kryptoväxlaren. Både Safello och Coinbase börsnoterades 2021 och Quickbit börsnoterades, samt var en av årets kursraketer, år 2020.

Inom växling hittas även börser där handel sker direkt mellan köpare och säljare och där börsen generellt tar courtage på varje transaktion. Detta i likhet med hur Avanza tar courtage vid aktiehandel. Här finns exempelvis svenska kryptobörsen Trijo.

På den amerikanska marknaden hittas även betalningsföretaget Square. De erbjuder handel i kryptovalutor samt har en betalningslösning som kan jämföras med Swish – fast mot den amerikanska marknaden. De utvecklar även egna projekt inom ”Square Crypto”.

På samma sätt bör PayPal nämnas. Ett företag med smidiga betalningslösningar och där kunder från USA kan köpa/sälja Bitcoin direkt via deras plattform.

Företag inom denna kategori är inte lika beroende av priset. De tjänar istället mer pengar på en ökad handel. Ökad handel uppstår ofta vid hög volatilitet (främst i samband med ras) samt i en så kallad bullmarket (lång tid av uppgång). Däremot kan kraftiga ras uppfattas som tecken på långsammare acceptans – vilket kan pressa ner kursen. Vid det stora (ca 50 % fall för Bitcon) raset maj 2021 föll både Safello och Btcx kraftigt i kurs.

Grafen nedan visar:

  • Btcx (mörkgrön)
  • Bitcoinpriset (ljusgrön)
  • OMXS30 (orange)
btcx vs omx och bitcoin - utveckling

En annan viktig faktor för värdeökning är samarbeten med andra större finansiella aktörer. Exempelvis ingick Safello ett strategiskt partnerskap med Klarna i februari 2021.

Investering

Inom denna kategori hittas företag som underlättar för investeringar i kryptotillgångar. Ett exempel är svenska företaget Coinshares som äger tillgångar som är säkerhet för ETF:er. Utöver detta har företaget rådgivningstjänster, likviditetstjänster och erbjuder handelsstrategier. 

Företag inom denna kategori påverkas inte heller direkt av priset på tillgångarna. De gynnas istället av ökad handel.

Äga tillgångar

Om ett företag har stora tillgångar i kryptovalutor kommer värdet på företaget tydligt speglas av värdeutvecklingen av dessa tillgångar. Ett av de mest kända internationella företagen som har Bitcoin på balansräkningen är Tesla, vilka köpte Bitcoin under 2021. Däremot handlar det bara om några tiondels procent av dess tillgångar. När de sålde av 10 % av sitt innehav, efter ett par månaders ägande, gjordes detta med en vinst på 101 miljoner dollar

Att däremot köpa Tesla för att exponera sig mot kryptovalutor är inte helt rätt, utifrån dess mindre del av kryptovalutor på balansräkningen. Då är istället exempelvis Microstrategy betydligt bättre. Det amerikanska företaget hade i maj 2021 totalt 84 % av balansräkningen i Bitcoin.

Företag inom denna kategori kommer att tydligt påverkas av priset på kryptovalutorna som de har på balansräkningen. Detta visas tydligt med grafen nedan. Notera även vilken extrem volatilitet det är i förhållande till DJ USA!

  • Mörkgrön = Microstrategy
  • Ljusgrön = Bitcoin
  • Orange = DJ USA
bitcoin vs microstrategy vs DJ USA

Hårdvara

Miners är beroende av avancerad datorutrustning för att kunna genomföra detta arbete effektivt. Vid ökad miningverksamhet ökar efterfrågan på dessa produkter. Exempelvis kan detta öka vid kraftigt ökad kurs vilket gör mining mer gynnsamt. Men även en ökad acceptans i samhället för kryptovalutor kan medföra att fler företag/privatpersoner intresserar sig för mining.

Företag inom denna kategori har generellt verksamhet inom flera olika tekniska inriktningar. Framförallt är det ASIC-processorer som är eftertraktade. Lite förenklat är detta processorer som är dedikerade till en enda uppgift vilket innebär att mer kraft kan fokuseras mot just mining. De som enbart producerar dessa kan därmed ha en större exponering mot acceptans och mining av kryptovalutor än de företag som har en betydligt bredare verksamhet. Ett exempel är NVIDIA som är en av världens ledande producenter av processorer.

Grafen nedan visar ASIC-tillverkaren Canaan Inc (mörkgrön) i förhållande till priset på Bitcoin (ljusgrön) och DJ USA (orange).

Canaan INC vs bitcoin vs DJ usa

Enablers / Betalningslösningar

År 2021 var det fortfarande relativt krångligt att använda kryptovalutor som betalningsmedel i Sverige och stora delar av världen. Det är något som flera företag fokuserar på att lösa. Som svensk går det att exempelvis att beställa ”kryptokort” från flera olika internationella aktörer. Detta så som Plutus, Coinbase, Crypto.com, Binance och Wirex. I Sverige finns exempelvis Quickbit som erbjuder betalningslösningar åt företag samt erbjuder ett kryptokort (våren 2021 var det enbart tillgängligt för betatestare). Tack vare samarbete med Klarna kan även Safello anses delvis hittas inom denna kategori.

Företag inom denna kategori bör främst gynnas av en större acceptans av kryptovalutor i samhället. Ju fler som vill ta betalt/betala med dessa valutor desto större efterfrågan på smidiga betalningslösningar.

