Kinafonder

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Kinafonder

Kinafonder är aktiefonder som investerar i företag i Kina alternativt i företag som har sin huvudsakliga verksamhet i Kina, Taiwan, Hongkong eller Macao. 

Investeringar i kinafonder kännetecknas av hög risk och historiskt hög avkastning. Samtidigt är det en marknad som svenska investerare generellt har låg exponering mot. Investering kan därmed både ske för att skapa en bredare diversifiering i investeringsportföljen samt för att nå exponering mot den asiatiska tillväxtmarknaden.

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Kina som marknad

Kina, som marknad, skiljer sig på flera punkter mot exempelvis den europeiska marknaden. Detta både gällande storlek, politisk inriktning, regleringar och tillväxt. Det kan exempelvis ses i den risknivå som kinafonder har. Av de 35 listade kinafonderna hos Avanza har de flesta en risknivå på minst 6/7. Det är en marknad med hög risk – men även historiskt hög avkastning.  

Hårt reglerad

Den kinesiska marknaden kännetecknas av återkommande regleringar av olika branscher. Detta på en detaljnivå som inte ses i samma utsträckning inom exempelvis Europa. Ett exempel är att myndigheterna, år 2021, förbjöd alla under 18 år att spela onlinespel på vardagar. En reglering som självklart slog hårt mot gamingindustrin och påverkade dess aktier negativt. Under 2021 förbjöds även privat läxhjälp, handel med kryptovalutor och att ”allt för feminina” män skulle få synas i TV. När privat läxhjälp förbjöds föll vissa av dessa bolag med över 90 % på börsen.

Dessa exempel visar hur detaljstyrd marknaden till viss del är och hur därmed enskilda branschen kraftigt kan påverkas. Samtidigt efterlevs inte alltid dessa detaljförbud fullt ut.

Risk för handelskonflikter

Historiskt sett har Kina haft ett par handelskonflikter med USA. Detta exempelvis under Donald Trumps tid som president. Med tullar och importstopp minskas handeln vilket kan påverka vissa företags ekonomiska tillväxt. Mindre konflikter skapar stabilitet och en förutsägbarhet som gynnar marknaden.

Hög förvaltningsavgift

I jämförelse med svenska fonder samt globala indexfonder har kinafonder betydligt högre förvaltningsavgift. Skillnaden är däremot mycket stor.

Världens näst största ekonomi

USA har världens största ekonomi och därefter kommer Kina. Mätt i BNP dominerar dessa länder kraftigt den internationella ekonomin. Som visas i grafen nedan kommer Japan på tredjeplats, men långt bakom de två giganterna.

Trots detta har svenska investerare mycket liten exponering mot Kina. Även gällande fördelningen i flera globala aktiefonder har Kina betydligt lägre andel än dess andel av världsmarknaden. Att investera en viss del av portföljen i kinafonder innebär därmed både en diversifiering samt en exponering mot världens näst största ekonomi. 

Svårt med klimatmål och kontroll

En negativ aspekt med kinafonder är svårigheten att investera klimatsmart och etiskt. Det är två faktorer som blir allt viktigare, inte minst för den yngre generationen. Ett exempel är att utsläppen från Kina fortfarande ökar samtidigt som de minskas från USA och EU. De som enbart vill investera i fonder som tar tydlig etisk, social och/eller miljömässig ställning bör istället välja fonder mot inriktning mot den europeiska eller amerikanska marknaden. Där är utbudet större med fonder som har denna inriktning.  

Kina fonder ESG

(Bildkälla: Dagensps.se)

”Undvik statliga bolag”

I en analys över Kinas tillväxtpotential anger Burenstam & Partners att investeringar i Kina inte bör ske via ETF:er. Detta utifrån att dessa investerar primärt i index och att dessa index till stor del består av statliga bolag. Bolag som inte drivs primärt av vinstsyfte utan även styrs av andra mål.

Styrs av femårsplaner

Ännu en faktor som påverkar den ekonomiska utvecklingen i landet är Kinas femårsplaner. Det är planer som landet skapar och utgår ifrån för att nå den ekonomiska utveckling som önskas. Bland annat framgår vilka sektorer som de önskar extra stor utveckling inom. Fram till 2035 är målet att fördubbla landets BNP och ha extra fokus på infrastruktur, tech, modern industri, förnybar energi samt sjukvård.

Exempel på Kinafonder

Nedan presenteras några av de Kinafonder som finns tillgängliga hos Avanza. Detta för att påvisa de skillnader som kan förekomma mellan dessa fonder. De presenteras utan inbördes ordning.

Allianz China A Shares AT USD

Alllianz China A Shares AT USD har målet att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i A-aktier inom Kina. Upp till 20 % kan investeras i andra aktier så som B-aktier och H-aktier. Enligt fondens faktablad kan ”En betydande andel av fonden kan investeras i tillgångar på tillväxtmarknader.” Då fonden handlas i USD uppstår en valutarisk för svenska investerare.

🔗 Läs mer om Allianz China A Shares AT USD hos Avanza

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Nordea Kinafond

Nordea Kinafond är en matarfond. Det innebär att minst 95 % av fondens kapital är investerat i en annan fond – i detta fall Nordea 1 Chinese Equity Fund som är belägen i Luxemburg. Med denna lösning ges svenska investerare möjlighet att investera i denna fond, som annars inte nås från Sverige.

🔗 Läs mer om Nordea Kina fond hos Avanza

BGF China A2

BFF China A2 förvaltas av en av världens största fondförvaltare, Black Rock. Fonden investerar minst 70 % av tillgångarna i företag antingen inom Kina eller som har sin huvudsakliga verksamhet i landet. Det innebär exempelvis att en viss procent av investeringarna kan ske i Hongkong eller Taiwan. Fonden handlas i USD.

🔗 Läs mer om BGF China 2 hos Avanza

Danske Invest China A

Danske Invest China A investerar minst två tredjedelar av kapitalet i företag som är hemmahörande i Kina eller har sin huvudsakliga verksamhet i Kina, Hongkong eller Macao. Investeringar kan ske i kinesiska A-aktier. Fonden handlas i SEK.

🔗 Läs mer om Danske Invest China A hos Avanza

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

  • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
  • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
  • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar