Hedge – vad det är & hur det fungerar

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Hedge

Inom investering är hedge en affär som genomförs för att minska, eller eliminera, risken i en annan affär. Två eller fler investeringar sker där vissa risker ”tar ut varandra”. Det kan både användas för att ta hem vinster och minimera risker.

Att genomföra en hedge (hedging) innebär att minska risken på en öppen position. Istället för att stänga positionen kan alltså ytterligare en position öppnas som en hedge. Det blir därmed en aktiv riskhanteringsstrategi som både kan användas kortsiktigt på medellång sikt.

Om investering däremot sker långsiktigt sker sällan hedging. För att rikta om risken i en portfölj sker då istället försäljning av vissa värdepapper och investering i andra.

Hedge innebär att risken, och möjligheten till högre avkastning, minskas.

  • Hedge är en strategi som innebär att en position öppnas i motsatt riktning mot en annan position
  • Minskad risk innebär vanligtvis även minskad potentiell avkastning vid hedgning

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Enkel förklaring & exempel på en hedgning

Du har investerat 100 000 kr i aktien Volvo AB för att du tror på bolaget och du tror att de kommer öka sin vinst under kommande år. Du är dock lite osäker på om börsen generellt kommer att gå bra under samma period.

Du vill bli av med ”marknadsrisken” dvs risken att börsen går ner och drar med sig dina Volvo-aktier ned.

För att hedga bort marknadsrisken köper du det kontra-indexföljande instrumentet BEAR OMX X1 för 100 000 kronor. Instrumentet stiger i värde om börsen/index går ner.

Du genomförde därmed en hedgning genom att köpa ett instrument som stiger i värde om börsen faller. Nu spelar det ingen roll om börsen går ner, så länge Volvo går bra så kommer du att tjäna pengar.

Tillfällen då hedge används

Gardera sig mot valutarisk

Ett företag importerar varor och säljer dem på den svenska marknaden. Utifrån gällande valutakurs har företaget räknat ut vilken vinst de förväntas göra. Däremot kan valutakursen ändras fram till den dag som beställningen ska betalas. Med hjälp av valutaoptioner sker en hedging som innebär att de får köpa den utländska valutan till ett förutbestämt pris vid en förutbestämd tid. På detta sätt säkras vinsten, vilken annars kunnat förlorats i försämrad valutakurs.

Denna hedge används främst av företag för att minimera valutarisken men kan även genomföras av investerare som vill minska risken i investeringar som skett i utländsk valuta.

Gardera sig mot fallande priser på råvaror

För bolag inom råvarubranschen är hedging relativt vanligt. Genom att använda terminskontrakt eller optioner kan de säkerställa ett pris som råvaran kan säljas till vid en tidpunkt i framtiden. På detta sätt sker en hedging mot att marknaden har fallit den dagen då försäljning sker. Därmed finns likheter mellan valutahedging och råvaruhedging. Att minska risken för förlust – även det kostar en viss avgift för detta.

 Säkra vinter på aktier – utan att sälja dem

Du äger 1000 aktier i Scandic och har efter en kursrusning en vinst på 48 %. Genom att sälja hälften skulle du kunna hem en del av vinsten. Men det innebär även att du får en större summa likvida medel som sedan återigen behöver investeras när kursen gått ned.

Genom att öppna en hedgeposition med hävstång kan en mindre summa användas för att säkra upp den vinst som skapats. Skulle aktiekursen gå ner kommer hedgen gå upp och vice versa.

Är aktierna belånade kan försäljning innebära problem med belåningsgraden. Även i detta fall är det bättre att öppna en position som hedgar innehavet istället för att det ska säljas.

Minska volatiliteten på långsiktig investering

En fondförvaltare har genomfört långsiktiga investeringar i en specifik aktie. Förväntan är därmed att kursen kommer att gå upp över en längre tidsperiod. För att minska volatiliteten under denna period kan korta hedge-positioner via exempelvis optioner tas. På detta sätt minskas risken för kraftiga kursrörelser.

Tryggare investering på orolig marknad

Guld har historiskt sett ansetts vara ”en trygg investering” som ofta används som hedge på marknader med hög inflation eller oroligheter. Därmed ses ofta investeringar i guld som en ”hedge” mot aktiemarknaden, i alla fall vid fallande aktiemarknad.

Samma tillgång eller tillgång som tenderar gå i motsatt riktning

Om en hedge sker i exakt samma tillgång skapas störst säkerhet. Har du 100 aktier i Telia och sedan ”kortar” 100 Teliaaktier kommer resultatet bli 0 (borträknat ev. avgifter). På detta sätt kan delar av, eller hela, innehavet hedgas. Detta är inget man gör men teoretiskt sett så skulle man kunna göra så.

En hedge kan även ske i en annan tillgång som tenderar gå i motsatt riktning. Här finns däremot ingen garanti för att hedgen lyckas till fullo. Vid till exempel kraftiga aktiekrascher går oftast priset på guld upp (eller faller mindre än aktier), eftersom det ses som en säker tillgång. En person som har ett stort aktieinnehav (som inte önskas säljas) kan därmed ta positioner i guld vid en aktiekrasch. Därmed förväntas värdet i guldet åtminstone ta ut en del av förlusten som sker på aktierna.

