Investera CSN-lånet / Studielånet?

Investera studielånet - csn

Ska CSN-lånet användas för sparande och investeringar? Detta utifrån att lånets ränta är så låg att flera olika investeringar ger högre avkastning.

 • Ja, om det ger en långsiktigt högre avkastning än räntan på lånet
 • Nej, att investera lånade pengar innebär en förhöjd risk

Det som främst är avgörande är vad investeringar sker i för tillgångar, risknivå, förväntad avkastning och långsiktighet. Det viktigaste är att i så fall investerar med låg risk.

I detta klippet på ca 3 minuter förklarar RikaTillsammans hur man skall tänka kring att investera CSN-lånet på ett bra sätt.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Skillnaden mellan att investera lånat kapital eller sparat kapital

Det finns en tydlig skillnad mellan att investera eget sparat kapital mot att investera kapital från ett lån.

Eget sparat kapital

Skulle tillgången gå ner i värde, eller gå till noll, påverkas primärt din nuvarande ekonomiska situation. Eftersom investering aldrig bör ske med pengar som du inte har råd att förlora bör förlusten inte skapa stora ekonomiska problem.

Lånat kapital

Skulle tillgången gå ner i värde, eller till och med bli värdelös, måste fortfarande lånet betalas tillbaka.

Återbetalning av CSN-lånet påbörjas automatiskt om paus sker i studierna eller om de avslutas helt. Är det första gången som CSN-lån tas ut påbörjas återbetalningen sex månader efter sista utbetalning.

Att investera CSN-lånet innebär alltså en extra ekonomisk risk. Detta genom att investeringen kan påverka din framtida ekonomi negativt. Du lånar och investerar idag – utan att du idag veta hur din ekonomiska situation kommer se ut efter studierna.

Studielån

Exempel: Studielån på 200 000 kr av en person som är under 36 år. Återbetalning sker på 22 år och månadskostnaden blir 630 kr. Exempel från 2021.

Att behöva betala 630 kr i månaden, i 22 år, för en riskabel investering under studietiden är inte någon önskar sig.

Risken!

 • Lågkonjunktur efter examinering

Efter examinering ska lånet börja återbetalas efter 6 månader. Får du bara ett arbete med låg lön kan en månadskostnad på över 500 kr/månad tydligt påverka den personliga ekonomin. Har investeringen dessutom minskat i värde kan den inte säljas av för att återbetala lånet.

 • Investeringen är tänkt att användas för att betala lånet

Om du tänker använda investeringen för att återbetala lånet innebär det att försäljning av tillgången förväntas ske 4 – 5 år efter att du börjat studera. Att behöva sälja sin tillgång vid ett specifikt tillfälle ökar risken att försäljning sker precis vid en nedgång.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Alternativ 1 – Sparkonto

Är det värt att låna fullt och spara pengarna på ett sparkonto?

Det säkraste sättet att spara pengar är att ha dem på ett sparkonto. Utifrån att CSN-lånet kan ha lägre räntekostnad än räntan som ges på ett sparkonto kan detta vara ett sätt att ”tjäna” på att ta fullt lån.

Ränta på CSN-lånet

Räntan på CSN-lånet ändras varje år och fastställs av Regeringen. Räntan beräknas på ”upplåningskostnad för staten de tre senaste kalenderåren, därtill subventionerar staten den ränta den enskilde betalar med 30 %” /CSN.se

Till skillnad mot de flesta andra lån är däremot inte räntekostnaden avdragsgill. Utöver räntan betalas även en årlig administrationskostnad på.

🔗 Se nuvarande ränta och avgifter på CSN-lån

Vid exempelvis återkrav eller påminnelser uppkommer högre ränta och fler avgifter. Men genom att vara noga med inbetalningarna kan dessa kostnader undvikas.

Ränta på sparkonto

Räntan på CSN-lånet får därefter ställas mot räntan på ett sparkonto. Genom att binda räntan på sparkontot ges i regel något högre räntenivå. På denna ränteintäkt betalas däremot 30 % i skatt.

Inflation gynnar lån

Om låneräntan är lägre än inflationen i ett land gynnas även låntagaren finansiellt. Med exempelvis en förväntad löneökning på 2 % per år, samtidigt som räntan bara är 0,05 %, kommer allt mindre del av lönen att gå till lånet.

Exempel:

Låna 100 000 kr och betala för detta 0,05 % i ränta. Sätt pengarna på ett sparkonto med 0,9 % i ränta. Det innebär 0,6 % efter skatt. Därmed ”tjänar” man 0,55 % i ränta på CSN-lånet.

Alternativ 2 – Aktier

Är det värt att investera delar av CSN-lånet i aktier?

Under tider då börsen går starkt lockas många att investera delar av CSN-lånet i aktier och fonder. Historiskt har det även varit en fördel – förutsatt att investeringarna skett mycket långsiktigt.

Historisk avkastning på börsen

Årsmedelavkastning på börsen mellan 1870 och 2019 var 9,24 %. Med andra ord långt över räntekostnaden för ett CSN-lån. Samtidigt har det funnits år med avkastning på lägre än – 30 % (1990, 2002 och 2008). Om historisk avkastning används som mått är det alltså mycket viktigt att investeringen sker på väldigt lång sikt. Dessutom är månadssparande ett mycket bra sätt att sprida ut risken.

