Konjunkturer – Investeringsklockan

Konjunkturer på börsen

Som investerare i aktier är det viktigt att ha en viss förståelse för hur konjunkturen fungerar. Ekonomin har under hundratals år pendlat upp och ned (men mest upp) och att kunna utnyttja dessa pendlingar vid investeringar kan vara mycket lönsamt.

Längre ner i artikeln hittar du investeringsklockan.

Börsens historiska utveckling

Det är rätt svårt att med säkerhet beskriva hur börsen har utvecklats under ett längre perspektiv då det är en mängd olika faktorer som påverkar värdet av börsen som helhet. Det är egentligen ingen idé att sätta upp ett diagram och se hur mycket den ökat utan att ta med inflationstakt, BNP, valutakurser, sysselsättning och utvecklingen av makroekonomin i stort i världen. Ekonomen John M. Keynes som är en av grundarna till ämnet makroekonomi har exempelvis sagt:

”Även om marknaderna på sikt tenderar att röra sig mot sitt rationella (fundamentala red. not) värde kan de vara irrationella långt längre än vad du kan vara solvent (att ha tillräckliga tillgångar red. not) ”

Det räcker egentligen inte att förstå och bemästra vanlig fundamental analys, utan du som aktieinvesterare gör helt enkelt klokt i att även förstå de större dragen i vår marknadsekonomi. Men det kan ändå vara intressant att visuellt beskriva dessa konjunkturer för att observera och försöka lära sig av historien. Så låt oss först titta på börsen ur ett 20-årsperspektiv.

Historisk börsutveckling
Historisk börsutveckling mellan 1990 och 2010

Det du ser här i diagrammet ovan är hur börsen har följt konjunkturens utveckling mellan 1990 och 2010. De största rasen har inträffat runt år 2000 (den s. k. IT – bubblan) och runt år 2007 (Den s. k. finanskrisen/Bank- och lånebubblan). Börsen och konjunkturen har ändå återhämtat sig efter dessa kriser och fortsatt att stiga och utveckla sig uppåt. Man kan säga att börsen de senaste hundra åren i snitt har stigit med ca 11 % per år om man inte tar hänsyn till inflationen vilket i realiteten skulle göra att vi inte haft samma starka utveckling. De tre linjära strecken i diagrammet ovan visar just detta då de har en lutning eller ökning på just 1,11 eller 11%.

Nu vill man gärna kunna dra några slags slutsatser kring just dessa svängningar och här följer några rätt enkla råd kring hur dessa svängningar kan utnyttjas:

 • Försök att någon gång i månaden orientera dig var i konjunkturen och börsutvecklingen som vi befinner oss.
 • I regel bör man utsätta sig för mer riskfyllda placeringar i lågkonjunkturer och perioder då du har större chans till rejäl hävstång uppåt.
 • När börsen är högt värderad bör man vara försiktigare då risken för bubblor och ras blir allt större.
 • När konjunkturen går på högvarv höjer riksbanken räntan gradvis för att stilla ekonomin och risken för inflation. Det kan därmed löna sig att i högkonjunktur placera sina tillgångar i räntetillgångar. När ekonomin åter mattas kan dessa tillgångar överföras gradvis mot värdepapper som tex aktier.

Investeringsklockan – Mycket förenklad men nyttig

Ett annat populärt verktyg för att orientera sig i konjunkturen är den så kallade investeringsklockan. Den är förstås (precis om beskrivningen ovan) ett ganska förenklat sätt att förstå konjunkturen. Men dessa verktyg kan ändå tjäna som en bra startpunkt för att börja sin konjunkturpositionering.

investeringsklockan
Klockan tickar på i konjunkturen, vad är klockan nu?

Det som är intressant med investeringsklockan är alltså att den erbjuder en rätt rolig bildlig beskrivning av var vi befinner oss just nu. Den tar också hänsyn till de faktorer som återkommer om och om igen i konjunkturcyklerna. Det är också viktigt att förstå att den likaväl kan gå baklänges som framåt över perioder. Vi kan under månader eller kvartal ha uppgångar tills marknaden är överhettad och klockan tickar då några steg bakåt igen.

Ekonomifakta förklarar konjunktur

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Uttnyttja konjunkturcyklerna för bra placeringar

Hela den här artikeln syftar framförallt till en enda sak. Att du skall i högre och i bättre grad kunna orientera dig i konjunkturen och på så vis göra bättre investeringar med högre hävstång på sikt. Att till fullo förstå makroekonomin och alla de faktorer som påverkar i denna och därmed konjunkturens svängning är mycket svårt. Men även en småsparare kan medvetandegöra sig om de stora penseldragen och utnyttja dessa.

Läs mer här på aktiekunskap;

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

6 Kommentarer

 1. Selma skriver:

  Visa hur låg-eller högkonjunktur blir till och beskriv i steg hur vi hamnar i det ena eller det andra

  Tacksam för svar!!

  • Aktiekunskap skriver:

   Det kräver nog en hel del skrivande för att få till ett svar på detta. Får fundera på om fler artiklar kring ämnet skall skrivas.

 2. Daniel skriver:

  Tack för bra information för en nybörjare som mig. Hur mycket sitter ni själv och läser av komplexa tabeller och diagram kontra läser affärstidningar eller kollar nyheter och dyl? Ställer frågan för att jag själv inte är någon höjdare på tabeller och diagram?

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej, är själv ganska glad i diagram och tabeller och mycket av informationen sammanställer vi själva.
   Planen är att i framtiden publicera detta på sajten om det finns ett bra sätt att göra detta på.

 3. mats skriver:

  konjukturer som här beskrivs det kan man förstå,men hur hänger det ihop när ett företag lämnar en positiv rapport,helt plötsligt stiger aktien med några ören eller kronor men för att senare under samma dag eller dom följande dagarna sjunka med mellan 5-20% företaget kan till och med inte ens redovisat någonting eller inte ens gått ut med en rapport men kan ändå stiga med 10-50% hur hänger detta ihop,och sedan att någon högt uppsatt politiker eller företagsledare säger något så stiger eller sjunker börsen,,,vad beror allt detta på jag blir ibland inte klok på hur marknaden funkar,,,,,tacksam för svar.

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej, det är nästan omöjligt att svara på alla dessa frågor på ett generellt plan. Det beror på så väldigt många faktorer. Det man kan säga är att nyheterna i massmedia om bolag är en sak och hur de stora investerarna tolkar en rapport kan vara väldigt olika.

   Börsen ligger också i mångt och mycket ”före” i sin prissättning av aktier och det totala värdet, dvs det är mycket förväntningar inför framtiden som styr priserna.

Copyright Aktiekunskap.nu 2023