Investmentbolag eller aktiefond?

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Investmentbolag vs fond
Investmentbolag vs fond

I grunden är ett investmentbolag och en aktiefond uppbyggd på ett liknande sätt. De består av portföljer med innehav i flera olika bolag och värderas därmed utifrån utvecklingen hos dessa bolag.

Målet är även lika – att få så hög avkastning som möjligt utifrån risknivå och de regler som begränsar investeringsalternativen.

Men det finns stora skillnader. Bland annat gällande:

 • Risk och avkastning
 • Regelverk gällande investeringar
 • Vad händer med aktieutdelningarna?
 • Kostnaden / förvaltningsavgiften

Vad är bäst? Det beror delvis på vad som prioriteras.  

(Investmentbolag vs aktiefonder – Nordnet)

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Regelverk gällande investeringarna

Investmentbolag

Investmentbolag har mycket ”fria händer” när det kommer till vilka bolag de kan investera i och hur stor del av deras portfölj dessa bolag får vara. I grunden handlar det främst om ägarnas förtroende för ledningens förmåga att värdera och utveckla de företag som investeringar sker i.

Ett investmentbolag är även generellt mer aktiva (än fondförvaltare) gällande deras innehav. Det är vanligt att de ingår i ledningen i de bolag som investeringar sker i för att därmed vara med och påverka utvecklingen. Investeringar kan ske på både börsnoterande och onoterade bolag

Det finns inte heller några specifika regler för hur många bolag som innehavet ska bestå av och om ledningen önskar kan delar av innehavet belånas. Kortfattat resulterar detta i högre risk än vid handel med en aktiefond.

Aktiefond

En aktiefond måste, enligt lag, ha minst 16 olika innehav. Det vanligaste är däremot att fonden har betydligt större antal innehav än 16 st. Detta skapar därmed en större diversifiering och därmed riskspridning. Investeringar sker enbart i börsnoterade bolag. Dessa innehav får inte belånas.

Ännu en regel är att en aktiefond förväntas minst ha 85 % aktier (oavsett konjunktur) samt att fördelningen av innehavet kan behöva ändras utifrån de olika innehavens värdeutveckling. Om exempelvis en ”tillväxtaktie” ökar kraftigt i värde kan delar av dessa behöva säljas för att inte portföljen till för stor del ska bestå av denna aktie

Till skillnad mot investmentbolaget är fondförvaltare inte representerade i styrelsen hos de ägande bolagen.

Alla fonder har sina så kallade mandat, dvs regler för hur de får investera. Vissa fonder har mandatet att ett innehav inte får överstiga 10% av fondens totala portfölj exempelvis. Vissa fonder får bara handlar på storbolagslistan OMXs30 medan vissa bara får handla på small cap.

Mandaten skiljer sig väldigt mycket mellan olika fonder så du behöver undersöka fonden ordentligt innan du bestämmer dig för att investera.

🏆 När det gäller regelverk anser vi att investmentbolagen är bäst för investerarens avkastning men det är svårt att säga vad som är rätt och fel eftersom det beror på vad investeraren är ute efter.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Kostnader & handel

Investmentbolag

Vid köp och försäljning av aktier betalas ett courtage till aktiemäklaren. Någon direkt förvaltningsavgift betalas däremot inte. Däremot kommer den avgiften betalas indirekt via de löner och andra avgifter som bolaget har och som därmed påverkar bolagets vinst och aktiekurs. Ställs detta mot fondernas avgifter är investmentbolag ett bättre alternativ.

I en intervju nämner aktieexperten Marcus Fridell att en aktiv förvaltad fond har en förvaltningsavgift på 0,2 – 1,5 % medan de större investmentbolagen (exempelvis Investor) har en kostnad på motsvarande ca 0,1 %. Genom att välja investmentbolag ges alltså en mer effektiv förvaltning. Hur stor kostnaden är kan variera år från år och mellan olika investmentbolag.

Investmentbolagens aktier handlas på börsen och kan därmed handlas med en rad olika verktyg, exempelvis stoploss. Det finns även möjlighet till daytrading. Däremot finns ingen smidig väg för månadssparande. Detta måste i så fall ske med manuella köp varje månad.

Aktiefond

Något courtage betalas inte på fonder. Däremot har de en procentuell förvaltningsavgift som räknas in i kursen. Det betyder i praktiken att en viss del av den årliga avkastningen kommer förvinna i förvaltningsavgift. Hur hög förvaltningsavgiften är beror framförallt på om det är en passiv eller aktivt förvaltad fond. Det är vanligt med avgifter kring 0,2 – 1,5 %. Avgiften är fastställd och kan därmed aldrig bli högre/lägre än så. Detta oavsett vilka kostnader som fondförvaltaren har.

Fonden köps/säljs till dagens slutkurs som fastställs efter att börsdagen är slut. Det är därmed inte möjligt med daytrading (om det inte är ETF). En fördel är att aktiefonder är enkla att automatiskt månadsspara i. 

🏆 När det gäller kostnader anser vi att investmentbolagen är bäst för investerarens avkastning

Ägarstruktur

Investmentbolag

Ett investmentbolag ägs av aktieägarna. Det är därmed enbart aktieägarna som ledningen behöver leverera resultat till.

Aktiefond

En aktiefond förvaltas av en bank/kapitalförvaltare/fondbolag. Utöver att leverera god avkastning till investerarna behöver fonden även vara lönsam för förvaltaren.

🏆 När det gäller ägarstrukturen anser vi att det blir lika mellan fonder och investmentbolag

In- och utflöden

Investmentbolag

Ett investmentbolag har ett tydligt kapital att förvalta. Detta ska investeras i olika bolag varpå dessa förväntas öka i värde över tid. För att få in mer kapital kan exempelvis en nyemission genomföras eller lån kan tas av banken.

Aktiefond

Till skillnad mot investmentbolag har fonderna ett in- och utflöde (insättningar och uttag) att ta hänsyn till. Hur stort kapital som förvaltas beror därmed på hur populär den enskilda fonden blir hos spararna.

När du och jag, dvs spararna sätter in pengar i fonden måste fonden oftast investera pengarna direkt. I vissa fall tvingas de köpa aktier oavsett om de ser ett bra köpläge eller inte. Detta beror på att de måste följa fondens mandat/regler.

När stora utflöden sker, dvs spararna tar ut pengar ur fonden måste fonden ibland sälja aktier för att kunna betala ut pengarna till spararna.

Problemet är att stora insättningar sker oftast när börsen går upp och stora uttag sker oftast när börsen rasar. Det gör att fonden kan tvingas sälja aktier när fondens förvaltare egentligen skulle vilja köpa mer. Aktierna har ju blivit billigare.

Fonden kan även tvingas köpa mer aktier när börsen är dyr eftersom det då kommer stora inflöden/insättningar.

🏆 När det gäller in- och utflöden anser vi att investmentbolagen är överlägset bäst för investerarens avkastning eftersom in och utflöden inte finns i investmentbolag och påverkar därmed in förvaltningen negativt.

Värde utifrån innehav

Investmentbolag

Ett investmentbolags aktie kan både handlas med substansrabatt och substanspremie. Med andra ord behöver inte värderingen av bolaget exakt spegla dess innehav. Det absolut vanligaste är att investmentbolag köps med rabatt.

 • Substansrabatt – Bolaget har högre substansvärde än aktuell aktiekurs
 • Substanspremie – Bolaget har lägre substansvärde än aktuell aktiekurs

Att köpa dessa aktier med substansrabatt innebär även att den aktieutdelning som sker kommer bli större än om de underliggande aktierna ägts direkt.

Aktiens pris på marknaden styrs därmed både av bolagets innehav samt hur investerarna värderar ledningens framtida förmåga att skapa avkastning. 

Aktiefond

Andelarna i en aktiefond är alltid lika mycket värda som fondens innehav. En person som äger 10 000 kr i en aktiefond skulle, i teorin, kunna använda samma summa för att köpa exakt samma fördelning av aktier som fonden består av och ha aktier för samma belopp. Detta borträknat den procentuella förvaltningsavgift som fonderna har.

Värdet på fonden avgörs av dess innehav. Kursen på fonden styrs alltså inte av marknaden utan enbart av innehav och eventuell förvaltningsavgift.

🏆 När det gäller värderingen anser vi att det är lika. Det är bra att fonden värderas efter innehaven. Investmentbolag har en fördel när det är substansrabatt men en nackdel när det är substanspremie.

Utdelning

Investmentbolag

Det är vanligt att investmentbolag ger aktieutdelningar vilket därmed sätts in som likvida medel på aktieägarens depå. Personen kan sedan välja mellan att ta ut pengarna, återinvestera eller köpa andra aktier.

Aktiefond

Eventuella utdelningar används automatiskt för att köpa ytterligare fondandelar. Det finns därmed ingen möjlighet att ta ut dem i likvida medel eller köpa andra fonder – om inte fondandelar säljs.

🏆 När det gäller utdelningar anser vi att investmentbolagen vinner. Som investerare föredrar vi investmentbolagens modell.

Bäst avkastning

Nordnets sparekonom, Alexander Gustafsson, har gjort en mycket gedigen jämförande analys på avkastningen mellan aktiefonder, investmentbolag och index. Jämförelsen genomfördes 2019 men bör vara minst lika aktuell idag.

Investmentbolag vs fond

Bildkälla: Nordnet

 • Investmentbolag – Index SIXRXFIIF 
 • Aktiefonder- Morningstars sammanfattning av alla svenska fonder (registrerade eller exponerade mot Sverige)
 • Börsen – SIXRX

Underlaget sträcker sig mellan 2011 och 2018. Under dessa år gav investmentbolag bäst avkastning 4 år medan fonder hade bäst avkastning 4 år. Men sammantaget över hela perioden var investmentbolag överlägset bäst. Detta utifrån att investmentbolagen presterat extra bra under de år som de varit det bästa investeringsalternativet.

Långsiktig investering = Investmentbolag är bäst

Bäst avkastning enskild fond vs enskilt investmentbolag

3 år – fram till mars 2021

Bäst investmentbolag

BolagUtveckling
Bure Equity218 %
Creades A163,55 %
Svolder B136,35 %
Latour B134,56 %
Sofina AB (tyskt)107,61 %
(Källa – Avanza.se)

Aktiefonder

FondUtveckling
Consenus Småbolag A163,06 %
Lancelot Avalon A163 %
Enter Småbolagsfond A156,21 %
JPM US Technology A148,68 %
Öhman Global Growth146,74 %
(Källa – Fondmarknaden.se)

Även här visar det sig alltså att investmentbolagen ”vinner”. Detta med bästa avkastning på 218 % mot bästa fond på 163,06 %. Däremot är det ungefär lika på resterande platser.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Högre avkastning = högre risk

Att ett index av svenska investmentbolag, på lång sikt, ger bättre avkastning än ett index av svenska fonder bör även vara förväntat.

Att investera i investmentbolag innebär högre risk än att investera i aktiefonder. Detta bland annat utifrån att innehavet är betydligt mer diversifierat, att fonden inte får belåna samt har ett flertal regler som begränsar risktagandet. Men med lägre risk – kommer ofta lägre avkastning.

Vilket alternativ har högst riskjusterad avkastning? Enligt vissa studier är det investmentföretagen. 

🏆 När det gäller avkastning kan vi tydligt se att investmentbolag utklassar aktierfonder om man mäter på gruppnivå. Givetvis finns det enskilda fonder som levererar fantastiska resultat och slår investmentbolagen men som grupp vinner investmentbolagen.

(Investmentbolag eller fonder? – Paneldiskussion med Aktiespararna)

Vinnare!
🏆 När det gäller helheten anser vi att investmentbolag generellt sett är en bättre investering än aktiefonder.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Lämna en kommentar