Margin call / tvångsförsäljning

Margin call / tvångsförsäljning

Margin call är tillfället då värdet på den säkerhet som används vid hävstångshandel/belåning, går under nivån för säkerhetskravet.

  • Vid handel med CFD:s innebär det att du saknar kapital på kontot
  • Vid aktiebelåning innebär det att dina aktier sjunker i värde så mycket att belåningsgraden blir för hög, du blir överbelånad helt enkelt.

Enkelt förklarat:
Margin call innebär att du blir överbelånad och måste sälja en del av dina tillgångar (tex aktier) eller sätta in mer pengar på ditt konto.

Risken vid margin call är därmed att aktier kan tvångssäljas samt positioner inom CFD automatiskt stängas.  

Förklaring av margin call på engelska.
Collateral = säkerhet för lån
Margin = investera med lånade pengar & använda aktier som säkerhet

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Margin call för olika instrument

  • Termin = Du har för lite pengar på kontot – säkerhetskravets gräns passeras.
    Lösning: sätt in mer pengar på kontot eller sälj av någon/några terminer.
  • CFD = Du har för lite pengar på kontot – säkerhetskravets gräns passeras. Lösning: sätt in mer pengar på kontot eller sälj av några CFD:s.
  • Aktier = Dina aktier sjunker så mycket i värde att du bli överbelånad. Lösning: sätt in mer pengar på kontot eller sälj av aktier.

Dubbel betydelse – vid samma tillfälle

Margin call, utifrån hur det främst används idag, innebär det tillfälle då säkerheten är för låg på det konto som används för handel med hävstång/belåning.

Margin call, utifrån dess ursprungliga betydelse, innebär ett telefonsamtal till investeraren, från aktiemäklaren, där för låg säkerhet påtalas. Det var alltså från början det samtal som mäklaren ringde för att påvisa att ”marginalen” var för låg.  

Läs även vår artikel: Så fungerar hävstång

När kan Margin call uppstå?

Margin call kan enbart uppstå vid handel som kräver ett säkerhetskrav eller belåningsgrad, dvs. vid belåning och hävstångshandel. Det kan därmed aldrig uppstå vid klassisk aktiehandel utan hävstångsfunktion eller belåning.

  • Lån med aktier som säkerhet (Risk att bli överbelånad)

Hos flera aktiemäklare går det att belåna aktier och på detta sätt få ytterligare kapital att investera. Exempelvis erbjuder Avanza belåning med upp till 80 % belåningsvärde i vissa aktier. Hur högt belåningsvärdet är varierar mellan olika aktier. Stora och stabila aktier har oftast belåningsvärden upp emot 90 % medan lite mindre aktier kan ha ända ner till 0 % i belåningsvärde.

Har du 80 000 kr i aktier med en belåningsvärde på 50% kan du alltså låna 40 000 kr med dessa aktier som säkerhet. Om du köper samma aktie för de lånade 40 000 kronorna så har du nu aktier för 120 000 kr. Dessa aktier som nu är värda 120 000 kr kan belånas med 50%, dvs 60 000 kr. Du har ju dock redan lån på 40 000 kr så det innebär att du kan låna ytterligare 20 000 kr som du kan köpa aktier för. Och så fortsätter det. Det innebär att du kan belåna din ursprungliga investering med flera hundra procent och på så vis uppnå en skyhög hävstång.

Däremot får aldrig din belåningsgrad i detta fall gå över 50 % (eftersom 50% var belåningsvärdet på aktien i detta exempel). Skulle värdet på aktierna gå ner så att din belåningsgrad överstiger 50% av värdet på dina aktier så innebär det alltså att du är överbelånad. Margin call har uppstått.

Din belåningsgrad i procent = Lånat belopp / Värdet på säkerheten

  • CFD med hävstång (Risk för brist på kapital på kontot)

CFD är kontrakt som ändras i värde utifrån hur underliggande tillgång ändras från öppningsdatumet. För att öppna en position krävs först ett specifikt säkerhetskrav. För att sedan behålla positionen öppen dag efter dag behövs ett uppehållande säkerhetskrav.

