Aktierobotar

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Aktierobotar

Aktierobotar är digitala tjänster som automatiserar investeringar i framförallt aktier. Med initiala inställningar skapar användaren de parametrar som roboten ska ”arbeta” utifrån. Det är dessa inställningar som därmed avgör vilka aktier som roboten köper.

Vid långsiktigt sparande kan aktierobotar användas för att skapa en automatiserad riskspridning. Detta på ett liknande sätt som fondrobotar fungerar. Exempel på tjänst är Sigmastocks (Läs mer om tjänsten nedan)

Vid kortsiktigt sparande (trading) används robotar inriktade på teknisk analys. Med inställningar kommer handeln ske när förutbestämda parametrar är uppfyllda. Exempel på tjänst är MetaTrader4. (Läs mer om tjänsten nedan)

Vad är en aktierobot?

Det finns ingen exakt definition på vad en aktierobot är. En del tjänster benämns som ”aktierobot” medan andra tjänster har liknande funktion utan att benämnas med just det ordet. De tjänster som presenteras nedan kännetecknas av:

 • Personliga inställningar

Innan kapital sätts in sker personliga inställningar som anger hur aktieroboten ska agera. Den enklaste formen är att 5 – 10 frågor besvaras kring den egna ekonomin och synen på sparandet.

 • Väljer tillgångar

En aktierobot väljer vilka aktier som investering ska ske i. Det är därmed robotens analys/inställningar som är avgörande snarare än personens egna analys av marknaden.

 • Automatisk handel

Som användare ska du kunna sätta in en engångssumma, eller månadsspara, varpå kapitalet automatiskt investeras i förutbestämda tillgångar. 

 • Skillnader på ”hur värde skapas”

Det som primärt skiljer tjänsterna, som presenteras nedan, är hur värde skapas med investerat kapital. Exempelvis har Sigmastocks primärt fokus på riskspridning och analys av nyckeltal medan tjänsten hos eToro skapar värde genom god förvaltning av enskilda investeringsprofiler på plattformen.

Följande tjänster kan användas för automatiserad handel.

Sigmastocks – Automatisk riskfördelning

 • Månadssparande i aktier
 • Automatisk riskfördelning
 • Inom ISK-konto

”Aktiespara på autopilot” /Sigmastocks.com

Så fungerar det

Sigmastocks.se är en svensk tjänst som erbjuder ett enkelt och billigt sätt att automatiskt spara i aktier. Efter att ett konto har skapats (gratis) behöver ett par frågor besvaras kring den egna ekonomin samt synen på sparande. Det är därmed frågor som avgör hur aktieroboten ska prioritera i val av aktier. Exempelvis kan vissa branscher väljas bort och olika risknivåer väljas.

När sedan pengar förs över till Sigmastocks hamnar de på det investeringssparkonto (ISK) som automatiskt skapas vid registrering. Därefter kommer de att investeras i aktier som passar sparprofilen.

Så förväntas avkastning skapas

Sigmastocks utgår från egna matematiska modeller som analyserar hundratals börsnoterade bolag utifrån exempelvis kassaflöde, bokfört värde, skuldsättning, vinsttillväxt och vinstmarginal. Analysen ställs sedan mot den profil som skapades vid registrering vilket sedan avgör vilka aktier som investering sker i. De investerar aldrig i investmentbolag eller svartlistade företag av Sjunde AP-fonden.

Avkastningen beror därmed både på de egna valen vid registrering (kan ändras i efterhand) samt hur väl aktieroboten kan välja ut de bästa aktierna utifrån dessa kriterier.

sigmastocks historisk utveckling
(Sigmastocks beräkning på avkastning mellan 2011 och 2021 om insättning hade skett 2011. Detta i förhållande till ett sammansatt index beräknat på innehavet samt ett sparkonto)

Till vem passar detta

Tjänsten passar framförallt personer som är intresserad av aktiehandel men inte själv vill välja ut exakt vilka aktier som ska köpas in. Med aktieroboten sker investeringarna istället automatiskt utifrån den riskprofil som skapas. För många är det ett enkelt sätt att skapa en god riskspridning. 

Sigmastocks.se erbjuder både engångsinsättning och månadssparande. En stor fördel är att förvatlningsavgiften enbart är på 0,35 % – 0,47 %.  

CopyTrader – Följ duktiga investerare

 • Följ proffsens investeringar
 • Automatiska investeringar
 • Social trading – chatta och kommentera utvecklingen

”CopyTrader, Etoros mest populära funktion, låter dig se vad riktiga handlare gör i realtid och kopierar deras affärer automatiskt” /eToro.com

Disclaimer:
Copy Trading innebär inte investeringsrådgivning. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Du riskerar att förlora ditt kapital.

Så fungerar det

eToro.com/sv erbjuder världens största plattform för så kallad ”social trading”. Många använder eToro för privata investeringar i aktier, råvaror och valutor – med eller utan hävstång. En av de mer populära tjänsterna är eToro CopyTrader.  

Alla som har konto på eToro kan välja att deras profil ska vara offentlig vilket innebär att alla andra medlemmar kan se profil, portfölj och utveckling över tid.

Sök upp en profil på eToro som skapat god avkastning över tid, till rimlig risknivå, och ”kopiera” sedan personens innehav. Via CopyTrader väljs vem som ska följas samt hur stort belopp (lägst 200 USD) som ska investeras. Beloppet investeras automatiskt i de tillgångar som investeraren har i sin portfölj. Om investeraren säljer/byter innehav kommer även detta ske i din portfölj. Detta proportionerligt utifrån hur stort belopp som investerats. 

Samtliga positioner som automatiskt skapats kan även redigeras genom exempelvis stop-loss stängas manuellt. Stop loss funktionen är inte garanterad hos Etoro vid slippage.

Så förväntas avkastning skapas

eToro har miljontals användare/investerare. Självklart presterar vissa betydligt bättre än andra. Genom att se på statistik och använda filter går det att få fram investerare som under många år i rad haft högre avkastning än index.

Avkastningen förväntas alltså uppstå genom att dessa investerare bibehåller sina goda avkastningsresultat och att innehavet ”kopieras” via CopyTrading.

Det är däremot viktigt att komma ihåg att investerare på eToro inte har några specifika regler att förhålla sig till. De kan därmed ändra inriktning och risknivå ”över en natt”.

copytrading på etoro
(Ett par investerare med minst 500 ”kopierare” på eToro. Samtliga dessa har mycket hög risknivå och ska enbart ses som exempel)

Obs: Historiska resultat är inte en indikation på framtida avkastning. Historiken som presenteras är mindre än 5 år gammal vilket kan vara för lite för att basera sitt investeringsbeslut på.

Passar för…

eToros CopyTrading passar personer som uppskattar ”social trading”. Via plattformen kan olika investeringar diskuteras och kommenterar lämnas till de investerare har följare (kopierare).

En nackdel är däremot att handel på Etoro.com/sv inte sker inom ISK och inte heller automatiskt registreras hos Skatteverket. Det innebär därmed att man behöver deklarerar sina affärer.

Någon extrakostnad för att använda CopyTrading uppstår inte. Samma avgifter betalas som om handeln hade skett manuellt.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Metatrader 4 – ”aktierobot” med egna inställningsmöjligheter 

 • Aktierobot med mängder av inställningar
 • Vid kortsiktig handel
 • Avancerat verktyg!

”Upptäck styrkan i automatiserad trading som MetaTrader 4 ger dig – med världsledande tradingleverantör” / IG-Market & MetaTrader

Så fungerar det

MetaTrader 4 är en avancerad tradingplattform för automatiserad handel. Främst förknippas plattformen med valutahandel men det är även möjligt att handla i exempelvis aktier, CFD och kryptovalutor. Med mängder av analys- och inställningsmöjligheter går det att skapa algoritmer som öppnar/stänger positioner om förutbestämda händelser är uppfyllda. 

Du kan ladda ner Metatrader gratis om du har ett konto på IG.com/sv (som också är gratis)

Så förväntas avkastning skapas

Teknisk analys innebär att kursrörelser analyseras utifrån trender och börspsykologi snarare än ekonomiska händelser som påverkar tillgångens värde. Det finns mängder av olika verktyg för att genomföra teknisk analys och i regel handlar det om att behålla innehaven under kortare tid.

Med MetaTrader4 kan teknisk analys enkelt ske och därefter anges vilka parametrar som ska vara uppfyllda för att handeln ska ske. På detta sätt förväntas alltså MetaTrader4 automatisera handeln och kan därmed klassas som en aktierobot – även om handeln kan ske i flera olika tillgångar.

Passar för…

MetaTrader rekommenderas enbart till personer som är mycket väl insatt i daytrading/swingtrading och vill lyfta sin trading till ”nästa nivå”. Detta är ett avancerat verktyg som inte är anpassat för nybörjare.

