Pris / EPRA NAV

pris epra nav

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

Uträkningen PRIS / EPRA NAV visar ett fastighetsbolags akties substanspremie/substansrabatt . EPRA NAV är ett standardiserat mått för att värdera fastighetsbolag och väger främst in eget kapital. 

Nyckeltalet visar därmed på värdet på bolagets tillgångar (fastigheter) per aktie i förhållande till aktiens pris. Är aktien billigare än nyckeltalet uppstår substansrabatt. Är aktiens pris över EPRA NAV innebär det en substanspremie.

  • Substansrabatt – Det är billigare att köpa aktien än dess underliggande tillgångar.
  • Substanspremie – Det är dyrare att köpa aktien än dess underliggande tillgångar.

Ofta används substansrabatt/substanspremie när investmentbolag ska värderas. Detta eftersom de har ett tydligt innehav av aktier som kan värderas. På samma sätt har ett fastighetsbolag ett tydligt innehav som kan värderas – men i fastigheter.  

Varför köpa fastighetsbolag med substanspremie?

Att ett fastighetsbolags aktie handlas med substanspremie innebär att värdet på fastighetsbolagets innehav är lägre än värdet på aktien. Det tyder på att det finns en viss förväntan på bättre värdering i framtiden i kursen. Det kan även bero på planerad expansion, stor tilltro till ledningen, tro på att fastigheternas värde är högre än det som är upptaget i redovisningen eller annat.

Dessutom finns en stor skillnad mellan att köpa fastighetsbolag eller investmentbolag med substanspremie.

Handlar investmentbolaget enbart med noterade aktier är det möjligt att ”kopiera och följa” innehavet och på så vis få samma innehav med till lägre pris. Men att ”kopiera” innehavet för ett fastighetsbolag är omöjligt. Det är helt enkelt så att man får köpa aktier i fastighetsbolaget istället för delar av fastigheterna.

Räkna ut PRIS / EPRA NAV

För att avgöra om aktien handlas med premie eller rabatt divideras aktuell aktiekurs med EPRA NAV.

Priset / EPRA NAV = Substanspremie/Substansrabatt

EPRA NAV – Ett nyckeltal som används för att värdera fastighetsbolag. EPRA NAV visar på företagets långsiktiga substansvärde. Hur nyckeltalet ska räknas ut är fastställt av EPRA.

EPRA NAV = Eget kapital med återläggning av derivat och uppskjuten skatt och skatterabatt erhållet i samband med förvärv, i förhållande till antalet aktier vid periodens utgång*

*Definition som fastighetsbolaget Kungsleden använder.

EPRA – Intresseorganisationen European Public Estate Association som satt standarden för hur fastighetsbolag ska värderas på lika villkor. Organisationen har tagit fram ett värderingsmått som accepterats av både bolagen och investerarna.

NAV – Net Asset Value

Priset – Vad aktien kostar på marknaden

Substansvärde – Visar en akties värde utifrån företagets eget kapital och antalet aktier.

Priset / EPRA NAV – Visar substanspremie/rabatt

Påvisar ekonomisk utveckling

EPRA NAV tillväxt % är ett nyckeltal som anger ett fastighetsbolags tillväxt under en specifik period. Hur har företagets långsiktiga substansvärde utvecklats över den tiden?

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023