Skuldsättningsgrad – Skuld/EK

skuldsättningsgrad företag skuld/EK

Skuldsättningsgrad är ett av de nyckeltal som används för att mäta ett företags finansiella ställning. Nyckeltalet jämför storleken på ett företags skulder med företagets egna tillgångar, det egna kapitalet. Det kan användas av dig som investerare för att avgöra hur stor risk en investering i bolaget är.

Så beräknas skuldsättningsgraden

För att beräkna ett företags skuldsättningsgrad så används förenklat följande formel.

$\text{Skuldsättningsgrad} = \frac{\text{Totala Skulder}}{\text{Eget Kapital}} $

Om beräkningen av nyckeltalet blir större än 1 så innebär det att skulderna är större än det egna kapitalet. Blir beräkningen mindre än 1 så är det egna kapitalet större än skulderna. Formeln här ovan är som sagt en förenkling av beräkningen och egentligen så används justerade skulder och justerat eget kapital för att få en korrekt beräkning. På engelska kallas detta nyckeltal för debt/equity.

Skuldsättningsgraden har en koppling till företagets soliditet (Eget Kapital/Tillgångar) som är ett nyckeltal som mäter hur stor del det egna kapitalet är av alla tillgångar som företaget har. 

Fördjupning av beräkningen

Formeln här ovan är en förenkling av idén bakom nyckeltalet S/E och egentligen används följande beräkning av nyckeltalet. 

Skuldsättningsgrad = (Justerade skulder)/(Justerat eget kapital)

 • Justerade skulder = Skulder + Skatt på obeskattade reserver
 • Justerat eget kapital = Eget kapital + ((1 – bolagsskatt) x Obeskattade reserver)
 • Bolagsskatten ligger 2018 på 22 %.
 • Obeskattade reserver är vinster som företaget ännu inte betalat skatt för. 

Det finns även analytiker som diskuterar om de kortfristiga skulderna skall tas med eller inte i beräkningarna. Detta då dessa kan vara mindre summor. Företaget kan även ha möjlighet att enklare klara av dem om de har tillräckligt med likvida medel.

I klippet kikar Nordnet närmare på skuldsättning och hur man skall tänka kring den.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Exempel på beräkning av skuldsättningsgrad

För att visa ett exempel på hur man kan beräkna ett företags skuldsättningsgrad så använder vi i det här fallet Trelleborgs balansrapport. Årsredovisningen är från 2017 och får utgöra en grund för att du själv skall kunna göra en liknande beräkning.

Balansräkning Trelleborg

Här ser vi att det egna kapitalet är 27 216 MSEK (miljoner svenska kronor). Skulderna är uppdelade på långfristiga skulder och kortfristiga skulder och de är tillsammans 9 797+11 599 = 21 396 MSEK.

Så skuldsättningsgraden för Trelleborg är 21 396 / 27 216 ≈ 0,79.

Skuldsättningsgraden är alltså mindre än 1 vilket innebär att det egna kapitalet är större än skulderna.

Att tolka nyckeltalet vid aktieanalys

Det är viktigt att veta att det inom många branscher finns stora behov att låna pengar kontinuerligt för att kunna sköta verksamheten. Exempel på sådana branscher är t.ex. tillverkningsindustrin där det är vanligare med högre skuldsättningsgrad än inom exempelvis konsultbranscher. Ibland krävs det helt enkelt mycket kapital för att investera i maskiner och teknik som sedan långsamt betalar av sig. 

Med det sagt så är det ändå så att ett företag generellt är känsligare för sämre tider om skuldsättningsgraden är hög. Oavsett hur det går för konjunkturen och företaget så måste företaget alltid betala sina skulder. Det finns alltid en gräns för hur länge ett företag klarar att hålla ut i sämre tider och är skulderna höga så minskar denna tid. Samtidigt kan ett företag klara av sina skulder om intäkterna är bra. Om företaget har stabila intäkter som fortsätter att växa kontinuerligt så klarar också företaget att betala av sina skulder. Den stora risken är om företaget både har höga skulder och dåliga intäkter, då är en investering i det bolaget en stor risk. 

Om du använder det här nyckeltalet för att analysera ett företags aktier vid fundamental analys så är det framförallt i jämförelse med andra bolag i branschen som du skall använda det. Kika på om bolaget har starkare eller svagare finansiell styrka än sina konkurrenter. Använd även andra nyckeltal för att avväga vilket företag som du vill investera i. 

Koppling mellan skuldsättningsgrad och soliditet

Innan jag avslutar den här artikeln så vill jag lyfta fram kopplingen mellan skuldsättningsgrad och soliditet. Bägge nyckeltalen använder sig av Eget Kapital när de beräknas och bägge tar hänsyn till företagets skulder. Har ett företag hög skuldsättningsgrad så har det låg soliditet och vice versa. Soliditet anges i procent och skuldsättningsgrad med ett tal (kvot). Då bägge nyckeltalen beskriver företagets finansiella ställning eller styrka i koppling till dess skulder så kan man fundera över om man behöver använda sig av bägge nyckeltalen?

Personligen tycker jag att det viktiga är att man skapar sig en bild av skulderna med hjälp av ett av nyckeltalen. Jämför sedan det nyckeltalet med andra bolag i branschen och hur mycket finansiell styrka som du tror att att företaget har om sämre tider kommer. 

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

2 Kommentarer

 1. Martin skriver:

  Hej!

  Enligt Peter Lynch i boken ”One Up On Wall Street” är: Skuldsättningsgraden = Långfristiga skulder / Eget Kapital. Detta då de kortfristiga skulderna inte är ett bekymmer så länge det finns tillräckligt mycket likvida medel att täcka dem. Detta nämner även https://www.uc.se/hjalp–kontakt/foretagsvardering/vad-ar-rorelsekapital/ där ett positivt rörelsekapital är ett bevis på företaget har det som krävs för att klara av sina kortfristiga skulder. Mina fråga är alltså vad bakgrunden är till att du väljer att uttrycka Skuldsättningsgraden = Totala skulder / Eget Kapital?

  Mvh,
  Martin

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej Martin!

   Tack för din kommentar!

   I texten skriver jag att det är en förenkling att använda ordet ”totala skulder” och använder ordet justerade skulder då man ofta hittar många olika definitioner på nyckeltalet. Dock har jag inte med en diskussion kring om de kortfristiga skulderna skall tas med eller inte. Det kan vara värt att lägga till ett sådant stycke under fördjupningen av nyckeltalet.

Copyright Aktiekunskap.nu 2023