Grafen ovan visar OMXS-30 mellan 2010 och 2021. De som köpte för en engångssumma i mars 2015 fick snabbt en kraftig värdeminskning. Inte förrän drygt 4 år senare nådde börsen samma nivå. Men den som månadssparat under denna tid fick sedan mycket god avkastning kommande 5 år. I samband med IT-kraschen, år 2000, tog det ännu längre tid för börsen att återhämta sig.  Men historiskt har börsen alltid gått uppåt.

Går börsen alltid upp?

Att börsen går upp på lång sikt beror på att de flesta företag drivs med målet på expansion och tillväxt. Målet för företagsledningen är att skapa mervärde – vilket därmed återspeglas i kursen. Dessutom kan även inflationen delvis räknas in i aktiekurserna.

Risk eller risk?

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Samtidigt är det extremt stor skillnad i risk beroende på i vilka aktier som investering sker i. Sker investeringar med lånat kapital bör risken hållas lägre än om investeringar sker med eget kapital. Exempel på hur risken kan minskas:

 • Undvik så kallade förhoppningsbolag
 • Köp fonder istället för aktier
 • Månadsspara
 • Köp enbart aktier på A-listan

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

CSN-lån till bolån?

CSN- lånet är visserligen tänkt att användas till studier. Men det finns samtidigt inget som anger vad pengarna måste användas till. En person som kan spara hela lånesumman varje månad kommer efter 5 år ha en rejäl summa. Pengarna kan i detta läge användas som del vid bostadsköp – detta till en mycket låg ränta. Eftersom många unga har svårt att få ihop till kontantinsatsen på ett bolån skulle denna väg alltså kunna underlätta som ett första steg in på bostadsmarknaden…

Generella råd

 • Buffert och andra sparmål först

Skapa alltid först och främst en buffert på ett sparkonto med rörlig ränta. Ett generellt råd är att ha två månaders utgifter som buffert. Förväntas du ta körkort, köpa bil eller genomföra en resa inom några år? Avsätt även pengar för detta innan investeringar sker.

Att tvingas sälja delar av innehavet för att exempelvis kunna köpa bilen kan innebära att försäljning sker på riktigt låg nivå.

 • Utnyttja hela lånet?

Det går att ta fulla, eller delar av, lånebeloppet. Det finns en fördel att ta hela även om du inte behöver hela summan för att täcka dina månadskostnader. Alla personer i Sverige har nämligen ett specifikt antal veckor (240) som det går att få CSN-bidrag och lån. En person som väljer att enbart ta bidrag under dessa 240 veckor har därmed även förbrukat sin möjlighet att ta lån.

Utöver att veckorna förbrukas finns även stor fördel att utnyttja hela lånebeloppet i de fall som räntan är mycket låg (framförallt om inflationen är högre).

Tänk på att veckorna gäller både bidrag och studielån. Om du väljer att ha enbart bidrag under en tid räknas de veckorna som använda. / CSN

 • Förstå risk!

Alla investeringar innebär en viss risk. Ett av de vanligaste investeringsfelen är att investeringar sker i tillgångar där personen undervärderar risken. En risk som i vissa fall kan innebära att hela det investerade beloppet förloras.

Lägre risk nås genom att exempelvis månadsspara, investera i olika index och ha så lång investeringshorisont som möjligt.

 • Betala andra lån först

Har du smålån, kreditkortsskulder eller avbetalningar? Får du pengar över från CSN-lånet bör dessa mindre lån/krediter först lösas. Räntan på CSN-lånet är ofta mindre än en tiondel än de ovan nämnda lånen.

 • Att sälja aktier kan påverka bidrag/lån

Under varje kalenderår får en person maximalt tjäna ett specifikt belopp (fribeloppet) innan summan av lån/bidrag påverkas. Inom detta belopp hamnar även kapitalvinster. Det innebär att en person som säljer aktier med höga kapitalvinster (eller även har extrajobb) bör kontrollera nivån på fribeloppet. Det lönar sig alltså att investera långsiktigt och inte sälja under studietiden!

Slutsats: Bör CSN-lånet användas till investeringar?

Om CSN-lånet bör användas till investeringar eller inte beror på flera faktorer, framförallt synen på sparande/investeringar.

Ja – för att komma igång med sparande

Spara ett par hundralappar varje månad i aktier/fonder. Detta oavsett om det är av studielånet eller inkomst av kapital. Att komma igång med sparande, redan i ung ålder, är en av de viktigaste nycklarna för ett långsiktigt sparande i livet.

Ja – för att avkastningen blir högre

Om CSN-lånet har låg ränta krävs mycket låg avkastning för att det ska bli lönsamt att investera lånesumman. Som visas ovan kan till och med sparkonto vara ett alternativ – även om ”vinsten” blir väldigt liten.

Nej – för att aldrig investera lånade pengar

Allt lånat kapital behöver någon gång betalas tillbaka.  Investeringar idag förutsätter att du har ekonomisk möjlighet att återbetala lånet 4 – 5 år senare. Hur kan du vara säker på det?

Det som avgör är:

 • Vad är räntan på CSN-lånet i förhållande till förväntad avkastning på investeringen?
 • Vilken risk tar du med investeringarna? (Indexfonder, månadssparande, långsiktighet)
 • I vilka tillgångar sker investeringar? (Stor skillnad på microbolag och index-fonder)

Läs även våra artiklar om:

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023