Nackdelen – kostnaden

Att öppna en position, oavsett om det handlar om att köpa aktier eller öppna en CFD-position, innebär en viss kostnad. Det är därmed ”priset” som betalas för att skapa en mindre risk i portföljen.

Det går därmed att delvis jämföras med att sälja aktier vid förväntad nedgång. Courtage betalas vid handeln och risken minskas i portföljen. Samtidigt kan portföljen inte ge lika hög avkastning i det fall som kursen skulle gå uppåt.

För CFD-handel använder vi IG och Etoro. Vi har testat de flesta CFD-mäklare och kommit fram till att dessa två är de bästa för oss svenskar. Läs mer i vår jämförelse av CFD-mäklare.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

IG och Etoro är populära CFD-mäklare bland svenskar. Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Olika alternativ till hedge

Vanligtvis används derivat så som optioner, warranter eller terminer vid hedge. Ett av de enklare sätten, för privata investerare, är att använda CFD. Detta utifrån att CFD anses vara enklare att förstå och beräkna än de ovan nämnda derivatinstrumnten.

CFD

Ett av de enklaste sätten att skapa en hedge är att handla med CFD. Orsaken är att dessa exakt följer underliggande tillgångens värdeförändring. Detta till skillnad mot exempelvis optioner som även påverkas av tidsaspekten till inlösen.

Positioner med CFD kan öppnas både som lång och kort och handlas generellt med viss hävstång. Därmed kan hedge skapas åt valfritt håll på marknaden och utan att ett större belopp behöver investeras.

Exempel:
Du äger aktier i Ericsson för 50 000 kr och tror att kursen kortsiktigt kommer att gå ner. Du öppnar nu SÄLJ-positioner i CFD med x10 i hävstång och därmed 5000 kr i säkerhetsmarginal. Detta skapar en kortsiktig neutral position. Oavsett värdeutveckling kommer värdet vara detsamma. Med en mindre summa säkras utvecklingen av ett större innehav. När du inte längre tror på kortsiktig nergång stängs CFD-positionerna.

Hedgefond

Hedgefonder har fått sitt namn från att fonderna ska ”skydda” innehavet mot kraftiga kurssvängningar. Dessa fonder följer inte samma strikta regler, gällande placeringar, som aktiefonder och kan därmed investera i en rad olika finansiella instrument. Målet är att skapa avkastning – oavsett hur börsen utvecklas.

En hedgefond kan därmed vara en hedge i en bredare investeringsportfölj eller kortsiktig placering under oroliga börstider.

Ingen hedgefond kan däremot garantera en exakt avkastning. Eftersom det är skillnad på hur de investerar, dess mål och historisk avkastning bör de jämföras noga utifrån eget behov av hedge.

Optioner / Terminer

Optioner och terminer är de vanligaste instrumenten för hedgning.

Optioner används bland annat för valutasäkring (valutahedging). Optionerna ger investeraren rätten (men inte skyldigheten) att köpa/sälja en tillgång till ett förutbestämt pris vid en specifik tidpunkt. Det går självklart även att skapa hedge för andra innehav (aktier, valutor, råvaror) med optioner.

Fördelen med optioner, i förhållande till CFD, är större flexibilitet gällande hävstång samt att det är speciellt smidigt vid behov av ett fast pris. Även terminer används i samma syfte. terminer och optioner skiljer sig i strukturen.

Om hedge känns svårt

Känns det svårt att beräkna hur stora positioner i warranter, optioner eller CFD som ska tas för att skapa hedge på ditt aktieinnehav? Skapa istället en tydlig strategi där delar av innehavet säljs vid vissa nivåer och investering sker i mer säkra värdepapper under oroligare tider. Sparar du långsiktigt är hedge inte heller speciellt viktigt. Genom att ha en tillräckligt differentierad portföljs skapas automatiskt en slags hedge.

Frågor och svar

Innebär hedge alltid ökad säkerhet?

I teorin ska en hedge minska risken. Hur mycket risken minimerar beror på om hedge tas i samma tillgång eller annan tillgång. Enbart med en perfekt hedge skapas total säkerhet mot värdeförändring.

Vilken hedge är enklast?

Vi anser att CFD, via exempelvis IG.com/sv är enklast att använda vid hedging. Detta utifrån att så små belopp kan användas och att innehavet exakt följer underliggande värde. Vi rekommenderar däremot alltid investerare att enbart använda instrument som de känner sig helt trygga i utifrån användning och riskhantering.  


Vad är en perfekt hedge?

En perfekt hedge tar ut 100 % av risken på den tidigare affären. Oavsett utfall kommer det ekonomiska resultatet bli identiskt. Det vanligaste är däremot att investerare väljer att hedga delar av innehavet för att minimera risken men ändå ha möjlighet till ökad avkastning.

Vad är neutral exponering?

Neutral exponering uppstår vid en perfekt hedge.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

  • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
  • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
  • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar