Rymdaktier

Rymdaktier

Rymdaktier är aktier i företag med produkter/tjänster som förväntas användas i rymden. Det är exempelvis tillverkare av rymdraketer och sateliter samt produkter och tjänster kring dessa. En av de nyare marknaderna är rymdturism.

Marknaden kännetecknas till stor del av ”framtidsföretag”. Företag vars produkt/tjänst förväntas ha ökad efterfrågan i framtiden beroende på ökat användningsområde. Ett exempel är att iPhone 13 är första mobilen, mot den privata marknaden, med satelituppkoppling. När tar övriga märken efter?

Investeringar i rymdaktier bör ses som högrisk. Detta då det är bland annat är svårt att mäta marknad, konkurrent och framtida behov. Önskas mindre risk kan investeringar ske i Boeing eller Airbus vilka enbart har en del av sin verksamhet riktad mot rymdbranschen.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Olika inriktningar inom rymdbranschen

Företag inom rymdbranschen kan kategoriseras på ett flertal olika sätt. I denna artikel kategoriseras de utifrån om de primärt har verksamhet inom Rymdturism, Transport eller Kommunikation och teknik. Självklart kan vissa företag hittas inom flera av dessa kategorier.

Se även exempel på rymdaktier under dessa kategoribeskrivningar.

Rymdturism

År 2001 genomfördes den första resan inom ”rymdturism”. Det var Dennis Tito som följde med en rysk expedition till en internationell rymdstation. Sedan dess har ett flertal mycket rika privatpersoner bekostat resor ut i rymden. Med tanke på kostnaden är det än så länge en extremt liten kundgrupp men allt beror på vad som önskas upplevas. De ”billigare” rymdfärderna är kortare färder på hög höjd men utan att exempelvis nå fram till en rymdstation. Företag inom denna bransch är exempelvis brittiska Virgin Galactic och amerikanska Blue Origin.

Kommunikation och teknik

En bransch som vuxit kraftigt är kommunikation via rymden. Detta via satellitkommunikation. Inom denna kategori finns därmed företag som producerar sateliter och annan kommunikationsutrustning kopplad till denna inriktning. Exempel är Lockheed Martin och Northrop.

Med betydligt billigare sateliter, och hantering av dessa, har flera nya marknader öppnats. Exempelvis har flera projekt genomförts för att kunna skapa internetuppkoppling över delar av världen som idag står utan internet. Att öka internetanvändandet är självklart något som tech-giganterna Facebook och Google skulle tjäna på. I en analys av Morgan Stanley anges att ”37 procent av intäkterna från användningen av satelliter år 2040 kommer från internetleverans till nya delar av världen” (Avanza.se)

Transport

Inom denna kategori finns tillverkare av raketer och tillhörande teknik. På den amerikanska marknaden dominerar Boeing vilka bland annat producerar de raketer som NASA förväntas använda vid rymdresor år 2033. Amerikanarna är däremot inte ensamma om detta intresse. Både Kina och Ryssland har liknande mål.

Det pågår alltså ett nytt rymdrace i världen. / Karl Lans, Avanza

Exempel på rymdaktier

Nedan nämns ett par aktier under varje kategori, som presenteras utförligare ovan. Dessa ska enbart ses som exempel då det finns flertal företag att välja på inom samtliga kategorier.

Aktier inom rymdturism

 • Virgin Galactic har rymdfarkosten Space Ship Two som tar med sig privatpersoner, som kan betala den höga avgiften, ut i rymden. Företaget har samarbete med NASA och Rolls Royce och genomför ett flertal olika projekt med målet att kunna erbjuda rymdturism.
 • Blue Origin är inte börsnoterad och kan därmed inte nås från svenska aktiemäklare. Företaget grundades år 2000 av Jeff Bezos (grundaren av Amazon). Företagets affärsidé är att i i framtiden kunna erbjuda prisvärda rymdfärder där passagerarna exempelvis kan få uppleva tyngdlöshet.
 • Space X är inte heller börsnoterat. Företaget grundades av Teslas VD, Elon Musk, och har inriktning mot privata rymdfärder. Deras jungfrufärd genomfördes 2020 och var då den första rymdturen som helt och hållet bekostades av ett privat företag.

Aktier inom kommunikation och teknik

Av de tre kategorier av rymdaktier som presenteras i denna artikel hittas absolut flest företag inom kategorin ”Kommunikation och teknik”. Det är bland annat företag inom satellitkommunikation eller underleverantörer till dessa.

(Klicka på företagsnamnet för en längre presentation av dess verksamhet – Via Avanza)

 • AAC Clyde Space (USA) producerar ”nyckelfärdiga” tjänster inom satellitsystem samt delar till kubsatelliter och småsateliter.
 • Loral Space & Communications (USA) är ett satellitkommunikationsföretag som äger och förvaltar ett flertal telekommunikationssateliter. Äger även rättigheten för flera omloppsbanor.
 • Lockheed Martin (USA) erbjuder specialiserade tekniska tjänster till försvars- och rymdindustrin.
 • Northrop Grumman (USA) är stor inom säkerhetslösningar inom flyg- och försvarsindustrin. Bland annat är de stor producent inom skydd för sateliter.
 • Aerojet Rocketdyne (USA) är ett holdingbolag vars innehav producerar komponenter inom försvars- och rymdindustrin.
 • Gomspace (Sverige) är ett, av få, svenska företag med inriktning mot rymden. De utvecklar och säljer så kallade nanosatelliter vilka används bland annat av företag inom försvars-, säkerhets- och telekommunikationsbranschen.
 • Iridium Communications (USA) är stor inom mobila kommunikationstjänster via sateliter. De äger, och driver, ett flertal sateliter som bland annat hanterar röst- och datakommunikation för stater, företag och konsumenter.
 • Maxar(USA) erbjuder telekommunikationstjänster via sateliter. Bland annat har de jordobservation, omloppsbana och analystjänster. Har främst kunder inom myndigheter och satellitoperatörer.
 • Momentus utvecklar digitala tjänster och lösningar inom rymdindustrin. Dess programvara används för att överföra data. Utöver denna huvudinriktning har de även ett flertal kringliggande tjänster.

