ROOC-talet (Return on operative capital)

ROOC-talet

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

ROOC (Return on operative capital) anger ett företags avkastning i förhållande till dess operativa kapital. Operativt kapital är det som krävs för att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet. Därmed varierar både operativt kapital och ROCC kraftigt mellan olika branscher.

ROCC påvisar avkastningen om uppnås utan att finansiering och finansiella tillgångar tas med i beräkningen.

Räkna ut ROCC

ROCC visar förhållandet mellan företagets redovisade vinst och dess operativa kapital. Därmed tas rörelseresultatet dividerat med operativt kapital.

ROCC = Rörelseresultat / Operativt kapital

Rörelseresultat – Vinst före räntor och skatter

Operativt kapital – Kapital som behövs för att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet. Beräknas på följande sätt: Balansomslutning minus likvida medel, finansiella tillgångar samt icke räntebärande skulder.

Exempel:

Adams Cykel har ett rörelseresultat på 250 000 kr. Företagets operativa kapital beräknas till 70 000 kr. Därmed blir ROCC 257 % (250 000 / 70 000 = 3,57)

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier & fonder courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i digitala & vanliga valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 67% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vad anger nyckeltalet?

Return on operative kapital påvisar lönsamheten i ett företag utifrån att finansiella tillgångar och finansiering är borträknad. I detta fall tar man alltså inte hänsyn till hur finansiering har skett och dessa tillgångar. Istället ligger fokus på verksamheten och hur avkastning kan skapas utifrån det operativa kapital som krävs. Nyckeltalet visar därmed även hur stort kapital som är ”bundet”.

Tjänsteföretag vs Kapitalkrävande

ROCC varierar kraftigt mellan olika branscher. Detta framförallt gällande om det är kapitalkrävande bolag eller inte. Inom kapitalkrävande branscher (produktion, transport m.m.) kommer det operativa kapitalet vara högre vilket därmed sänker ROCC. Detta medan tjänsteföretag har ett lågt operativt kapital och därmed når en högre ROCC.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier, fonder & mycket mer
Avanza.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller konton med max 50 000 kr på)
Nordnet.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller nya konton med max 80 000 kr på)
Etoro.com/sv – alltid 0 kr i courtage på aktier, oavsett kontots storlek. Etoro erbjuder dessutom ”copytrading” samt handel i CFD:s, digitala & vanliga valutor, index, råvaror och mycket mer både med och utan hävstång.

”Alternativa” investeringar
Lendify.se – låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta. Minsta insättning = 500 kr.
Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer. Minsta insättning = 1 kr.
– Kameo.se – Investera i fastighetsprojekt & företagslån. Välj själv vilka projekt & företag du vill investera i på deras plattform. Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Etoro.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder utan courtage.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2022