Sverigefonder

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Sverigefonder

Sverigefonder är aktiefonder med innehav i svenska bolag. Det som bland annat skiljer sig mellan fonderna är om de är aktivt eller passivt förvaltade (indexfonder) samt om investeringar sker i storbolag eller småbolag. Det finns även Sverigefonder där fondförvaltarna delvis får investera på övriga nordiska börser.

Sverige som marknad kännetecknas av en stor fordons- och tillverkningsindustri. Många storföretag är exportberoende vilket innebär att de tydligt påverkas av värdet på SEK i förhållande till andra valutor. Sverige kännetecknas även av ekonomisk stabilitet samt att de flesta företag är små eller medelstora.

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Sverige som marknad

Nedan presenteras några punkter som kännetecknar den svenska ekonomin.

Fordon och industri

De två branscher som är störst (i börsvärde) är fordonsindustrin och tillverkningsindustrin. Därefter kommer finans. De indexfonder som exempelvis förväntas följa OMX30-index kommer därmed automatiskt ha en övervikt mot dessa branscher. Ett tydligt exempel är Avanza Zero som hade följande fördelning år 2022 och som historiskt haft liknande inriktning.

  • Industri 35 %
  • Finans 22 %
  • Teknik 11 %

De allra flesta Sverigefonder har alltså en övervikt mot industri. Detta även om de inte är indexfonder. Inom småbolagsfonder väger fortfarande ofta industri tyngst men däremot är det inte alltid lika ofta som finans kommer som näst största bransch. Exempel visas nedan:

  • Avanza Småbolag, Industri 35 %, Teknik 14 %
  • Spiltan Småbolagsfond, Industri 33 %, Teknik 26 %
  • Enter Småbolagsfond, Industri 30 %, Teknik 20 %

Påverkas av värdet på SEK

Industriföretag gynnas i regel av svag krona. Detta utifrån att de har stor export. Eftersom Industri och Teknik är två stora branscher i Sverigefonder innebär det att fonderna till stor del påverkas av värdet på SEK.  

Stabilitet

Sverige har en mycket lång historia av politisk och ekonomisk stabilitet. Det är punkter som gynnar aktiemarknaden då investerare sällan uppskattar osäkerhet. Bland annat finns en stark kultur av förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer och antalet stora strejker är få.

Påverkas i stor grad av andra länder

Sverige är så litet, och beroende av export, att ekonomin utvecklas i större grad av vad som händer i exempelvis USA än enstaka händelser i Sverige.

Ett tydligt exempel kan ses 2008 då finanskrisen slog extremt hårt mot ett flertal länder. Visserligen påverkade krisen även svenska banker men det var framförallt exportföretagen som påverkades genom ekonomiska problem i stora importerande länderna. I Sverige föll då BNP med ca 4 % vilket inte hade skett sedan när andra världskriget bröt ut. Samtidigt påverkades Sverige i lägre grad av finanskrisen än många europeiska länder.

En liknande utveckling kan ses under 2020 då coronapandemin lamslog ett flertal länders ekonomi. Även Sverige påverkades men medan BNP minskade 6,2 % inom EU minskade BNP i Sverige 2,8 %.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Ökad tjänstesektor

Under lång tid har tillverkningssektorn minskat i Sverige. Detta genom att produktionen flyttats till så kallade låglöneländer. Istället har tjänstesektorn ökat vilket även är en utveckling som förväntas fortsätta. Sett till BNP är det däremot fortfarande gruv- och tillverkningsindustrin som är störst.

branscher sektorer bnp svenska börsen

(Källa: SCB.se)

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Främst mycket små företag

Av de ca 1,2 miljoner företag som finns i Sverige är över 96 % mycket små företag med maximalt 10 anställda. Små- och medelstora företag (max 249 anställda) står för 99,9 % av alla företag. Svenska näringslivet består med andra ord av väldigt många, och små, företag.

Men är det istället omsättning som mäts är det en mindre mängd storbolag som dominerar. Storbolagen, som står för ca 0,1 % av alla företag i Sverige, står för 40 % av omsättningen och 1/3 av alla anställda.

Hur skiljer sig fonderna?

