Investmentbolag

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Investmentbolag

Investmentbolag är bolag vars affärsidé är att investera i andra bolag samt engagera sig i dess affärsmässiga och ekonomiska utveckling. Värdet på investmentbolaget avgörs därmed primärt av den ekonomiska utveckling som sker i de bolag som de är delägare i.

Det som skiljer bolagen åt är främst dess investeringsstrategi gällande geografi, storlek på bolag och bransch. En del investerar exempelvis enbart i stora svenska börsnoterade bolag medan andra primärt väljer onoterade bolag inom Europa. 

”Det är ett väldigt enkelt sätt att få ett väldigt smart sparande” / Marcus Fridell i intervju med Nordnet

Vad är ett investmentbolag?

Det som karaktäriserar investmentbolag är att de investerar i andra bolag. Det kan ske med allt från mindre aktieposter till att de äger stora delar av bolagen för att kunna ha möjlighet att påverka dess utveckling. Styrning kan både ske genom att investmentbolaget har stor röstvikt på årsstämman samt att det kan ha representanter i styrelsen.

Alla investmentbolag har däremot inte ambitionen att engagera sig i de investerade bolagen via exempelvis styrelsearbete. Vissa innehav kan vara helt passiva utifrån att de anser att investeringen har god möjlighet att ge långsiktigt avkastning.

Bolagen tjänar pengar på aktieutdelningar från de ägda bolagen samt värdeökning som skapar vinst vid försäljning av hela eller delar av innehavet. Det finns därmed flera likheter mellan hur värde skapas med en aktivt förvaltad aktiefond. Men det finns flera tydliga skillnader – vilka förklaras under rubriken ”Investmentbolag eller fonder?”.

Investmentbolag är populära hos investerare. Tack vare aktiv förvaltning, låg kostnad och god riskspridning är investmentbolag en av de mest populära kategorierna av bolag att investera i på svenska börsen.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Varför investera?

 • Exponering både mot noterade och onoterade bolag
 • God riskspridning
 • Aktivt förvaltat kapital
 • Låg avgift – i förhållande till aktiefond
 • Ger generellt direktavkastning (via aktieutdelning)
 • Som bas, eller krydda, i portföljen (beroende på inriktning)

Investmentbolag eller fonder?

Delvis finns likheter mellan att investera i en aktiefond och att investera i investmentbolag. Detta bland annat gällande den diversifiering som sker. Exponering kommer att uppstå mot fondens/investmentbolagens olika tillgångar och inte enbart mot ett enda bolag. Dessutom är det kunnig personal som väljer ut vilka bolag som investeringar ska ske i.

Det finns däremot även ett flertal skillnader. Framförallt har investmentbolag friare regler kring vilka bolag de får investera i. De kan både ha färre och mer riktat innehav. Dessutom kan de ha stor inriktning mot onoterade bolag. Generellt är de även mer aktiva och engagerade inom sina innehav. Detta exempelvis genom att ta styrelseuppdrag – vilket inte fondförvaltarna gör.

Även gällande avgift har investmentbolagen en fördel. Exempelvis anger Investor att deras förvaltningskostnad är ca 0,10 %. Detta ska jämförelsevis ställas mot en aktiv förvaltad aktiefond där förvaltningsavgiften ofta ligger på minst 0,4 %.

Investoraktien är en konkurrenskraftig och likvid investeringsmöjlighet som erbjuder exponering mot en väldiversifierad portfölj av noterade och onoterade kvalitetsföretag. Vår förvaltningskostnad uppgår till cirka 0,10 procent av det justerade substansvärdet. / Investorab.com

Läs även: vår artikel där vi går igenom investmentbolag vs aktiefonder lite mer djupgående.

(Investmentbolag vs Fonder – Aktiespararna)

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Historisk god avkastning

Investmentbolag har historiskt sett haft en genomsnittlig betydligt bättre värdeutveckling än OMXS30-index. Med investering i ett par av de större investmentbolagen skapas en diversifierad portfölj samtidigt som historiska siffror visar att avkastningen varit högre än om investering istället skett i en indexfond.

