Private equity, Venture capital och Affärsänglar – skillnader

Venture capital, Private equity och ängelinvesterare - skillnader

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

Likheten mellan affärsänglar, venture capital och private equity är att samtliga investerar i företag för att nå god avkastning. Det som primärt skiljer dem åt är hur tidigt i företetags historia som investering sker, beloppsnivåer och förväntad avkastning. 

Gränsen mellan dessa investeringsformer är däremot inte alltid glasklar. I vissa tillfällen kan en investering lika gärna klassas inom venture capital som private equity.

Skillnaderna i korthet:

 • Privatperson eller företag som investerar?
 • I vilket stadie i företaget sker investering?
 • Hur stor avkastning förväntas på lyckade investeringar?
 • Totalt belopp som investeras?
Ängelinvesterare, Venture capital och private equity

(Bildkälla: Corporatefinanceinstitute.com)

Affärsänglar

Affärsänglar är privatpersoner som investerar i microföretag på ett mycket tidigt stadie. Det kan exempelvis vara entreprenörer som sålt sitt eget företag för en större summa och med detta kapital investerar i ett flertal olika microföretag. 

Stadie på företaget

Affärsänglar investerar absolut tidigast i ett företags historia. Ett känt exempel på detta är TV-programmet ”Draknästet” där småföretagare får presentera sin affärsidé och söka investeringar från tre affärsänglar. I programmet erbjuder dessa affärsänglar investeringar mot exempelvis 10 – 40 % av företagets aktier.

Det är inte ovanligt att investeringar sker innan företaget har fått några kunder eller ens en färdig produkt. Ofta sker även investeringen minst lika mycket (eller mer) i entreprenörerna som driver företaget än produkten/tjänsten. Detta utifrån att det fortfarande är lång väg kvar till att företaget kommer kunna visa större vinster. 

Investeringsbelopp & Investerare

Affärsänglar kan bidra med allt från enbart kompetens och nätverk till ett par miljoner. Ofta består det av en enda person eller en mindre grupp av personer. Dessa har generellt mycket god kunskap, och brett nätverk, inom vissa branscher och investerar därmed primärt inom dessa. Många av de är entreprenörer, eller tidigare entreprenörer.

Utöver aktier kan affärsänglar ha unika optionsavtal eller avtal som anger att en del av investeringen ges tillbaka till företaget förutsatt att vissa faktorer är uppfyllda inom en viss tidsperiod. Även om det primärt investeras kapital är detta alltså en mycket flexibel investeringsform där affärsängeln och företagare hittar ett upplägg som passar bägge parter.

Förväntad avkastning

Med en investering mycket tidigt i ett företags historia tar affärsänglarna en mycket stor risk. De flesta av dessa investeringar ger inte tillbaka investerat kapital eller mycket låg avkastning över tid. Samtidigt ger de företag som lyckas ekonomiskt betydligt större avkastning. Ibland nämns x100 som målet med dessa investeringar. Med andra ord att de investeringar som lyckas väl ger x100 i avkastning.

Exempel på svenska affärsängar & nätverk

 • Feminvest – Har målet att fler kvinnor ska få riskkapital.
 • Connect – Nätverk som hjälper företag att hitta rätt affärsängel
 • Jane Walerud – En av Sveriges tyngsta affärsänglar

Venture Capital (VC)

Venture Capital är företag som investerar i unga bolag med stor tillväxtpotential. Ofta sker investeringar i så kallade start-ups. Ibland benämns venture capital som ”Private equtiy för i nystartade bolag” vilket även speglar verksamheten väl.

I likhet med Private Equity sker investeringar ofta via fonder vilket gör det enklare för externa finansiärer att tillföra kapital.

Stadie på företaget

Venture Capital investerar primärt i företag som både har produkt, kunder och försäljning. Det finns därmed siffror att utgå ifrån för att kunna värdera företaget samt beräkna framtida tillväxt. Utifrån denna aspekt är det alltså lägre risk än för affärsänglarna.  Ofta sker investeringar när företaget går in i en utvecklingsfas eller på annat sätt tar ett tydligt steg mot förändring och expansion.  

Investeringsbelopp & Investerare

Venture capital har en bredare kompetens och erfarenhet än affärsänglarna. Dessa företag kan exempelvis bestå av både entreprenörer, ekonomer och tidigare företagsledare. Även om de primärt bidrar med kapital så är de även engagerade i företagets utveckling och kan bidra med nätverk, kompetens, styrelsearbete m.m.

Företag inom venture capital investerar från ungefär 10 miljoner till ett par hundra miljoner i företagen. Det är inte heller ovanligt att flera ventureföretag går samman och investerar gemensamt vilket kallas för syndikering.

(Bildkälla: Wikipedia

Förväntad avkastning

Avkastningen varierar självklart stort mellan de olika investeringarna. Däremot är det extremt mycket färre investeringar som går till noll i jämförelse med affärsängelns investeringar. Ibland nämns x10 eller x20 som riktmärke för de framgångsrika investeringarna.

Exempel på svenska bolag inom venturekapital

 • Front Ventures – Företag som investerar i ”tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling”. Främst investerar de inom fintech.
 • SEB Venture Capital – Självständigt affärsområde hos SEB. Har ca 30 bolag i portföljen.
 • New Equity Venture International – Investerar både i noterade och onoterade bolag. Främst inom IT-branschen.

Fölretagen Front ventures och New equity International kan du investera i hos Avanza.se.

Private Equity

Privata Equity (riskkapitalbolag) investerar och förvaltar bolag för att sedan börsnotera eller sälja dem, oftast inom fem år. De större riskkapitalbolagen är strukturerade som fonder vilket gör att externa finansiärer lättare kan investera kapital. Detta så som privata investerare, pensionsfonder osv. Det finns få börsnoterade riskkapitalbolag, med vissa undantag. Enklast att investera i dessa är istället genom att köpa fonder som i sin tur är inriktade mot Private Equity.

Stadie på företaget

Dessa investerar primärt i onoterade bolag där de anser att tillväxtpotentialen är stor. Beslut om investeringar sker primärt utifrån affärsmässiga nyckeltal, omsättning osv. När ett företag är så stort är det inte längre entreprenören som primärt är avgörande för dess ekonomiska utveckling.

Utöver kapital kan de även bidra med kompetens och nätverk för att på detta sätt gynna utvecklingen.  

Investeringsbelopp

Private Equity investerar i större onoterade bolag vars ”nästa steg” är en börsnotering. Det innebär därmed att betydligt större belopp krävs än inom de övriga investeringsalternativen. Hur stort belopp som investeras beror framförallt på riskkapitalbolagets storlek och kapacitet. Det finns internationella företag som kan investera miljarder men även mer lokala företag som investerar betydligt lägre summor. Utöver investerat belopp kan private equity även belåna sina innehav och på detta sätt låna pengar för ytterligare investeringar.

Investeringsbeloppet kan alltså, i vissa fall, vara på samma nivå som vid venture capital. Det är därmed istället stadiet på företaget som avgör om det handlar om venture capital eller riskkapitalbolag. 

Förväntad avkastning

Den förväntade avkastningen är 10 – 20 % per år. Det är högre, men inte mycket högre, än genomsnittlig avkastning som ges hos investmentbolag som primärt investerar i börsnoterade bolag.

Exempel på svenska bolag inom Private Equity

 • EQT – Svenskt riskkapitalbolag med investeringar över hela världen. Störst ägare är Investor. Du kan investera i EQT hos Avanza.se
 • IK Investment Partners (f.d Industrikapital) – Stort riskkapitalbolag som investerar på den europeiska marknaden. Inom Sverige hade de, år 2021, exempelvis investeringar i Mecenat, OPEN, Mabtech och Aspia. 
 • Nordic Capital – Grundades 1989 och investerar primärt inom företag i Norden och norra Europa. Detta främst inom hälsa- och sjukvård, finans samt teknik och betalningslösningar.

(De som nämns ovan är tre av de största inom denna kategori. Riskkapitalbolag kan även vara mindre, onoterade bolag med enbart ett par anställda)

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier & fonder courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i digitala & vanliga valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 67% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Skillnaden mot investmentbolag

Den primära skillnaden mellan investmentbolag och de investeringsalternativ som nämns ovan är att investmentbolag primärt investerar i noterade bolag. Med investeringen får investmentbolaget en maktposition vilket gör att de bland annat kan påverka företaget via styrelsearbete och vid omröstning på årsstämman. De kan även äga onoterat men det sker främst då via private equity-fonder.

En annan skillnad är hur engagerad investeraren är. Det finns investmentbolag som investerar utan att ha något intresse för att engagera sig i styrelsearbete och på annat sätt påverka företagets utveckling. Det är däremot extremt ovanligt inom affärsänglar, venture capital och private equity.

Den största skillnaden är däremot i vilket stadie som investering sker. Genom att enbart investera i noterade bolag tas betydligt lägre risk hos investmentbolagen än inom exempelvis private equity.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier, fonder & mycket mer
Avanza.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller konton med max 50 000 kr på)
Nordnet.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller nya konton med max 80 000 kr på)
Etoro.com/sv – alltid 0 kr i courtage på aktier, oavsett kontots storlek. Etoro erbjuder dessutom ”copytrading” samt handel i CFD:s, digitala & vanliga valutor, index, råvaror och mycket mer både med och utan hävstång.

”Alternativa” investeringar
Lendify.se – låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta. Minsta insättning = 500 kr.
Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer. Minsta insättning = 1 kr.
– Kameo.se – Investera i fastighetsprojekt & företagslån. Välj själv vilka projekt & företag du vill investera i på deras plattform. Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Etoro.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder utan courtage.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021