Aktier inom transport

 • Boeing (USA) är mest känd som flygplanstillverkare men företaget är även stor inom förvars- och rymdindustrin. Detta med exempelvis produktion av rymdraketer och sateliter. De tillverkar exempelvis den raket som NASA ska använda för att deras rymdfärder 2033. Intäkter som anses vara ”rymdrelaterade” var ca 10 % år 2017.
 • Airbus (Frankrike) producerar bland annat flygplan, militär utrustning, satelliter och telekommunikationssystem. De utvecklar även system för transport mellan planeter i rymden.
 • Rocket Lab (USA) producerar rymdraketer, sateliter samt kringutrustning. Stora kunder finns inom försvarsindustrin.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Rymdfonder

För att diversifiera, och därmed minska risken, kan investeringar ske i så kallade ”rymdfonder”. Utbudet är däremot väldigt litet.

 • Procure Space UCITS är en börshandlad fond (ETF) vars mål är att följa S-Network Procure Space Index. Detta index följer ett specifikt antal bolag ”som bedriver rymdrelaterad verksamhet”.
 • Global Security Fund investerar globalt inom säkerhetsindustrin. Detta inom både fysisk och digital säkerhet. Bland annat sker investeringar inom rymd och cybersäkerhet. Fonden har därmed en viss exponering mot denna marknad.

”Det finns goda anledningar att titta på traditionella säkerhetsbolag om man letar exponering mot rymd och cyber” / Tor Sinclair (Global Security Fund)

Fördelar, Nackdelar & Marknad

Rymdbranschen är extremt bred – med allt från militära övervakningssystem till rymdturism och gruvnäring i rymden. Det går därmed inte att ange specifika fördelar/nackdelar med denna marknad. En röd tråd är däremot att rymden ger tillgång till unika möjligheter och tjänster. Men risken är även hög – delvis extremt hög.

Aktier marknad rymden

Rymdturism – Ännu extremt dyrt

Utifrån att första resan inom ”rymdturism” genomfördes 2001 och att ett flertal miljardärer sedan har köpt privata resor kan det ses som en växande marknad. Men målgruppen är mycket liten på grund av de höga kostnaderna. Dessutom kan miljöaspekt bli något som allt fler företagsledare behöver förhålla sig till. Är det miljömässigt försvarbart att ordna en rymdresa för ett par få personer enbart för att de ska ”uppleva något unikt”?

Rymden är en växande marknad

År 2017 angav analytiker hos Bank of America att rymdindustrin förväntades öka med åtta gånger fram till 2050. Det skulle i så fall innebära en omsättning på ca 3000 miljarder USD. Morgan Stanley publicerade, samma år, en analys som angav att ökningen förväntades gå upp till 1 100 miljarder USD. Även om analyserna ger olika stor tillväxthastighet så pekar de på en kraftigt växande marknad.

Rymdinkubator och stora investerare

År 2021 startade den fjärde ”rymdinkubatorn” i Sverige. En europeisk satsning resulterade i ett projekt i Lund som satsar på att hjälpa microföretag inom rymdindustrin att utvecklas. Ett tecken på att rymdindustrin växer inom flera olika inriktningar.

Att investeringarna ökas internationellt visas även i siffror från 2020. Under första halvåret 2021 stod investeringarna inom rymdteknik för 84 % av helåret 2020

Iphone 13 – första mobilen med satellitkommunikation

En av nyheterna på Iphone 13 var möjligheten till satellitkommunikation. Visserligen enbart på vissa marknader och enbart för sms eller nödsamtal. Men de banar därmed väg för framtida kommunikation via sateliter – och behov av betydligt mer satellitkommunikation.

Stor andel mot militära funktioner

En nackdel med att investera i ”rymdaktier” är att ett stort antal av dessa företag har försvarsindustrin som kunder. De investerare som inte vill stödja denna marknad får alltså ett betydligt mindre utbud av företag att välja på. I de fall som företaget är stor leverantör till ett lands försvarsmakt brukar detta anges i beskrivningen av företaget hos Avanza.

Hög risk

Självklart är det skillnad mellan att investera i Boeing och Airbus eller i ett företag som anger att de kommer erbjuda rymdturism om tio år. De stora flygbolagen har även flera ”ben att stå på” och har enbart en del av sin verksamhet inom projekt mot rymdindustrin.

Rymdindustrin bör definitivt ses som högrisk – och i vissa fall extremt hög risk. Att rymden kommer att exploateras på ett eller annat sätt är nog de flesta överens om. Men hur snabbt detta kommer att ske, och av vilka företag, är inte lika självklart. Mycket ofta har även människan även en övertro till ny teknik och nya innovationer vilket kan peka på att de ett flertal rymdprojekt inte alls kommer att lyckas. För de som investerar i rätt företag kan däremot investeringen verkligen gå ”to the moon”.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023