PEG talet

PEG talet

P/E talet är ett mycket populärt nyckeltal för många fundamentala investerare och det beräknar aktiens pris dividerat med företagets vinst per aktie. Med PEG talet utökas P/E talet till även ta hänsyn till tillväxten.

Här går vi igenom hur detta nyckeltal definieras, hur vi kan tolka det samt att du själv kan testa att du har förstått nyckeltalet.

Definition & beräkning av PEG talet

PEG-talet-formel

PEG = P/E-talet dividerat med vinsttillväxten i procent

De flesta börshandelssajter tillhandahåller nyckeltalet P/E på sina sajter så det som återstår för att få fram PEG talet (från engelskan Price/earnings/growth) är att ta reda på vinsttillväxten.

Hitta & räkna ut vinsttillväxten

Vinsttillväxten hittar man sällan bland bankernas nyckeltal. Då får man räkna ut den själv. Du hittar företagens vinster år för år på Börsdata.se exempelvis.

När man räknar PEG talet är ju egentligen framtiden mest intressant att räkna på. Då får man kika på prognostiserad vinsttillväxt och utgå ifrån att prognosen slår in. Tänk på att historisk vinsttillväxt inte är en garanti för framtida vinsttillväxt.

I denna artikel fokuserar vi därför på historisk vinsttillväxt eftersom den är den är definitiv.

Exempel:
För att räkna ut vinsttillväxten räknar du:
Vinst i senaste verksamhetsåret / vinst i året innan -1 * 100

Vinst i senaste verksamhetsåret: 200 kr per aktie
Vinst året innan: 150 kr per aktie
200 / 150 = 1,33
(1,33 – 1)*100 = 33%

ÅrVinst per aktieVinsttillväxt mot året före
20163 kr
20176 kr100 %
20189 kr50 %
201912 kr33 %
202015 kr25 %

Företaget i tabellen har vuxit med 49.53% i genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR). För att beräkna den genomsnittliga årliga tillväxten kan du använda vår CAGR-kalkylator som vi har byggt här på Aktiekunskap.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

I videon går Nordnets Alexander Gustafsson igenom PEG talet

Exempelberäkning av PEG talet

Vi skall ta ett exempel på beräkning av PEG talet och vi väljer Swedbanks aktie som exempel. Innan vi går in på själv beräkningen vill jag återigen nämna att det inte går att veta hur vinsttillväxten ser ut i framtiden. Här gör vi bara en uppskattning utifrån tidigare års resultat.

Resultatet för Swedbank mellan 2010-2012 har sett ut på följande vis:

 • 2010: 7,444 mdkr
 • 2011: 11,744 mdkr
 • 2012: 14,438 mdkr

Mellan 2011 till 2012 har bolaget ungefärligt ökat sin vinst med 23 %. Om företaget skulle kunna fortsätta hålla en vinsttillväxt (resultatökning) på denna nivå de kommande år så skulle PEG bli (P/E är i skrivande stund 13,83):

13,83 / 23 = 0,6

Att tolka nyckeltalet & högt/lågt PEG

Som så många andra nyckeltal inom värdeinvestering eller fundamental analys så handlar nyckeltal om att försöka hitta bolag som är undervärderade (eller åtminstone inte övervärderade) av börsen och därmed kan prestera bättre än andra bolag på börsen och därmed generera en bra avkastning till sina aktieägare.

Nyckeltalet ger alltså ett mått på hur marknaden har värderat den framtida vinsten. Det finns förstås några sätt att tolka talet som man får ut genom beräkningen och några generaliseringar kan vara:

 • PEG < 1: Lågt värderad aktie
 • PEG = 1: Här är aktien rimligt värderad.
 • PEG > 1: Aktien är övervärderad av börsen.
 • PEG > 1,5: Aktien är mycket övervärderad av börsen.

Om du hittar ett bolag med lågt PEG tal bör du ta reda på varför det är lågt. Kan det vara så att marknaden inte tror att vinsttillväxten kommer att hålla i sig framöver? Kan det vara så att företaget gjorde en onormalt stor vinst som tryckte ner P/E talet tillfälligt?

Som med alla andra nyckeltal så är det viktigt att jämföra PEG med andra mått, läs därför gärna om:

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

8 Kommentarer

 1. Tomas Skoglund skriver:

  Hej!
  Det som ovan sägs om PEG-talet beträffande om en aktie är över- eller undervärderad ifrågasätter jag starkt.
  Ponera att en aktie genom åren har både stabilt P/E tal på 10 och en vinsttillväxt på 2% som är lika stor som inflationen. PEG-talet blir då 5. Ponera dessutom att räntan ligger på 2%. Enligt vad som sägs i texten skulle aktien då vara enormt kraftigt övervärderad trots att den levererar en stabil vinst på 10% som följer med inflationen, medan alternativet bara ger en avkastning på 2%. En invändning skulle kunna vara att det kanske finns bättre aktieplaceringar, och självklart skulle det – som alltid – kunna vara så, men placeringen är ändå klart lönsam.

  Konklusionen är att de nämnda kriterierna inte alls stämmer mer än att PEG-talet skall vara lågt, men hur lågt det bör vara beror dessutom på:
  • Inflationen och inflationsutvecklingen
  • Räntan och ränteutvecklingen
  • Placeringsalternativen
  Kriterierna duger inte ens som bra riktmärke.

  Vänliga hälsningar
  Tomas Skoglund

  PS.
  Kriterierna är byggda på att P/E-talet och vinstutvecklingen i % i någon mening är jämbördiga, vilket är lite besynnerligt. Det ena (P/E-talet) är ju en kvot som inte är uttryckt i % (ej multiplicerad med 100) medan det andra (vinstutvecklingen) är en kvot som är uttryckt i % (är multiplicerad med 100).

 2. Alexander skriver:

  Hej, det har nog blivit ett räknefel i ert exempel ovan 12,5/12 är inte = 0,96 utan 1,04. /Alexander

 3. Johan skriver:

  Hej jag är ny med aktier och så och jag undrar hur man får fram vinsttillväxten.
  Är det en formel eller står det någonstans? /Johan

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej, du jämför årets vinst med det föregående års vinst. Sedan beräknar du hur mycket denna har ökat eller minskat i procent. Du hittar vinsten i kvartalsrapporten.

 4. admin skriver:

  Hej Robert, det är P/E talet

 5. Robert skriver:

  Hej
  Tittar på ditt exempel, vad är 13,93 på Sca? Vinsten per aktie?
  Mvh,
  Robert

Copyright Aktiekunskap.nu 2023