Sverigefonder

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Sverigefonder

Sverigefonder är aktiefonder med innehav i svenska bolag. Det som bland annat skiljer sig mellan fonderna är om de är aktivt eller passivt förvaltade (indexfonder) samt om investeringar sker i storbolag eller småbolag. Det finns även Sverigefonder där fondförvaltarna delvis får investera på övriga nordiska börser.

Sverige som marknad kännetecknas av en stor fordons- och tillverkningsindustri. Många storföretag är exportberoende vilket innebär att de tydligt påverkas av värdet på SEK i förhållande till andra valutor. Sverige kännetecknas även av ekonomisk stabilitet samt att de flesta företag är små eller medelstora.

🔗 Se Avanzas hela utbud av Sverigefonder

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Sverige som marknad

Nedan presenteras några punkter som kännetecknar den svenska ekonomin.

Fordon och industri

De två branscher som är störst (i börsvärde) är fordonsindustrin och tillverkningsindustrin. Därefter kommer finans. De indexfonder som exempelvis förväntas följa OMX30-index kommer därmed automatiskt ha en övervikt mot dessa branscher.

De allra flesta Sverigefonder har alltså en övervikt mot industri. Detta även om de inte är indexfonder. Inom småbolagsfonder väger fortfarande ofta industri tyngst men däremot är det inte alltid lika ofta som finans kommer som näst största bransch.

Påverkas av värdet på SEK

Industriföretag gynnas i regel av svag krona. Detta utifrån att de har stor export. Eftersom Industri och Teknik är två stora branscher i Sverigefonder innebär det att fonderna till stor del påverkas av värdet på SEK.  

Stabilitet

Sverige har en mycket lång historia av politisk och ekonomisk stabilitet. Det är punkter som gynnar aktiemarknaden då investerare sällan uppskattar osäkerhet. Bland annat finns en stark kultur av förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer och antalet stora strejker är få.

Påverkas i stor grad av andra länder

Sverige är så litet, och beroende av export, att ekonomin utvecklas i större grad av vad som händer i exempelvis USA än enstaka händelser i Sverige.

Ett tydligt exempel kan ses 2008 då finanskrisen slog extremt hårt mot ett flertal länder. Visserligen påverkade krisen även svenska banker men det var framförallt exportföretagen som påverkades genom ekonomiska problem i stora importerande länderna. I Sverige föll då BNP med ca 4 % vilket inte hade skett sedan när andra världskriget bröt ut. Samtidigt påverkades Sverige i lägre grad av finanskrisen än många europeiska länder.

En liknande utveckling kan ses under 2020 då coronapandemin lamslog ett flertal länders ekonomi. Även Sverige påverkades men medan BNP minskade 6,2 % inom EU minskade BNP i Sverige 2,8 %.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Ökad tjänstesektor

Under lång tid har tillverkningssektorn minskat i Sverige. Detta genom att produktionen flyttats till så kallade låglöneländer. Istället har tjänstesektorn ökat vilket även är en utveckling som förväntas fortsätta. Sett till BNP är det däremot fortfarande gruv- och tillverkningsindustrin som är störst.

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Främst mycket små företag

Sverige har över 1 miljon företag. Över 90 % är mycket små företag med maximalt 10 anställda. Små- och medelstora företag (max 249 anställda) står för över 99 % av alla företag. Svenska näringslivet består med andra ord av väldigt många, och små, företag.

Men är det istället omsättning som mäts är det en mindre mängd storbolag som dominerar. Storbolagen, som står för ca 0,1 % av alla företag i Sverige, står för 40 % av omsättningen och 1/3 av alla anställda.

Hur skiljer sig fonderna?

Indexfond eller aktivt förvaltad

Indexfonder har ett innehav som speglar ett specifikt index. På detta sätt förväntas avkastning bli enligt detta index. Fonden är därmed inte aktivt förvaltad utan investeringar sker helt utifrån hur index förändras över tid.

Det finns exempelvis indexfonder som följer ”de 30 mest omsatta aktierna på börsen” eller 200 småbolag. Vilket index som följs avgör därmed även vilka branscher som väger tyngst. Följs OMX30 är det framförallt industri och finans.

