Avkastning eller ränta – skillnaden

Avkastning vs ränta

Inom sparande och investeringar nämns både begreppen avkastning och ränta. Det är viktigt att kunna skilja på dessa begrepp – inte minst för att förstå förväntad avkastning och risknivå.

Avkastning = Vinst på en investering
Ränta = Ersättning man får för att man lånat ut sina pengar

Vad är avkastning?

Avkastning är vinsten som uppstår på en investering. Skulle det däremot uppstå en förlust kallas detta för negativ avkastning.

Räkneexempel:
Du köper aktier för 10 000 kr. Under tre år har värdet gått upp till 12 000 kr och under denna period har du även fått aktieutdelning på totalt 400 kr. Du väljer nu att sälja allt och har därmed en vinst på 2400 kr. En avkastning på 24 %. (2400/10 000 = 0,24 = 24 %)

Skatt

På avkastning betalas kapitalvinstskatt på 30 %. En skatt som skall betalas när du säljer av investeringen.

Många finansiella tillgångar, till exempel aktier, kan däremot hållas inom ett ISK eller en kapitalförsäkring vilket innebär att en schablonskatt betalas baserat på hela innehavet istället för kapitalvinstskatten.

Avkastning på aktier

 • Avkastning kan ges på olika sätt – Exempelvis via värdeökning eller aktieutdelning
 • Ej förutbestämd nivå på avkastning – Det finns inget löfte om en specifik nivå/storlek på avkastningen
 • Högre risk – Alla investeringar innebär en risk att hela beloppet kan förloras.
 • Påverkas av företagens ekonomiska utveckling – Aktiens värde påverkas främst av företagets ekonomiska utveckling.

Exempel på investeringar

 • Aktier
 • Fonder
 • Fastigheter

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Ränta är en slags avkastning – Men avkastning är inte alltid ränta

Avkastning måste inte komma i form av pengar. Den kan komma i andra former. Ett fruktträd ger till exempel avkastning i form av de frukter som det producerar varje år.

Vad är ränta?

Ränta är den ersättningen du får att du lånar ut dina pengar. Du erhåller ränta. Om du istället lånar pengar av någon annan får du betala ränta till den långivaren.

Ränta (eller snarare ränteinkomster) är en förutbestämd procentuell avkastning som ges på insatt eller utlånat kapital. Det vanligaste är att pengar sätts in på ett sparkonto med antingen rörlig eller fast ränta.

Till skillnad mot avkastning finns alltså här en förutbestämd nivå (procentsats) som betalas ut.

Räkneexempel
Du sätter in 10 000 kr på ett fasträntekonto med 1 % i ränta per år. Efter tre år har du drygt 10 300 kr. Under dessa år har du fått 300 kr i ränteintäkt.

Skatt

Varje år kommer banken att rapportera in till Skatteverket hur stor summa i ränta du fått varpå detta presenteras på deklaration. På ränteintäkt betalas 30 % i skatt. Detta betalas alltså löpande varje år som ränta betalas ut.

Att ha sparkonto inom ett ISK, eller kapitalförsäkring, är knappast lönsamt eftersom skatten generellt skulle bli högre än den ränteintäkt som skapas.

Ränta är en förutbestämd procentuell avkastning som ges på insatt/utlånat kapital.

 • Förutbestämd nivå – Procentuell del av kapitalet
 • Ofta lägre risk – Sparkonton har låg risk men företagsobligationer och P2P kan ha högre risk
 • Enbart ränteintäkt som ger avkastning – Tillgången kommer inte öka i värde
 • Påverkas inte av företagens ekonomiska utveckling – Om inte företaget går i konkurs
 • Kan omfattas av insättningsgarantin – Gäller de flesta sparkonton

Spara pengar – eller investera pengar

Skillnaden mellan avkastning och ränta skapar även en distinktion mellan att spara pengar – eller investera pengar.

 • Spara pengar = Få ränta på insatt kapital (Minimal risk)
 • Investera pengar = Få avkastning på investerat kapital (Risk speglar förväntad avkastning)

Exempel på ränteplaceringar

 • Obligationer
 • Sparkonto
 • P2P-lån

Obligationer – Avkastning vs ränta

När man köper en obligation lånar man ut sina pengar till den som säljer obligationen. Det är alltså en typ av lån.

Vid köp av obligationer lovas en viss procentuell ränta till den som köper obligationen. Räntan kan betalas ut årligen alternativt i samband med att obligationen förfaller.

En obligation ger alltså ränta (förutbestämd procentuell avkastning) under obligationens löptid. Däremot kan de även säljas/köpas under löptiden. Framförallt avgörs dess pris av andra avkastning investeringars avkastning med liknande risknivå. Säljs en obligation innan förfallodatum kan alltså en negativ avkastning uppstå.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023