Substansrabatt & substanspremie

Substansrabatt och substanspremie

Substansrabatt respektive substanspremie innebär att aktien till exempelvis ett investmentbolag eller fastighetsbolag kostar mindre, respektive mer, än substansvärdet.

Rabatt/premie visar därmed skillnaden på aktiens kurs och värdet på företagets tillgångar. Det används främst i fastighetsbolag och investmentbolag och det är tillgångarnas bokförda värde som används vid beräkningen.

  • Substansvärde – Totala värdet av företagets tillgångar – skulder
  • Substansrabatt – Företagets aktie har lägre värde än värdet av företagets totala tillgångar.
  • Substanspremie – Företaget aktie har högre värde än värdet av företagets totala tillgångar.

(Se fördjupad förklaring längre ner i artikeln)

Exempel – Investmentbolag

Affärsidén hos ett investmentbolag är att investera i andra företag och ta del av värdeökningar och aktieutdelningar. Det är därmed relativt enkelt att räkna ut hur stort värde dess portfölj har, dvs dess substansvärde. Detta presenteras per aktie, exempelvis 140 kr per aktie.

Om investmentbolagets egen aktie har ett marknadspris på 130 kr handlas den alltså med 10 kr (ca 7%) i substansrabatt.

Om investmentbolagets egna aktie har ett marknadspris på 160 kr handlas den alltså med 20 kr (ca 14%) i substanspremie.

Substansvärde

För att kunna beräkna eventuell substansrabatt/substanspremie är första steget att räkna ut företagets substansvärde. Det är företagets totala värde av dess tillgångar minus eventuella skulder.

Om ett investmentföretag äger 45 % av aktierna i ett annat företag är denna post därmed värd 45 % av företaget marknadsvärde. Genom att lägga samman värdet på samtliga innehav, samt dividera detta med antal aktier, skapas substansvärdet.

Substansvärde = (Marknadsvärdet på tillgångarna samt nettoskuld) / antalet aktier

Presenteras vid ekonomiska rapporter

Investmentbolag presenteras dess substansvärde i ekonomiska rapporter (ex. kvartalsrapport). Det är sedan den siffran som används officiellt under kommande kvartal. Självklart kan innehavet ändras i värde under denna tid. I vissa fall kan det alltså vara värt att själv räkna ut substansvärdet och därmed eventuell rabatt/premie.

Läs även vår längre artikel om substansvärde här.

(Vad är substansvärde? – Avanza)

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Substansrabatt

Substansrabatt innebär att tillgångarna värderas högre än investmentbolagets egna aktier. Det finns därmed en ”rabatt” i att köpa investmentbolaget istället för de tillgångar som detta bolag äger.

En av fördelarna är att det blir större direktavkastning. Den som investerar i ett investmentbolag kommer få utdelning i proportion av ägandet i de tillgångarna som bolaget äger.  På detta sätt kommer direktavkastningen bli högre än om de enskilda aktierna hade ägts för sig.

Det vanligaste är att investmentbolag handlas med substansrabatt. En orsak till detta är att ett investmentbolag har ett flertal olika investeringar (likt en fond). Som investerare gillas vissa investeringar medan andra ”kommer på köpet”. Därmed krävs ett lägre pris för att investerarna ska acceptera hela paketlösning.

(Nordnet – Låg eller hög substansrabatt på investmentföretag)

Rabatten går nedåt

Grafen nedan visar en sammanställning av substansrabatten på investmentbolag på Stockholmsbörsen. Detta från 1994 till 2018. Under denna tid har rabatten minskat från ca 30 % till 5 – 10 %. Att det är så ”hackig” kurva beror delvis på att substansrabatten generellt ändras kraftigt vid oro på aktiemarknaden. 

rabatt på investmentbolag

(Bildkälla: Nordnets video ovan)

Substanspremie

Substanspremie är därmed motsatsen mot substansrabatt. I detta fall värderas aktien högre än bolagets tillgångar. Det skulle därmed vara billigare att köpa varje tillgång istället för en aktie i investmentbolaget.

Varför handla på överkurs?

Nivån på en aktiekurs avgörs både av ett företags nuvarande vinst och dess framtida möjlighet till att växa. Detta gäller även investmentbolag. Att handel sker med substanspremie visar helt enkelt att marknaden är beredd att betala ett högre pris eftersom förväntningar på tillväxt finns.

Delvis sker detta då investmentbolag kan ha investeringar i onoterade tillgångar. En investering kan då ske med premie för att investeraren ska få exponering mot dessa onoterade tillgångar.  

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, kryptovalutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Gäller inte alla investmentföretag

För att tydligt kunna räkna ut substansvärde och rabatt/premie krävs att investmentsbolaget enbart, eller tills största del, investerar i börsnoterade företag. Genom att se på innehavet går det enkelt att räkna ut totalt substansvärde.

Men om investeringar främst sker i onoterade aktier blir det betydligt svårare. Så är det exempelvis med Ratos. På onoterade aktier är det mycket svårt att se marknadsvärdet vilket därmed gör att substansvärdet blir svårt att avgöra. I detta fall får man förlita sig på den siffror som bolaget löpande presenterar.  

Substansrabatt/premie på fastighetsbolag

På ett fastighetsbolag beräknas substansvärdet till fastigheternas totala marknadsvärde dividerat på antalet aktier. Om substansvärdet är högre/lägre än fastighetsbolagets egen aktie handlas aktien till substanspremie/substansrabatt.

Detta förutsätter däremot att fastighetsbolaget enbart äger fastigheter som tillgångar samt att dessa fastigheters marknadsvärde enkelt kan räknas ut. Det blir därmed något svårare att beräkna rabatt/premie på dessa företag då fastigheter kan värderas något olika. Detta till skillnad mot ett investmentföretag där de aktier de äger har ett tydligt marknadsvärde. 

Investera utifrån rabatt och premie?

Är det värt att enbart köpa investmentbolag som har rabatt och sedan sälja dem när de har substanspremie? Nordnets Alexander Gustafsson testade denna teori mellan 2014 och 2020. Detta genom att ställa två alternativ mot varandra.

(Mätningen genomfördes på Investor, Svolder, Lundbergs, Latour, Öresund och Bure)

  1. Köp för 1000 kr de månader som bolaget har substansrabatt. Sälj direkt när premie uppstår
  2. Köp 1000 kr per månad oavsett vad som händer

Resultatet var extremt tydligt. Investor hade under denna tid alltid rabatt vilket gjorde att A & B gav samma avkastning. På resterande investmentföretag var avkastningen betydligt högre på månadssparande än om köp enbart genomfördes vid substansrabatt.

Störst skillnad var det på Latour med nästan 100 % bättre avkastning vid månadssparande. Några enstaka tillfällen var månadssparande sämre men då var det ytterst små skillnader.

Utveckling substansrabatt investering

(Bildkälla: Nordnet)

Slutsats:

Värdering av investmentbolag bör inte enbart ske på premie och rabatt, dvs värde på tillgångarna. Även ledningens förmåga att skapa värde behöver vägas in.

Gustafsson sammanfattar det med slutsatsen:

Den större slutsatsen är ju givetvis att det är en bra idé att månadsspara en tusenlapp i investmentbolag. Men det hoppas jag du redan visste. / Nordnet

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023