Skulle underliggande tillgången få en kraftig negativ utveckling (i förhållande till positionens riktning) kommer detta påverka hur stor del av säkerhetskravet som utnyttjas.

Säkerhetskravet består i detta fall av kapital på depån och vid margin call saknas det därmed tillräcklig täckning för de öppna positionerna.  

Läs även vår artikel: Hur fungerar CFD:s?

Vad händer vid ett margin call?

Skulle denna situation uppstå skickas notifieringar som påtalar att du behöver agera för att återställa säkerheten till den nivå som krävs. Om du inte själv agerar har mäklaren rätten att automatiskt sälja aktier eller stänga positioner på dina CFD:s.

Vid belåning av aktier

Vid överbelåning av aktier finns två vägar att gå för att öka värdet på säkerheten. Om kapital sätts in på kontot kommer din belåningsgrad på de ägda aktierna att minska – vilket är målet. Det andra alternativet är att sälja av en del aktier och betala tillbaka delar av lånet. Även på detta sätt kommer belåningsgraden att minska. När du säljer av belånade aktier betalas lånet automatiskt tillbaka hos moderna nätmäklare så som Avanza och Nordnet.

Detta sker för att undvika tvångsförsäljning av aktier som aktiemäklaren annars kan genomföra för att delar av lånet ska kunna återbetalas. Vid tvångsförsäljning kan mäklaren även ibland ta en viss avgift för att genomföra tvångsförsäljningen.

Vid CFD-handel

Handel med CFD kräver ett säkerhetskrav. Skulle kapitalet på ditt konto bli för lågt och margin call uppstår så kan detta motverkas genom att mer kapital sätts in på depån. Detta eftersom det är de likvida medlen som är säkerheten. Ett annat alternativ är att stänga vissa positioner och på så vis minska behovet av säkerhet.

Om detta inte sker kommer mäklaren automatiskt att stänga vissa positioner. Detta sker då utifrån ett förutbestämt mönster, exempelvis att de positioner som har störst förlust stängs först eller liknande.

Exempel från IG Markets

I det fall som nivån på kapitalet understiger 100 % av säkerhetskravet skickas en varning ut via mail. Om utvecklingen fortsätter negativt så att kapitalet understiger 75 % av kravet skickas ytterligare ett mail. Skulle det gå ner till 50 % kommer positionerna att automatiskt stängas.

Det betyder däremot inte att du kan utgå ifrån att hinna agera vid första eller andra varningen. Är hävstången x10 räcker det med en kursförändring på 5 % i den underliggande tillgången för att nedgången ska bli 50 % på din investering.

Oftast går det inte så snabbt och du hinner få varningar och kan välja hur du ska agera för att undvika automatiska stängningar av positionerna.

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, kryptovalutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Så undviker du tvångsförsäljningar

Margin call är ett tecken på att du har mycket hög hävstång eller mycket hög belåning på dina aktier. Uppstår det ofta kan det vara en varningsklocka på att du bör se över din risknivå på din portfölj. Det går nämligen relativt lätt att undvika problemet.

Låg belåning – Låg hävstång

Handel utan belåning och utan hävstång kan aldrig nå margin call. Att handla med hävstång innebär en betydligt högre risk och bör därmed enbart ske av personer som är väl insatta i riskerna.

Välj låg belåningsgrad och låg hävstång för att därmed minska risken att margin call ska uppstå vid negativ utveckling av innehavet.

Stop Loss

Genom att alltid handla med stop loss kan positioner automatiskt stängas vid en viss förlustnivå. Välj därmed nivåer på stop loss som har en god marginal till den nivån där margin call uppstår. Du tvingas visserligen till en förlust men det är du själv som väljer att sälja eller stänga en position – inte mäklaren.

Ha strategi färdig vid behov

Skulle margin call uppstå behöver du snabbt agera för att inte dina positioner automatisk ska stängas. Vid mycket stor hävstångseffekt kan du behöva agera inom några minuter. Att då behöva göra analys och ta ställning till hur du bör agera kan bli extremt stressande. Handlar du med hävstång (oavsett metod) bör du alltså ha en tydlig strategi för hur du ska agera om/när margin call uppstår.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Aktiehandel

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023