Börsvärde

Börsvärde

Börsvärde är det totala värdet av ett företags utestående aktier. Börsvärde heter Market Cap på engelska.

Börsvärde = Aktiens pris * Det totala antalet utestående aktier

Eftersom börsvärdet påverkas av aktiens marknadspris betyder detta att värdet ändras regelbundet under handelsdagar. När aktiekursen ändras kommer även att börsvärdet att ändras. Andra tillfällen som påverkar börsvärdet är vid emission, återköp eller annat agerande som förändrar antalet aktier.

På en aktieöversikt sker däremot bara uppdatering av börsvärdet en gång per dag. Vid mycket kraftiga förändringar i kursen under en och samma dag kan alltså börsvärdet vara rejält avvikande mot vad som anges på aktieöversikten.

Räkna ut börsvärde – Exempel

Det börsnoterade exempelföretaget Bennys bil AB har ett aktiepris på 296,70 kr. Totalt antal aktier på marknaden var vid samma tidpunkt 273 511 169 st.

Kurs * Antal = Börsvärde

269,70*273 511 169 kr = 80 220,83 miljoner

Vid en aktieöversikt hos olika aktiemäklare presenteras alltid börsvärdet. Det är därmed inget som behöver räknas ut manuellt. Men det är viktigt att förstå begreppet.

(Vad betyder börsvärde? – AvanzaPlay)

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vad anger värdet?

Börsvärdet anger enbart vad marknaden för tillfället värderar företaget till. Detta utifrån senast betalda kursen.

Genom att se på historisk data går det att avgöra om marknadsvärdet har ökat över en viss tidsperiod (exempelvis ett par år). Däremot säger detta inget om företagets ekonomiska utveckling. Att marknadsvärdet har gått upp skulle teoretiskt sätt kunna bero på en ”hype” kring företaget.

Börsvärdet avgör börslista & risk

Stockholmsbörsens företag är uppdelade inom tre listor, beroende på företagets börsvärde. En uppdatering av dessa listor sker en gång per år.

  • Small Cap (Småbolagslistan) – Börsvärde under 150 miljoner euro
  • Mid Cap – Börsvärde med minst 150 miljoner euro
  • Large Cap (Storbolagslistan) – Börsvärde med minst 1 miljard euro

Läs vår artikel om: Skillnaden mellan Large cap, me cap och small cap

Liknande indelningar finns på utländska börser även om nivån på Small, Mid och Large Cap kan variera.

Risk

Generellt anses att ju större börsvärde desto mindre risk – även om det finns gott om undantag. Ett mindre företag har större potential att växa kraftigt i förhållande till dess värdering. Men samtidigt kan det vara svårare att få in kapital och små förändringar på marknaden kan påverka företaget kraftigt negativt.  

Sortera efter börsvärde – Hos Avanza

1. Använd aktielistan

Via Avanzas aktielista går det att filtrera aktierna på ett flertal olika faktorer.

2. Välj land

I filtreringsfunktionen väljs land (exempelvis Sverige) och vilka listor som ska innefattas.

3. Klicka på ”Börsvärde”

Genom att därefter klicka på ”Börsvärde” i tabellen kommer aktierna sorteras efter des värde.

Används i förmögenhetsviktat index

I ett förmögenhetsviktat (värde-viktat) index tar man hänsyn till aktiernas börsvärde och låter aktiens utveckling även påverka index i lika stor grad. De flesta index är uppbyggda på detta sätt.

Det betyder exempelvis att om Investor går upp 3 % så kommer OMX30-index att öka i större uträckning än om SSAB går upp 3 % eftersom SSAB är mycket mindre än Investor.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023