Små eller stora bolag

Investerar fonden enbart inom Large Cap, Mid Cap eller Small Cap? Generellt gäller att större bolag anses mer stabila men samtidigt är det i de mindre bolagen som större potential finns till mycket stark tillväxt.

Avgiften

Avanza Zero är den enda Sverigefonden utan förvaltningsavgift. De flesta har däremot en förvaltningsavgift på under 1,50 %. Enbart ca 10 av 100 har en avgift på över 2 %. Vid ett långsiktigt sparande är låg avgift en fördel – men samtidigt kan det övervärderas om fonden har för smal inriktning och därmed har högre risk. Läs mer om Avanza Zero längre ner.  

Geografisk inriktning

De flesta Sverigefonder investerar i bolag över hela Sverige. Vissa tillåts till och med att investera en viss procent av fondens förmögenhet på andra nordiska börser. Men det finns även de med en betydligt smalare inriktning. Ett exempel är Spiltan Aktiebolag Småland som därmed enbart investerar i bolag från Småland. Detta är däremot mycket ovanligt.

Etisk inriktning

Flera fondbolag har en etisk policy som innebär att de aldrig investerar inom vissa branscher. Ett exempel är Swedbank vars aktiefonder aldrig investerar i bolag som är verksamma inom kärnvapen, tobak, cannabis, gambling och fossila bränslen. Det finns även fonder som investerar för att följa ett hållbarhetsindex. Ett exempel är Avanza Sverige vars innehav förväntas följa Sustainability Select 70 Index.

Exempel på Sverigefonder

Näst efter global inriktning är Sverige den inriktning på aktiefonder som är vanligast hos Avanza. Nedan presenteras ett urval av dessa. De är utvalda utifrån att de påvisar några av de största skillnaderna mellan dessa fonder.

Avanza Zero

Avanza Zero är den överlägset mest populära Sverigefonden hos Avanza. Det bör primärt vara två faktorer som påverkar dess popularitet. För det första är det den enda aktiefonden utan förvaltningsavgift och för det andra är det en indexfond (lägre risk).

🔗 Läs mer om fonden hos Avanza

AMF Aktiebolag Småbolag

AMF Aktiebolag Småbolag är en populär småbolagsfond hos Avanza. Investeringar sker i ”mindre och medelstora börsnoterade företag”. Upp till 25 % kan investeras på de övriga nordiska börserna. Riskspridning sker genom att investering genomförs inom flera olika branscher.

🔗 Läs mer om fonden hos Avanza

PLUS Småbolag Sverige Index

PLUS Småbolag Sverige Index är en aktieindexfond vars mål är att följa utvecklingen inom svenska småbolag. Detta genom att innehavet förväntas spegla Carnegie Small Cap Return Index, ett index som är uppbyggt av 200 bolag.

🔗 Läs mer om fonden hos Avanza

Handelsbanken Sverige Tema A1

Handelsbanken Sverige Tam A1 är en aktivt förvaltad Sverigefond med inriktning mot ”välskötta företag med hållbar och långsiktig tillväxtpotential…”

🔗 Läs mer om fonden hos Avanza

Spiltan Aktiefond Småland

Spiltan Aktiefond Småland har, till skillnad mot de flesta Sverigefonder, en smal geografisk inriktning. Detta genom att investeringar sker i bolag som finns i Småland. Till stor del sker investeringar i tillväxtbolag efter analys av affärsidé, företagsledning och tillväxtpotential. Med smalare geografisk inriktning skapas även en högre risk.

🔗 Läs mer om fonden hos Avanza

Enter Småbolagsfond A

Enter Småbolagsfond A är en annan populär fond hos Avanza. En av orsakerna till dess popularitet kan vara dess fina historiska utveckling. Fonden investerar i småbolag och har en tydlig etisk inriktning vilket innebär att investeringar exempelvis inte sker i bolag inom branscher så som vapen, fossila tillgångar eller pornografi.

🔗 Läs mer om fonden hos Avanza

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Lämna en kommentar