ROA – räntabilitet på det totala kapitalet

ROA (Return on assets) visar ett företags avkastning på dess totala kapital. Framförallt används nyckeltalet för att se hur effektivt som företaget kan utnyttja dess tillgångar. Det är ett av de mest centrala nyckeltalen som används för att värdera ett företag.

På svenska används förkortningen ROA för ”räntabilitet på det totala kapitalet”. Det är däremot exakt samma nyckeltal.

Räkna ut ROA

ROA beräknas på förhållandet mellan resultatet före skatt, inkl. räntekostnader, och företagets totala kapital.

ROA = Resultat före skatt + Räntekostnader / Totalt kapital

ROA anges alltid i procent och visar därmed inte hur stort resultatet eller det totala kapitalet är utan enbart förhållandet mellan dem. Ju högre ROA desto bättre.

Resultat för skatt – Rörelseresultat

Totalt kapital – Eget kapital samt ev. skulder

Exempel:
Ullas Uthyrning hyr ut verktyg och maskiner. År 2019 blev resultatet före skatt 400 000 kr. Utöver detta fanns räntekostnader på 50 000 kr. Företagets totala kapital samt skulder uppgick till 2 000 000 kr. Av detta var 1 500 000 kr lån till de maskiner som hon hyr ut.

ROA = 450 000 / 2 000 000

ROA = 22,5 %

Företaget har därmed en vinst på 22,50 % av det totala kapitalet.

Påverkas inte av finansiering
I exemplet ovan visas att företagslån kan öka det totala kapitalet och därmed förbättra ROA. Varifrån kapitalet kommer spelar alltså ingen roll.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en nästan dubbelt så stor summa

Vad säger nyckeltalet?

ROA anger företagets lönsamhet i förhållandet till hur stort det totala kapitalet är. Därmed hur effektivt som detta kapital används för att generera vinst.

Generellt gäller att ju högre ROA desto bättre. Det kan däremot variera något mellan olika branscher. Detta inte minst om ett tjänsteföretag ställs mot ett företag där mycket stora investeringar behöver ske för att nå avkastning. I vissa fall kan till och med ROA vara så missvisande att det inte bör användas för att värdera företaget.

I likhet med de flesta nyckeltal bör det användas för att jämföra företag inom samma bransch eller för att följa ett företags utveckling över tid. Att ROA ökar över tid tyder på en mer effektiv hantering av företagets totala kapital vilket därmed är positivt.

Negativ ROA behöver inte vara dåligt. Detta förutsatt att det är enligt den utvecklingsplan som finns för företaget. Som investerare bör man därför både se på utvecklingen samt orsaken till de sämre nyckeltalen.

Vid negativ ROA anges generellt enbart NEG och alltså inte hur stort negativ avkastning som företaget har.

Medianvärden beroende på bransch 2019

Några exempel på medianvärden på ROA, från 2019, visar att skillnaderna är stora mellan olika branscher.

Fastighetsbolag & Fastighetsförvaltning     4,9 %
Arkitekt, tekniska konsultbyråer                   21,8 %
Byggentreprenörer Arkitekt, tekniska konsultbyråer 10,6 %
Hotell, Restaurang, Bar                                       7,5 %
Utbildning, Sjukvård och andra tjänster      21,4 %

Källa: Björnlunden.se

Hur kan ROA förbättras?

Eftersom ROA beräknas på företagets totala kapital innebär det att nyckeltalet påverkas av hela verksamheten. Faktorer som kan förbättra ROA är därmed både kostnadsbesparande åtgärder samt genom att företaget allt effektivare utnyttjar det kapital som företaget har.

Företaget kan även ta upp ett lån och investera det i en högavkastande investering för att öka sin ROA

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer och fakturaköp. Du får en fin avkastning & en bra riskspridning.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Savelend.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. På Savelend kan du dessutom investera i företagslån, inkassoportföljer och fakturaköp.

Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Utnyttja deras erbjudanden genom att skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) för ett dubbelt så stort belopp.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021