Margin call / tvångsförsäljning

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Margin call

Margin call är tillfället då värdet på den säkerhet som används vid hävstångshandel/belåning, går under nivån för säkerhetskravet.

 • Vid handel med CFD:s innebär det att du saknar kapital på kontot
 • Vid aktiebelåning innebär det att dina aktier sjunker i värde så mycket att belåningsgraden blir för hög, du blir överbelånad helt enkelt.

Enkelt förklarat:
Margin call innebär att du blir överbelånad och måste sälja en del av dina tillgångar (tex aktier) eller sätta in mer pengar på ditt konto.

Risken vid margin call är därmed att aktier kan tvångssäljas samt positioner inom CFD automatiskt stängas.  

Förklaring av margin call på engelska.
Collateral = säkerhet för lån
Margin = investera med lånade pengar & använda aktier som säkerhet

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Margin call för olika instrument

 • Termin = Du har för lite pengar på kontot – säkerhetskravets gräns passeras.
  Lösning: sätt in mer pengar på kontot eller sälj av någon/några terminer.
 • CFD = Du har för lite pengar på kontot – säkerhetskravets gräns passeras. Lösning: sätt in mer pengar på kontot eller sälj av några CFD:s.
 • Aktier = Dina aktier sjunker så mycket i värde att du bli överbelånad. Lösning: sätt in mer pengar på kontot eller sälj av aktier.

Dubbel betydelse – vid samma tillfälle

Margin call, utifrån hur det främst används idag, innebär det tillfälle då säkerheten är för låg på det konto som används för handel med hävstång/belåning.

Margin call, utifrån dess ursprungliga betydelse, innebär ett telefonsamtal till investeraren, från aktiemäklaren, där för låg säkerhet påtalas. Det var alltså från början det samtal som mäklaren ringde för att påvisa att ”marginalen” var för låg.  

Läs även vår artikel: Så fungerar hävstång

När kan Margin call uppstå?

Margin call kan enbart uppstå vid handel som kräver ett säkerhetskrav eller belåningsgrad, dvs. vid belåning och hävstångshandel. Det kan därmed aldrig uppstå vid klassisk aktiehandel utan hävstångsfunktion eller belåning.

 • Lån med aktier som säkerhet (Risk att bli överbelånad)

Hos flera aktiemäklare går det att belåna aktier och på detta sätt få ytterligare kapital att investera. Exempelvis erbjuder Avanza belåning med upp till 80 % belåningsvärde i vissa aktier. Hur högt belåningsvärdet är varierar mellan olika aktier. Stora och stabila aktier har oftast belåningsvärden upp emot 90 % medan lite mindre aktier kan ha ända ner till 0 % i belåningsvärde.

Har du 80 000 kr i aktier med en belåningsvärde på 50% kan du alltså låna 40 000 kr med dessa aktier som säkerhet. Om du köper samma aktie för de lånade 40 000 kronorna så har du nu aktier för 120 000 kr. Dessa aktier som nu är värda 120 000 kr kan belånas med 50%, dvs 60 000 kr. Du har ju dock redan lån på 40 000 kr så det innebär att du kan låna ytterligare 20 000 kr som du kan köpa aktier för. Och så fortsätter det. Det innebär att du kan belåna din ursprungliga investering med flera hundra procent och på så vis uppnå en skyhög hävstång.

Däremot får aldrig din belåningsgrad i detta fall gå över 50 % (eftersom 50% var belåningsvärdet på aktien i detta exempel). Skulle värdet på aktierna gå ner så att din belåningsgrad överstiger 50% av värdet på dina aktier så innebär det alltså att du är överbelånad. Margin call har uppstått.

Din belåningsgrad i procent = Lånat belopp / Värdet på säkerheten

 • CFD med hävstång (Risk för brist på kapital på kontot)

CFD är kontrakt som ändras i värde utifrån hur underliggande tillgång ändras från öppningsdatumet. För att öppna en position krävs först ett specifikt säkerhetskrav. För att sedan behålla positionen öppen dag efter dag behövs ett uppehållande säkerhetskrav.

