Nyemission

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Nyemssion

Ibland behöver företag plocka in mer pengar in i bolaget. Detta för att exempelvis bekosta utveckling av nya produkter eller kanske för att kunna köpa upp ett annat företag. Istället för att företaget tar ett lån så kan det få in dessa pengar genom att göra en så kallad nyemission.

Nyemission – förklaring & exempel

En nyemission innebär att företaget vänder sig till sina aktieägare och ber om att de skjuter till mer pengar in i bolaget. Bolaget skapar teckningsrätter som de ger ut till de aktieägare som har rätt att delta i nyemissionen.

Teckningsrätterna används sedan för att delta i nyemissionen och därmed teckna de nyskapade aktierna.

Om man har teckningsrätter men inte vill teckna aktier i nyemissionen så kan man välja att sälja teckningsrätterna istället.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Exempel

För att göra begreppet nyemission lite mer lättförståeligt så tar vi här nedan ett exempel. Företagaren Sven har ett möbelföretag som behöver ta in pengar för en internationell expandering. Därför funderar han på att göra en nyemission i sitt aktiebolag.

Ett aktiebolag kan göra en vanlig nyemission som riktar sig till samtliga aktieägare eller en riktad nyemission som endast riktar sig till en viss ägargrupp. Det kan exempelvis vara en storägare i form av en bank eller en kapitalförvaltare.

Sven vill ta in 15 miljoner kronor i bolaget, det ökar aktiekapitalet i bolaget från 30 till 45 miljoner kronor. Han kan då erbjuda alla sina aktieägare att de för 2 st aktier får rätten att köpa 1 st ny aktie i emissionen.

Detta skrivs då som 2:1 och matematiken här ser ut på följande vis:

Exempel:
Två hela delar är totalt 30 Mkr vilket innebär att en del är 15 Mkr (30 + 15 = 45). Så om aktieägarna för varje 2 aktier köper en ny aktie kommer bolaget att få in 15 Mkr till i aktiekapital och därmed ha 30 + 15 = 45 Mkr i kapital istället.
Om Sven istället hade behövt dubbla sitt aktiekapital från 30 Mkr till 60 Mkr så hade han behövt erbjuda villkoren 1:1, dvs för varje aktie du äger så får du köpa 1 till.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Värde på teckningsrätten och kursen på aktien efter nyemissionen

Nu brukar det vara så att priset på en aktie vid en nyemission brukar sättas på en lägre nivå än marknadspriset. Detta för att attrahera investerare att våga vara med i nyemissionen.

Priset på de nya aktierna påverkar hur mycket varje aktie kommer att vara värd efter att nyemissionen är avklarad. Eftersom det tillförs nya aktier kommer aktiekursen troligtvis att sjunka i samband med nyemissionen men det är inte säkert.

För att förklara det här i siffror så fortsätter vi med Sven och hans nyemission.

Vi säger att aktiekursen för Svens bolag är 30 kr och nyemissionen har villkoret 2:1. Dvs två aktier berättigar till att teckna en ny aktie. Teckningskursen för att köpa en aktie i nyemissionen är fördelaktiga 20 kr så om du har två aktier får du köpa en till för 20 kronor.

Exempel:
Om du hade två aktier (värda 2·30 = 60 kr) i Svens bolag och köper en till för 20 kr så är dessa 3 aktier nu värda 30 + 30 + 20 = 80 kr. Värdet per aktie blir då 80 / 3 = 26,66 kr per aktie.

Värdet på varje aktie i bolaget borde alltså gå ned med 3,33 kr i samband med nyemissionen. Du har då förlorat 3,33 kr x 2 = 6,66 kr på dina två gamla aktier men du har tjänat 6,66 kr på den nya så det går på ett ut. Du som aktieägare förlorar alltså inget värde genom att delta i nyemissionen. Visserligen tvingas du investera 20 kronor ytterligare för att köpa den nya aktien men samtidigt får du ett värde i form av ditt nya aktieinnehav.

Hur marknaden hanterar prissättningen av aktien och teckningsrätten

Teckningsrätterna du får som aktieägare handlas vanligtvis på börsen ett tag innan nyemissionen genomförs, dvs de kan säljas och köpas.

Om kursen i Svens bolag står kvar på 30 kr trots att nyemissionens villkor presenterats för marknaden så betyder det att marknaden anser att aktien borde stå i 30 kr trots att de som deltar i nyemissionen får köpa aktier för 20 kr st.

Priset på teckningsoptionen borde då i praktiken vara 10 kr styck. Du får ju köpa en ny aktie för 20 kr men kursen på aktien är 30 kr. Köper du då teckningsrätten och tecknar aktien i emissionen så går det på ett ut.

I verkligheten ser det inte alltid ut så. Oftast är teckningsrätten lite billigare än än skillnaden mellan den nuvarande aktiekursen och teckningskursen i emissionen. Du kan ofta tjäna lite på att köpa teckningsrätten och sedan teckna aktien istället för att köpa aktien direkt på börsen.

I vårt exempel kanske du kan vänta lite och se om du kan lyckas köpa teckningsrätten för 8 kr och på så vis tjäna 2 kr per aktie (under förutsättning att aktien fortfarande står i 30 kr efter emissionen).

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Utspädning

I samband med att ett företag gör en emission skapas ju nya aktier. Om du som befintlig aktieägare inte köper de nya aktierna kommer du att bli utspädd, dvs din ägarandel i bolaget blir mindre. Om du exempelvis äger 1 % av ett bolag med 1 000 st aktier så äger du 10 st aktier. Gör företaget en nyemission och skapar 1 000 st nya aktier kommer ditt ägande falla ner till 0,5 % av bolaget om du inte deltar i nyemissionen och köper fler aktier.

Bra och dåliga nyemissioner

Nyemissioner kan vara positiva eller negativa. Om ett företag gör en emission för att kunna expandera så ser aktiemarknaden det som positivt om det görs på rätt sätt och till en hög teckningskurs.

Om en emission görs för att bolaget går dåligt och behöver pengar för den löpande driften kan det ofta ses som något negativt och aktiekursen faller. Det finns en del bolag på börsen som aldrig kommer göra någon vinst. Istället drivs företaget runt tack vare nyemissioner. Aktieägarna trycker alltså in mer och mer pengar men pengarna bränns på löner och annat som inte alltid tar företaget framåt.

Undvik skräpbolagen, dvs bolagen som inte lyckas med sin verksamhet utan tvingas göra nyemissioner varje år för att kunna betala ledningens löner.

Vad innebär riktad nyemission?

Företaget kan välja att endast vända sig till utvalda aktieägare för att få till en snabb och smidig emission. Oftast vänder man sig då till någon eller några storägare i bolaget. Man kan också vända sig till anställda i bolaget.

Se upp för bolag som ger väldigt fördelaktiga emissionsvillkor till storägare. Detta kan användas för att blåsa småsparare genom att storägarna får köpa väldigt billiga aktier på småspararnas bekostnad. Småspararna blir då utspädda när nya aktier trycks ut.

Vad betyder övertecknad?

Det innebär att efterfrågan på nya aktier är högre än utbudet. Marknaden vill alltså teckna fler aktier än va bolaget erbjuder i emissionen.

Med eller utan företrädesrätt

Om du är aktieägare i ett bolag som skall göra nyemission så får du teckningsrätter tilldelade till dig. Dessa nyttjar du för att delta i emissionen eller så säljer du teckningsrätterna om du inte vill delta.

Om du inte är aktieägare men vill delta i nyemissionen kan du köpa teckningsrätter. Ibland erbjuder företaget allmänheten att teckna i emissionen. Du ett meddelande på din banks hemsida varje gång du har möjligheten att delta i en publik emission. Hos Avanza hittar du dessa meddelanden här: https://www.avanza.se/min-profil/mina-uppgifter/erbjudanden.html

Hur deltar jag i en nyemssion?

Om du fått teckningsrätter (TR) tilldelade till ditt konto eller om du har köpt teckningsrätter kommer du att få ett meddelande av din nätmäklare eller bank där du får välja om du vill teckna aktier med dina teckningsrätter. Meddelandet hittar du här: https://www.avanza.se/min-profil/mina-uppgifter/erbjudanden.html

Teckningsrätterna konverteras sedan till BTA som står för ”betald tecknad aktie”.

BTA:erna konverteras efter 2-4 veckor till vanliga aktier.

Sälja teckningsrätter som man inte vill nyttja

Om du har teckningsrätter som du inte vill använda så är det viktigt att du säljer de innan den sista handelsdagen för rätterna. Om du inte säljer dom och inte tecknar aktier med rätterna kommer de att förfalla och bli värdelösa. Då har du förlorat pengar helt i onödan.

Vad är fondemission?

Här tar man av bolagets pengar som har kommit in genom vinst och för över till aktiekapitalet. Om man inte är revisor själv så kan detta tyckas vara lite konstigt. Det är egentligen bara en ren bokföringsteknisk åtgärd där man undviker att pengar försvinner ur bolaget till utdelning. Istället investeras pengarna in i bolaget så att dessa pengar kan användas till att exempelvis göra investeringar.

Läs även vår artiklar om:

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar