Aktierobotar

Aktierobotar

Aktierobotar är digitala tjänster som automatiserar investeringar i framförallt aktier. Med initiala inställningar skapar användaren de parametrar som roboten ska ”arbeta” utifrån. Det är dessa inställningar som därmed avgör vilka aktier som roboten köper.

Vid långsiktigt sparande kan aktierobotar användas för att skapa en automatiserad riskspridning. Detta på ett liknande sätt som fondrobotar fungerar. Exempel på tjänst är Sigmastocks (Läs mer om tjänsten nedan)

Vid kortsiktigt sparande (trading) används robotar inriktade på teknisk analys. Med inställningar kommer handeln ske när förutbestämda parametrar är uppfyllda. Exempel på tjänst är MetaTrader4. (Läs mer om tjänsten nedan)

Vad är en aktierobot?

Det finns ingen exakt definition på vad en aktierobot är. En del tjänster benämns som ”aktierobot” medan andra tjänster har liknande funktion utan att benämnas med just det ordet. De tjänster som presenteras nedan kännetecknas av:

 • Personliga inställningar

Innan kapital sätts in sker personliga inställningar som anger hur aktieroboten ska agera. Den enklaste formen är att 5 – 10 frågor besvaras kring den egna ekonomin och synen på sparandet.

 • Väljer tillgångar

En aktierobot väljer vilka aktier som investering ska ske i. Det är därmed robotens analys/inställningar som är avgörande snarare än personens egna analys av marknaden.

 • Automatisk handel

Som användare ska du kunna sätta in en engångssumma, eller månadsspara, varpå kapitalet automatiskt investeras i förutbestämda tillgångar. 

 • Skillnader på ”hur värde skapas”

Det som primärt skiljer tjänsterna, som presenteras nedan, är hur värde skapas med investerat kapital. Exempelvis har Sigmastocks primärt fokus på riskspridning och analys av nyckeltal medan tjänsten hos eToro skapar värde genom god förvaltning av enskilda investeringsprofiler på plattformen.

Följande tjänster kan användas för automatiserad handel.

Sigmastocks – Automatisk riskfördelning

 • Månadssparande i aktier
 • Automatisk riskfördelning
 • Inom ISK-konto

”Aktiespara på autopilot” /Sigmastocks.com

Så fungerar det

Sigmastocks.se är en svensk tjänst som erbjuder ett enkelt och billigt sätt att automatiskt spara i aktier. Efter att ett konto har skapats (gratis) behöver ett par frågor besvaras kring den egna ekonomin samt synen på sparande. Det är därmed frågor som avgör hur aktieroboten ska prioritera i val av aktier. Exempelvis kan vissa branscher väljas bort och olika risknivåer väljas.

När sedan pengar förs över till Sigmastocks hamnar de på det investeringssparkonto (ISK) som automatiskt skapas vid registrering. Därefter kommer de att investeras i aktier som passar sparprofilen.

Så förväntas avkastning skapas

Sigmastocks utgår från egna matematiska modeller som analyserar hundratals börsnoterade bolag utifrån exempelvis kassaflöde, bokfört värde, skuldsättning, vinsttillväxt och vinstmarginal. Analysen ställs sedan mot den profil som skapades vid registrering vilket sedan avgör vilka aktier som investering sker i. De investerar aldrig i investmentbolag eller svartlistade företag av Sjunde AP-fonden.

Avkastningen beror därmed både på de egna valen vid registrering (kan ändras i efterhand) samt hur väl aktieroboten kan välja ut de bästa aktierna utifrån dessa kriterier.

sigmastocks historisk utveckling
(Sigmastocks beräkning på avkastning mellan 2011 och 2021 om insättning hade skett 2011. Detta i förhållande till ett sammansatt index beräknat på innehavet samt ett sparkonto)

Till vem passar detta

Tjänsten passar framförallt personer som är intresserad av aktiehandel men inte själv vill välja ut exakt vilka aktier som ska köpas in. Med aktieroboten sker investeringarna istället automatiskt utifrån den riskprofil som skapas. För många är det ett enkelt sätt att skapa en god riskspridning. 

Sigmastocks.se erbjuder både engångsinsättning och månadssparande. En stor fördel är att den totala avgiften enbart är på 0,35 % – 0,39%.  

