Utdelning per aktie

utdelning per aktie

Utdelning per aktie är den summa per aktie som betalas ut av aktiebolaget till delägarna vid aktieutdelning.

Utdelning per aktie = den totala utdelning som företaget gör / antal aktier.

Utdelningen avgörs av företagets vinst och dess utdelningspolicy. Det är styrelsen som skapar ett förslag till utdelning och stämmans uppgift att godkänna förslaget.

Formel för uträkningen

Det är skillnad på vinst per aktie och utdelning per aktie. Ett företag kan exempelvis göra en hög vinst utan att det nödvändigtvis resulterar i en hög utdelning.

Vinst per aktie

Vinst per aktie (EPS) påverkar tydligt aktiens värde. Detta oavsett om utdelning sker eller inte. EPS visar förhållandet mellan vinsten och antal aktier och kan därmed enkelt användas som jämförelsetal mellan olika företag.

EPS (earnings per share) = Vinst efter skatt / Antal aktier

Utdelning per aktie

Skulle 100 % av ett företags vinst betalas ut i aktieutdelning skulle utdelningen vara samma summa som vinst per aktie. Men ytterst få företag betalar ut hela vinsten.

Utöver vinst påverkar även företagets utdelningspolicy hur stor utdelningen blir, dvs. hur många procent av vinsten som förväntas betalas ut i aktieutdelning.

Utdelning per aktie = Vinst efter skatt * utdelningsandel av vinsten / Antal aktier

Exempel:
Pelles Motor har gjort en vinst på 10 000 000 kr. Enligt deras utdelningspolicy ska 30 – 40 % av vinsten betalas ut till aktieägarna varje år. Styrelsen föreslår därmed en utdelning på 40 %. Detta innebär att aktieägarna ska dela på 4 000 000 kr. Finns det 2 000 000 aktier innebär det en utdelning per aktie på 2 kr.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Var kan jag se utdelning per aktie?

När en aktie presenteras hos en aktiemäklare finns alltid information om tidigare års utdelning per aktie samt viktiga datum som påverkar handeln.

Nedan är en bild från Avanza och aktien Volvo B mellan 2016 och 2019.

utdelning per aktier avanza

Typ – Ordinarie utdelning eller Bonusutdelning. Bonusutdelning (Extra utdelning) kan exempelvis uppstå om företaget sålt av avdelningar och därmed fått intäkter som primärt inte kommer från dess ordinarie verksamhet.

Utdelning/Aktie – Hur stor summa som aktieägarna kommer att få i likvida medel per ägd aktie.

Handlas utan utdelning – Det datum som aktien handlas utan att ägaren har rätt att få utdelning det året. Kallas även för X-dagen. Generellt faller därmed kursen med lika stort belopp som utdelning per aktie.

Utdelningsdag – Den dag som utbetalning sker av aktieutdelningen.

Vem får aktieutdelning och när kommer den – Från Nordnetskolan

Vad avgör hur hög utdelningen blir?

Det är framförallt företagets vinst samt dess policy kring aktieutdelning som avgör hur stor utdelningen blir. Det finns exempelvis företag med mycket höga vinster som ändå inte ger någon aktieutdelning, exempelvis Berkshire Hathaway. Istället förväntas kapitalet användas till vidare expansion.

  • Företagets vinst
  • Utdelningspolicy
  • Styrelsens val av utdelningsprocent inom intervall

Styrelsen tar fram ett förslag på aktieutdelning. Detta beräknas på företagets vinst samt den policy som förväntas följas. Det kan exempelvis innebära att företaget förväntas betala ut 20 – 40 % av vinsten varje år. Det är vanligt att det anges med ett intervall och att styrelsen därmed kan anpassa utdelningen något. Resterande del av vinsten förväntas användas till investeringar, expansion, utveckling osv.

På årsstämman tas förslaget upp till beslut. Aktieägarna kan godkänna förslaget eller rösta fram en lägre utdelning. De har däremot inte rätten att på stämman rösta igenom ett förslag som ger högre utdelning. Efter att stämman godkänt, eller ändrat, utdelningsförslaget avgörs den slutgiltiga utdelningen.

Vad bestämmer hur hög utdelningen blir, och vem beslutar det? – Från Nordnetskolan

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Mäta värdet av aktieutdelningen

Direktavkastning – Visar förhållandet mellan utdelningens storlek per aktie och aktuell aktiekurs.

Direktavkastning = Utdelning/Aktiekurs 

Detta innebär att direktavkastningen blir olika hög beroende på vilken kurs som aktien köpts till. Hög direktavkastning kan vara ett tecken på ett välskött bolag med goda vinster. Men det behöver inte alltid vara så. Att enbart se på direktavkastningen och dra en slutsats gällande företagets ekonomi kan därmed bli kraftigt missvisande.(Läs mer om direktavkastning)

P/E-tal – Visar förhållandet mellan aktiekursen och vinsten per aktie.

P/E-tal = Aktiekurs / Vinst per aktie

P/E-tal används ofta för att påvisa om en aktie är köpvärd utifrån nuvarande aktiekurs och vinst. Ett P/E-tal på 5 innebär att det tar 5 år för företaget att tjäna lika mycket som aktien är värderad till. Detta förutsatt att vinsten håller sig på exakt samma nivå.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023