SPAC

Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
SPAC

SPAC (Special Purpose Acquisition Companies) är skalbolag som, efter kapitalanskaffning, kan noteras på en börs och därefter köpa upp ett onoterat bolag som snabbt vill bli börsnoterat.

Skalbolaget har alltså ingen annan uppgift än att hitta en lämplig uppköpskandidat som kan köpas med skalbolagets kapital.   

Kortfattat hur en spac fungerar

 1. SPAC-bolag skapas av kända investeringsprofiler
 2. Kapitalanskaffning genomförs med exempelvis 10 USD per unit (aktie + option)
 3. Bolaget lanseras på börsen
 4. Bolaget köper upp ett onoterat bolag
 5. Onoterade bolaget blir därmed snabbt börsnoterat
 6. SPAC-bolaget är nu en kommersiell verksamhet

”SPAC innebär att du investerar i en ”investeringsfond” utan att i förväg veta hur pengarna kommer att investeras…”

Ska vara vinst för alla…

Grundtanken bakom SPAC är att alla ska bli vinnare – på ett eller annat sätt.

SPAC-bolaget

Skalbolaget administreras av ett team som, vid ett uppköp, får 20 % av aktierna. Procentsatsen kan variera men är ofta ca 20 %. Om de lyckas genomföra ett uppköp kan de alltså tjäna mycket stora summor. Samtidigt får de varken lön eller arvoden. Skulle de inte lyckas med ett uppköp får de därmed inte några pengar alls. 

Investerarna

För investerarna är detta ett sätt att kunna investera i mindre och därmed onoterade företag. De som investerar pengar förlitar sig på att teamet väljer rätt uppköpskandidater och äger därefter aktier i ett företag som tagit klivit in på börsen.

Det uppköpta företaget

Det uppköpta företaget vinner genom att få en ”fribiljett” in på börsen. En enklare och snabbare väg än en klassisk IPO.  

Men historiskt har det visat det sig att SPAC inte alltid bara har vinnare.

Framgångsväg – eller inte?

I videon nedan presenterar CNBC en studie av 56 företag från 2018 och framåt som tagit vägen till börsen via SPAC. Studien visar att de i genomsnitt hade sämre utveckling än index oavsett om värdeutvecklingen jämfördes på 3, 6 eller 12 månader.

Även en studie på dessa SPAC-bolag mellan 2015 och 2019 visar att värdet ofta inte gått över den initiala investeringen på 10 USD per aktie. Samtidigt finns det även exempel på extremt lyckosamma börsnoteringar där värdet har ökat kraftigt efter noteringen, som exempelvis Virgin Galactic, DraftKings och Nikola Motors.

(CNBC – Pedagogisk förklaring vad SPAC är)

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Så fungerar SPAC – steg för steg

1. SPAC-bolag skapas

SPAC-bolag har generellt kända finansprofiler bakom sig. I början är det ju bara förtroendet för teamet som gör att privatpersoner och företag är villiga att investera. I detta läge sker ju investering enbart till en ”fond” som framöver förväntas användas för uppköp.

2. Kapitalanskaffning med exempelvis 10 USD per unit

SPAC-bolaget säljer units, ofta för 10 USD styck. En unit innehåller en aktie och en optionsdel. Optionsdelen ger köparen rätten att köpa aktier, vid en framtida tidpunkt, till ett förutbestämt pris. Detta kapital är sedan låst under en förutbestämd tidsperiod, vanligtvis 24 månader. Inom denna tidsperiod sker därmed antingen 4a , 4b eller 4c (se nedan)

3. Bolaget lanseras på börsen

Vid lansering kommer aktierna att ha ett värde på 10 USD styck. Än så länge har företaget enbart en stor summa kapital.

Efter lansering kan dessa aktier handlas över börsen – även om något reellt värde inte tillförs. Det är enbart ett företag med en fast summa pengar. Orsaken att priset ändå kan variera är förväntningarna på det team som ska investera kapitalet. Det kan även gå rykten om uppköpskandidater eller att teamet lyckats bra med tidigare projekt.

4a. Bolaget köper upp ett onoterat bolag

Målet med ett SPAC-bolag är att sponsorerna (teamet som administrerar kapitalet) ska hitta mindre onoterade bolag som vill till börsen. Kapitalet ska därmed användas för att köpa upp, eller gå samman med, detta bolag.

Förutsatt att ett uppköp sker kommer därmed SPAC-bolaget värderas utifrån det företag som köptes. Detta till skillnad mot innan uppköpet då SPAC-bolaget enbart höll kapital och inte hade någon affärsverksamhet.

4b. Något uppköp sker inte

Skulle inte något passande företag hittas, inom en förutbestämd tidsperiod, kommer pengarna att ges tillbaka till investerarna. Oftast är denna tidsperiod på 24 månader.

4c Aktieägarna röstar ner uppköpet / drar tillbaka investeringen

Alla aktieägare i SPAC-bolaget har rätten att rösta om det förslag på förvärv som teamet har förhandlat fram. Skulle förslaget röstas ner kan alltså inte uppköp ske. Däremot finns det även konstruktioner av SPAC där denna omröstningsprocess inte krävs. Detta beroende på i vilket land som SPAC-bolaget är börsnoterat. Det finns även möjlighet att dra tillbaka sin investering och därmed få tillbaka värdet av aktien.

Exempel på företag som börsnoterats via SPAC

 • Silver Run Acquisition Corporation II ($900M)
 • FTAC Olympus Acquisition ($750M)
 • CONX Acquisition ($750M)
 • Artius Acquisition ($630M)
 • CF Corporation ($600M)

Kraftig ökning

SPAC är inget nytt fenomen. Däremot har investerarna allt mer börjat uppskatta detta investeringsalternativ under slutet av 2010-talet. I augusti 2020 gick till och med SPAC om klassiska IPO gällande kapitalanskaffning på Wall Street. Investerarna valde alltså hellre denna väg än den klassiska vägen till börslansering.  Det är även i USA som SPAC är överlägset vanligast.

”In the first ten months of 2020 there were 165 SPACs IPOs globally, of which 96% of them were listed in the U.S” /Citat från videon ovan

SPAC
(Bild från CNBC-videon ovan)

I USA – men kan investera utanför

Det vanligaste är alltså att SPAC´s blir listade i USA. Men de investeringar som sker behöver däremot inte ske i USA. Sponsorerna (teamet) kan exempelvis ha ett tydligt fokus på asiatiska eller europeiska företag. Att dessa företag ändå väljer att listas på den amerikanska börsen beror främst på regleringar och lagar.  

(Why SPACs are so popular- The Mottley Fool)

Investera i SPAC i Sverige

Via exempelvis Avanza är det möjligt att investera i både aktien och optionen. I detta fall är det framförallt viktigt att göra research på vilket team som står bakom SPAC-bolaget. Det är den enda analys som kan genomföras som investeringsbeslutet sedan grundas på.

När ett uppköp sker kommer skalbolaget att få en ny ticker och ISIN. Det innebär att aktien inte är synlig inom aktiedepån under ett par dagar.

Ordbok

Blank-check companies
Termen Blank-check companies kommer från att investeringar sker i SPAC-företag utan att investeraren vet hur kapitalet kommer att användas.

Sponsors
Det team som administrerar SPAC-företaget.

”Promote”
Den andel av företaget som ges ut till rabatterat pris till sponsorerna (teamet)

”Merger”
Tillfället då ett SPAC-bolag går samman med det onoterade bolaget.

Lämna en kommentar