Orderbok – börsen & aktier

Orderboken inom börs och aktier

Orderboken är en lista över de köp- och säljordrar som är aktiva på en specifik marknad. Via orderboken går det därmed att se köp- och säljkurser, spread och antal aktier som dessa ordrar innefattar. Vissa traders använder orderboken för att se trender i marknaden.

Orderboken och ordedjupet är i princip samma sak men med olika namn.

Köpsida & Säljsida

Hos Avanza (och flera andra nätmäklare) är köpsidan blå. Här visas därmed de aktiva köpordrar som ligger på marknaden. Dessa ligger öppna då de inte matchas med någon säljorder. I detta fall önskas totalt 1045 aktier köpas till kursen 107,60.

När det finns en order på köpsidan som matchar en order på säljsidan kommer det direkt genomföras ett avslut och därmed kommer inte ordern längre synas i orderboken.

Orderbok
  • Staplarna

Staplarna påvisar antalet aktier som finns på respektive köp- och säljnivå. Det är därmed enbart grafik som gör det enklare att se var störst köp- och säljtryck finns.

  • Totalt

Längst ner i orderboken visas hur många aktier som de aktiva ordrarna omfattar. I detta fall omfattas 5602 aktier av köpordrar samt 3671 aktier inom säljordrar.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Olika begrepp

Här förklaras flera olika begrepp inom en orderbok. Se denna bild där respektive siffra är utmarkerad.

orderbok i kindred exempel

1. Spread

Spread är skillnaden mellan den högsta köpkursen (vad någon är beredd att betala) och lägsta säljkursen (vad någon är beredd att sälja till).

Det blir därmed den förlust som uppstår om du skulle köpa aktierna till bästa kurs och sedan sälja dem sekunden efter till bästa säljkurs. Aktier med hög omsättning (likviditet) har i regel en extremt låg spread. En hög spread innebär därmed att det kan vara svårt att hitta en nivå där säljare och köpare möts.

På bilden nedan visas att det är en spread på 5 öre per aktie vilket motsvarar ca 0,1 % i spread.

spread i orderboken och orderdjupet

2. Senaste avslut

Kursen där det senaste avslutet på denna tillgång genomfördes. Det är detta pris som man ser i aktielistorna som aktiens nuvarande pris.

3. Säljkurs

Vilken lägsta nivå som säljare erbjuder sig att sälja aktien till.

4. Köpkurs

Vilken högsta nivå som köpare erbjuder sig att köpa aktien till.

5. Öppen

Vid orderboken kan det ibland finnas en notering om att handel är öppen eller stängd. Ordrar som läggs när handeln är stängd kommer inte gå igenom förrän börsen återigen öppnar.

orderbok exempel

Övriga begrepp

Bid & Ask

På utländska börser används främst engelskans Bid & Ask.

  • Bid (bud) är vad köparna är villiga att bjuda för aktierna, dvs. svenska Köp.
  • Ask (vill ha) är vad säljarna vill ha för att sälja, dvs. svenska Sälj.

Dark Pools – Handel mellan olika parter där ordrarna inte är synliga i orderboken. Det är oftast större aktörer i marknaden som köper och säljer mellan varandra på en egen marknadsplats utanför den vanliga orderboken. Namnet Dark Pools kommer just från det faktum att man inte kan se ordrarna i marknaden.

Off-Book – Handel som sker utanför den offentliga orderboken. Parterna förhandlar fram ett pris manuellt och genomför sedan handel. Detta är vanligt om en stor aktör skall sälja ett stort innehav. Då kommer de överens med någon annan stor aktör som köper deras innehav. Om de säljer ett stort innehav över marknaden så riskerar det att trycka ner priset rejält.

Principen om bästa möjliga pris

Vid handel över en börs kommer ”Bästa möjliga pris” att tillämpas. Om du lägger en köporder på kurs 124 kr per aktie och det i orderboken finns säljorder på 120 kr så kommer din köporder matchas mot denna order. Med andra ord kommer du alltid få bästa möjliga pris även om du angett att du är villig att betala ett högre pris.

Tack vare denna funktion blir flödet på ordrar smidigare eftersom varje köporder inte måste matchas på exakt öre. Dessutom får köparen alltid det lägsta möjliga priset – vilket alltid är en fördel.

Lägga säljorder

På högsta köpnivå
Önskas aktierna säljas direkt behöver order läggas på gällande köpnivå. På den nivån finns köpare och därmed kommer ett avslut att ske direkt. 

På lägsta säljnivå
Placeras en order på lägsta säljnivå kommer aktierna inte bli sålda direkt. Däremot räcker det med att någon vill köpa aktier med ett snabbt avslut för att en order ska läggas på denna nivå.

På högre säljnivå
Läggs en säljorder som är på högre nivå än lägsta säljnivån kommer denna order ligga aktiv under den period som angetts när ordern lagts. Det är exempelvis möjligt att ange att ordern enbart ska vara aktiv den aktuella börsdagen. 

Nivåer i orderboken

Nivå 1

Nordet, och Avanza, visar enbart en nivå i orderboken om inte personen är inloggad på sidan.

orderbok nivå 1

Nivå 2

Bilden nedan är från Avanzas orderbok på Ericsson A i inloggat läge. Här visas fem nivåer i orderboken, dvs fem nivåer av köp- respektive säljordrar. Därefter en sammanställning av antalet aktier på köp- och säljsidan.

orderbok nivå 2

Det betyder däremot inte att med säkerhet att det ”bara” finns 3671 aktier till försäljning hos aktiemäklaren. De har däremot bara valt att visa de fem mest relevanta nivåerna.

Nivå 3

En del mäklare visar betydligt större orderdjup vilket kan vara positivt vid vissa tradingstrategier.

orderbok nivå 3

Är det viktigt att förstå orderboken?

Ja

Generellt gäller att ju mer kunskap du har desto bättre. Det betyder inte att du behöver använda orderboken som ett verktyg vid handel men med grundläggande kunskap om orderbokens struktur kan du minska risken för kostsamma misstag. Ett exempel är att handla vid hög spread och låg likviditet.

Som Ekka Lundin visar i videon nedan går det även att använda orderboken som ett verktyg (av många) inom trading.

Nej

Om du investerar i aktier långsiktigt och framförallt köper via Large cap eller Mid cap finns inget stort behov av att förstå orderboken mer än hur en order läggs. Det gäller exempelvis personer som månadssparar och som köper aktier varje månad, oavsett kurs eller omsättning på marknaden.

(Hur avläser man orderboken i Infront – Praktiska tips med Ekka Lundin)

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, kryptovalutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Trading utifrån orderdjup / orderbok

Orderdjupet kan användas som ett verktyg för att förstå marknaden. Däremot bör det definitivt inte användas som det enda verktyget inför beslut. Några indikationer som kan ses är:

Bull eller Bear

Om det är stor skillnad, gällande antal aktier, på köp- och säljsidan kan detta anses vara en signal som pekar på kommande utveckling. Är det betydligt fler som efterfrågar aktier på en på köpnivå i jämförelse antalet som ligger till försäljning på närliggande säljnivå kan detta tyda på ett köptryck (kursen kan gå upp).

Detsamma skulle därmed gälla tvärtom. Vid stora säljordrar, i förhållande till köpordrar, kan det tyda på en nedgång.

”Är utbudet, alltså antal säljorder, större än efterfrågan, antal köporder, bör vi se en prisjustering nedåt, och vice versa. / Gunnar Wrede, Avanza.se

Stora köpordrar

En stor köporder kan ses som ett stöd. Skulle kursen fall kommer säljtrycket att minska när kursen kommer ner till den nivån. I videon (se ovan) nämner Ekka att ett köp kan ske precis före den nivån i förhoppning om att priset kommer att återhämta sig tack vare en stor köporder.

Stor säljorder

Även en stor säljorder kan ses som ett stöd. Skulle kursen snabbt gå uppåt kommer utvecklingen att sakna ner vid den större säljordern.

Snabba förändringar i orderboken

Om likviditeten plötsligt ökar kraftigt kan det tyda på att det finns marknadsinformation tillgängligt som påverkat investerarnas beslut. Det kan vara allt från ekonomiska rapporter och insiderhandel till pressmeddelande.

Går orderboken att lita på?

Som med all teknisk analys finns inte någon vattentät strategi. Orderboken kan även visa siffror som bara är ”toppen av ett isberg”. Det finns en viss problematik med att bygga sin strategi utifrån orderboken.

Dold order – En dold order är en order där hela omfattningen av ordern inte visas i orderboken. Du kanske vill köpa 1200 aktier men väljer att enbart visa 600 i orderboken. Så fort dessa 600 är köpta kommer resterande order på 600 aktier att bli synlig. Detta kan ske för att inte visa upp en för stark köpvilja, vilket skulle kunna resultera i att säljarna höjer säljnivån.

Ändrade ordrar – En stor köp- eller säljorder kan snabbt dras tillbaka från marknaden och eventuellt placerats enbart med målet att påverka kursen.

När det ganska lugn handel så är det oftast väldigt äkta. Men är det väldigt hög volatilitet och hög omsättning då ser man ju ordrar som tas bort frekvent. / Ekka Lundin – från videon ovan

Flera marknader – De större aktierna kan vara listade, och handlas, på flera marknadsplatser samtidigt. Men det som syns i orderboken är enbart den handel som sker via den aktuella marknadsplatsen.

Potionerad order – Via automatiserad handel kan en större sälj- eller köporder portioneras ut över en börsdag (eller flera). På detta sätt syns inte heller orderns totala storlek.

Algoritmer/robothandel I medelstora & stora aktier agerar algoritmer både på köp och säljsidan för att tjäna pengar på att köpa och sälja supersnabbt. Dessa algoritmer är uppbyggda för att lura även ett tränat öga och det gör att du bör undvika att dra slutsater av orderboken om du inte är väldigt skicklig på att studera den.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Aktiehandel

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023