Stochastic

Stochastic Oscillator används inom teknisk analys för att påvisa lägen då en tillgång är överköp, översåld eller när ett trendbrott förväntas ske. Analysen bygger nuvarande kurs – i förhållande till kursens högsta och lägsta nivå inom ett tidsintervall. Ofta används även ett medelvärde för att få en mjukare kurva. Stochastic Oscillator är en, av många, momentumindikatorer.

Momentumindikator = Indikator som påvisar förändringar i momentum (trend)

Oscillator = Rörelser som sker inom ett specifikt intervall. Stochastic Oscillator varierar mellan 0 och 100

Vad visar Stochastic?

1. Vilka dominerar marknaden?

Att en tillgång går upp/ner mycket behöver inte automatiskt betyda att ett köp/sälj-läge uppstått. Rörelsen, och kursen, måste alltid sättas i förhållande till något. En stor kursförändring i en tillgång med hög volatilitet kan exempelvis ses som en helt normal rörelse.

Med Stochastic Oscillator ställs nuvarande kurs i förhållande till toppar och bottnar i kursen under exempelvis 14 perioder. Det kan vara 14 dagar likväl som 14 tio-minuters perioder.

Indikatorn kan därmed påvisa om en tillgång är överköpt (köparna dominerar) eller översåld (säljarna dominerar) samt hur starkt övertag köparna eller säljarna har.

Detta förklaras tydligare längre ner i artikeln.  

2. Hur rör sig trenden?

Det är alltid lättare att följa trenden än att försöka handla emot den. Med Stochastic analyseras den kortsiktiga trenden och påvisar om trenden håller på att brytas.

Detta förklaras tydligare längre ner i artikeln. 

Använd plattformen & appen som IG.com/sv erbjuder för teknisk analys. Deras verktyg är helt gratis att använda och håller världsklass.

Stochastic formel

Då Stochastic är ett vanligt sätt att analysera en tillgång går det att, via flera tradingprogram, applicera analysen direkt på en tillgång. Det är därmed sällan som uträkning behöver ske manuellt.

Däremot är det viktigt att förstå hur formeln är uppbyggd för att därmed själv kunna avgöra hur tillförlitlig den är.

Använd aldrig indikatorer inom TA utan att förstå vad de indikerar!

%K = (C-L14) / (H14/ – L14) * 100

C = Senaste slutpriset

L 14 = Lägsta kurs under de 14 senaste perioderna (exempelvis 14 dagar)

H 14 = Högsta kurs under de 14 senaste perioderna (exempelvis 14 dagar)

%K = Nuvarande värde på Stochastic indikatorn

Antal perioder kan variera men 14 är standard

(%D) = Medelvärde på %K i 3 perioder

Medelvärde används ofta, men inte alltid.

Antal perioder för medelvärdet varierar men 3 är standard

Med denna uträkning kommer %K alltid inom ett intervall av 0 – 100. Hur detta ska tolkas presenteras längre ner, under rubriken ”Tolka Stochastic Oscillator”.

Fast & Slow Stochastic

Fast Stochastic (StoF)

Använder:

  • %K
  • %D = Medelvärde på 3 perioder av %K

Fast Stochastic är det som vanligtvis benämns som Stochastic.

Slow Stochastic (StoS)

Använder:

%K = Samma som %D för Fast Stochastic

%D = Tredagars medelvärde på %K

På detta sätt skapas en ”mjukare” utveckling än Fast. Detta utifrån att fler medelvärden räknas in.

Är volatiliteten hög kan köp- och säljindikatorer mycket ofta uppstå med Stochastic Indikator och genom att använda medelvärde blir det inte lika ”hoppig” graf.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en nästan dubbelt så stor summa

Tolka Stochastic Oscillator indikatorn

Stochastic Oscillator används primärt för att se:

  1. Överköpta eller översålda nivåer
  2. Köp- och säljsignaler via ”Crossovers”
  3. Trendbrott

Se överköpta eller översålda nivåer

Stochastic Oscillator presenteras i en graf, oftast i samband med aktiekursen, med ett blått streck på nivån 80 och ett rött på nivån 20. Det är alltså dessa nivåer som påvisar om aktien är överköpt eller översåld. Därmed är det även dessa nivåer som avgör sälj- eller köpläge. 

Som bilden visar nedan är Stochastic Oscillator vid flera tillfällen över 80. Det kan därmed tyda på att aktien är överköpt och att det är ett bra tillfälle att sälja.

Skulle köp ha skett när indikatorn varit på 20 och försäljning skett när indikatorn varit på 80 hade alltså goda vinster uppstått – vid flera tillfällen.

Det är däremot viktigt att komma ihåg att teknisk analys applicerat på historisk data ofta visar ”självklara” köp- och säljtillfällen. Det är däremot betydligt svårare att använda analysen vid daglig handel.

Stockhastics fingerprint
(Bildkälla: Nordnet)

Ovan visas kursen på aktien Fingerprint och Stochastic Oscillator därunder.

Köp- och säljsignaler via ”Crossovers”

Crossover är tillfällen då %K korsar %D.

%K korsar %D uppifrån = säljsignal

%K korsar %D nedifrån = köpsignal

Tesla stockhastics

Se på divergenser

Utöver att se 20 och 80 som kritiska nivåer kan Stochastic Oscillator även användas för att se på divergenser och få handelssignaler utifrån detta. I detta fall ställs priset på tillgången i förhållande till oscillatorns nivåer.

Positiv divergens: Priset får allt lägre bottnar samtidigt som Oscillatorn står still eller får allt högre bottnar.

Detta kan ses som tecken på att en nedåtgående trend kan vändas mot en uppåtgående trend. Det skulle därmed kunna ses som en köpindikation.

Negativ divergens:  Oscillatorn får lägre bottnar samtidigt som kursen får högre toppar.

Det kan tyda på att köparna inte längre har lika stor kraft vilket därmed indikerar ett säljläge.

Tesla stockhastics divergens

Använd plattformen & appen som IG.com/sv erbjuder för teknisk analys. Deras verktyg är helt gratis att använda och håller världsklass.

Nackdelar med analysen

I likhet med alla andra indikatorer inom TA bör inte Stochastic Oscillator användas som enskild faktor inför beslut om handel. Det kan däremot vara en, av flera, indikatorer som tillsammans leder till ett beslut.

De tydligaste nackdelarna med denna indikator är:

Enbart på sidledes rörelser

I en kraftigt uppåtgående, eller nedåtgående trend, kommer indikatorn att påvisa köp- och säljlägen trots att kursen fortsätter i denna riktning. Indikatorn bör alltså inte användas när kursen har en sådan rörelse. Den passar främst när kursen går i en sidledes rörelse.

En svårighet blir därmed att avgöra vilka tillfällen som är påbörjan på en långsiktig kursuppgång och vad som enbart är ett tillfälle som är överköpt, dvs att ett säljläge uppstått.

Tar inte hänsyn till information

Teknisk analys tar inte primärt hänsyn till företagets ekonomiska utveckling. Istället ligger fokus på hur marknaden agerar.  Det innebär även att kraftiga förändringar i kursen exempelvis kan bero på en mycket god rapport eller att företaget fått patent på en produkt.

Att i detta läge sälja eftersom indikatorn påvsiar ett överköpt tillfälle bör inte ses som fördelaktigt. Det är alltså alltid viktigt att skilja på om kursrörelser sker utifrån ny information eller inte.

Läs mer:

Stochastic Indikator utvecklades från början av George Lane på 1950-talet. Analysen presenteras i sin helhet i boken ”Using Stochastics, Cycles and R.S.I.”

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer och fakturaköp. Du får en fin avkastning & en bra riskspridning.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Trading & teknisk analys

Kommentera eller Fråga

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Savelend.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. På Savelend kan du dessutom investera i företagslån, inkassoportföljer och fakturaköp.

Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Utnyttja deras erbjudanden genom att skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) för ett dubbelt så stort belopp.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021