Trend och trendlinjer inom teknisk analys

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Trendlinjer

Det absolut vanligaste verktyget inom teknisk analys (TA) är trendlinjerna.
De används för att identifiera om trenden i till exempel en aktie, ett index eller en råvara är positiv eller negativ.

Trender delas oftast upp i tre delar baserat på hur lång tid den pågår:
1. Primärtrend = Den långa trenden (flera år)
2. Sekundärtrend = Den medellånga trenden (veckor till månader)
3. Tertiärtrend = Den kortsiktiga trenden (dagar till någon/några veckor)

Oftast räcker det att titta på grafen för att se om trenden pekar uppåt eller om den pekar nedåt. Sedan gäller det bara att avgöra vilken tidshorisont du är intresserad av.

trendlinjer exempel primärtrend
Trendkanal (primärtrend)

Rita trendlinjer – trendbotten och trendtak i en trendkanal

När man ritar en trendlinje så förbinder man toppar och bottnar i ett diagram med ett enkelt streck. När man har ett trendtak och ett trendgolv så har man också en komplett trendkanal. Det är väldigt enkelt att rita ut trendtak och trendkanaler. I bilden ovan ser man att man behöver inte rita ut kanalen för att se att trenden är uppåt i denna aktie på lång sikt. Om vi kikar lite närmare på samma aktie så kan vi även se att både sekundärtrenden och tertiärtrenden pekar uppåt (se bilderna nedan)

trendlinjer exempel sekundärtrend
Sekundärtrend pekar uppåt (blå linje)
trendlinjer exempel på tertiärtrend
Tertiärtrenden pekar uppåt (brun linje)

Hur man handlar på trendlinjer

När man förstår hur trendlinjer fungerar så är det dags att lära sig hur man handlar med hjälp av trendlinjerna.

Trendlinjer används oftast som stöd och motstånd. En vanlig strategi är att köpa när en trendbotten nås och sedan sälja när priset slår i trendtaket. Denna strategi funkar ibland men väldigt ofta bryts trendlinjerna och strategin fallerar.

En annan vanlig strategi är att vänta på att ett trendtak eller ett golv bryts och sedan ta en position i samma riktning. Detta kallas för att handla utbrott.

Att kursen studsar på dessa trendlinjer beror på att det sitter en massa personer och även datorer som har koll på linjerna. Det gör att det finns en hel del aktörer på marknaden som planerar att köpa eller sälja när en viss trendlinje nås. Det gör att det ofta sker en reaktion i priset så fort en trendlinje nås. Ju äldre trendlinje desto större blir oftast reaktionen.

Ju längre en trendlinje håller (ju äldre den blir) desto större sannolikhet är det att kursen vänder och inte bryter linjen när den träffas. En trendbotten som inte brutits under 5 år har en väldigt hög sannolikhet (runt 90% sannolikhet) att hålla även nästa gång kursen träffar linjen om den inte nyligen har testats. En trend som endast pågått några dagar är inte särskilt pålitlig utan den kan brytas enkelt vilken dag som helst.

Om man inte är proffs så rekommenderar vi att man endast tittar på primärtrenden. Ju längre tidshorisont man har desto större är sannolikheten att du får rätt till slut. Detta gäller särskilt om du endast tar långa positioner, dvs du satsar på uppgång. Det är svårare att satsa på nedgångar så är du amatör bör du undvika det. Det är mycket svårare att handla kring en trendbotten som funnits i några månader än en trendbotten som har flera år i ryggen. Gör det enkelt för dig så slipper du förlora så mycket pengar.

Lämna en kommentar