Tech-aktier

Tech-aktier, eller teknikaktier, är aktier i bolag som erbjuder innovativa tekniska och digitala lösningar. Det finns därmed techbolag inom de flesta branscher och avgränsningen för vad som ska klassas som tech-aktie är inte alltid självklar.

”Vi definierar ett techbolag som ett bolag som bygger sin affär kring teknikdriven tillväxt.”/ Helen Broman (Lannebo Teknik)

Inom tech-aktier hittas flera internationella giganter så som Microsoft, Alphabet (Google) och Spotify. Många av dessa stora internationella företag började med en liten innovativ idé som sedan växte till att förändra en hel marknad. Tydliga exempel på detta är just Spotify, Airbnb och Facebook.

Att investera i de mindre tech-bolagen innebär därmed en förhoppning om att de ska växa kraftigt när deras tjänst/produkt blir allt större. Detta brukar även återspeglas i mycket höga värderingar i de klassiska nyckeltalen P/E-tal och P/S-tal exempelvis.

Olika inriktningar inom tech

Tech-aktier kan hittas inom de flesta branscher. Detta utifrån att exempelvis digitalisering och automatisering påverkar de flesta företag idag. De kategorier som presenteras nedan har därför fokus på trender, utveckling och specifika inriktningar. Önskas en bred diversifiering av tech-aktier rekommenderas istället tech-fonder (se längre ner i artikeln).

Mediadistribution

Böcker, filmer, tidningar…. Allt går idag att nå digitalt via olika prenumerationstjänster. Med digitala lösningar blir tillgången större och priset lägre. Inom denna kategori hittas bolag som exempelvis Storytel, Amazon, Netflix och Spotify. Här hittas även digitala utbildningslösningar.

”Grön teknik”

Inom så kallad ”grön teknik” finns företag som utvecklar tekniska lösningar som underlättar för alternativa energikällor. En bransch som gynnas både av ett större miljötänk hos privatpersoner och företag samt lagar och regleringar som innebär att fossila bränslen ”straffas”.

Molnbaserade tjänster

Molnbaserade tjänster innebär allt från lagring och hantering av information till bokföring och planeringsverktyg. Allt fler program och tjänster blir molnbaserade vilket innebär att de enkelt kan nås från vilken dator som helst – när som helst. Inom denna kategori finns därmed allt från Dropbox och Fortnox till Tieto och Sinch.

Delningsekonomi

Delningsekonomi är ett begrepp som innefattar bolag som underlättar för privatpersoner att ”dela med sig” av sina tillgångar. Oftast handlar det om att privatpersoner lätt ska kunna hyra ut något, exempelvis sin bostad eller sin bil. Bland de största internationella företagen inom denna kategori finns Airbnb. 

Social media

Facebook startades 2004 och sedan dess har utvecklingen av sociala medier minst sagt exploderat. Det är idag ett självklart sätt att umgås och kommunicera – både som privatperson och företagare. Inom denna kategori hittas exempelvis Twitter, Facebook och Snapchat (Snap Inc).

Blockchain

Blockkedjetekniken uppfanns 2009 och innebär ett nytt sätt att hantera informationsflöden och överföring av värden. Exempelvis använder Lantmäteriet, Telia och Nasdaq denna teknik. Ofta förknippas blockkedja med kryptovalutor som exempelvis Bitcoin men kryptovalutor är enbart en, av extremt många, appliceringsbara funktioner för en blockkedja. Inom denna kategori hittas däremot även företag som är aktiva inom dessa valutor.

Gaming &iGaming

Nästan hela gamingbranschen omfattas av tech-bolag. Utöver utveckling av spel sker årligen tekniska innovationer som påverkar spelutvecklingen och hur spelen presenteras och konsumeras. Exempel är AI och VR. Inom denna kategori kan även flera så kallade gamblingaktier passa.

Digital säkerhet

Med allt mer information och lagring online krävs även en helt ny säker digital infrastruktur. Flera tech-företag har fokus på säkerhetslösningar och ofta är de inriktade mot en speciell bransch så som privatpersoner, sjukvård osv. Ett exempel på svenskt företag inom denna kategori är Enea.

Exempel på teknikaktier

Listan nedan visar enbart exempel på aktier inom de ovan nämnda kategorierna.

Mediadistribution

Amazon (USA) – Främst stor på E-handel men har även streamingtjänst.

Spotify (USA) – Musikstreaming

Netflix (USA) – Film och serier

Storytel – Ljudböcker

”Grön teknik”

Tesla (USA) – Elbilar

Minesto – Utvinner energi från tidvatten och havsströmmar

Eolus Vind – Uppför vindkraftsanläggningar

SunPower Corp (USA) – Utvecklar solenergiteknik

Molnbaserade tjänster

Fortnox – Digital bokföring

Dropbox – Digital lagring

”Delningsekonomi”

Airbnb – Hyra, och uthyrning av, privatpersoners bostäder

Über – ”Taxiverksamhet” utförd av privatpersoner

Social media

Twitter – USA

Facebook – USA

Snapchat – USA

Match Group – USA (Dating)

Blockkedja

Arcane Crypto – Har brett utbud av tjänster/produkter inom kryptovalutor

Goobit Group – Svensk kryptovalutabörs under namnet Safello

Att ha ögonen på… (ej på börsen) – Norbloc, Chromaway, Superblocks, Chainvine

Gaming & iGaming

Evolution Gaming – Livecasino

Better Collective – Affiliate företag inom gambling

Stillfront – Spelutvecklare med fokus på spel inom free-to-play

Paradox – Spelutvecklare

Digital säkerhet

Okta Inc (USA) – Digitala identitetslösningar

Cloudflare (USA) – Molnlösningar och digital säkerhet

Palo Alto (USA) – Utvecklar bland annat brandväggar

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Fonder inom tech

Utbudet av tech-fonder är mycket stort. I likhet med andra fonder varierar det gällande hur innehavet väljs ut, geografisk inriktning och om det primärt är stora eller mindre bolag. Dessutom finns en skillnad i hur ny och innovativ teknik som fondförvaltarna anser omfatta av begreppet.