Indexfond eller aktivt förvaltad

Indexfonder har ett innehav som speglar ett specifikt index. På detta sätt förväntas avkastning bli enligt detta index. Fonden är därmed inte aktivt förvaltad utan investeringar sker helt utifrån hur index förändras över tid.

Det finns exempelvis indexfonder som följer ”de 30 mest omsatta aktierna på börsen” eller 200 småbolag. Vilket index som följs avgör därmed även vilka branscher som väger tyngst. Följs OMX30 är det framförallt industri och finans.

Små eller stora bolag

Investerar fonden enbart inom Large Cap, Mid Cap eller Small Cap? Generellt gäller att större bolag anses mer stabila men samtidigt är det i de mindre bolagen som större potential finns till mycket stark tillväxt.

Avgiften

Avanza Zero är den enda Sverigefonden utan förvaltningsavgift. De flesta har däremot en förvaltningsavgift på under 1,50 %. Enbart ca 10 av 100 har en avgift på över 2 %. Vid ett långsiktigt sparande är låg avgift en fördel – men samtidigt kan det övervärderas om fonden har för smal inriktning och därmed har högre risk. Läs mer om Avanza Zero längre ner.  

Geografisk inriktning

De flesta Sverigefonder investerar i bolag över hela Sverige. Vissa tillåts till och med att investera en viss procent av fondens förmögenhet på andra nordiska börser. Men det finns även de med en betydligt smalare inriktning. Ett exempel är Spiltan Aktiebolag Småland som därmed enbart investerar i bolag från Småland. Detta är däremot mycket ovanligt.

Etisk inriktning

Flera fondbolag har en etisk policy som innebär att de aldrig investerar inom vissa branscher. Ett exempel är Swedbank vars aktiefonder aldrig investerar i bolag som är verksamma inom kärnvapen, tobak, cannabis, gambling och fossila bränslen. Det finns även fonder som investerar för att följa ett hållbarhetsindex. Ett exempel är Avanza Sverige vars innehav förväntas följa Sustainability Select 70 Index.

Exempel på Sverigefonder

Näst efter global inriktning är Sverige den inriktning på aktiefonder som är vanligast hos Avanza. I början av 2022 bestod utbud av ca 100 olika fonder. Nedan presenteras ett urval av dessa. De är utvalda utifrån att de påvisar några av de största skillnaderna mellan dessa fonder.

(Alla siffror är från mars 2022)

Avanza Zero

Avanza Zero är den överlägset mest populära Sverigefonden hos Avanza. Detta med över 500 000 spararen medan ”andraplatsen” tas av Avanza Småbolag med ca 90 000.

Det bör primärt vara två faktorer som påverkar dess popularitet. För det första är det den enda aktiefonden utan förvaltningsavgift och för det andra är det en indexfond (lägre risk).

Det är däremot inte en av de tio bästa fonderna gällande avkastning oavsett om 1, 3 eller 5 år mäts bakåt från 2022. Det kan bero på att fonden har som mål att följa SIX30RX-index vilket följer de 30 största bolagen i Sverige. Det i sig skapar en övervikt mot industri och finans.

Läs mer om fonden hos Avanza

Risk 6/7 – Morningstar 3/5 – Förvaltningsavgift 0 % – Ägare på Avanza ca 525 000

AMF Aktiebolag Småbolag

AMF Aktiebolag Småbolag är en populär småbolagsfond hos Avanza. Investeringar sker i ”mindre och medelstora börsnoterade företag”. Upp till 25 % kan investeras på de övriga nordiska börserna. Riskspridning sker genom att investering genomförs inom flera olika branscher. De två största inriktningarna, år 2022, var Industri och Teknik med Sjukvård tätt efter.

Läs mer om fonden hos Avanza

Risk 6/7 – Morningstar 4/5 – Förvaltningsavgift 0,40 % – Ägare på Avanza ca 85 000

PLUS Småbolag Sverige Index

PLUS Småbolag Sverige Index är en aktieindexfond vars mål är att följa utvecklingen inom svenska småbolag. Detta genom att innehavet förväntas spegla Carnegie Small Cap Return Index, ett index som är uppbyggt av 200 bolag.

Läs mer om fonden hos Avanza

Risk 6/7 – Morningstar 3/5 – Förvaltningsavgift 0,40 % – Ägare på Avanza ca 25 000

Handelsbanken Sverige Tema A1

Handelsbanken Sverige Tam A1 är en aktivt förvaltad Sverigefond med inriktning mot ”välskötta företag med hållbar och långsiktig tillväxtpotential…” Det är även en av de 13 fonder med 5/5 i betyg av Morning Star vilket tyder på god avkastning i förhållande till risk. Under 2022 var största branschen Industri och därefter Finans och Teknik.

Läs mer om fonden hos Avanza

Risk 6/7 – Morningstar 5/5 – Förvaltningsavgift 1,00 % – Ägare på Avanza ca 54 000

Spiltan Aktiefond Småland

Spiltan Aktiefond Småland har, till skillnad mot de flesta Sverigefonder, en smal geografisk inriktning. Detta genom att investeringar sker i bolag som finns i Småland. Till stor del sker investeringar i tillväxtbolag efter analys av affärsidé, företagsledning och tillväxtpotential. Med smalare geografisk inriktning skapas även en högre risk.

Läs mer om fonden hos Avanza

Risk 6/7 – Morningstar 3/5 – Förvaltningsavgift 1,50 % – Ägare på Avanza ca 16 500

Enter Småbolagsfond A

Enter Småbolagsfond A var den sjätte mest populära Sverigefonden hos Avanza under våren 2022. Då hade ca 53 000 personer pengar i denna fond. En av orsakerna till dess popularitet kan vara dess fina historiska utveckling. Mäts tiden från 2022 och 3 eller 5 år bakåt har aktiefonden presterat bättre än övriga Sverigefonder. Det är även en tydlig bidragande orsak till betyget 5/5 av Morning Star.

Fonden investerar i småbolag och har en tydlig etisk inriktning vilket innebär att investeringar exempelvis inte sker i bolag inom branscher så som vapen, fossila tillgångar eller pornografi. De två största branscherna, under 2022, var Industri och Teknik. Exempel på de största innehaven var Lifco, Addnode, Musti och Vitec.

Läs mer om fonden hos Avanza

Risk 6/7 – Morningstar 5/5 – Förvaltningsavgift 1,50 % – Ägare på Avanza ca 53 500

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Bästa Sverigefonden

Vilken Sverigefond som är bäst beror till stor del på vad som mäts och prioriteras av investeraren. Är det exempelvis låg risk, god avkastning över lång tid eller tydlig etisk inriktning? Här listas de bästa Sverigefonderna utifrån ett par av dessa perspektiv. (Samtliga siffror är från mars 2022)

Bäst avkastning

Enter Småbolagsfond A har bäst avkastning under de tre respektive fem senaste åren från 2022 och bakåt. När avkastning jämförs på aktiefonder bör en tidsperiod på ett par år jämföras och inte enbart senast året.  

Bäst riskjusterad avkastning (Morning Star)

Betyget som Morning Star ger grundas på fondens riskjusterade avkastning, dvs. avkastning i förhållande till risk som fondförvaltaren tar. Exempel på Sverigefonder med 5/5 i betyg av Morning Star är:

Lägst avgift

Avanza Zero den enda Sverigefonden utan förvaltningsavgift. Överlag har indexfonder lägre avgift.

Hållbarhet

Hos Avanza är det lätt att jämföra fonder utifrån investeringarnas hållbarhetsinriktning. Inom denna kategori är det två Sverigefonder som ”sticker ut” lite extra. Det är de två fonderna med bäst hållbarhetsindikator och som får 5/5 i betyg inom sin fondkategori.

Avanza Sverige – Hållbarheten uppnås genom att investeringar följer index ”Sweden Sustainability Select 70”. Det är även en av de tio mest populära Sverigefonderna hos Avanza.

Kvartil Investmentbolag+ Calculus – Investerar i investmentbolag och bolag med liknande karaktär.

I jämförelse kan nämnas att Enter Småbolagsfond A (som har bäst historisk avkastning) uppnår ett genomsnittsbetyg i hållbarhet. Detta i likhet med Handelsbanken Sverige Tema. Bägge dessa fonder går det att läsa mer om ovan.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

  • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
  • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
  • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar