PEG talet

P/E talet är ett mycket populärt nyckeltal för många fundamentala investerare. Med PEG talet utökas P/E talet till även ta hänsyn till tillväxten. Här går vi igenom hur detta nyckeltal definieras, hur vi kan tolka det samt att du själv kan testa att du har förstått nyckeltalet.

Definitionen av PEG talet

De flesta börshandelssajter tillhandahåller nyckeltalet P/E på sina sajter så det som återstår för att få fram PEG talet (från engelskan Price/earnings/growth) är att ta reda på vinsttillväxten som i alla fall jag sällan hittar bland bankernas nyckeltal. Då återstår att läsa rapporter eller att räkna själv.

Viktigt att nämna innan vi gör praktiska beräkningar av detta nyckeltal (kallas också multiplar ibland) är att alla dessa blir mer eller mindre uppskattningar och värderingar. I PEG talet så skall vi exempelvis ta hänsyn till vinsttillväxten men den är i allra högsta grad olika beroende på hur vi tar fram denna. Man kan exempelvis titta på historisk tillväxt och uppskatta hur mycket bolaget kommer öka sin vinst framåt. Det går även att se efter hur mycket bolagets vinst ökade i den senaste årsredovisningen alternativt göra en uppskattning utifrån de senaste kvartalsrapporterna och använda sig av det.

Med denna lilla diskussion bakom oss om svårigheterna att välja rätt vinsttillväxt så ger vi oss in i själv definitionen. Själva kvoten för PEG är följande:  $ PEG = \frac{P/E}{\text{Vinsttillväxt}} $

PEG-talet-formel

Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en större summa

Att räkna ut PEG talet

Vi skall ta ett exempel på beräkning av PEG talet och vi väljer swedbanks aktie som exempel. Innan vi går in på själv beräkningen vill jag återigen nämna att det råder en osäkerhet kring vinsttillväxten kommande år. Här gör bara en uppskattning utifrån tidigare års resultat.

Resultatet för Swedbank mellan 2010-2012 har sett ut på följande vis:

 • 2010: 7,444 mdkr
 • 2011: 11,744 mdkr
 • 2012: 14,438 mdkr

Mellan 2011 till 2012 har bolaget ungefärligt ökat sin vinst med 23 % (år 2009 gick bolaget med förlust). Om företaget skulle kunna fortsätta hålla en vinsttillväxt (resultatökning) på denna nivå de kommande åren så skulle PEG bli (P/E är i skrivande stund 13,83):

$ \frac{P/E}{\text{vinsttillväxt}} = \frac{13,83}{23} = 0,6 $.

Som du märker så beror PEG till stor del på hur vi själva väljer att tro att resultatökningen kommer att se ut. Här hoppas en blivande aktieägare till Swedbank att vinsttillväxten i procent skall vara större än P/E talet vilket skulle kunna innebära att marknaden undervärderar aktien för tillfället och att det är ett bra köpläge.

Att tolka nyckeltalet

Som så många andra nyckeltal inom värdeinvestering eller fundamental analys så handlar nyckeltal om att försöka hitta bolag som är undervärderade av börsen och därmed kan prestera bättre än andra bolag på börsen och därmed generera pengar till sina aktieägare.

Nyckeltalet ger alltså ett mått på hur marknaden har värderat in den framtida vinsten. Det finns förstås några sätt att tolka talet som man får ut genom beräkningen och några hållpunkter kan vara:

 • PEG < 1: Om P/E är korrekt beräknad och din beräknade vinsttillväxt är rimlig så är detta en undervärderad aktie. Som redan nämnts så beror detta mycket på hur resultatökningen beräknas.
 • PEG =1: Här är aktien ”korrekt” värderad.
 • PEG > 1: Aktien är övervärderad av börsen.
 • PEG > 1,5: Aktien är mycket övervärderad av börsen.

Som med alla andra nyckeltal så är det viktigt att jämföra PEG med andra mått, läs därför gärna om:

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

8 Kommentarer

 1. Tomas Skoglund skriver:

  Hej!
  Det som ovan sägs om PEG-talet beträffande om en aktie är över- eller undervärderad ifrågasätter jag starkt.
  Ponera att en aktie genom åren har både stabilt P/E tal på 10 och en vinsttillväxt på 2% som är lika stor som inflationen. PEG-talet blir då 5. Ponera dessutom att räntan ligger på 2%. Enligt vad som sägs i texten skulle aktien då vara enormt kraftigt övervärderad trots att den levererar en stabil vinst på 10% som följer med inflationen, medan alternativet bara ger en avkastning på 2%. En invändning skulle kunna vara att det kanske finns bättre aktieplaceringar, och självklart skulle det – som alltid – kunna vara så, men placeringen är ändå klart lönsam.

  Konklusionen är att de nämnda kriterierna inte alls stämmer mer än att PEG-talet skall vara lågt, men hur lågt det bör vara beror dessutom på:
  • Inflationen och inflationsutvecklingen
  • Räntan och ränteutvecklingen
  • Placeringsalternativen
  Kriterierna duger inte ens som bra riktmärke.

  Vänliga hälsningar
  Tomas Skoglund

  PS.
  Kriterierna är byggda på att P/E-talet och vinstutvecklingen i % i någon mening är jämbördiga, vilket är lite besynnerligt. Det ena (P/E-talet) är ju en kvot som inte är uttryckt i % (ej multiplicerad med 100) medan det andra (vinstutvecklingen) är en kvot som är uttryckt i % (är multiplicerad med 100).

 2. Alexander skriver:

  Hej, det har nog blivit ett räknefel i ert exempel ovan 12,5/12 är inte = 0,96 utan 1,04. /Alexander

 3. Johan skriver:

  Hej jag är ny med aktier och så och jag undrar hur man får fram vinsttillväxten.
  Är det en formel eller står det någonstans? /Johan

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej, du jämför årets vinst med det föregående års vinst. Sedan beräknar du hur mycket denna har ökat eller minskat i procent. Du hittar vinsten i kvartalsrapporten.

 4. admin skriver:

  Hej Robert, det är P/E talet – Läs mer här: https://www.aktiekunskap.nu/pe-tal/

 5. Robert skriver:

  Hej
  Tittar på ditt exempel, vad är 13,93 på Sca? Vinsten per aktie?
  Mvh,
  Robert

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Brocc.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Utnyttja deras erbjudanden genom att skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) för ett dubbelt så stort belopp.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021