Följande fonder är alltså bara ett ”axplock” och visar exempel på inriktningar och innehav.

Swedbank Robur Technology

Fond som placerar i stora och medelstora företag globalt. Framförallt sker investeringar på den amerikanska marknaden.

Swedbank Robur Ny Teknik

Fond som placerar minst 60 % i små och medelstora bolag i Norden. Investerar brett inom exempelvis läkemedelsteknik, miljöteknik samt industriteknik.

Lannebo Teknik Småbolag

Investerar i småbolag över hela världen med målet att hitta snabbväxande teknikbolag.

Go Blockchain

Fond som startades 2021 och som investerar minst 90 % i aktier (eller aktierelaterade värdepapper) i bolag som är verksamma inom blockkedjetekniken. Fonden investerar inte i kryptovalutor.

Nordic Tech Fund

Börshandlad fond som hittas på NGM-listan. Lanserades 2021 och har bland annat som mål att ”öppna upp venturevärlden för vanliga investerare”. Fondandelarna är begränsade och investeringar förväntas ske av fondbolaget under 7 år varpå tillgångarna likvideras och delas ut till fondandelsägarna. Har ett speciellt fokus på gaming och AI.

Marknad och kännetecken

Ett kännetecken på framgångsrika tech-bolag är att de utvecklat en produkt/tjänst som skapat ett helt nytt konsumentbeteende. Det kan ske exempelvis genom förenkling av vardagen eller beteendemönster. Inom kategorin kan exempelvis Facebook nämnas som var pionjär inom social media samt Google (Alphabet) som är den självklara vägen till kunskap i de flesta länder i världen. Många av de framgångsrika tech-företagen vänder sig däremot primärt mot företagskunder och är inte lika kända för privatpersoner som Facebook och Google.

P/E-tal kan vara ”vilseledande”

Tech-aktier har ofta ett mycket högt P/E-tal. Det visar alltså att företaget är högt värderat i förhållande till dess vinst. Ett stort antal av dessa bolag förväntas alltså få betydligt större vinster i framtiden – inte minst om det är innovativa produkter/tjänster de utvecklar. Ett högt P/E-tal visar därmed att många tror på företagets framtida tillväxt.

Marknaden anses växa kraftigt utifrån starka samhällstrender som gynnar utvecklingen. Detta med exempelvis fokus på grön energi, mer digitalisering, 5G och automatisering. Däremot är ofta den framtida tillväxten inräknad i kursen – vilket visar sig i höga P/E-tal. 

Trender

Trender inom tech

I en intervju med Avanza nämner fondförvaltaren, Johan Nilke på Lannebo fonder, ett par trender inom tech-sektorn. Dessa presenteras nedan tillsammans mer utförlig förklaring om dessa områden.

  • Digitalisering

Nilke hänvisar till ett uttalande från Microsoft där de angav att ”digitaliseringsprocessen nu går snabbare än någonsin”. En process som omfattar allt från sjukvård och transport till utbildning.

  • Molntjänster

I samma intervju nämns att molntjänster växer utifrån flera olika aspekter. Bland annat önskar allt fler anställda att kunna delvis jobba hemifrån vilket skapar behov av passande molntjänster.

  • Automatiserad och uppkopplad

En undersökning visar att ca 20-30 % av alla industriella maskiner är uppkopplade och därmed kan skicka information kring allt från service till reparation. Här finns alltså en mycket stor marknad som ännu inte blivit digitaliserad i större utsträckning.

Med 5G ges även möjlighet till ”internet of things” där allt fler produkter är uppkopplade och kan kommunicera med varandra.

  • Digitalisering av sjukvården

Exempel inom detta område är att effektiv patientövervakning, digitala journaler och kommunikationsmöjligheter kan utvecklas.

Andra trender

Ytterligare trender inom tech-utveckling är:

Gaming

Gamingbranschen var en av de största vinnarna under coronapandemin. Men det är en bransch som vuxit kraftigt redan innan pandemin och som förväntas växa ytterligare. I en analys av tech-aktier, från 2020, anger Ellinor Becket att ”…spelandet har både breddats och intensifierats. Inte minst tyder aktiviteten hos några av teknikjättarna på det.”.

Blockkedja

Även om den första blockkedjan lanserades redan 2009 så tog det flera år innan företagsbranschen uppmärksammade fenomenet och insåg dess potential. De flesta företag inom denna bransch är antingen bara ett par år gamla alternativt har större IT-företag valt att rikta en del av sin verksamhet mot blockkedjetekniken. Hur stor tekniken blir och vad den exakt kommer att användas till är ännu inte helt tydligt i samhället.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023