Investera i basmetaller

Investera i basmetaller

Basmetaller är billigare och mer vanligt förekommande metaller än ädelmetaller. Det finns däremot flera olika definitioner på vilka metaller som ska omfattas av detta begrepp.

Metallerna används inom de flesta områden i samhället. Detta med allt från byggnation, industri och transport till elektronik och inredning. Genom olika legeringar skapas unika egenskaper hos metallerna.  

Investering i priset på olika basmetaller kan ske via flera olika finansiella instrument. Detta så som CFD, Trackers, Bull & Bear certifikat samt i bolag inom metallindustrin. Däremot går det inte att investera i priset på samtliga basmetaller. De vanligaste att investera i är bland annat koppar, nickel, aluminium och zink.

Tre olika definitioner på basmetaller

Det finns inte någon exakt definition om vad basmetaller är – och därmed vilka metaller som omfattas av detta begrepp. Ordet används nämligen i flera olika syften.

1. Enklare och vanligare än ädelmetaller

En enkel definition på basmetaller är att dessa är enklare att framställa och därmed vanligare än ädelmetaller. Detta återspeglas därmed även i kilopriset som är betydligt lägre än ädelmetallerna.

Metaller som lätt oxiderar

Även när det kommer till oxidering finns en tydlig distinktion mot ädelmetaller. Ett av karaktärsdragen för ädelmetaller är just att dessa oxiderar mycket sakta/lite. Den ädelmetall som har lägst oxideringsgrad är guld. Det är därmed den ”ädlaste metallen”.

Metall utan järn – Gruvindustrin

Inom gruvindustrin, och delvis ekonomibranschen, anges basmetaller vara industriella metaller som inte innehåller järn. De är i detta fall koppar, nickel, zink och bly.

“…base metals refers to industrial non-ferrous metals excluding precious metals” / Wikipedia.org

Bredare definition – Amerikanska tullen

Amerikanska ”U.S Customs and Border Protection” har en något vidare definition på vad som klassas som basmetall. Utöver de metaller som nämns ovan ingår även ett 20-tal andra metaller. (Källa: Wikipedia.org)

2. Primär metall i en legering 

En legering är en blandning av två, eller flera, grundämnen (minst en ska vara en metall) som skapar ett material med olika metalliska egenskaper. Inom metallegeringar används en basmetall (baskomponent) samt legeringsämnen. Blandningen består alltså främst av en metall vilket i detta fall är basmetallen i legeringen. Exempel på legeringar är brons, chromel, everdur, kovar, monel och olika varianter av stål.

3.Primär metall vid beläggning

I vissa fall används begreppet basmetall för att ange vilken metall som används innan en yta av ett material appliceras utanpå (beläggning). Ett exempel är galvaniserat stål som har flera positiva egenskaper vid byggnationer. I detta fall är kärnan (basmetallen) stål och beläggningen består av zink. Används ”basmetall” i detta sammanhang åsyftas alltså materialet på kärnan.

Problem med definitionen

Oavsett vilken definition som används, från de som visas ovan, uppstår en svårighet med definitionen. Hur mäts hur ”vanlig” en metall är och var går då gränsen mot ”ovanlig”? Var går gränsen för hur mycket en metall behöver oxidera för att den ska vara en basmetall osv.

Vilken definition som bör användas beror istället på i vilket syfte som metallerna kommer att användas.

Användningsområden

Basmetaller används inom allt från industri och smyckestillverkning till inredning och transport. De flesta produkter, i metall, i ett hem och i en industri är tillverkad av någon basmetall. Detta så som järn, aluminium och koppar.

basmetaller användning

Svenska gruvföretaget Boliden anger exempelvis att deras basmetaller framförallt används inom ”bygg- elektronik- och fordonsindustrin.

Basmetaller som koppar och zink är fundamentala byggstenar i välfärdssamhället/ Boliden.se

Exempel på basmetaller

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, kryptovalutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Investera i basmetaller

Via flera olika finansiella instrument går det att investera i priset på ett par olika basmetaller. Dessa instrument följer därmed värdet på den underliggande tillgången (metallen). Något direktägande av metallerna behöver alltså inte ske.

Det varierar däremot kraftigt hur många olika investeringsvägar som erbjuds mellan de olika metallerna.

Exempel:

Aluminium

Kan handlas via CFD:s, aktier i bolag inom branschen och certifikat

Järn

Investera i järnmalm gör du via CFD enklast

Bly

Enklaste sättet att skapa exponering mot priset på bly är via CFD.

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, kryptovalutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Koppar

En av de basmetaller där utbudet av olika finansiella instrument är störst är koppar. Investering kan antingen ske mot ”högklassiskt koppar” eller vanlig koppar. Välj mellan CFD, Warranter, Trackers samt börsnoterade bolag inom branschen. Det som framförallt bör vara avgörande för hur investering ska ske är önskemål om hävstång eller inte.

En fördel är att välja finansiella instrument som kan handlas via Avanza eller Nordnet då dessa kan handlas inom ett ISK.

Zink

Exponering mot zinkpriset kan ske via CFD och Trackers.

Nickel

Kan handlas via CFD, bolag inom branschen, Trackers,

Kort om de olika investeringsalternativen

CFD

CFD handlas oftast med hävstång och kan handlas både i köp- och säljpositioner. Handel sker ej inom ISK. Kan däremot kräva relativt stora poster per handelstillfälle. CFD finns bland annat hos IG och eToro, däremot är utbudet betydligt större hos IG.

Fördelar med CFD:s: Hävstång, stort utbud av råvaror/metaller

  • Läs även vår djupgående artikel om: CFD handel

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Aktier

Bolag inom produktion och förädling av metaller. Exempelvis Canada Nickel Company och Nickel Rock Resources. I Sverige sker produktion av exempelvis Boliden. Kan handlas inom ISK.

Fördelar med aktier: Priset påverkas både av högre råvarupriser samt bolagets ekonomiska utveckling.

  • Läs även vår djupgående artikel om: Aktier

ETF

ETF är börshandlade fonder vars innehav är statiskt. Vissa av dessa är därmed helt uppbyggda av enstaka, eller flertal, basmetaller. Exempel är Invesco DB Base Metals Fund samt iShares S&P/TSX Global Base Metals Index.

Fördelar med ETF:er: En ETF kan vara uppbyggd som en fond med flera olika basmetaller. Därmed skapas en automatisk riskspridning. I jämförelse mot andra finansiella instrument är kreditrisken mindre. Detta utifrån de lagar som reglerar en ETF bland annat ställer krav på att tillgångarna måste vara uppbackade fysiskt, och att tillgångarna är särskilda från fondbolagets egna kapital.

  • Läs även vår djupgående artikel om: ETF:er

Tracker certifikat

Trackers följer värdet på den underliggande tillgången med 1:1. Det är ett enkelt och tydligt sätt att skapa exponering mot en basmetall.  Certifikaten kan handlas inom ISK och finns mot ett flertal olika metaller som exempelvis Nickel, Zink och Koppar.

Fördelar med Trackers: Enkel exponering mot priset och inom ISK.

  • Läs även även vår djupgående artikel om: Trackers

Warranter / Mini Futures

Mini Futures handlas generellt med mycket hög hävstång. Detta både i köp- och säljpositioner. Det kan ske genom att värdepappret har en inbyggt Knock-out nivå. Går priset på den underliggande tillgången upp/ner till denna nivå förfaller denna Mini Future och blir därmed värdelös.

Fördelar med Warranter / Mini Futures: Mycket hög hävstång. Ökad exponering med mindre kapital. Handel kan ske inom ISK.

Bull & Bear Certifikat

Bull & Bear certifikat handlas med daglig hävstång på vanligtvis X2 – X10. Kan användas vid kortsiktig handel om hävstång önskas. Finns däremot enbart mot ett fåtal basmetaller.

Fördelar med Bull & Bear certifikat: Hävstångsprodukt inom ISK.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023