Investmentbolag

Det finns flera investmentbolag som äger aktier i bolag inom krypto- och blockkedjetekniken. Men det handlar då bara om en mindre del i en större portfölj. Ett investmentbolag som framförallt har fokus på detta område är FrontOffice. De är exempelvis storägare i Quickbit och Conax.

Även Arcane Crypto investerar brett inom denna bransch. Bland annat äger svenska kryptobörsen Trijo samt norska kryptoväxlaren Kaupang.

Företag inom denna kategori är exponerade mot acceptansen av kryptovalutor snarare än dess kurs. Investeringar bör ses som långsiktiga där vissa kan mångdubblas i värde medan andra kan ”försvinna längs vägen”.

Exempel på aktier & tillgångar inom kryptovalutor

FöretagNoterat iInriktning
RIOT BlockchainUSAMining
Marathon Digital
Holdings
USAMining /
Äga tillgångar
HIVE BlockchainKanadaMining
CoinbaseUSAKryptoväxlare /
Kryptobörs
BTCX (Goobit)SverigeKryptoväxlare
SafelloSverigeKryptoväxlare
QuickbitSverigeKryptoväxlare /
Betalningslösning
CoinsharesSverigeInvesteringar
via certfikat
MicrostrategyUSAÄga tillgångar
Kryptovalutor
(äga själv)
SverigeOm du vill äga
tillgångarna
NVIDIAUSAHårdvara
CanaanUSAHårdvara
Arcane Crypto SverigeInvesterar i flera
kryptobolag
FrontOfficeSverigeInvesterar i flera
kryptobolag
Go Blockchain FundSverigeFond med bolag
inom blockkedja,
ej kryptovalutor

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier & fonder courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i digitala & vanliga valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 67% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Även via certifikat eller kryptovalutor

Ett annat sätt att exponera sitt kapital mot kryptovalutor är att köpa den underliggande tillgången – alternativt certifikat som följer värdet på den underliggande tillgången.

Certifikat

Hos både Avanza.se och Nordnet.se lanserades först certifikat som följer Bitcoin och därefter Ethereum. Sedan dess har utbudet av certifikat mot kryptovalutor ökat med exempelvis även Cardano.

Det är börshandlade certifikat vars värde förväntas följa den underliggande tillgångens värdeförändring. Ett smidigt sätt att skapa tydlig exponering mot kryptovalutor utan att äga tillgången.

Kryptovalutor

I Sverige finns flera kryptoväxlare samt en kryptobörs där ett par av de största kryptovalutorna kan köpas/säljas. Bland dessa finns Safello och Btcx (växlare) och Trijo (Börs).

Önskas ett större utbud kan ett konto skapas på amerikanska Coinbase (mycket användarvänlig) samt världens största kryptobörs Binance.

Fördelar / Nackdelar / Marknad

Bitcoin, och därmed världens första blockkedja, skapades 2009. I början var det ytterst få som var intresserade av kryptovalutan och värdet höll sig lågt. Under de första åren sågs det som en illegal valuta, ett pyramidspel eller bedrägeri. Men med tiden ökade intresset och under 2017 skrev media allt fler artiklar om valutan och dess explosiva kursutveckling. Under 2020 och 2021 började flera stora internationella företag att investera samtidigt det finansiella ekosystemet allt mer utvecklades av börsnoterade bolag. Under sommaren 2021 valde El Salvador att ha Bitcon som nationell valuta.

Det är alltså en mycket ”ung” teknik och drygt 10 år efter att Bitcoin skapades är det inte helt tydligt vilken funktion som kryptovalutor kommer att ha i framtiden.

Fördel

Kryptovalutor/blockkedjor är en mycket ”ung och ny” teknik. Det kan delvis liknas med internet under 90-talet. Många förstod att internet skulle vara en del av framtiden – men ytterst få förstod nog hur kraftigt internet skulle revolutionera vårt sätt att leva, kommunicera, bedriva företag osv.

De företag som tidigt kan etablera sig på denna ”nya” marknad kan även ta stora marknadsandelar när kryptovalutor blir en självklar del i det finansiella systemet – om det blir så.

Nackdel

Det som framförallt kan begränsa företagens ekonomiska tillväxt är lagar och regleringar som begränsar växling och användning av kryptovalutor. År 2017 förbjöd exempelvis Kina finansiella institut att erbjuda handel med dessa valutor. Flera svenska banker har även nekat kunder att föra över pengar till kryptoväxlare eftersom detta eventuellt kan gynna penningtvätt.

Som med all ny teknik kommer det även finnas bolag som vill ”rida på vågen” utan egentligen ha någon konkurrenskraftig affärsidé.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier, fonder & mycket mer
Avanza.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller konton med max 50 000 kr på)
Nordnet.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller nya konton med max 80 000 kr på)
Etoro.com/sv – alltid 0 kr i courtage på aktier, oavsett kontots storlek. Etoro erbjuder dessutom ”copytrading” samt handel i CFD:s, digitala & vanliga valutor, index, råvaror och mycket mer både med och utan hävstång.

”Alternativa” investeringar
Lendify.se – låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta. Minsta insättning = 500 kr.
Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer. Minsta insättning = 1 kr.
– Kameo.se – Investera i fastighetsprojekt & företagslån. Välj själv vilka projekt & företag du vill investera i på deras plattform. Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Etoro.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder utan courtage.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021