Fondrobot – som alternativ till aktierobot

 • Investering utifrån riskprofil
 • Automatisk riskfördelning
 • Inom ISK

”Vi gör det lätt – att spara rätt” /Lysa.se – En av Sveriges största fondrobotar.

Ett alternativ till aktierobot är att investera kapitalet via en fondrobot. Dessa ”robotar” fungerar på samma sätt som Sigmastocks aktierobot men investeringen sker istället löpande i fonder. Ett enkelt sätt att månadsspara i fonder – med automatisk riskbalansering.

Så fungerar det

Att registrera ett konto hos en fondrobot är både gratis och enkelt. Vanligtvis sker identifiering med Bank-ID varpå kontot kan vara igång på någon minut.

Första steget är att svara på frågor kring synen på investeringar, risknivå samt om vissa fonder ska uteslutas från utbudet. Utifrån dessa fal tar fondroboten fram en mix av fonder som därmed passar den investeringsprofil som skapats.

Andra steget är att sätta in pengar till roboten. Det kan ske via engångsinsättningar men många väljer istället ett löpande månadssparande. Kapital som kommer in fördelas automatiskt på de olika fonder som portföljen består av.

Någon gång per år sker även automatisk ombalansering av innehavet vilket innebär att den procentuella fördelningen mellan fonderna återigen hamnar på ursprunglig nivå.

Exempel på fondrobotar är:

Så förväntas avkastning skapas

Att investera via en fondrobot är eventuellt det enklaste sättet att uppnå en mycket bred riskspridning. Varje fond har ett stort antal aktier och fondroboten skapar en portfölj av flera olika fonder. Primärt är det även indexfonder som skapar riskspridning genom att inte vara fokuserade på en enda bransch. Dessutom sker årlig ombalansering så att inte en fond ska ”väga för tungt” i portföljen.

Forskning visar även att en riskjusterad portfölj långsiktigt presterar bättre, och är billigare, än aktivt förvaltade branschfonder.

Passar för…

Fondrobotar passar för de som spar långsiktigt och inte förväntas ändra fonder i sin portfölj under många år. Roboten kan lika gärna användas som ”bas i sparportföljen” som att vara den enda sparformen som används.

Varning för tradingrobotar!

Så kallade tradingrobotar marknadsförs ofta som ”automatiska aktierobotar”. De ska däremot inte förväxlas med den automatiska aktiehandel som beskrivs i tjänsterna ovan.

Först kommer ett erbjudande om en investering, sen ytterligare erbjudanden och slutligen erbjuds hjälp med att rädda situationen / Finansinspektionen

Så fungerar det (inte)

Ett gratis konto skapas och pengar sätts in via kortbetalning. Ett vanligt upplägg är sedan att pengarna kan ses i inloggat läge. Där ses även hur mycket kapitalet växer dag för dag. Detta utan att personen som investerar behöver kunna något om aktier eller förstå hur roboten egentligen fungerar.

I de allra flesta fall handlar det däremot om bedrägerier där människor lockas att investera med löften om att det är ”så enkelt att alla kan investera” samtidigt som avkastningen är på flera hundra procent. Men uttag är sällan möjligt att genomföra – eftersom det allt är påhittade siffor.

Denna bedrägeriform är tyvärr så vanlig att Finansinspektionen har publicerat en artikel om just investeringsbedrägerier.

(Det finns även lagliga tradingrobotar – däremot är magkänslan inte särskillt bra för dessa)

Så skapas (inte) avkastning

I marknadsföring av dessa aktierobotar anges att avancerade algoritmer läser av aktiemarknadens rörelser och utnyttjar dessa automatiskt. Genom extrem snabb trading tas dagliga vinster varpå värdet på insatt kapital ökar. Mycket ofta nämns avkastningar på 1 – 2 % per dag vilket skulle innebära ca 350 – 700 % årlig avkastning.

En stor del av dessa så kallade aktierobotar finns med på Finansinspektionens varningslista och är även med på varningslistor hos andra länders motsvarighet till Finansinspektionen.

Ingen investeringstjänst kan lova avkastning och när löften finns om extrem avkastning bör det absolut ses som en kraftig varningssignal.

Vi rekommenderar inte tradingrobotar

Vi rekommenderar inte automatiserade tradingrobotar till någon. Jakten på den extremt höga avkastningen slutar oftast med ingen avkastning alls.

Disclaimer
“Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.” 

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar