Utdelningsstrategi – investera i aktier med hög utdelning

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Utdelningsstrategi

Utdelningsstrategin innebär att investering sker i stabila aktier med hög direktavkastning och god utdelningshistorik. Det är en passiv och långsiktig investeringsstrategi som även skapar en sorts ”hedge” vid kursnedgångar.

Utdelningsstrategi passar dig som sparar regelbundet och långsiktigt. Du prioriterar stabilitet och uppskattar årligen få avkastning på investeringen utan att behöva sälja av innehavet.

”Att bygga en investeringsstrategi kring utdelningsaktier passar utmärkt för dig som vill äga aktier mer passivt och låta ditt kapital jobba för dig” / Aktiespararna

Utdelningsstrategin i korthet

Utdelningsstrategin innebär att du skapar en portfölj av aktier som ger utdelning minst en gång per år. Fokus ligger på god och trygg utdelning och helst ska utdelningen även öka år från år.

Genom att återinvestera aktieutdelningarna skapas ”ränta-på-ränta” vilket resulterar i en förhållandevis hög avkastning till låg risk. Eftersom strategin snarare har fokus på utdelning än stark kursutveckling skapas även en hedge mot stillastående eller nedgång av kursen.

 • Om kursen går upp ökar värdet av portföljen och utdelningen är en ”krydda”.
 • Om kursen står still kommer utdelningen ändå skapa en värdeökning av portföljen.
 • Om kursen går ner kommer direktavkastningen öka på innehavet samtidigt som återinvestering kan ske till lägre nivåer.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Fördelar med utdelningsstrategin

 • Hedge vid kursnedgång

Företag A har en kurs på 100 kr och har beslutat om aktieutdelning på 4 kr. Det innebär därmed en direktavkastning på 4 %. Skulle kursen gå ner till 80 kr kommer ditt innehav visserligen minska i värde men samtidigt blir direktavkastningen på innehavet 5 %. På detta sätt kan utdelning ses som en hedge mot kursnedgång. Dessutom använder många aktieutdelningen för återinvestering vilket därmed sker på lägre kurs.

 • Tydlig indikation på välmående företag

Aktieutdelning kan ses som en indikation på att företaget är välmående och har god ekonomi. De tjänar helt enkelt så mycket att de kan ge tillbaka till aktieägarna. I teorin skulle däremot ett företag kunna låna pengar, eller använda pengar som borde gå till investering, till aktieutdelning. I detta fall är utdelningen inte ett tecken på ett välmående företag.

Det finns inte heller något som säger att ett välmående företag måste ge aktieutdelning. Ett känt exempel är Amazon som än så länge valt att återinvestera den vinst som skapas.

 • Utdelning kompenserar inflationen

En aktie som inte rört sig uppåt under ett år har i realitet minskat i värde. Detta på grund av inflationen. Stabila utdelningsaktier kompenserar däremot inflationen med utdelningen.

 • Kräver inte tajming

Eftersom fokus främst ligger på god direktavkastning är inte tajmingen för köp speciellt viktig. Många väljer att månadsspara eller köpa vid ett par tillfällen per år och sedan behålla aktierna så länge som de ger god utdelning.

Nackdelar med strategin

 • Hög direktavkastning kan luras

Det kan vara lockande att investera i aktier med hög direktavkastning. Men det kan finnas bakomliggande, sämre, orsaker till den höga nivån. Det kan exempelvis bero på att det är ett cykliskt företag eller att de har generellt låg tillväxt. Avkastningen kanske därmed inte är långsiktigt hållbar. Det är därför viktigt att inte enbart se på direktavkastningen utan även om utdelningen har ökat över tid samt vilket utdelningspolicy som företaget har.

 • Kan tyda på låg tillväxt

Hög direktavkastning kan även vara en indikator på att företaget har väldigt liten tillväxt. Här kan exempelvis Tele2 och Telia nämnas. Stabila och stora företag som inte förväntas växa mer än någon procent per år. I detta fall är den höga direktavkastningen som påverkar kursen – inte förväntad tillväxt.

 • Kräver tålamod och långsiktighet

Sparar du regelbundet med ett långt tidsperspektiv kan utdelningsstrategin vara ett mycket bra val. Vill du däremot vikta om portföljen flera gånger per år och aktivt tajma olika trender bör andra strategier väljas. Inom denna strategi behålls aktierna även om kursen går ner (eftersom direktavkastningen ökar). Fokus ligger därmed snarare på nuvarande och framtida avkastning och inte på lika mycket på kursutveckling.

 • Missar ”raketerna”

Det är främst företag som investerar hela vinsten i expansion som blir ”kursraketer”. Men dessa kommer aldrig köpas inom denna strategi. Eventuellt kan därför strategin ”kryddas” med ytterligare investeringar med något högre risk.

 • Påverkas av ränteläget

Många väljer att investera i utdelningsaktier istället för att sätta pengarna på ett sparkonto eller köpa obligationer. När ett sparkonto ger ca 1% i årlig avkastning är det inte svårt att få 4 – 6 % med utdelningsaktier. Att äga aktier är däremot större risk då värdet på aktierna kan gå ner. Det är denna risk som är inräknad i den ”premie” som ges med högre avkastning. Risken med aktier måste återspeglas i högre direktavkastning.

Skulle räntan ligga runt 3 % är kanske inte utdelningsaktier med 4 % ett alternativ. Det är helt enkelt för liten skillnad i förhållande till den ökade risken. Även om hela aktiemarknaden påverkas av ränteläget så kan efterfrågan på dessa aktier tydligare kopplas till ränteläget – eftersom det är trygghet som efterfrågas.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Strategier inom utdelningsstrategin

Grunden i utdelningsstrategin är välja företag med god aktieutdelning. Men det finns flera vägar dit. Vilken väg du bör välja beror främst på risknivå och investeringshorisont.

 • Tillväxt i fokus

Sök efter aktier där utdelningen historiskt sett ökat och som förväntas öka över tid. Inom denna strategi söks hellre aktier med liten ökning av utdelningen år efter år än de som haft hög utdelning ett år, betydligt lägre nästa osv. Detta även om bägge dessa alternativ kan ha samma genomsnittliga ökning över 10 år.

I detta fall väger årets direktavkastning inte speciellt tungt i val av aktie. Istället går det att förvänta sig högre avkastning över tid. Dessutom kan höjd aktieutdelning ofta innebära en högre kurs. Det här är en investeringsstrategi för dig med mycket långt perspektiv.

 • Tillväxt och historik (10 – 10)

Sök efter aktier som haft höjd aktieutdelning i 10 år i följd samt haft minst 10 % i utdelningstillväxt. Det är ytterst få företag som uppfyller dessa kriterier men det innebär att du väljer aktier som både har god utdelning och stark utdelningstillväxt.

 • Hög utdelning

Högutdelande aktier är ofta stora och trygga aktier med lägre tillväxt.  Som tidigare nämnts finns här exempelvis Tele2 och Telia men även Castellum bör nämnas. Även här bör du se på historik och tillväxt för att säkerställa dig om att utdelningen förväntas öka eller ligga kvar på liknande nivå framöver.

Det kan även vara värt att titta på utdelningsandel, dvs. hur stor del av vinsten som företaget ger ut i aktieutdelning.

 • Dogs of the Dow

Köp de tio aktierna med högst aktieutdelning varje år. Begreppet kommer från den amerikanska investeraren O´Higgins och applicerades då på Dow Jones Industrial Average där det enbart ingår 30 företag.

 • Dividend Kings

Dividend Kings är aktier som har haft en ökning av aktieutdelningen i minst 50 år i rad. En stark trygghet men innebär att portföljen måste bestå av utländska aktier. Det finns ingen aktie i Sverige som är i närheten av detta.

Genom att välja dessa aktier skapas en mycket stabil portfölj. Detta med tanke på att företagen höjt utdelningen även under finanskrisen, oljekrisen, coronakrisen osv. Exempel på amerikanska aktier inom denna kategori är 3M Company och Coca-Cola.

 • Dividend Aristocrats

Dividend Aristocrats är aktier som höjt utdelningen i minst 25 år i rad samt hittas i S&P 500 Index. I likhet med Dividend Kings innebär det en extra trygghet i och med att aktierna har kunnat ge högre utdelning även under ekonomisk oro. Att de dessutom hittas inom ett stort index skapar ytterligare trygghet.

 • Dividend Champions

Dividend Champion har, i likhet med Aristocrats, krav på 25 år av höjning i rad. Däremot måste inte aktien finnas med i S&P 500 Index.

 • REITs (Hög utdelningsprocent)

Real Estate Investment Trusts är fastighetsaktier som minst ger 90 % av vinsten i aktieutdelning. Dessa hittas i USA och ger i regel utdelning en gång per månad eller per kvartal. Orsaken att de väljer denna höga nivå är att företaget i detta fall undviker att betala bolagsskatt. Istället blir det aktieägarna som får skatta på de utdelningar som sker.

Equity REIT

Fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter. Ofta inom en viss bransch eller ett specifikt område. Intäkten är hyran från hyresgästerna.

Mortgage REIT

Investeringsföretag som placerar i fastighetslån. Dessa företag kan alltså finansiera ett företag inom Equity REIT. Intäkterna är räntan.

 • Preferensaktier

Gällande utdelning skiljer sig preferensaktier mot stamaktier främst i att preferensaktierna har en fastställd aktieutdelning. Du vet därmed utdelningen i förväg, något som därmed påverkas mindre av företagets ekonomiska utveckling än hos stamaktierna.

Företaget måste alltid prioritera utdelning i preferensaktierna mot stamaktierna. Det kan alltså innebära att preferensaktierna ger sin förutbestämda utdelning medan stamaktierna inte ger något alls.

Läs noga på vilka regler som gäller för utdelning och inlösen. Utdelningen kan exempelvis vara på en nivå under första tre åren varpå den sedan sänks. Angående inlösen så kan detta exempelvis ske till ett fastställt pris eller en trappa där priset avgörs av hur länge som företaget väntar med inlösen.

En lite mer avancerad aktie att äga inom utdelningsstrategin men som ger en fast och tydlig avkastning. På gott och ont.

Preferensaktier innebär stabilare avkastning – med risken att få lägre än stamaktierna.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Välja aktier inom utdelningsstrategin

 • Hur många år har de gett utdelning?
 • Hur hög är direktavkastningen?
 • Vilken differentiering önskas?
 • Hur stor är utdelningsandelen?
 • Hur många branscher ska väljas för differentiering?
 • Ska fokus på ligga på hög direktavkastning eller tillväxt – eller en mix?

Vem passar utdelningsstrategin?

 • Investerar långsiktigt och med lågt engagemang

Utdelningsstrategin passar dig med långsiktig investeringshorisont. Du ser över innehavet en gång per år och justerar det utifrån vissa regler. Generellt kommer det ske få förändringar då många företag med hög utdelning håller utdelningen på liknande nivå år efter år.

 • Helst investerar i stora och stabila företag

Små företag återinvesterar och expanderar i större grad än de större företagen. Det finns även småbolag som ger aktieutdelning men generellt är det hos de större företagen som hög direktavkastning hittas.

 • Söker låg risk i aktiesparandet

Att investera i stora företag med så god avkastning att de kan ge aktieutdelning innebär att du tar en lägre risk på aktiemarknaden. Dessutom innebär utdelningen en slags hedge mot lägre aktiekurser.

Sammantaget visar dessa fördelar med utdelningsstrategin att det är en långsiktig investering för dig som söker stabilitet och trygghet i portföljen.

Historisk avkastning

Ett par exempel visar på hur stor avkastning som strategin historiskt har gett, i förhållande till OMXS30. I avkastningen räknas både kursutveckling och direktavkastning.

De tio bolagen med högst utdelning väljs från Large Cap.
Utdelningen återinvesteras. Historisk avkastning maj 2010 – 2020.

AvkastningUtdelningsstrateginOMXS30              
Årsavkastning 10,1 %4,3 %
Totalavkastning 160,9 %52,5 %

De tio bolagen med högst utdelning väljs från Small Cap.
Utdelningen återinvesteras. Historisk avkastning maj 2010 – 2020.

AvkastningUtdelningsstrateginOMXS30
Årsavkastning0,8 %4,3 %
Totalavkastning 7,9 %52,5 %

Som långsiktiga utdelningsjagare vill du äga stabila utdelningsbolag med en god utdelningshistorik. / Aktiespararna

De tio bolagen med högst utdelning väljs från NGM.
Utdelningen återinvesteras. Historisk avkastning maj 2010 – 2020.

AvkastningUtdelningsstrateginOMXS30
Årsavkastning-3,0 %4,3 %
Totalavkastning -26,2 %52,5 %

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Ordlista

Dividend – Utdelning på engelska

Direktavkastning – Utdelning/aktiekurs

High-Yield – Högutdelande aktier (på engelska)

Utdelningsfälla – Ett företag ger en icke proportionell utdelning i förhållande till omsättning och vinst. Detta kan ske för att pressa upp aktiekursen, något som snabbt kan slå tillbaka med lägre kurs.

Preferensaktier – Aktier med fastställd utdelning inom en viss tidsperiod. Har även regler kring inlösen som därmed även påverkar dess kurs.

Utdelningsandel – Hur stor del av företagets vinst som delas ut i aktieutdelning. Ett företag som gör 1 000 000 kr i vinst och har 10 000 aktier gör därmed en vinst på 100 kr per aktie. Skulle 40 kr delas ut innebär att utdelningsandelen är 40 %. Det är styrelsen som ger ett förslag på hur stor utdelningsandelen ska vara. Sedan är det stämman som godkänner, eller röstar ner, detta förslag. Stämman kan enbart godkänna, sänka eller avslå förslaget – aldrig höja utdelningen.

Total direktavkastning – Ordinarie utdelning + Extra utdelning/aktiekurs.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Läs mer

Lämna en kommentar