CopyTrader – Följ duktiga investerare

 • Följ proffsens investeringar
 • Automatiska investeringar
 • Social trading – chatta och kommentera utvecklingen

”CopyTrader, Etoros mest populära funktion, låter dig se vad riktiga handlare gör i realtid och kopierar deras affärer automatiskt”/eToro.com

Disclaimer:
Copy Trading innebär inte investeringsrådgivning. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Du riskerar att förlora ditt kapital.

Så fungerar det

eToro.com/sv erbjuder världens största plattform för så kallad ”social trading”. Många använder eToro för privata investeringar i aktier, råvaror och valutor – med eller utan hävstång. En av de mer populära tjänsterna är eToro CopyTrader.  

Alla som har konto på eToro kan välja att deras profil ska vara offentlig vilket innebär att alla andra medlemmar kan se profil, portfölj och utveckling över tid.

Sök upp en profil på eToro som skapat god avkastning över tid, till rimlig risknivå, och ”kopiera” sedan personens innehav. Via CopyTrader väljs vem som ska följas samt hur stort belopp (lägst 200 USD) som ska investeras. Beloppet investeras automatiskt i de tillgångar som investeraren har i sin portfölj. Om investeraren säljer/byter innehav kommer även detta ske i din portfölj. Detta proportionerligt utifrån hur stort belopp som investerats. 

Samtliga positioner som automatiskt skapats kan även redigeras genom exempelvis stop-loss stängas manuellt. Stop loss funktionen är inte garanterad hos Etoro vid slippage.

Så förväntas avkastning skapas

eToro har miljontals användare/investerare. Självklart presterar vissa betydligt bättre än andra. Genom att se på statistik och använda filter går det att få fram investerare som under många år i rad haft högre avkastning än index.

Avkastningen förväntas alltså uppstå genom att dessa investerare bibehåller sina goda avkastningsresultat och att innehavet ”kopieras” via CopyTrading.

Det är däremot viktigt att komma ihåg att investerare på eToro inte har några specifika regler att förhålla sig till. De kan därmed ändra inriktning och risknivå ”över en natt”.

copytrading på etoro
(Ett par investerare med minst 500 ”kopierare” på eToro. Samtliga dessa har mycket hög risknivå och ska enbart ses som exempel)

Obs: Historiska resultat är inte en indikation på framtida avkastning. Historiken som presenteras är mindre än 5 år gammal vilket kan vara för lite för att basera sitt investeringsbeslut på.

Passar för…

eToros CopyTrading passar personer som uppskattar ”social trading”. Via plattformen kan olika investeringar diskuteras och kommenterar lämnas till de investerare har följare (kopierare).

En nackdel är däremot att handel på Etoro.com/sv inte sker inom ISK och inte heller automatiskt registreras hos Skatteverket. Det innebär därmed att man behöver deklarerar sina affärer.

Någon extrakostnad för att använda CopyTrading uppstår inte. Samma avgifter betalas som om handeln hade skett manuellt.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Metatrader 4 – ”aktierobot” med egna inställningsmöjligheter 

 • Aktierobot med mängder av inställningar
 • Vid kortsiktig handel
 • Avancerat verktyg!

”Upptäck styrkan i automatiserad trading som MetaTrader 4 ger dig – med världsledande tradingleverantör” / IG-Market & MetaTrader

Så fungerar det

MetaTrader 4 är en avancerad tradingplattform för automatiserad handel. Främst förknippas plattformen med valutahandel men det är även möjligt att handla i exempelvis aktier, CFD och kryptovalutor. Med mängder av analys- och inställningsmöjligheter går det att skapa algoritmer som öppnar/stänger positioner om förutbestämda händelser är uppfyllda. 

Du kan ladda ner Metatrader gratis om du har ett konto på IG.com/sv (som också är gratis)

 Så förväntas avkastning skapas

Teknisk analys innebär att kursrörelser analyseras utifrån trender och börspsykologi snarare än ekonomiska händelser som påverkar tillgångens värde. Det finns mängder av olika verktyg för att genomföra teknisk analys och i regel handlar det om att behålla innehaven under kortare tid.

Med MetaTrader4 kan teknisk analys enkelt ske och därefter anges vilka parametrar som ska vara uppfyllda för att handeln ska ske. På detta sätt förväntas alltså MetaTrader4 automatisera handeln och kan därmed klassas som en aktierobot – även om handeln kan ske i flera olika tillgångar.

Passar för…

MetaTrader rekommenderas enbart till personer som är mycket väl insatt i daytrading/swingtrading och vill lyfta sin trading till ”nästa nivå”. Detta är ett avancerat verktyg som inte är anpassat för nybörjare.

Fondrobot – som alternativ till aktierobot

 • Investering utifrån riskprofil
 • Automatisk riskfördelning
 • Inom ISK

”Vi gör det lätt – att spara rätt” /Lysa.se – En av Sveriges största fondrobotar.

Ett alternativ till aktierobot är att investera kapitalet via en fondrobot. Dessa ”robotar” fungerar på samma sätt som Sigmastocks aktierobot men investeringen sker istället löpande i fonder. Ett enkelt sätt att månadsspara i fonder – med automatisk riskbalansering.

Så fungerar det

Att registrera ett konto hos en fondrobot är både gratis och enkelt. Vanligtvis sker identifiering med Bank-ID varpå kontot kan vara igång på någon minut.

Första steget är att svara på frågor kring synen på investeringar, risknivå samt om vissa fonder ska uteslutas från utbudet. Utifrån dessa fal tar fondroboten fram en mix av fonder som därmed passar den investeringsprofil som skapats.

Andra steget är att sätta in pengar till roboten. Det kan ske via engångsinsättningar men många väljer istället ett löpande månadssparande. Kapital som kommer in fördelas automatiskt på de olika fonder som portföljen består av.

Någon gång per år sker även automatisk ombalansering av innehavet vilket innebär att den procentuella fördelningen mellan fonderna återigen hamnar på ursprunglig nivå.

Exempel på fondrobotar är:

Så förväntas avkastning skapas

Att investera via en fondrobot är eventuellt det enklaste sättet att uppnå en mycket bred riskspridning. Varje fond har ett stort antal aktier och fondroboten skapar en portfölj av flera olika fonder. Primärt är det även indexfonder som skapar riskspridning genom att inte vara fokuserade på en enda bransch. Dessutom sker årlig ombalansering så att inte en fond ska ”väga för tungt” i portföljen.

Forskning visar även att en riskjusterad portfölj långsiktigt presterar bättre, och är billigare, än aktivt förvaltade branschfonder.

Passar för…

Fondrobotar passar för de som spar långsiktigt och inte förväntas ändra fonder i sin portfölj under många år. Roboten kan lika gärna användas som ”bas i sparportföljen” som att vara den enda sparformen som används.

Varning för tradingrobotar!

Så kallade tradingrobotar marknadsförs ofta som ”automatiska aktierobotar”. De ska däremot inte förväxlas med den automatiska aktiehandel som beskrivs i tjänsterna ovan.

Först kommer ett erbjudande om en investering, sen ytterligare erbjudanden och slutligen erbjuds hjälp med att rädda situationen / Finansinspektionen

Så fungerar det (inte)

Ett gratis konto skapas och pengar sätts in via kortbetalning. Ett vanligt upplägg är sedan att pengarna kan ses i inloggat läge. Där ses även hur mycket kapitalet växer dag för dag. Detta utan att personen som investerar behöver kunna något om aktier eller förstå hur roboten egentligen fungerar.

I de allra flesta fall handlar det däremot om bedrägerier där människor lockas att investera med löften om att det är ”så enkelt att alla kan investera” samtidigt som avkastningen är på flera hundra procent. Men uttag är sällan möjligt att genomföra – eftersom det allt är påhittade siffor.

Denna bedrägeriform är tyvärr så vanlig att Finansinspektionen har publicerat en artikel om just investeringsbedrägerier.

(Det finns även lagliga tradingrobotar – däremot är magkänslan inte särskillt bra för dessa)

Så skapas (inte) avkastning

I marknadsföring av dessa aktierobotar anges att avancerade algoritmer läser av aktiemarknadens rörelser och utnyttjar dessa automatiskt. Genom extrem snabb trading tas dagliga vinster varpå värdet på insatt kapital ökar. Mycket ofta nämns avkastningar på 1 – 2 % per dag vilket skulle innebära ca 350 – 700 % årlig avkastning.

En stor del av dessa så kallade aktierobotar finns med på Finansinspektionens varningslista och är även med på varningslistor hos andra länders motsvarighet till Finansinspektionen.

Ingen investeringstjänst kan lova avkastning och när löften finns om extrem avkastning bör det absolut ses som en kraftig varningssignal.

Vi rekommenderar inte tradingrobotar

Vi rekommenderar inte automatiserade tradingrobotar till någon. Jakten på den extremt höga avkastningen slutar oftast med ingen avkastning alls.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Disclaimer
“Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.” 

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Aktiehandel

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023