I boken ”Bygg en förmögenhet – investera i investmentbolag” jämförs investmentbolag mot aktivt förvaltade Sverigefonder under en period av 15 år. Under denna period nådde investmentbolagen en avkastning på ca 600 % medan Sverigefonderna bara nådde 150 %.

Se även historisk utveckling på 11 av de största investmentsbolagen i Sverige längre ner i denna artikel.

Investors affärsmodell, att bygga starka och hållbara företag genom engagerat ägande, har varit framgångsrik över tid.

(Varför ger investmentbolag så bra avkastning? – Nordnet)

Risker

I videon nedan (från Nordnet) presenteras tre risker med att investera i investmentbolag. De två första riskerna finns inte med en aktivt förvaltad fond medan den tredje risken delas med fondalternativet. 

 • Premie / Rabatt

Som förklaras längre ner i denna artikel kan investmentbolag handlas med premie eller rabatt. Sker köp när premien är hög betalas alltså ett högre pris för bolagets innehav än innehavets aktuella marknadsvärde. Som investerare bör man alltså se på substansvärde, premie/rabatt innan köp genomförs.

 • Påverkas hårdare vid kriser

Vid finansiella kriser påverkas generellt investmentbolagen mer negativt än index. Detta både utifrån att dess innehav faller i värde samt att ”populariteten” i att investera i dessa bolag minskar.  

 • Portföljrisken

Innehavet är inte statiskt utan ändras över tid. Risken kan därmed även ändras över tid.

(Risker med Investmentbolag – Nordnet)

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Så värderas investmentbolag

Ett investmentbolag värderas primärt utifrån värdet på dess innehav. Detta i likhet med hur en aktiefond värderas utifrån värdet på de aktier som fonden innehåller. Det finns däremot vissa skillnader mot aktiefonden. Exempelvis kan investmentbolag handlas med premie eller rabatt.

Nedan förklaras de olika begreppen tydligare:

Substansvärde

Substansvärde är värdet på investmentsbolagets aktie utifrån bolagets totala tillgångar minus eventuella skulder. Det är enkelt att räkna ut om tillgångarna enbart består av börsnoterade bolag men det är svårare om innehavet till stor del är onoterade bolag.

Substansvärde = Egna tillgångar – nettoskulder

Exempel:

Det lilla investmentbolaget AAA har en investeringsportfölj som består av aktier i följande bolag:

Aktie:Antal aktier:Kurs:Tot. värde
Företag A50 000 st1000 kr50 000 000 kr
Företag B75 000 st100 kr7 500 000 kr
Företag C100 000 st300 kr30 000 000 kr

I detta fall har de investeringar på totalt 87 500 000 kr. De har även skulder på 2 000 000 kr. Det innebär att totalt substansvärde på 85 500 000 kr. Förutsatt att det finns 100 000 aktier i investmentbolaget AAA och kursen är 855 kr kommer handel att ske exakt utifrån bolagets substansvärde.

Är kursen högre/lägre än 855 kr sker handel med premie eller rabatt. Se kommande rubriker.

(Vad är substansvärde? – Avanza)

Premie

Det finns tillfällen då investmentbolag handlas med viss premie. I detta fall kommer bolaget att värderas högre än värdet på dess investeringar. Detta kan exempelvis ske utifrån att de som investerar har mycket stor tilltro till styrelsen och investmentbolagets arbete. De förväntar sig helt enkelt en stark ekonomisk tillväxt och är beredd att betala en viss premie för att kunna investera.

(Köpa investmentbolag på premie – Nordnet)

Rabatt

Det vanligaste är att investmentbolag handlas med en viss rabatt. I detta fall kommer bolaget att värderas lägre än värdet på dess investeringar. Detta sker utifrån att de som investerar får exponering mot hela innehavet även om eventuellt vissa innehav inte uppskattas av investeraren.

Historiskt har rabatten minskat även om skillnaderna har varit stora år från år. Det visar en sammanställning genomförd av Nordnet år 2018. Investerarna har därmed accepterat en lägre rabatt vilket var en trend som även fortsatte in på 2020-talet.

rabatt investmentbolag medelvärde

(Bildkälla: Youtubevideo från Nordnet, Se nedan)

(Låg eller hög substansrabatt på investmentbolag? – Nordnet)

Vad skiljer dem åt?

 • Inriktning på investeringar

Det som primärt skiljer sig mellan olika investmentbolag är vilka bolag de investerar i. Detta varierar både gällande om investeringar sker inom Sverige eller internationellt, storlek på de olika bolagen samt inom vilka branscher som investeringar sker.

Ett exempel är Industrivärlden som primärt investerar inom svensk industri-, fordon-, och finansbransch. Detta medan Kinnevik har ett större fokus på media och kommunikation. Bolagens största innehav går att se längst ner på dess sida hos Avanza. Bilden nedan visar exempel från Industrivärlden år 2021.

Industrivärden största innehav
 • Hur stora är största innehaven?

Om ett (eller ett par) innehav står för en stor andel av hela investmentbolagets investeringar kommer dessa investeringar primärt avgöra värdeutvecklingen. Detta i jämförelse mot om innehavet är mer diversifierat.

Ett exempel kan tas från 2021 då det största innehavet hos Creades var Avanza (39 %) och därefter kom Tink (7%). Även om investering i investmentbolag anses skapa en diversifierad portfölj kan det innebära en stor exponering mot ett specifikt företag.

 • Onoterat eller noterat?

Det skiljer även hur stort fokus som investmentbolaget har mot noterade respektive onoterade bolag. Ett exempel är Ratos som har ett stort direkt ägande i onoterade bolag.

Samtidigt kan investmentbolag som enbart investerar i börsnoterade bolag ändå ha en viss exponering mot onoterat. Det kan exempelvis ske via dotterbolag eller investeringar i riskkapitalbolag (som i sin tur äger onoterade bolagen). Exempelvis är Investor storägare i riskkapitalbolaget EQT. Önskas enbart exponering mot onoterade bolag kan istället investeringar ske i riskkapitalbolag.

 • Etiska ställningstaganden

Det blir allt vanligare att investerare har etiska och miljömässiga krav på de investeringar som sker. Via företagens hemsidor går det ofta att hitta dess policy kring hållbarhet samt vilka branscher de investerar inom. Branscher som en del investerare vill undvika är gambling, tobak, fossila bränslen och vapen.

Exempel på investmentbolag i Sverige

Investor

Investor är Sveriges överlägset störta investmentbolag. Företaget skapades 1961 och har under lång tid varit storägare i flera av de största svenska företagen inom industri, telekom, elektronik och fordonsindustri. Investeringar sker främst inom Sverige även om portföljen har internationella inslag.

Läs mer om Investor & se deras innehav hos Avanza

Kinnevik

Kinnevik är ett stort investmentbolag med inriktning främst mot digitala konsumentprodukter.

Läs mer om Kinnevik & se deras innehav hos Avanza

Latour

Latour investerar i små- och medelstora företag och främst inom industriella sektorn och tillverkningsindustrin. En del av portföljen består av onoterade företag. Investeringar sker primärt inom Sverige.

Läs mer om Latour & se deras innehav hos Avanza

Industrivärlden

Industrivärlden är storägare i flera stora svenska företag inom kategorierna telekom, industri, finans och fordon. Genom att investera i industrivärlden skapas alltså exponering mot några av Sveriges största och stabilaste bolag. Som grafen nedan visar har även Industrivärlden följt värdeutvecklingen av OMXS30-index relativt väl.

Läs mer om Industrivärlden & se deras innehav hos Avanza

Svolder

Svolder investerar främst i nordiska små- och medelstora företag. De investerar brett men har viss övervikt mot industrisektorn.

Läs mer om Svolder & se deras innehav hos Avanza

Bure

Bure Equity investerar främst inom den nordiska marknaden och inom bland annat branscherna IT, Vård och omsorg samt Industri. Innehavet består både av noterade och onoterade bolag. Bure var även det första svenska investmentföretaget att lansera en SPAC. 

Läs mer om Bure & se deras innehav hos Avanza

Ratos

Ratos investerar primärt i onoterade företag inom Norden. Främst sker investeringar inom kategorierna Construction & Services, Industry samt Consumer.

Läs mer om Ratos & se deras innehav hos Avanza

EQT

EQT klassas egentligen som ett riskkapitalbolag vilket skiljer sig på vissa punkter mot investmentbolag. Däremot nämns EQT ofta i listor över Sveriges investmentbolag. Dessutom har Avanza med EQT på dess lista över investmentbolag.

Företaget investerar i onoterade företag inom flera branscher om områden. Utöver företagsinnehav har EQT även investeringsfonder och reella tillgångar. Främst är de aktiva inom Europa och Nordamerika.

Läs mer om EQT & se deras innehav hos Avanza

Lundbergföretagen

Lundbergföretagen investerar i stora kända svenska företag inom bland annat industri, finans och skog.

Läs mer om Lundbergföretagen & se deras innehav hos Avanza

Öresund

Öresund investerar inom Norden och med bred inriktning, I portföljen finns innehav inom bland annat branscherna industri, fordon, media och spel.

Läs mer om Öresund & se deras innehav hos Avanza

Havsfrun

Havsfrun har en globalt diversifierad portfölj. Vid investeringar i utländsk valuta sker generellt valutasäkring. Portföljen är bred både geografiskt och branschmässigt. Investeringar sker i onoterade företag och Havsfrun beskriver, på dess hemsida, att de ”i viss mån kan jämföras med börsnoterade SPAC-bolag”. Detta genom att köpa upp och leda onoterade bolag till börsen. 

Läs mer om Havsfrun & se deras innehav hos Avanza

NAXS

NAXS investerar primärt inom nordiska Private Equity fonder, dvs. riskkapital mot onoterade bolag. Delvis gör de även direktinvesteringar. Att investera i NAXS är därmed ett, av flera, sätt att investera i onoterade bolag.

Läs mer om NAXS & se deras innehav hos Avanza

Traction

Traction investerar både i onoterade och noterade företag. De kan även investera i räntebärande tillgångar. Främst ligger fokus på företag med stort behov av förändringsarbete och som via detta arbete har god utvecklingspotential. Främst sker investeringar inom Sverige.

Läs mer om Traction & se deras innehav hos Avanza

Eastnine

Eastnine är visserligen ett investmentbolag men utifrån dess innehav och inriktning kan det även klassas som fastighetsbolag. Detta utifrån att målet, på lång sikt, är att äga och förvalta fastigheter på centrala lägen i de tre baltiska huvudstäderna. De investeringar som sker, som inte är i fastigheter, förväntas avyttras med tiden. En investering i Eastnine innebär därmed tydlig exponering mot kontors- och fastighetsmarknaden i Tallin, Riga och Vilnius.

Läs mer om Eastnine & se deras innehav hos Avanza

Creades

Creades investerar i små och medelstora företag, både noterade och onoterade. Målet är att kunna vara med och utveckla dessa företag strategiskt, finansiellt och operativt. På detta sätt kan de bidra till att företaget ökar sin tillväxt – vilket därmed även gynnar Creades.

Läs mer Creades & se deras innehav hos Avanza

Utländska investmentbolag

Det är även möjligt att investera i ett flertal utländska investmentbolag via exempelvis Avanza och Nordnet. I vissa fall uppkommer däremot högre courtage och valutaväxlingsavgift vid handel med utländska aktier. Exempel på dessa är:

Investmentbolagsfonder

Som visas ovan har investmentbolagen olika inriktningar både gällande geografi, bransch och storlek på bolagen. Ett sätt att skapa en större diversifiering är därmed att investera i investmentbolagsfonder. Det är aktiefonder vars innehav uteslutande består av investmentbolag, förvärvsbolag eller bolag med liknande karaktär. Exempel på svenska fonder inom denna kategori är:

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar