Bolagsstämman

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
bolagsstämma

Om du äger minst en aktie i ett företag så skall du en gång per år bli inbjuden till bolagsstämma där du som aktieägare i bolaget får lyssna på styrelsen. Du har också möjligheten att vara med och påverka viktiga beslut och val av bolagets ledning.

Eller vänta lite, det får du egentligen inte alls.

I själva verket har du som liten aktieägare inte särskilt stor möjlighet att vara med och påverka. Alla beslut är egentligen redan fattade innan bolagsstämman av de stora aktieägarna.

Varför då bry sig om bolagsstämman?

En gång om året skall ett aktiebolag hålla en bolagsstämma där aktieägarna samlas och får lyssna på styrelsen och VD. Bolagsstämman är aktiebolagets viktigaste beslutande organ och besluten som tas avgörs oftast genom röstning där besluten som tas skall få mer än hälften av rösterna. Tanken är alltså att viktiga beslut skall tas under denna sammankomst även om det idag oftast är uppgjort på förhand mellan de största ägarna. Under stämman utses styrelsen för nästa år och styrelsen utser därefter vem som skall vara VD för bolaget.

Så frågan är varför denna sammankomst är intressant att följa för dig som aktiesparare då du varken kan eller kanske ens vill påverka något där?

Svaret på frågan är nog att det intressantaste för dig som aktiesparare är att få så mycket information som möjligt hur det går för företaget och att det är på rätt väg. Du vill ju veta så mycket som möjligt om hur ledningen tänker och hur finanserna ser ut. Tycker du att styrelsen utser rätt VD och att de beslut som de väljer att ta är de rätta? Eftersom du inte kan påverka dessa så måste du avgöra om du häller med bolagsstämmans beslut eller inte.

Förutom detta så är det förstås högintressant för dig som aktieägare att läsa och tolka årsredovisningen som publiceras i samband med bolagsstämman men den är så viktig att den förtjänar ett antal egna artiklar om hur denna kan läsas och tolkas.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

När skall en bolagsstämma hållas och vilka får närvara?

En bolagsstämma skall hållas inom sex månader efter ett räkenskapsårs utgång. Så om ett bolag har ett räkenskapsår som slutar 31/5 så skall bolagsstämman hållas innan 31/11 (dvs 6 månader senare). Varje aktieägare har rätt att i god tid innan få information att bolagsstämman skall hållas och för noterade bolag så krävs det lite extra information kring detta bland annat att annonsering skall ske i rikstäckande dagstidning.

Alla aktieägare som är noterade i aktieboken har alltså rätt att närvara under bolagsstämman och skall i god tid ha fått information om att stämman skall hållas. Ofta så krävs också en anmälan att aktieägaren skall komma på stämman och man kontrollerar då att denne är med i aktieboken. En aktieägare har också rätt att skicka ett ombud med fullmakt som närvarar vid stämman.

Vad skall en bolagsstämma behandla?

På bolagsstämman så finns det ett antal viktiga punkter som skall behandlas, vissa är tom lagstadgade. Det som enligt bolagsverket skall ingå som ärenden är följande.

 • Val av ordförande på stämman.
 • Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • Val av en eller två justerare.
 • Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • Godkännande av dagordningen.
 • Framläggande av årsredovisningen och, när så krävs, revisionsberättelsen.
 • Beslut om
  • fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  • dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören.
 • Val av styrelse och i förekommande fall av revisorer.
 • Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Om röstningen på bolagsstämman

Vanligtvis så är det så att om du har en aktie så motsvarar detta en röst på stämman men det kan också vara så att olika aktier faktiskt har olika mycket värde vid röstningen. Det kan vara skillnad mellan A-aktier och B-aktier där dessa har olika mycket värde vid en omröstning, dock aldrig mer än tio gånger mer i röstvärde.
Huvudregeln är att besluten skall tas med majoritet och är det exakt lika i antalet röster så avgör ordföranden utslaget. Ibland är det personer som skall väljas och då är det istället den person som får flest röster av alla som blir tilldelad vinsten.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar