ROA – räntabilitet på det totala kapitalet

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

ROA (Return on assets) visar ett företags avkastning på dess totala kapital. Framförallt används nyckeltalet för att se hur effektivt som företaget kan utnyttja dess tillgångar. Det är ett av de mest centrala nyckeltalen som används för att värdera ett företag.

På svenska används förkortningen ROA för ”räntabilitet på det totala kapitalet”. Det är däremot exakt samma nyckeltal.

Räkna ut ROA

ROA beräknas på förhållandet mellan resultatet före skatt, inkl. räntekostnader, och företagets totala kapital.

ROA = Resultat före skatt + Räntekostnader / Totalt kapital

ROA anges alltid i procent och visar därmed inte hur stort resultatet eller det totala kapitalet är utan enbart förhållandet mellan dem. Ju högre ROA desto bättre.

Resultat för skatt – Rörelseresultat

Totalt kapital – Eget kapital samt ev. skulder

Exempel:
Ullas Uthyrning hyr ut verktyg och maskiner. År 2019 blev resultatet före skatt 400 000 kr. Utöver detta fanns räntekostnader på 50 000 kr. Företagets totala kapital samt skulder uppgick till 2 000 000 kr. Av detta var 1 500 000 kr lån till de maskiner som hon hyr ut.

ROA = 450 000 / 2 000 000

ROA = 22,5 %

Företaget har därmed en vinst på 22,50 % av det totala kapitalet.

Påverkas inte av finansiering
I exemplet ovan visas att företagslån kan öka det totala kapitalet och därmed förbättra ROA. Varifrån kapitalet kommer spelar alltså ingen roll.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vad säger nyckeltalet?

ROA anger företagets lönsamhet i förhållandet till hur stort det totala kapitalet är. Därmed hur effektivt som detta kapital används för att generera vinst.

Generellt gäller att ju högre ROA desto bättre. Det kan däremot variera något mellan olika branscher. Detta inte minst om ett tjänsteföretag ställs mot ett företag där mycket stora investeringar behöver ske för att nå avkastning. I vissa fall kan till och med ROA vara så missvisande att det inte bör användas för att värdera företaget.

I likhet med de flesta nyckeltal bör det användas för att jämföra företag inom samma bransch eller för att följa ett företags utveckling över tid. Att ROA ökar över tid tyder på en mer effektiv hantering av företagets totala kapital vilket därmed är positivt.

Negativ ROA behöver inte vara dåligt. Detta förutsatt att det är enligt den utvecklingsplan som finns för företaget. Som investerare bör man därför både se på utvecklingen samt orsaken till de sämre nyckeltalen.

Vid negativ ROA anges generellt enbart NEG och alltså inte hur stort negativ avkastning som företaget har.

Medianvärden beroende på bransch 2019

Några exempel på medianvärden på ROA, från 2019, visar att skillnaderna är stora mellan olika branscher.

Fastighetsbolag & Fastighetsförvaltning     4,9 %
Arkitekt, tekniska konsultbyråer                   21,8 %
Byggentreprenörer Arkitekt, tekniska konsultbyråer 10,6 %
Hotell, Restaurang, Bar                                       7,5 %
Utbildning, Sjukvård och andra tjänster      21,4 %

Källa: Björnlunden.se

Hur kan ROA förbättras?

Eftersom ROA beräknas på företagets totala kapital innebär det att nyckeltalet påverkas av hela verksamheten. Faktorer som kan förbättra ROA är därmed både kostnadsbesparande åtgärder samt genom att företaget allt effektivare utnyttjar det kapital som företaget har.

Företaget kan även ta upp ett lån och investera det i en högavkastande investering för att öka sin ROA

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023