Substansrabatt & substanspremie

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Substansrabatt och substanspremie

Substansrabatt respektive substanspremie innebär att aktien i exempelvis ett investmentbolag eller fastighetsbolag kostar mindre, respektive mer, än substansvärdet.

Rabatt/premie visar därmed skillnaden på aktiens kurs och värdet på företagets tillgångar. Det används främst i fastighetsbolag och investmentbolag och det är tillgångarnas bokförda värde som används vid beräkningen.

 • Substansvärde – Totala värdet av företagets tillgångar – skulder
 • Substansrabatt – Företagets aktie har lägre värde än värdet av företagets totala tillgångar.
 • Substanspremie – Företaget aktie har högre värde än värdet av företagets totala tillgångar.

(Se fördjupad förklaring längre ner i artikeln)

Substansrabatt och substanspremie

Exempel – Investmentbolag

Affärsidén hos ett investmentbolag är att investera i andra företag och ta del av värdeökningar och aktieutdelningar. Det är därmed relativt enkelt att räkna ut hur stort värde dess portfölj har, dvs dess substansvärde. Detta presenteras per aktie, exempelvis 140 kr per aktie.

Om investmentbolagets egen aktie har ett marknadspris på 130 kr handlas den alltså med 10 kr (ca 7%) i substansrabatt.

Om investmentbolagets egna aktie har ett marknadspris på 160 kr handlas den alltså med 20 kr (ca 14%) i substanspremie.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Substansvärde

För att kunna beräkna eventuell substansrabatt/substanspremie är första steget att räkna ut företagets substansvärde. Det är företagets totala värde av dess tillgångar minus eventuella skulder.

Om ett investmentföretag äger 45 % av aktierna i ett annat företag är denna post därmed värd 45 % av företaget marknadsvärde. Genom att lägga samman värdet på samtliga innehav, samt dividera detta med antal aktier, skapas substansvärdet.

Substansvärde = (Marknadsvärdet på tillgångarna samt nettoskuld) / antalet aktier

Presenteras vid ekonomiska rapporter

Investmentbolag presenteras dess substansvärde i ekonomiska rapporter (ex. kvartalsrapport). Det är sedan den siffran som används officiellt under kommande kvartal. Självklart kan innehavet ändras i värde under denna tid. I vissa fall kan det alltså vara värt att själv räkna ut substansvärdet och därmed eventuell rabatt/premie.

Läs även vår längre artikel om substansvärde här.

(Vad är substansvärde? – Avanza)

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Substansrabatt

Substansrabatt innebär att tillgångarna värderas högre än investmentbolagets egna aktier. Det finns därmed en ”rabatt” i att köpa investmentbolaget istället för de tillgångar som detta bolag äger.

En av fördelarna är att det blir större direktavkastning. Den som investerar i ett investmentbolag kommer få utdelning i proportion av ägandet i de tillgångarna som bolaget äger.  På detta sätt kommer direktavkastningen bli högre än om de enskilda aktierna hade ägts för sig.

Det vanligaste är att investmentbolag handlas med substansrabatt. En orsak till detta är att ett investmentbolag har ett flertal olika investeringar (likt en fond). Som investerare gillas vissa investeringar medan andra ”kommer på köpet”. Därmed krävs ett lägre pris för att investerarna ska acceptera hela paketlösning.

(Nordnet – Låg eller hög substansrabatt på investmentföretag)

Rabatten går nedåt

Grafen nedan visar en sammanställning av substansrabatten på investmentbolag på Stockholmsbörsen. Detta från 1994 till 2018. Under denna tid har rabatten minskat från ca 30 % till 5 – 10 %. Att det är så ”hackig” kurva beror delvis på att substansrabatten generellt ändras kraftigt vid oro på aktiemarknaden. 

rabatt på investmentbolag

(Bildkälla: Nordnets video ovan)

Substanspremie

Substanspremie är därmed motsatsen mot substansrabatt. I detta fall värderas aktien högre än bolagets tillgångar. Det skulle därmed vara billigare att köpa varje tillgång istället för en aktie i investmentbolaget.

Varför handla på överkurs?

Nivån på en aktiekurs avgörs både av ett företags nuvarande vinst och dess framtida möjlighet till att växa. Detta gäller även investmentbolag. Att handel sker med substanspremie visar helt enkelt att marknaden är beredd att betala ett högre pris eftersom förväntningar på tillväxt finns.

Delvis sker detta då investmentbolag kan ha investeringar i onoterade tillgångar. En investering kan då ske med premie för att investeraren ska få exponering mot dessa onoterade tillgångar.  

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Gäller inte alla investmentföretag

För att tydligt kunna räkna ut substansvärde och rabatt/premie krävs att investmentsbolaget enbart, eller tills största del, investerar i börsnoterade företag. Genom att se på innehavet går det enkelt att räkna ut totalt substansvärde.

Men om investeringar främst sker i onoterade aktier blir det betydligt svårare. Så är det exempelvis med Ratos. På onoterade aktier är det mycket svårt att se marknadsvärdet vilket därmed gör att substansvärdet blir svårt att avgöra. I detta fall får man förlita sig på den siffror som bolaget löpande presenterar.  

Substansrabatt/premie på fastighetsbolag

På ett fastighetsbolag beräknas substansvärdet till fastigheternas totala marknadsvärde dividerat på antalet aktier. Om substansvärdet är högre/lägre än fastighetsbolagets egen aktie handlas aktien till substanspremie/substansrabatt.

Detta förutsätter däremot att fastighetsbolaget enbart äger fastigheter som tillgångar samt att dessa fastigheters marknadsvärde enkelt kan räknas ut. Det blir därmed något svårare att beräkna rabatt/premie på dessa företag då fastigheter kan värderas något olika. Detta till skillnad mot ett investmentbolag där de aktier de äger har ett tydligt marknadsvärde. 

Investera utifrån rabatt och premie?

Är det värt att enbart köpa investmentbolag som har rabatt och sedan sälja dem när de har substanspremie? Nordnets Alexander Gustafsson testade denna teori mellan 2014 och 2020. Detta genom att ställa två alternativ mot varandra.

(Mätningen genomfördes på Investor, Svolder, Lundbergs, Latour, Öresund och Bure)

 1. Köp för 1000 kr de månader som bolaget har substansrabatt. Sälj direkt när premie uppstår
 2. Köp 1000 kr per månad oavsett vad som händer

Resultatet var extremt tydligt. Investor hade under denna tid alltid rabatt vilket gjorde att A & B gav samma avkastning. På resterande investmentföretag var avkastningen betydligt högre på månadssparande än om köp enbart genomfördes vid substansrabatt.

Störst skillnad var det på Latour med nästan 100 % bättre avkastning vid månadssparande. Några enstaka tillfällen var månadssparande sämre men då var det ytterst små skillnader.

Utveckling substansrabatt investering

(Bildkälla: Nordnet)

Slutsats:

Värdering av investmentbolag bör inte enbart ske på premie och rabatt, dvs värde på tillgångarna. Även ledningens förmåga att skapa värde behöver vägas in.

Gustafsson sammanfattar det med slutsatsen:

Den större slutsatsen är ju givetvis att det är en bra idé att månadsspara en tusenlapp i investmentbolag. Men det hoppas jag du redan visste. / Nordnet

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar