Riktkurs aktier

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Riktkurs aktier

Riktkurs är den kurs som analytiker tror att en aktie förväntas ha inom en viss tidsperiod, ofta 6 eller 12 månader. Analytiker sätter riktkursen utifrån företagets ekonomiskt förväntade utveckling.

Riktkurs är ett spekulativt framtida värde – som mycket sällan är helt korrekt

Olika tidsaspekter

Riktkurser kan användas på allt från 6 månader till 10 år. Ju längre tid desto svårare att sätta en korrekt kurs. Det kan helt enkelt hända så extremt många olika saker som kan påverka företagets utveckling att det är omöjligt att förhålla sig till alla eventualiteter.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Kritik mot riktkurs

  • Fungerar som självuppfyllande profetia

Aktie XYZ kostar 100 kr och har enligt många analytiker en riktkurs på 105 – 110 kr inom ett år. En av de större analysfirmorna anger sedan att riktkursen borde vara 125 kr.

Inom en månad har kursen redan gått upp mot 110 kr vilket skulle kunna tyda på att analytikerna hade rätt. Men här finns en ”inbyggd självuppfyllande profetia”. Många följer analytikerns råd och köper vilket drar upp kursen. Vad hade hänt om riktkursen hade angetts på 95 kr istället?

  • Kortsiktigt mål – med långsiktig investering

Många riktkurser som anges i ekonomitidningar anger en riktkurs inom 6 eller 12 månader. Samtidigt anges mycket ofta att aktier bör ägas på minst 3 – 5 års tid – helst längre. Spelar det då någon roll om kursen förväntas vara högre om 12 månader?

Ett klassiskt fel inom aktieinvesteringar är att äga aktierna för kort period. Detta samtidigt som nästan all statistik pekar på att bäst avkastning för icke professionella handlare ges vid långsiktig investering.

Kan riktkurs användas som investeringsråd?

Ja, riktkurser kan användas vid analys och som investeringsråd. Men det är viktigt att se på analyserna utifrån vad det är – dvs. spekulation kring framtida kurs.

  • Tidshorisont

Var noga med att kontrollera vilken tidshorisont som riktkursen gäller. Är det 6 månader eller 10 år – eller nämns det inte alls?

  • Varför sätts denna kurs?

Läs analysen kring varför riktkursen sätts. Är det uppenbara fördelar som lyfts upp bör dessa redan vara inräknade i aktiekursen. Vad specifikt är det som förväntas ligga bakom att kursen ska upp inom denna tidsperiod – och varför har inte investerarna redan lagt in detta i dagsaktuell kurs?

  • Jämför mot andra analytiker

Jämför alltid flera analytikers riktkurser. Vad visar den gemensamma bilden? Vad i dessa analyser håller du med om?

… läs med kritiska glasögon och ett öppet sinne och var väl medveten om att många antaganden är just antaganden och inte en absolut sanning. / Carl-Henrik Söderberg Aktiespararna     

Riktkurser kan ge stöd inför investering. Men om du enbart grundar dina aktieköp på riktkurser, och därmed andra personers analyser, bör fonder vara ett bättre alternativ.   

Bra råd – kan skapa dålig diversifiering

Om du håller med en analys och anser att riktkursen är relevant bör ytterligare en faktor avgöra om köp ska ske eller inte – din diversifiering.

Har du främst aktier inom svenska fastighetssektorn kanske inte ytterligare aktier inom denna sektor bör väljas. I detta fall är det diversifieringen av portföljen som kan vara avgörande.

Vad är rätt riktkurs?

Det är extremt svårt att sätta en korrekt riktkurs. De som lyckas enstaka gånger har tur och är inte extremt duktiga analytiker. Ta 10 – 15 riktkurser som en analytiker har satt upp och jämför 12 månader senare. Hur många var korrekta?

  • Men det var ju nära…

Att vissa analytiker i alla fall ibland lyckas ganska bra är inte oväntat. Företag arbetar regelbundet för att växa och därmed följer en ökad aktiekurs. Att en aktie ökat 8 – 10 % under ett år är därmed i nivå med medeltalet för börsen. Skulle analytikern satt en riktkurs på 15 % över dagskursen är det stor sannolikhet att kursen kommer sträcka sig mot det hållet.

  • Hade inte xxx hänt….

En förklaring till att aktier inte når riktkursen är att skylla på ”black swan”. Med andra ord händelser som ”ingen hade kunnat förutspå”. Ett exempel är coronapandemin, finanskrisen, terrorattentatet 11/9 och oljekrisen.

Problemet är att dessa händelser alltid kommer att uppstå. Det är inte oväntat att det oväntade händer…

Här hittar du riktkurserna

Avanza Placera

Avanza Placera är aktiemäklaren Avanzas nyhetsportal. Här presenteras både nyheter, analyser och tips inom privatekonomi. Aktuella analyser, från flera olika aktörer, hittas här.

Nordnet

Nordnet har flera olika analystjänster att välja på. Exempelvis kan analyser ges via Investtech, Affärsvärlden och Introduce. Läs mer om analystjänsterna här

Exempel från 2017 – Hur bra höll analyserna?

Hur mycket kan du förlita dig på riktkurserna?

Oktober 2017 publicerade Privata Affärer artikeln ”Här är torsdagens aktieanalyser”. Det nämns inget tidsperspektiv på de riktkurser som ges. I detta exempel jämför vi mot kursen 12 månader senare.

AnalysföretagRekAktieKurs vid rekRiktkursUtfall efter 1 år
SEBSäljKambi82,7566203
NordeaKöpAutoliv102111651025
GoldmanKöpH&M217,3220167
SEBKöpKappahl65Avnoterades på 20 kr/aktie

(Kan tilläggas att en aktieanalys av Kappahl 2 månader senare gav företaget ”extremt dålig sikt”)

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Riktkurser sätts av personer som dagligen jobbar med analyser av aktiemarknaden. De har mer kunskap än en genomsnittlig småsparare. Exemplet ovan visar däremot svårigheten att kunna sätta en korrekt riktkurs – och därmed att dessa bör tas med ”en nypa salt”.

Lösningen – Diversifiering

Är du fullt övertygad, och har historiskt statistik för din åsikt, att vissa analytiker är bättre än andra att sätta korrekta riktkurser? Då kan dessa investeringsråd följas.

Tror du däremot att ett långsiktigt sparande främst handlar om att investera i stabila företag med god förtjänst spelar den kortsiktiga riktkursen ingen roll. I detta fall är snarare riktkurser på 10 år mer relevanta – men dessa är ännu svårare att sätta…

Lämna en kommentar