ROOC-talet (Return on operative capital)

ROOC-talet

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

ROOC (Return on operative capital) anger ett företags avkastning i förhållande till dess operativa kapital. Operativt kapital är det som krävs för att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet. Därmed varierar både operativt kapital och ROCC kraftigt mellan olika branscher.

ROCC påvisar avkastningen om uppnås utan att finansiering och finansiella tillgångar tas med i beräkningen.

Räkna ut ROCC

ROCC visar förhållandet mellan företagets redovisade vinst och dess operativa kapital. Därmed tas rörelseresultatet dividerat med operativt kapital.

ROCC = Rörelseresultat / Operativt kapital

Rörelseresultat – Vinst före räntor och skatter

Operativt kapital – Kapital som behövs för att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet. Beräknas på följande sätt: Balansomslutning minus likvida medel, finansiella tillgångar samt icke räntebärande skulder.

Exempel:

Adams Cykel har ett rörelseresultat på 250 000 kr. Företagets operativa kapital beräknas till 70 000 kr. Därmed blir ROCC 257 % (250 000 / 70 000 = 3,57)

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vad anger nyckeltalet?

Return on operative kapital påvisar lönsamheten i ett företag utifrån att finansiella tillgångar och finansiering är borträknad. I detta fall tar man alltså inte hänsyn till hur finansiering har skett och dessa tillgångar. Istället ligger fokus på verksamheten och hur avkastning kan skapas utifrån det operativa kapital som krävs. Nyckeltalet visar därmed även hur stort kapital som är ”bundet”.

Tjänsteföretag vs Kapitalkrävande

ROCC varierar kraftigt mellan olika branscher. Detta framförallt gällande om det är kapitalkrävande bolag eller inte. Inom kapitalkrävande branscher (produktion, transport m.m.) kommer det operativa kapitalet vara högre vilket därmed sänker ROCC. Detta medan tjänsteföretag har ett lågt operativt kapital och därmed når en högre ROCC.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023