Skulle underliggande tillgången få en kraftig negativ utveckling (i förhållande till positionens riktning) kommer detta påverka hur stor del av säkerhetskravet som utnyttjas.

Säkerhetskravet består i detta fall av kapital på depån och vid margin call saknas det därmed tillräcklig täckning för de öppna positionerna.  

Läs även vår artikel: Hur fungerar CFD:s?

Vad händer vid ett margin call?

Skulle denna situation uppstå skickas notifieringar som påtalar att du behöver agera för att återställa säkerheten till den nivå som krävs. Om du inte själv agerar har mäklaren rätten att automatiskt sälja aktier eller stänga positioner på dina CFD:s.

Vid belåning av aktier

Vid överbelåning av aktier finns två vägar att gå för att öka värdet på säkerheten. Om kapital sätts in på kontot kommer din belåningsgrad på de ägda aktierna att minska – vilket är målet. Det andra alternativet är att sälja av en del aktier och betala tillbaka delar av lånet. Även på detta sätt kommer belåningsgraden att minska. När du säljer av belånade aktier betalas lånet automatiskt tillbaka hos moderna nätmäklare så som Avanza och Nordnet.

Detta sker för att undvika tvångsförsäljning av aktier som aktiemäklaren annars kan genomföra för att delar av lånet ska kunna återbetalas. Vid tvångsförsäljning kan mäklaren även ibland ta en viss avgift för att genomföra tvångsförsäljningen.

Vid CFD-handel

Handel med CFD kräver ett säkerhetskrav. Skulle kapitalet på ditt konto bli för lågt och margin call uppstår så kan detta motverkas genom att mer kapital sätts in på depån. Detta eftersom det är de likvida medlen som är säkerheten. Ett annat alternativ är att stänga vissa positioner och på så vis minska behovet av säkerhet.

Om detta inte sker kommer mäklaren automatiskt att stänga vissa positioner. Detta sker då utifrån ett förutbestämt mönster, exempelvis att de positioner som har störst förlust stängs först eller liknande.

Exempel från IG Markets

I det fall som nivån på kapitalet understiger 100 % av säkerhetskravet skickas en varning ut via mail. Om utvecklingen fortsätter negativt så att kapitalet understiger 75 % av kravet skickas ytterligare ett mail. Skulle det gå ner till 50 % kommer positionerna att automatiskt stängas.

Det betyder däremot inte att du kan utgå ifrån att hinna agera vid första eller andra varningen. Är hävstången x10 räcker det med en kursförändring på 5 % i den underliggande tillgången för att nedgången ska bli 50 % på din investering.

Oftast går det inte så snabbt och du hinner få varningar och kan välja hur du ska agera för att undvika automatiska stängningar av positionerna.

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, kryptovalutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Så undviker du tvångsförsäljningar

Margin call är ett tecken på att du har mycket hög hävstång eller mycket hög belåning på dina aktier. Uppstår det ofta kan det vara en varningsklocka på att du bör se över din risknivå på din portfölj. Det går nämligen relativt lätt att undvika problemet.

Låg belåning – Låg hävstång

Handel utan belåning och utan hävstång kan aldrig nå margin call. Att handla med hävstång innebär en betydligt högre risk och bör därmed enbart ske av personer som är väl insatta i riskerna.

Välj låg belåningsgrad och låg hävstång för att därmed minska risken att margin call ska uppstå vid negativ utveckling av innehavet.

Stop Loss

Genom att alltid handla med stop loss kan positioner automatiskt stängas vid en viss förlustnivå. Välj därmed nivåer på stop loss som har en god marginal till den nivån där margin call uppstår. Du tvingas visserligen till en förlust men det är du själv som väljer att sälja eller stänga en position – inte mäklaren.

Ha strategi färdig vid behov

Skulle margin call uppstå behöver du snabbt agera för att inte dina positioner automatisk ska stängas. Vid mycket stor hävstångseffekt kan du behöva agera inom några minuter. Att då behöva göra analys och ta ställning till hur du bör agera kan bli extremt stressande. Handlar du med hävstång (oavsett metod) bör du alltså ha en tydlig strategi för hur du ska agera om/när margin call uppstår.

Läs även våra artiklar

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar