Säkerhetskrav på börsen

Säkerhetskrav på börsen

Vid handel i vissa finansiella instrument krävs ett så kallat säkerhetskrav. Din mäklare/bank kräver att du har en viss summa cash på ditt konto för att du skall få ha kvar din position i instrumentet. Säkerhetskravet är vanligtvis en procentuell andel på positionens storlek.

Exempel:
Du vill öppna en position på 100 000 kr i aktien Volvo AB via CFD:s eller terminer. Säkerhetskravet för CFD:s & terminer hos din mäklare är 20 %. Det innebär att du måste ha minst 20 000 kr cash på ditt konto för att kunna öppna positionen.
Om din position går åt fel håll kommer pengar att dras från ditt säkerhetskrav och du måste fylla på med mer pengar på kontot för att kunna behålla positionen.

Säkerhetskravet och hur mycket pengar du har på kontot styr alltså hur stora positioner du kan ta. 

Exempel på finansiella instrument med säkerhetskrav:

  • CFD:s (enklast att handla)
  • Terminer
  • Optioner (om du är säljare av optioner)
  • Blankning

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, kryptovalutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Varför krävs säkerhetskrav?

Säkerhetskrav används vid handel i finansiella instrument som bygger på kontrakt. Att de bygger på kontrakt innebär att den underliggande tillgången, exempelvis aktien, inte köps och säljs. Istället bygger positionen på ett kontrakt mellan köparen och säljaren. Kontraktet sköts automatiskt av din mäklare så du märker inte av det när du handlar, men det finns där i bakgrunden. Det dras alltså inga pengar från ditt konto när du öppnar en position i ett instrument som bygger på ett kontrakt. Istället skall du ha en summa pengar på ditt konto (ett säkerhetskrav) som ligger som säkerhet för positionen.

Detta innebär att du kan ta positioner med hävstång i underliggande tillgångar (exempelvis aktier, råvaror, index osv). Du behöver inte ligga ute med stora summor pengar men du kan ända ta stora positioner och på det viset öka möjligheten för att tjäna eller förlora större pengar.

Syftet med säkerhetskravet är att se till att du alltid har pengar nog på ditt konto för att kunna täcka en eventuell förlust och därmed fullfölja det kontrakt som positionen innebär.

Olika typer och nivåer av säkerhetskrav 

Man kan dela upp säkerhetskravet i två delar. Den första delen används för att du skall komma igång med en position och den andra för att kunna hålla den öppen.

1. Öppna position

Den första brukar ofta kallas för säkerhetskravet för att öppna positionen. Detta initiala krav är den summa som krävs för att du skall öppna en position. Om du exempelvis vill ta en position på 100 000 kr i en CFD eller en termin och ditt säkerhetskrav är 20 % så krävs det att du har 20 000 kr på ditt konto.

2. Håll position öppen

Det andra säkerhetskravet är för att hålla positionen öppen. Om din position går åt fel håll kommer pengar att dras från ditt konto. Säkerhetskravet kommer fortfarande att vara detsamma, dvs 20 % i detta fallet. Eftersom pengar dras från ditt konto när din position går åt fel håll gäller det att du har tillräckligt med pengar på kontot för att fortfarande kunna täcka säkerhetskravet.

Säkerhetskravskalkylator

CFD storlek på position och säkerhetskrav

Lär dig med om trading

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023