Utdelningsandel – aktier

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

Utdelningsandel är måttet på hur stor del av årets vinst som ett företag delar ut till aktieägarna. Måttet anges i procent (%).

Uträkning utdelningsandel

Utdelningsandelen brukar beräknas på företagets vinst men det kan även beräknas på företagets kassaflöde. Vill man vara ännu mer noggrann kan man kika på företagets utdelning i förhållande till företagets fria kassaflöde. Längre ner på denna sida går vi igenom varför det är klokt att kika på det fria kassaflödet.

  • Utdelningsandel vinst = utdelning / vinst
  • Utdelningsandel kassaflöde = utdelning / kassaflöde
  • Utdelningsandel fritt kassaflöde = utdelning / fritt kassaflöde

Exempel:
Volvo Ab gör 100 kr per aktie i vinst per år.
Volvo Ab genererar 50 kr per aktie i kassaflöde per år.
Volvo Ab genererar 20 kr per aktie i fritt kassaflöde per år.
Volvo Ab delar ut 10 kr per aktie i utdelning per år.

Utdelningsandel vinst = 10 / 100 = 10 %
Utdelningsandel kassaflöde = 10 / 50 = 20 %
Utdelningsandel fritt kassaflöde = 10 / 20 = 50 %

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 68% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Hur man skall tänka

Det är viktigt att analysera företaget noga innan man investerar. Man måste undersöka hur företagets vinst utvecklas men även hur företagets kassaflöde utvecklas. Med hjälp av bokföringen kan ett företag visa fina vinster men det kan samtidigt ha dåliga kassaflöden. Om det saknas kassaflöde så kan ett företag inte betala någon utdelning till aktieägarna, oavsett hur stora vinster som görs. Om ett företag delar ut pengar trots brist på kassaflöde så är det inte hållbart i längden.

Att bara kika på vinsten räcker därför inte alltid. Man behöver kika på kassaflödet och ännu hellre det fria kassaflödet.
Fritt kassaflöde = (Kassaflöde från den löpande verksamheten) – (Kassaflöde från investeringsverksamheten).

Det fria kassaflödet visar hur mycket pengar själva verksamheten genererar. Man rensar helt enkelt bort alla finansiella poster. för att få en ren bild av hur företagets verksamhet genererar pengar.

Företag med över 100 % i utdelningsandel

Vissa företag delar ut mer än sitt fria kassaflöde, kassaflöde och även ibland mer än sin vinst. Om man ser att ett företag har en utdelningsandel som överstiger 100 % så bör man undersöka varför och hur utdelningarna finansieras. Ibland är det bara en tillfällig svacka i resultatet som gör att styrelsen beslutar att inte sänka utdelningen men ibland är det problem i företaget som gör att vinsten minskar.

En utdelningsandel som överstiger 100 % är för hög. Om det svaga resultatet endast är tillfälligt så spelar det ingen roll men om man kan se att det inte är hållbart att dela ut så mycket som man gör varje år så kommer företaget att tvingas sänka sin utdelning. Detta hände i många av bankerna nu i 2019-2020. Deras vinster räcker inte till för att betala utdelningen så man tvingades sänka utdelningen.

Detta fenomen kan ibland kallas för värdefälla. Som investerare tror man att företaget är billigt om man bara kikar på direktavkastningen. Men om företaget tvingas sänka utdelningen så sjunker direktavkastningen och företaget ser kanske inte så billigt ut längre.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier, fonder & mycket mer
Avanza.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller konton med max 50 000 kr på)
Nordnet.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller nya konton med max 80 000 kr på)
Etoro.com/sv – alltid 0 kr i courtage på aktier, oavsett kontots storlek. Etoro erbjuder dessutom ”copytrading” samt handel i CFD:s, valutor, index, råvaror och mycket mer både med och utan hävstång.

”Alternativa” investeringar
Savelend.se – låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta. Minsta insättning = 500 kr.
Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer. Minsta insättning = 1 kr.
– Kameo.se – Investera i fastighetsprojekt & företagslån. Välj själv vilka projekt & företag du vill investera i på deras plattform. Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2022